erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2013
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2013. január 29.
2013.05.02. csütörtök 11:10

EMLÉKEZTETŐ

 

Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzati üléséről

 

 

Az ülés helye: Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Időpont: 2013. január 29. 17:00 óra

 

 

Fülöp Sándorné (Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 5 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2013. január 31-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (5 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

 

Gajárszki Ádám (körzeti megbízott): Elmondja, hogy december közepétől az Érdi Rendőrkapitányság megbízott kapitánya Pintér Lajos alezredes lett. A tél kezdete előtt a rendkívüli téli helyzetre kidolgoztak egy tervet, ami még érvényben van. A karácsonyi ünnepek eseménymentesen lezajlottak. A Bem téren egy baleset történt a hónap első felében – a nem a kijelölt gyalogátkelőhelyen futott át egy kislány és nekifutott egy személygépkocsinak. Az elmúlt időszakban 4 db lakásbetörés, 1 db alkalmi lopás, 2 db személygépkocsi feltörés, illetve 2 db rongálás és 1 trükkös lopás történt. Nem ebben a városrészben, de a városban sorozatos betörések történtek. A lefagyott utak miatt felhívja a figyelmet, hogy a gyalogosok óvatosabban közlekedjenek.

 

Gyökös József (lakos): A Tárnoki út – Szent István út sarkán lévő szelektív hulladékgyűjtő szigeten állandó a szemét, hiába figyeli kamara a területet.

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

 

Macsotay Tibor (Érdi Városi Polgárőr Egyesület elnöke): Elmondja, hogy a térfigyelő kamera csak közterületet figyelhet. Az időskorúakat fokozatosan figyelemmel kísérik, segítik őket. Több tucat feljelentés született a szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatban. A télen 136 rászoruló család kapott fa tüzelőt.

 

Gyökös József: Kérdezi, hogy a polgárőrség és a közterület felügyelet hogyan dolgoznak össze.

 

Macsotay Tibor: Nagyszerűen. Egy URH rendszeren értekeznek, ami a polgárőrség tulajdona, ezen keresztül gyorsan mennek az információk.

 

Németh Antal (lakos): Szerinte elrettentő ereje lehetne, ha a helyi sajtóban megjelenne, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatban sok az eljárás és 1 – 1 esetet is be lehetne mutatni – név nélkül.  

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. január 31-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

 

Fülöp Sándorné: Ismerteti a napirendi pontokat.

 

 

1, Tájékoztató az érdi térségi szennyvízberuházás előrehaladásáról

Fülöp Sándorné: A tervezett csatornaszakaszok nyolcvan százalékát megépítették 2012. november végéig. Ez közel 210 km csatornát jelent. 2013-ban kb. 35 km csatorna maradt. Jelenleg az6 építési munkák szünetelnek, az ideiglenesen helyreállított utak karbantartása van folyamatban. A munkálatokat tavasszal, az időjárás függvényében folytatják. A tervek szerint 2013. szeptemberig mind a csatornaépítés, mind a végleges úthelyreállítás megtörténik. Az érdi regionális szennyvíztisztító telep új teleprésze elkészült. A jelenlegi befolyó mennyiség háromszorosát képest már jelenleg is fogadni. A telep próbaüzeme 2012. szeptemberben elkezdődött és 2013. szeptemberig tart. A telep készen áll árra, hogy fogadja a már meglévő hálózatok, valamint az összes újonnan megépülő szennyvízcsatorna települési szennyvízcsatorna hálózaton érkező szennyvizet. Az eredeti ütemezés szerint 2013. augusztus-szeptemberben lett volna a rákötés az összes elkészült szakaszon. A szakembereink megvizsgálták, hogy van-e lehetőség előrehozni a rákötések tekintetében néhány szakaszt, ahol már meglévő, üzemelő csatornára csatlakoznak és a már meglévő köztéri átemelők kapacitása is elegendő. Összesen kb. 60 km ilyen szakaszt azonosítottak Érden, amelyek esetén elindult a műszaki próbák és minősítések folyamata. Ebből kb. 3,5 km esetén a rész műszaki-átadási folyamat le is zárult és a vízjogi üzemeltetési engedélyezési folyamatot követően, 2013. februárban szeretnék elindítani a rákötéseket. Az érintett lakókat személyre szólóan értesíteni fogják, addig arra kérnek mindenkit, hogy semmiképpen ne kössenek rá!

 

 

Részvízgyűjtő

Megépült csatorna (folyóméterben)

Arány

1-es részvízgyűjtő

17 214

52,16 %

2-es részvízgyűjtő

42 300

99,72 %

3-as részvízgyűjtő

51 664

90,20 %

4-es részvízgyűjtő

27 565

79,30 %

5-ös részvízgyűjtő

32 595

79,13 %

6-os részvízgyűjtő

38 888

76,09 %

Összesen

209 882

82,02%

 

 

 

Érd-Nyugat:

110 834

83,77%

Érd-Kelet:

99 048

77,95%

 

 

Lakos: Kérdezi, hogy mi a helyzet az átemelőkkel – azokhoz még hozzá se fogtak, tartható-e így is az ütemterv.

 

Gyökös József: A csatornázási munkálatok nagyon nem tesznek jót a személygépkocsik állapotának, az utak nincsenek helyreállítva stb.  

 

Fülöp Sándorné: Az utak ideiglenesen vannak helyreállítva, munkaterületnek számítanak.

 

2, Javaslat az „Érd és Térsége Szilárd Hulladékgazdálkodási rendszer” pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára

Fülöp Sándorné: Elmondja, hogy az önkormányzat tagja az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak, amelyet abból a célból hoztak létre, hogy a térség önkormányzataival közösen megoldásra kerüljön a jogszabályok által előírt kötelező feladatok ellátása. A Társulás célja, hogy közös beruházás megvalósításával a magyar és európai hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak maradéktalan figyelembe vételével a lakosság anyagi és a tag önkormányzatok költségvetési terheinek csökkentésével saját szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásukat összehangoltan megújítsák és fejlesszék a tagok közigazgatási területén. Az elmúlt hónapokban végzett munka során kialakult az a fejlesztési koncepció és intézményi keretrendszer, amelynek mentén EU-s illetve állami forrásokból ezt az igen jelentős beruházási projektet meg tudják valósítani. A pályázatot 2013. január hónapban tervezik benyújtani.

 

3, Javaslat az Érd, Sas utcai telephely megvásárlására

Fülöp Sándorné: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2002-ben tíz évre közszolgáltatási szerződést kötött a Becker-Érd Kft-vel (amely a név és tulajdonos változás után - jelenleg Érd-Kom Kft.) a város közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék komplex kezelésére. A közszolgáltatási szerződés 2012. december 31-én megszűnt. Az Érd-Kom Kft. az új, hulladékról szóló törvény előírásai alapján az új közszolgáltató belépéséig (várhatóan 2013. március 31-ig), még ellátja a szolgáltatást. Ezt követően szándékaink szerint a közszolgáltatást az Érd, Diósd és Tárnok önkormányzatainak 100%-os tulajdonában álló Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. (ÉTH Kft.) fogja ellátni. A többségi tulajdonos ASA csoport vezetőivel folytatott megbeszélések alapján valószínűsíthető, hogy a tevékenység befejeztével az Érd-Kom Kft. megszűnik. Az Érd-Kom Kft. tulajdonában van az Érd, Sas u. 2. szám alatti ingatlan, amely a hulladék közszolgáltató telephelyeként működött eddig is. Az új cég tevékenységéhez kiválóan alkalmas lenne, az eddig használt telephely. Az ÉrdKom Kft. értékbecslője 72.506.400. Ft eladási értéket határozott meg. Javaslatot tettünk, hogy először vegyük bérbe az ingatlant, és amikor megérkezik a tulajdonosi jóváhagyás, akkor történjen meg az adásvétel. Az addig megfizetett bérleti díjak beszámításra kerülnének.

 

4, Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló, 23/2005. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosítására

Fülöp Sándorné: A hulladékról szóló törvény előírja, hogy a díjmegállapításra vonatkozó miniszteri rendelet hatályba lépéséig a közszolgáltató a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat 2013. január 1-jétől. Az egy ürítésre vonatkozó egységnyi díjtétel: 450,6,- Ft + ÁFA/ürítés 110 (120) l-es gyűjtőedényzetre számítva. A szabvány, „ÉRD-KOM” emblémával ellátott szemeteszsák ára: 448,- Ft + ÁFA. A Zöld színű, „ÉRD-KOM” emblémával és „ZÖLDHULLADÉK” felirattal ellátott zöldhulladék zsák ára: 448,- Ft + ÁFA.  

Alapszolgáltatási díj

Gyűjtőedény száma

Gyűjtőedény (kuka) nagysága (liter)

Szemétszállítás díja

Ft + ÁFA/negyedév

1 db

110 (120)

5.856,-

1 db

60

4.918,-

1 db

80

5.215,-

1 db

240

7.033,-

 

 

5, Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Fülöp Sándorné: Az Érdi Ipartestülettel egyeztetve, figyelembe véve a vállalkozások teherbíró képességét, valamint a jogszabályok adta lehetőséget javasolja az előterjesztés a bolti, kiskereskedelmi, valamint gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmények esetén az alapterület nagysága szerinti differenciált adómértékek meghatározását.

 

Bolti, kereskedelmi tevékenység céljára szolgáló építmény után:

da) 1 - 300 m2 adóalap esetén 880 Ft/m2

db) 301 - 900 m2 adóalap esetén, a 301 m2 feletti rész után 1100 Ft/m2

dc) 901 - 1200 m2 adóalap esetén, a 901 m2 feletti rész után 1300 Ft/m2

dd) 1201 - 2000 m2 adóalap esetén, az 1201 m2 feletti rész után 1500 Ft/m2

de) 2001 vagy attól nagyobb adóalap esetén a 2001 m2 feletti rész után 1700 Ft/m2.

 

e) Gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény után:

ea) 1 - 300 m2 adóalap esetén 880 Ft/m2

eb) 301 - 900 m2 adóalap esetén, a 301 m2 feletti rész után 1000 Ft/m2

ec) 901 - 1200 m2 adóalap esetén, a 901 m2 feletti rész után 1100 Ft/m2

ed) 1201 - 2000 m2 adóalap esetén, az 1201 m2 feletti rész után 1200 Ft/m2

ee) 2001 vagy attól nagyobb adóalap esetén, a 2001 m2 feletti rész után 1300 Ft/m2.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Gyökös József: Hiányolja az Érdi Újságból az általános rendeleteket (pl. kutya chipeltetés, gáz- és áram díjcsökkentésről tájékoztató).

 

Berna Tibor: A csatornázás utáni út helyreállítás felől érdeklődik, több hibát is tapasztal.  

 

Fülöp Sándorné: A hibákat az Ügyfélszolgálaton kellene jelezni.

 

Auer Richardné (tag): Az ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-80-630-438.

 

Lakos: Érdeklődik, hogy a járdák állapota az önkormányzat, vagy a telektulajdonos problémája.

 

Fülöp Sándorné: Az önkormányzatnak nem kötelező feladata, hogy az ingatlanok előtt járda legyen.

 

 

Fülöp Sándorné: Megköszöni a részvételt.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria