erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2012. május 22.
2012.06.20. szerda 08:48

EMLÉKEZTETŐ

 

Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzati üléséről

 

Az ülés helye: Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Időpont: 2012. május 22. 17:00 óra

Macsotay Tibor (Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzat tagja): Fülöp Sándorné a Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke nem tud részt venni a mai ülésen, ezért megkérte, hogy vezesse le helyette az ülést. Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 5 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2012. május 24-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (5 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Dorogi Viktor (körzeti megbízott): Elmondja, hogy az elmúlt időszakban a körzetben nőtt a bűncselekmények száma, 3 betöréses lopás, 6 alkalmi lopás, 1 személygépkocsi feltörés történt. A jó idő beköszöntével a vagyon elleni bűncselekmények száma az alkalmi lopással elkövetett bűncselekmények száma megnő. Felhívja a figyelmet, hogyha elmennek otthonról, akkor csukják be az ablakokat, és ha szellőztetnek, akkor jobban figyeljenek oda. Felhívja a figyelmet, hogy utcai árusok, akik becsöngetek és vizet kérnek, azokkal ne igyanak együtt és ne engedjék be a lakásukba, ha segíteni szeretnének neki, akkor vigyenek ki neki vizet.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Elmondja, hogy a város iskoláit folyamatosan ellenőrzik. Kéri, ha a nem lakott ingatlanokba azt látják, hogy bemegy valaki, azt azonnal jelezzék. Ha nem jogszerűen van ott, akkor bűncselekményt követ el. Várják az egyedülálló, segítségre szoruló idős emberek jelentkezését.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. május 24-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Macsotay Tibor: Ismerteti a napirendi pontokat.

1, Javaslat a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások meghatározása érdekében egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Macsotay Tibor: Elmondja, hogy a közigazgatási rendeleteket megszüntették és a legtöbb szabálysértés a rendőrséghez, illetve a kormányhivatalhoz kerültek, a jegyzői hatáskör megszűnt. E rendelet betartását a polgármester fogja felügyelni. Hiányolja a rendeletből, az állattartással kapcsolatban, hogy a kutyasétáltatás közben keletkezett piszokkal mi a helyzet, ezt nem szankcionálja.

 

Szabó Béla (Érd Megyei Jogú Város 12. választókerület képviselője): Magyarország jogállamként védett értékei megsértését differenciált, büntetőjogi, szabálysértési- és közigazgatási jogi eszközökkel szankcionálja, attól függően, hogy az adott jogellenes cselekmény milyen jogtárgyat, milyen mértékben sértett. A társadalomra csekélyebb fokban veszélyes cselekményekkel szembeni védelmet hazai jogrendszerünkben a szabálysértési jog hivatott biztosítani. Az általános szabálysértési hatóság a jegyző helyett állami szerv - járási hivatal – lesz. Figyelemmel azonban arra, hogy a kistelepülések közbiztonsági helyzete halaszthatatlan intézkedéseket követel, a 2012. április 15-ei hatályba lépés és a járási hivatalok felállta között e jogkör átkerül a kormányhivatalhoz azzal, hogy a kormányhivatal dolgozója a leendő járások székhelyére kiutazva gyakorolja azt. A jegyző általános szabálysértési hatósági jogköre megszűnik és kizárólag a fővárosi, megyei kormányhivatal, illetve a járási rendszer 2013-ra tervezett bevezetésével a járás, a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a bíróság rendelkezik majd a szabálysértési eljárások lefolytatására hatáskörrel. Szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra. A jogszabály ezzel egyértelművé teszi, hogy a 2012. április 15-i hatálybalépést követően csak törvény állapíthat szabálysértési tényállást, önkormányzati rendelet nem. Különös jelentősége miatt a képviselő-testület a közösségi együttélés demokratikus elemeinek erősítésére rendeletében szankcióval sújthatja a helyi társadalmi normákat megszegőket. A törvény által szabályozott szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezését, és a szabálysértési törvény hatálya alá nem tartozó – az önkormányzati rendeletek hatályos szabályozása alapján szabálysértésnek minősülő – magatartásokat tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásként meghatározni.

 

Szabóné Vass Lenke (tag): Kérdezi, hogy egy telken hány kutyát lehet tartani. Kérdezi, hogy mi van, ha a valaki több kutyát tart.

 

Macsotay Tibor: Ha jól tudja, akkor 3 db kutyát lehet tartani. Be kell jelenteni.

 

Szabóné Vass Lenke: A Csúcs utca és Fraknói utca sarkán egy család elbirtokolta a telket és sittet, szemetet raknak le ott. A földkábel lerakták a Zólyomi utcától egészen a bércig, de nagy rendetlenséget hagytak maguk mögött a Fraknói utcában. Kérdezi, hogy a Csúcs utcában mikor lesz közvilágítás.

 

Érczhegyi Lajos (lakossági érdeklődő): Kérdezi, hogy az ELMŰ miért jegyeztetett be szolgalmi jogot a telkére.

 

Macsotay Tibor: Nem tulajdonos az ELMŰ, csak hozzáférés kell neki vészhelyzet esetén. A vezeték az ELMŰ tulajdona.

 

Földes Ferencné (tag): Kérdezi, hogy mit lehet tenni, akkor, ha a szomszédnak rendezetlen a telke, a fák átnyúlnak hozzá stb.

 

Macsotay Tibor: Elmondja, hogy a 06-80-204-571-es zöld számot lehet hívni.

Az eb rendeletbe, amennyiben magasabb jogszabály nem rendezi, akkor vegyék bele a kutyasétáltatás és a kutyapiszok eltakarításának a kérdését.

 

2, Javaslat a Nyári Napközis Tábor 2012. évi megrendezésére

Szabó Béla: Elmondja, hogy városunk 2003. óta minden évben megszervezi a Nyári Napközis Tábort az önkormányzat tulajdonát képező Favágó u. 93-105. szám alatti ingatlan területén. A szülők részéről a tábor működtetésére évről évre egyre nagyobb az igény, hiszen a szervező pedagógusok nemcsak napközbeni felügyeletet biztosítanak a gyerekek számára, hanem változatos programokkal teszik emlékezetessé a táborozást. A Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 2012. június 18. – 2012. augusztus 10. közötti időszakban szervezi meg és bonyolítja le a Nyári Napközis Tábort, amely idén Indián tábor lesz. A gyermekek napi háromszori étkeztetésének biztosítása 4.570,- Ft/hét, mely összeg meghatározása a jelenleg biztosított étkezéssel kapcsolatban felmerülő költségek figyelembevételével történt. A szabad férőhelyekre a nem érdi lakóhellyel rendelkező vagy nem érdi iskolában tanuló gyermekek esetében a fizetendő térítési díj önköltségi áron számolva 8.125,- Ft/hét.

 

3, Javaslat közterületek elnevezésére

Szabó Béla: A városközpont rehabilitáció közterület-építési munkáinak eredményeként alakult ki a Felső utcától a lakótelepig vezető sétány. A rendelet szerint új utca nevét közterületként való lejegyzését követően egy éven belül meg kell állapítani, ezért időszerű, hogy a városközpont közösségi tere jelentőségéhez méltó elnevezést kapjon. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága a Múzeum sétány elnevezést javasolja.

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Dr. Havasi Márta (lakossági érdeklődő): A volt lőtérrel kapcsolatban tesz fel kérdéseket. Kérdezi, hogy mikor fognak az ott lakók bővebb felvilágosítást, tájékoztatást.

 

Macsotay Tibor: Az áprilisi közgyűlésen hozott határozat csak a tanulmányról szólt, elkötelezettség nincs. Természetesen a továbbiakról a lakosságot tájékoztatni fogják.

 

Zima László (lakossági érdeklődő): Az M7-es Fuvaros utcai oldalán (a híd utáni részen) a vízelvezető árok állandóan eltömődik az esőzések után. Az erdőben szabadon engedik a kutyákat és mindenki azt csinál, amit akar.

 

Szabóné Vass Lenke: Az óvoda előtti forgalmi rend változása felől érdeklődik.

 

 

Macsotay Tibor: Megköszöni a részvételt.

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria