erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2013
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2013. november 19.
2013.12.03. kedd 15:23

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzati üléséről

 

 

Az ülés helye: Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.) 11-es terem

Időpont: 2013. november 19. 17:00 óra

Fülöp Sándorné (Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 4 fővel.

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2013. november 21-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

 

Fülöp Sándorné (Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Ismerteti a napirendi javaslatot. Szavazásra teszi fel a napirendet.

 

N A P I R E N D:

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2013. november 21-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (4 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

 

Dorogi Viktor (körzeti megbízott): Elmondja, hogy a hónap elején a körzetben 4 betöréses lopás történt (2 a Drégely utcában, 2 pedig az Egervári utcában). 3 elkövetőt sikerült elfogniuk. Ebben a hónapban meg fog szűnni az Érdi Rendőrkapitányságon az ügyelet, helyette központi ügyelet lesz. Országos 2 call center lesz (Szombathely és Miskolc), ahol az állampolgárok hívásait fogják fogadni és a megfelelő szervekhez fogják kapcsolni. Ezzel szeretnék meggyorsítani a bejelentés és a szervek közti kapcsolattartást.

 

Fülöp Sándorné: Kéri, hogy sűrűbben járőrözzenek a rendőrök, illetve a polgárőrök a településrészi önkormányzat területén. Kérdezi, hogy az egyedülálló időseket továbbra is figyelemmel kísérik, segítik.

 

Dorogi Viktor: Igen, a polgárőrséggel közösen.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

 

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. november 21-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Fülöp Sándorné: Ismerteti a napirendi pontokat.

 

1, Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Fülöp Sándorné: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatban hozzájárult ahhoz, hogy az Érdi Sport Kft. a Velencei út 39-41. szám alatti uszoda, sport- és rendezvénycsarnok megvásárlására vonatkozó előszerződést megkösse, mely 2013. június 19-én aláírásra került. Az Önkormányzat alapvető célja a sportlétesítmény megszerzésével és megnyitásával nem csupán az volt, hogy a versenysport számára biztosítson megfelelő helyszínt, hanem a város lakosai számára lehetőséget adjon a szabadidő kulturált és egészséges eltöltésére, illetve a gyermekek egészséges életmódra nevelésére. Tekintettel arra, hogy a verseny- élsport, utánpótlás nevelés, valamint a tömegsport feltételeinek biztosítása közérdek, javaslom, hogy a város területén erre a célra szolgáló és az ingatlan-nyilvántartásban is ilyen funkcióval bejegyzett sportlétesítmények esetén az építményadó mértéke 0 Ft/m2-ben kerüljön megállapításra.

 

2, Javaslat vegyes fogászati praxis átadás-átvétellel kapcsolatos döntések meghozatalára 

Fülöp Sándorné: Dr. Gill Márton, aki a fogorvosi tevékenységét a GILL DENT Bt. alkalmazásában végzi, azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az egészségügyi alapellátáshoz tartozó 10. számú vegyes fogászati körzet praxisjogát elidegeníthesse Gergely Ibolya Tünde fogorvos részére. Az alapellátási tevékenység folytatására alkalmas helyiséget dr. Gillné dr. Tállai Zsuzsanna az Érd, Riminyáki út 81. szám alatti rendelő tulajdonosa bérleti szerződés alapján biztosítja a praxisjog jogosultja részére. A rendelőben található  eszközök dr. Gillné dr. Tállai Zsuzsanna tulajdonát képezik, melyeket a praxisjog átruházását követően a jogosult használatába bocsájt.

 

3, Javaslat pályázat kiírására az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény magasabb vezetői teendőinek ellátására

Fülöp Sándorné: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetői feladatainak ellátásával határozatával 2005. április 1-től határozatlan időtartamra Kluták József Lászlót bízta meg. Tekintettel arra, hogy Kluták József László 2013. október 28. napján elhunyt, az intézmény folyamatos működésének biztosítása érdekében a fenntartónak pályázatot kell kiírnia az intézmény magasabb vezetői teendőinek ellátására.

 

4, Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési elképzeléseire

Fülöé Sándorné: A 2007-2013-as EU-s fejlesztési ciklus hamarosan befejeződik, és már intenzíven kell készülni a következő, 2014-2020 közötti tervezési időszak fejlesztési lehetőségeire. A felkészülés során először azokat a súlypontokat kell meghatározni, amelyek a rendelkezésre álló EU-s források, a Magyar Kormány, illetve az EU Bizottsága által meghatározott elvek mentén lehetőséget adnak egy komplex Fejlesztési Program kidolgozására. Érd MJV Önkormányzatának Batthyány Terv néven elfogadott gazdasági programja, a most aktualizálás alatt álló Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) figyelembe vételével javasol egy indikatív projekt listát. Várhatóan 2013. év végén, illetve jövő év elején alakulhat ki a 2014-2020-as időszak végleges pénzügyi keretrendszere és a források felhasználásának szabályozása. Az európai uniós jogszabályokkal összhangban, az operatív programok szakmai és pénzügyi céljait figyelembe véve – az ágazati prioritást élvező projekteket előnyben részesítve – a projekt szelekciót egyszerűsített kiválasztási eljárással kell megvalósítani. A településrészt érintő tervek: Óvodafejlesztés Érd, Darukezelő utcában, Parkvárosi Alközpont fejlesztése (Bem tér), Vízgazdálkodási rendszer továbbfejlesztése záportározók építésével, Házi esővíz-gyűjtés népszerűsítése, támogatása, Egészségház kialakítása Fenyves Parkvárosban, Érd vízelvezetési rendszerének továbbfejlesztése II. ütem, Érdi járási szennyvíziszap-hasznosító központ kialakítása, Érd közvilágítási infrastruktúrájának fejlesztése, Érd MJV közösségi közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, Óvodafejlesztés Dombos Parkváros-Tusculanum területen, Teleki Sámuel Általános Iskola rekonstrukciója, bővítése, Ivóvízhálózat rekonstrukciója II. ütem, Parkvárosi Sportcentrum kialakítása, Érdi Nagybani Piac kialakítása, Érdi Értéktár Bizottság, Érdi Hungarikum Klub működésének támogatás.

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

 

 

Földes Ferencné (tag): Parkvárosban parkolási lehetőséget kellene biztosítani. Nagyon sokan járnak gépkocsival és Parkvárosban próbálnak parkolni és busszal bemenni a fővárosba.

 

Szabóné Vass Lenke (tag): A Drégely utcának a Szigetvári utca sarkától a Szendrői út felé van egy meredek szakasza, amin nem marad meg a murva. Ezentúl a Drégely utca, Csúcs utca felé való folytatása is nagyon tönkrement. Kb. 2 éve volt ugyan murvázva, de mivel elég nagy ezen az útvonalon a forgalom hamar bekátyúsodik. Jó lenne a téli fagyok előtt rendbe hozni. Érdeklődik a tévében látott Érdre tervezett Élet Parkja szórakoztató központ felől. Szerinte a város főterét jobban is ki lehetne használni, több programot is lehetne oda szervezni.

 

Fülöp Sándorné: Megköszöni a részvételt.Minden jelenlévőt szeretettel vár a 18:00 órakor a 12. választókerület lakosok részére rendezett a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével összefüggéssel kapcsolatos lakossági fórumra.

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria