erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2012. november 27.
2013.01.10. csütörtök 10:06

EMLÉKEZTETŐ

 

Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzati üléséről

 

Az ülés helye: Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.) 11-es terem

Időpont: 2012. november 27. 17:00 óra

Fülöp Sándorné (Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 4 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2012. november 29-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (4 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Gajárszki Ádám (körzeti megbízott): Elmondja, hogy a Halottak napi megemlékezések nagyobb probléma nélkül lezajlottak. A hónap jól indult, november 16-ig 2 betörés volt, majd azóta újabb 8 betörés történt, 3 személygépkocsi feltörés – mindegyik tegnapelőtt történt, 2 rongálás és 1 alkalmi lopás (TOI-TOI WC). 2 ittas személyt előállítottak, bűncselekmény elkövetése miatt 6 személyt állítottak elő, 2-t őrizetbe is vettek közülük. Felhívja a figyelmet az ünnepek közeledtére, hogy még jobban figyeljen mindenki az értékeire.

 

Fülöp Sándorné: A temetőkre hívja fel a figyelmet, szerinte többször kellene ellenőrizni.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Ő is felhívja a figyelmet, hogy az ünnepek közeledtével mindenki figyeljen az értékeire, az elkövetők ilyenkor még gátlástalanabbak. Kéri, ha idegent látnak a környékükön, akkor azt mindenképpen jelezzék vagy a rendőrségnek, vagy a polgárőrségnek. A város általános iskoláit folyamatosan ellenőrzik.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. november 29-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Fülöp Sándorné: Ismerteti a napirendi pontokat.

1, Javaslat az érdi 6525 hrsz-ú, Bajcsy Zs. út 143. szám alatti ingatlan épületében lévő rendelők használatba adására

Fülöp Sándorné: A Szirt Invest Kft.-vel és a Parkvárosi Egészségház Kft.-vel a Bajcsy Zs. út 143. szám alatt építendő Egészségházban az Önkormányzat javára ötven évre szóló térítésmentes haszonélvezeti jog alapítása érdekében három felnőtt háziorvosi rendelő elhelyezése céljából előszerződést írtak alá. A felnőtt háziorvosok korábban már kötöttek közvetlenül is szerződést a Parkvárosi Egészségház Ingatlanfejlesztő Kft.-vel, amelyben ötven évre szóló használat és a korlátlan, térítésmentes, a háziorvosi tevékenységgel nem összeférhetetlen egyéb tevékenység gyakorlásának engedélyezésére vállalt – előszerződési formában – kötelezettséget a tulajdonos. Ez a szerződés azonban jelenleg ellentétes azzal az önkormányzati gyakorlattal, amely a háziorvosoknak biztosított helyiségek tekintetében kialakult. Az orvosi kamara legutóbbi álláspontját is figyelembe véve legfeljebb öt esztendőre kötjük meg a feladat-ellátási szerződést a háziorvosokkal, és kizárólag a háziorvosi tevékenység gyakorlására biztosítjuk a rendelők térítésmentes használatát. A megállapodás szerint ez a szerződés megszüntetésre kerül az önkormányzat haszonélvezőként történő belépése esetén.

 

2, Javaslat új háziorvosi körzet létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Fülöp Sándorné: Három háziorvos, Dr. Horváth Ildikó, Dr. Bányai Zsuzsanna, és Dr. Szalai Ilona azzal a kéréssel fordult Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy 2012. december 1-jei hatállyal praxisfejlesztésükhöz, azaz új háziorvosi körzet kialakításához járuljon hozzá. Az igényelt új praxis a három orvos által jelenleg ellátott körzetek részleges megosztásával alakítható ki, melyet az orvosok térítésmentesen kívánnak átadni. A háromból létrehozni kívánt négy körzet mindegyikének lakosságszáma meghaladja az 1200 főt, így az OEP finanszírozási szerződést köt az érintettekkel. Az új körzetben Dr. Antunovics Helga végezné a háziorvosi feladatokat, aki eladta a budapesti praxisát. Lényeges körülmény, hogy az orvosok úgy nyilatkoztak, hogy a lakosság létszámának csökkenése miatt az Önkormányzat felé kártalanítási igényt nem nyújtanak be.

 

3, Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására, vállalkozó fogszakorvos részére az iskolai és ifjúsági fogászati alapellátás biztosítására

Fülöp Sándorné: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján dr. Farkas Anna fogszakorvos öt évre szóló határozott idejű feladat-ellátási szerződéssel teljes munkaidőben területi ellátási kötelezettség megtartásával vállalkozóként folytatja az iskolai és ifjúsági fogászati tevékenységét a városban. A szerződésben foglalt határozott időtartam azonban 2012. december 31-én lejár és a szerződés megszűnik. Ahhoz, hogy az orvos továbbra is vállalkozóként vegyen részt az alapellátásban, a tevékenység ellátására az őt foglalkoztató társasággal ismételten szerződést kell kötni, illetve felhatalmazást kell adni a finanszírozási szerződések megkötésére az Egészségbiztosítási Pénztárral. Az alapellátási tevékenység folytatására alkalmas rendelőt a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben az Önkormányzat biztosítja. A rendelő használatára a szerződést az Intézmény vezetője köti meg.

A rendelési időt és a helyettesítés rendjét dr. Farkas Anna nem kívánja módosítani.

 

4, Javaslat a Cinka Panna Cigány Színház Közhasznú Alapítvánnyal történő közszolgáltatási szerződés megkötésére

Fülöp Sándorné: A Cinka Panna Cigány Színház 1993-óta létezik, működik. Telephelye városunkban Érden található.  A színház célja a cigány nemzetiség kultúrájának megőrzése, közvetítése. Többször sikeresen szerepeltek a Szepes Gyula Művelődési Házban. A színházat jelenleg a budapesti Talentum Rajkó Művész Együttes fogadja be színháztermébe, jelképes bérleti díj ellenében. A színház fenntartásához nem pályázhatnak, mivel a legtöbb működési pályázati kiírásban alapfeltétel, hogy a telephelye szerinti önkormányzattal legyen közszolgálati tevékenység ellátása céljából szerződése. A hátrányos társadalmi helyzetű fiatalok közművelődési lehetőségeinek bővítése érdekében 2013-ban 100.000,- forinttal támogatnák az alapítványt és ezért a Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány 2013-ban 3 alkalommal előadó estet tart Érden, előre nem meghatározott helyen és időben.

 

5, Javaslat a Fényező utcában lévő az Önkormányzat tulajdonában lévő hidroglóbuszon bázisállomás kialakítása a Telenor részére

Fülöp Sándorné: A Fedezet Kft. megkereste az önkormányzatot, hogy a Telenor számára végez mobil cellás távközlési berendezések telepítésére helyszíneket és a Fényező utcában, az önkormányzat tulajdonában és az Érd és Térsége Regionális Vízmű Kft. üzemeltetésében lévő hidroglóbusz felhasználásával bázisállomást alakítana ki és ennek használatáért 1 millió Ft + Áfa/év bérleti díjat ajánlanak fel.

 

Földes Ferencné (tag): Kérdezi, hogy házak vannak-e a közelben.

 

Szabó Béla (Érd Megyei Jogú Város 12. számú választókerületének képviselője): A város szélén van az utca. Az igaz, hogy gyenge a térerő, sok is a panasz a szolgáltatóra. Javasolja, hogy

 

Szabóné Vass Lenke (tag): A radioaktivitás felől érdeklődik.

 

Szabó Béla: Korábban voltak ebből viták, de ezek most már biztonságosak és nem károsak az egészségre.

 

Fülöp Sándorné: A bérleti díj felől érdeklődik, hogy nem lehetne-e magasabb.

 

Szabó Béla: Általában ennyit szoktak fizetni érte.

 

Földes Ferencné: Kérdezi, hogy a vízminőségre milyen hatással van.

 

Szabó Béla: Állítólag semmilyen, több víztornyon is van.

 

 

A településrészi önkormányzat (4 igen szavazattal) egyhangúlag támogatja az előterjesztés azzal, hogy próbáljanak meg magasabb bérleti díjat kérni.

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Fülöp Sándorné: A spoortcsarnok felől érdeklődik.

 

Macsotay Tibor: Folynak a tárgyalások a sportcsarnok ügyében.

 

Fülöp Sándorné: Elmondja, hogy a 29-ei Közgyűlés után 17 órától Közmeghallgatás lesz. A négy adventi vasárnapon 15 órakor ünnepélyes gyertyagyújtásra várják az érdieket a városközpontba, a Főtéren felállított adventi koszorúnál. Az adventi műsorok után egyházi képviselők osztják meg ünneppel kapcsolatos gondolataikat és a város vezetőivel közösen gyújtják meg a gyertyát. Megköszöni a részvételt.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria