erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2012. október 16.
2013.01.10. csütörtök 10:03

EMLÉKEZTETŐ

 

Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzati üléséről

 

Az ülés helye: Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.) 11-es terem

Időpont: 2012. október 16. 17:00 óra

 

Fülöp Sándorné (Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 7 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2012. október 18-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (7 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Gajárszki Ádám (körzeti megbízott): Elmondja, hogy 2 éjszaka alatt történt a körzetben a legtöbb bűncselekmény, amikor is alkalmi lopás, rongálás, személygépkocsi feltörés is volt. A csatornázással kapcsolatban majdnem mindennaposak lettek a gázcső átvágások (legutóbbi eset: Mázoló utca), illetve aknákat találnak (legutóbbi eset: Páva utca) stb. Elmondja, hogy szeptember 1-től Ófaluban 24 órás járőr szolgálatot létesítettek.

 

Fülöp Sándorné: Kérdezi, hogy Parkvárosban lesz-e ilyen, vagy legalább sűrűbben járőrözzenek.  

 

Németh Antal (lakos): Ha valahol megszüntetik a problémát, akkor esetleg számolni kell azzal, hogy a város másik részére áttevődhet a probléma.

 

Gajárszki Ádám: Nem tudja, jelezni kell a kapitány úrnak. A múltkori ülésen felmerült Favágó utcával kapcsolatban elmondja, hogy elköltöznek, akikkel sok a gond – legalábbis neki ezt mondták.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Elmondja a Favágó utcával kapcsolatban, hogy elköltözött a család, de 3 nap után visszatértek. Szinte napi szinten járnak arra és kérik a családot, hogy tartsák be az együtt élés szabályait. A Parkvárosi 24 órás szolgálat bevezetése pénzkérdés – Ófaluban, mióta bevezették, azóta a polgárőrség többet járőrözik a város többi részén. A csatornaépítéssel kapcsolatban még kéri a lakosság türelmét.

 

Sáy Gézáné (lakos): A Favágó utcában nem a kutyák méretével van a gond. Megköszöni a rendőrség munkáját, Fenyves-Parkvárosban többször látja őket járőrözni. Ha bejelentenek valamit a rendőrségnek, akkor ki szoktak jönni.  

 

Bujdosó István (lakos): Kérdezi, hogy a térfigyelő kamera rendszer kiépítésének hatása érződik-e a rendőrségi statisztikákon, lesz-e bővítve a rendszer. Kérdezi, hogy a kábelégetéssel kapcsolatban történtek-e bejelentések, illetve kinek jelentsék be, ha ilyennel találkoznak.

 

Macsotay Tibor: A térfigyelő kamera rendszer beváltotta a reményeket. A tovább fejlesztése pénzkérdés – 1 kamera hely bővítése kb. 2 millió Ft, várják a magánkezdeményezéseket, de csak közterületet lehet figyelni vele. A kábelégetést akár a rendőrségnek, akár a polgárőrségnek be lehet jelenteni.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. október 18-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Fülöp Sándorné: Ismerteti a napirendi pontokat.

1, Tájékoztató az érdi cigány/roma lakosság helyzetéről

Fülöp Sándorné: Érd Megyei Jogú Város teljes területén 6.000-7.000 cigány/roma származású ember él beépülve a többségi lakosok közé. Az elmúlt években tapasztalható, hogy egyre több romániai roma él életvitelszerűen itt Érden. Pontos szám nem ismert, becslés alapján 700-800 fő. Vonzó a főváros közelsége, itt remélnek munkalehetőséget. A válság azonban érezteti hatását a feketegazdaságban is. Kevesebb munkalehetőség jut még úgy is, hogy jóval kevesebb bért kapnak, mint a helyiek. Mivel családostul jöttek, az anyaországba nem kívánnak vissza települni, mert ott még rosszabb lenne a helyzetük. Csak 3 havonta lépik át a határt, majd rögtön jönnek is vissza. Nem rendelkeznek munkavállalási engedéllyel, nem fizetnek adót, járulékot. A gyerekeik nem járnak iskolába, csapatokba verődve az utcán kallódnak. Sajnos valószínűsíthető, hogy sokan a bűnelkövetésben is részt vesznek. Kérdezi, hogy mit lehet velük kezdeni.

 

Macsotay Tibor: A 700-800 fős romániai roma csak azokat takarja, akik nincsenek regisztrálva, ennél jóval többen élnek itt. Mit lehet kezdeni velük? Elindították a rendőrséggel, a Polgármesteri Hivatal adócsoportjával és az Idegenrendészettel a feltérképezést, hogy az ingatlantulajdonos befizeti-e az idegenforgalmi adót, ami 350,- Ft/nap.

 

Fülöp Sándorné a Dombos – Fenyves – Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke egyéb elfoglaltsága miatt az ülés vezetését átadja Macsotay Tibornak.

 

2, Javaslat Érd Megyei Jogú Város útfejlesztési koncepciójára – első forduló

Macsotay Tibor: A ProUrbe Kft. az önkormányzatunk megbízásából elkészítette Érd Megyei Jogú Város úthálózat-, és járda fejlesztési koncepcióját. Az elkészült koncepció kitér többek között a városi útkategóriák felülvizsgálatára, kategóriánkénti mintapálya szerkezetek bekerülési költségeinek (m2/Ft) ismertetésére, javaslatot tesz a megvalósítás ütemezésére. A koncepció kiterjed a város úthálózatának forgalomtechnikai szabályozására is. A tervező javaslatot tesz pl.: új forgalmi csomópontok, lakó-és pihenő övezetek, korlátozott sebességű övezetek, gyalogos átkelőhelyek, egyirányúsítások, stb. létesítésére, azok kialakítására.

 

Sáy Gézáné: A 3. számú fejlesztési elemnél a Sóskúti úttal kapcsolatban az volna a logikus, hogy ha a Sóskúti úti elágazás tovább folytatódna a Földmunkás utcáig. A Sóskúti u. kb. 10 méter széles. A terv szerint az Aszfaltozó utcán lenne a forgalom, ami 6 méter széles. Jó lenne, ha a tervezők elgondolkoznának azon, hogy a Sóskúti útnak a ki- vagy bevezető részét folytatnának egészen a Földmunkás utcáig. Így az M7-es közeli területekről is igénybe tudnának venni a buszközlekedést.

 

Szabó Béla (12. választókerület képviselője): Ez a probléma felvetődött a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság ülésén is, ahol ott voltak a tervezők is. Eleve kérdés, hogy kis aluljáróból bevezessék-e a forgalmat az Aszfaltozó utcába, illetve a Sóskúti útra. Az látszik a terveken, hogy minél rövidebb szakaszon szeretnék a forgalmat kivezetni a városból.

 

Macsotay Tibor: A Fuvaros utcával mindenképpen össze kell kötni. Ahogy a terveken szerepel úgy biztosan nem fog megépülni.

 

Sáy Gézáné: Ő is erre gondolt.

 

Szabó Béla: Támogatja az elképzelést, mint ahogy a bizottsági ülésen is támogatta.

 

Sáy Gézáné: Az Ötvös utcának a bekapcsolása a Sóskúti út felé azt szintén a Fényező utcában kellene megoldani, ami szintén 15 méter széles és nem a Favágó utcán keresztül.

 

Szabó Béla: Az segítene a problémákon, ha az autópálya ingyenes használata sóskúti leágazásig tartana.

 

3,  Javaslat az érdi járás településeinek közlekedés fejlesztési projektjeire és ezzel kapcsolatos együttműködésre

Macsotay Tibor: Több olyan projektet fogalmazott meg a városvezetés a korábbi fejlesztési terveiben, amelyek megvalósulását nagyon várják már a lakók, és amelyek az országos, kormányzati fejlesztésekhez kapcsolódnak. Ezek nagyrészt állami beruházásként valósíthatók meg, de bizonyos határokon belül önkormányzati szinten is segíthetik azt, hogy minél előbb megvalósulhassanak. Ezek a következők:

  1. M7-es autópálya Iparos utcai csomópont, Iparos utca átépítése
  2. M7-es autópálya új le- és felhajtó Törökbálint térségében, az M0 és M7-es autópályák találkozásánál
  3. új M7-es autópálya le- és felhajtók (Fűtő utca, Fuvaros utca)
  4. a vasútfejlesztéshez kapcsolódóan a Szent István utca meghosszabbításában létesítendő új vasúti felüljáró
  5. a Bagoly utcai felüljáró
  6. Tolmács utca kiépítése a Velencei úttól
  7. Tárnoki út Szent István utca és településhatár közötti kiépítése, valamint Tárnok Szőlőhegy utcán keresztül a Zámori út összekötése

 

4, Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 13/2005. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosítására

Macsotay Tibor: A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény értelmében 2013. január 1-től Érd Megyei Jogú Város látja el Pest Megye területén a közszolgáltatás biztosítását a megyei önkormányzat jogutódjaként. A zökkenőmentes feladatátvétel érdekében Pest Megye Önkormányzatának Főjegyzője megküldte részünkre a vonatkozó rendeletét, a közszolgáltatóval kötött szerződését, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának azon javaslatát, hogy vizsgálja meg az általa működtetett kéményseprő-ipari közszolgáltatás jelenlegi díjszabását, illetve a közszolgáltatási díj mértékét, és hozzon döntést, hogy – a vizsgálat eredményétől függően – változtat-e a közszolgáltatás díjának mértékén. A Kormánymegbízott javaslatában hivatkozott a vonatkozó alkotmánybírósági határozatokon keresztül arra, hogy az önkormányzat a díj megállapítása során polgári jogi jogviszony tartalmi elemét szabályozza, a díj szabályozása során „tiszteletben kell tartani a polgári jog olyan általános alapelvét, mint a szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyenértékűsége”. A csökkentés eredményeként az egyedi, szilárd, nyitott és zárt; az egyedi, gáz, nyitott és az egyedi tartalék kémények esetében a javaslat a 2011. évi díjakhoz képest már csak az infláció mértékével megegyező mértékű 5,5%-os áremelést tartalmaz. A többi tétel esetén nem javasolnak díjváltoztatást, mivel azon szolgáltatások díjai a 2011. évhez képest maximum az infláció mértékével emelkedtek 2012. január 1-jétől.

 

5, Javaslat települési szilárd hulladék elszállítását végző közszolgáltató gazdasági társaság alapítására

Macsotay Tibor: 2012. december 31-én lejár az Érd-Kom Kft szerződése, az Országgyűlés pedig most fogadta el az új hulladékgazdálkodási törvényt. Hasonlóan Diósd és Tárnok Önkormányzatához újra kell tárgyalni a hulladékgazdálkodást. Határozat született, hogy a három önkormányzat hozzon létre közösen egy céget. A jövőben csak olyan cégek tudnak ilyen szolgáltatást végezni, amelyek legalább 51%-ban állami, vagy önkormányzati tulajdonban vannak. A cég működése két fázisra osztható. Az első fázis az engedélyezési fázis, ezen időszak alatt nincs bevétel, ezért valamilyen szinten finanszírozni kell. A második fázisban a cég elkezdi a szolgáltatást az érintett területen. Ekkor már van bevétele és az eredményes tevékenységből forrás keletkezik arra, hogy az indulás költségeit visszatérítse, illetve beruházási célú alapot képezzen. Az indulás finanszírozásához arra lenne szükség, hogy a tulajdonos önkormányzatok biztosítsák a céget, hogy tulajdoni arányaiknak megfelelően tagi kölcsönt nyújtanak addig, amíg a cég képes a bevételeiből kitermelni a működéséhez szükséges forrásokat. A keret mértéke 36 millió Ft lenne. Ezt nem kell felhasználni kötelezően, csak ha a társaság ügyvezetése bemutatja, hogy a forgótőke igény ezt indokolja. Egyfajta védőháló lenne.

 

Sáy Gézáné: Kérdezi, hogy ez a hulladék hol lesz. 

 

Szabó Béla: Érd és Százhalombatta között a régi szennyvízleürítő telephelyen. A kormányzati intézkedések miatt bevezetik a lerakó díjat, ezzel teszik az önkormányzatokat érdekeltté, hogy hulladék feldolgozókat építsenek.

 

Macsotay Tibor: Magyarországon mindössze 5 %-os a hulladékfeldolgozás. Fejlettebb országokban ez 93 %-os.

 

Szabóné Vass Lenke: Kérdezi, hogy az új cég a szelektív hulladékgyűjtést meg fogja-e oldani.

 

Szabó Béla: Meg kell, hogy oldja, de az önkormányzat nem támogatja, rossz megoldásnak tartja.

 

Szabóné Vass Lenke: Az otthonira gondolt. Az illegális szemét elszállítására, felhasználására gondoltak-e.

 

Szabó Béla: Igen, az is cél.

 

Macsotay Tibor: Az illegális az illegális. Érden a szelektív szemétgyűjtő szigetek szemétlerakó telepként működnek. Az otthoni szelektív hulladékgyűjtéshez kb. 4 – 5 db kukára lenne szükség.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Szabóné Vass Lenke: Az illegális szemétlerakásokat meg lehetne oldani, össze kellene gyűjtetni az illegális szemetet is a városban – azt mondják, hogy 21 nap kell egy rossz szokás elhagyásához – de itt azért lehetne 2 évvel számolni és utána megszűnik, Érd lehetne a példa.

 

Macsotay Tibor: A városban kb. 12-15 nagyobb illegális szemétlerakó van, nem mindenhova csak a város lakói hordták oda a szemetet, hanem a környékbeliek is.

 

Dr. Tamásiné Tóth Marietta: Amikor kiépítették a térfigyelő kamerarendszert, akkor javasolta, hogy hol szokták az illegális szemetet hordani.

 

Macsotay Tibor: Igaza van, de a kamerák köztereket figyelnek. A város szinte teljes lefedettségére kb. 300 kamera kellene.

 

Sáy Gézáné: Sokszor tetten érhető lenne az elkövető, csekkektől kezdve sok minden található az illegális szemétben. Ha ilyennel találkoznak, akkor arra magas bírságot kellene kiszabni és abból lehetne fedezni az illegális szemétlerakatok megszüntetését.

 

Macsotay Tibor: Elmondja, hogy a szelektív szemétgyűjtő szigetekre kidolgoztak mini kamerarendszert és ki is építették. 10 db kamerahelyet és 2 db kamerát szántak rá, amiknek a helyét állandóan váltogatják. A 2 kamerának köszönhetően 1,5 év alatt kb. 300 elkövetőt fogtak el, majd utána egyre kevesebb lett és tisztábbak lettek.

 

Macsotay Tibor: Megköszöni a részvételt.

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria