erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Emlékeztetők
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2011. június 21.
2012.02.15. szerda 10:59

EMLÉKEZTETŐ

 

Érdligeti - Kutyavári Településrészi Önkormányzat üléséről

Az ülés helye:Széchenyi István Általános Iskola (2030 Érd, Diósdi út 95-101.)

Időpont: 2011. június 21. 17:00 óra

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

 

Kopor Tihamér (Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 8 fővel. Javasolja, hogy a 2. napirendi pontot a „Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről”-t vegyék le a napirendek közül. Ismerteti a módosított napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Dr. Öveges Kristóf Érd Megyei Jogú Város rendőrkapitányának bemutatkozása – Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztatás a csatornázásról

3.) Tájékoztató az Érdligeti Általános Iskoláról

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a módosított napirendi javaslatot (8 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT:

 

Tárgy: Dr. Öveges Kristóf Érd Megyei Jogú Város rendőrkapitányának bemutatkozása – Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Dr. Öveges Kristóf (Érd Megyei Jogú Város rendőrkapitánya): Elmondja, hogy február 1-től került megbízott rendőrkapitányként az érdi rendőrség élére. 15 éve rendőr, a BRFK-n kezdett, majd 8 éven keresztül Szigetszentmiklóson dolgozott – az utolsó 3 évben rendőrkapitányként. Sokrétű és bőséges feladta lesz. A legnagyobb problémát a vagyon elleni bűncselekmények száma, ezen belül a betöréses lopások száma elég magas, a felderítési mutató pedig alacsony. Ezeken javítani kell.

 

Kasza Mihály (lakossági érdeklődő): Rengeteg vasas utánfutót lát és nem tudja, hogy honnan szerzik a vasat. A rugalmasságot hiányolja a rendőrség munkájában a közúti ellenőrzéseknél.

 

Dr. Öveges Kristóf: Elmondja, hogy lomtalanításkor megerősített a rendőri szolgálat. Szerinte a lomtalanítást meg kellene szüntetni, mert így a szervezetlenséget és szemetet meg lehetne oldani, az akkori szemét 80 %-át el lehetne máshol is helyezni. A cselekvő rendőrségig tudnak eljutni ekkora létszámmal, a látható rendőrségig nem. A létszámbővítés, állománybővítés állandó téma.

 

Rusz Lászlóné (tag): Kérdezi, hogy lehet-e még polgárőrnek jelentkezni.

 

Dr. Öveges Kristóf: Szerinte nincs felső határ, hogy mennyien lehetnek polgárőrök, de nem szeretne a polgárőrség nevében nyilatkozni.

 

Gajárszki Ádám (körzeti megbízott): Az elmúlt 2 hónapban a körzetben 3 betörés történt. A jó idő beköszöntével a vagyon elleni bűncselekmények száma az alkalmi lopással elkövetett bűncselekmények száma nőtt meg. Felhívja a figyelmet, hogyha elmennek otthonról, akkor csukják be az ablakokat, és ha szellőztetnek, akkor jobban figyeljenek oda. Gépkocsi feltörés is történt a körzetben, de ezeknek a nagy részét emberi figyelmetlenség idézi elő. Elmondja, hogy újból beindult az iskola ellenőri program, a közlekedésfelügyelettel átvizsgálták a diákok kerékpárjait. A szelektív hulladékgyűjtő szigeteket is elkezdték bekamerázni, hogy kiszűrjék azokat, akik nem csak olyan hulladékot visznek oda. Folyamatos a vasúti ellenőrzés a kábellopások miatt. Megalakult Érden az Érdi Cigány Tanács, amely segíteni próbál a kommunikációban.

 

Bosits Zoltánné (Érdligeti Általános Iskola megbízott igazgatója): Kéri a rendőrség segítségét a biztonságos vasúti átkelésben, a Túr utcától a Széchenyi István Általános Iskoláig (zebra, átjáró) reggel és délután 1 órától 4-ig, illetve a kerékpáros közlekedés megtanításában.

 

Dr. Öveges Kristóf: Megígéri, hogy minél előbb kijelöl valakit a rendőrség részéről, akivel leülnek és megbeszélik a teendőket. Számít a polgárőrség segítségére, együttműködésére is. Megpróbálnak segíteni a kerékpáros közlekedés segítésében, a szervezésben viszont kéri az iskola segítségét.

 

Tóthné Tas Mária (tag): Szerinte a Tekergők Egyesület, akik az Érd körbét is szervezik – nagyobb segítséget tudnának adni a kerékpáros oktatással kapcsolatban.

 

Kopor Tihamér: Szerinte a papi földeken egy kerékpár oktató pályát ki lehetne alakítani.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztatás a csatornázásról

 

Kopor Tihamér: Elmondja, hogy 2011. június 14-én beérkeztek a kivitelezési pályázatok. Ezt követően 10 napos moratórium van a szerződéskötésre. Remélik, hogy nem fogják megtámadni a pályázatot és akkor június 27-én meg lehet kötni a szerződést a kivitelezővel. Ha megtörténik a szerződéskötés, akkor július végén elvileg elkezdődhetnek a munkálatok. A nulladik ütem nagy része Érdligeten fog megvalósulni, mert itt több helyen kezdték el a csatornázást, ezeket a meglévő gerincbe be kell kötni. A próbaüzemet követően lehet majd rákötni a csatornára. A végleges út helyreállításig 6 hónap mindenképpen el fog telni, hogy az esetleges hibák kijavításra kerülhessenek.

 

Kasza Mihály: Kérdezi, hogy ki fogja a tervezést megcsinálni, hol lesz fellelhető az illető, ki végezhet ilyet.

 

Kopor Tihamér: Akkreditálniuk kell magukat a csatorna társulásánál. Felelősséget és garanciát vállalnak a munkájukra.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az Érdligeti Általános Iskoláról

 

Bosits Zoltánné: Elmondja, hogy jogilag 2011. július 10-én megszűnik a Széchenyi István Általános Iskola és a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és a kettő összeolvadásából július 11-én létrejön az Érdligeti Általános Iskola. Az új iskola jogutódlással jön létre és így a tanulók és a dolgozók a továbbiakban az új intézményhez fognak tartozni. Az időzítés és az eljárás, ahogyan létrejött az új iskola az mindenkit felháborított. 3 változat merült fel az új intézmény elhelyezésével kapcsolatban

„A” változat: egyik iskolában legyen az alsó tagozat, a másik iskolában legyen a felső tagozat

„B” változat: 1. 2. és 7. 8. évfolyam az egyik iskolában, 3. 4. 5. és 6. évfolyam a másik iskolában, ennek megvan a pedagógia magyarázata, fejlesztő pedagógia módszer első két évfolyamon, hasonló pedagógia problémával küszködnek a 3. évfolyamtól a 6. évfolyamig, a kisebbek csicskáztatásától megszabadítjuk őket

„C” változat: mind a két épületben első osztálytól nyolcadik osztályig oktatás, hozzák egy szintre a diákokat, tanárok ingázzanak.

A tanárok az „A” változatot támogatták pedagógiailag ez lenne a legegyszerűbb módszer. A szülők a „C” változatot preferálták. Az iskola egy szolgáltató szektor és végül a „C” változat mellett döntöttek. Az alsó tagozatok elhelyezésén változás nem nagyon lesz. A végső cél az, hogy a felső tagozaton az emelet szintű angol oktatás a Túr utcába fog kerülni, ahol angol – informatika szak már működött. A Diósdi úti iskolában szeptembertől 2 osztály fog átkerülni a Túr utcai épületbe. A tanítás folyamatossága azt kívánja meg, hogy a tanáraik megmaradjanak, így ők fognak ingázni. Eddig 10 – 15 gyerek választott másik iskolát magának a következő tanévre.

 

Metzger Béláné (tag): Sok sikert kíván.

 

Lakossági érdeklődő: Kérdezi, hogy miért változik meg az iskola neve.

 

Bosits Zoltánné: Jogilag megszűnik a két iskola, ezért kell az új név, ha beolvadás lenne, akkor lehetne megtartani a nevet.

 

Szénásy Zoltán (tag): Kérdezi, hogy iskolabusz indításán gondolkodnak-e.

 

Bosits Zoltánné: Folynak megbeszélések az iskolabuszról.

 

Császár Jánosné (lakossági érdeklődő): Szimpatikusnak tartja a „B” változatot. Szerinte az oktatás, több mint szolgáltatás.

 

Bosits Zoltánné: A szolgáltatást úgy értette, hogy akkor tudnak dolgozni, ha megfelelő gyerekanyaguk van, a pedagógusok a munkájukkal tudják biztosítani, hogy a gyerekeket a szülők oda írassák be. Szabad iskolaválasztás van az országban.

 

Metzger Béláné: A névváltoztatást jó ötletnek tartja.

 

Kasza Mihály: A kerékpáros útvonalat kellene kijelölni a két iskola között. Szerinte a szülői háttér nagyon fontos. Hiányzik a mai gyerekeknél, hogy megbeszéljék a dolgokat a szülőkkel.

 

Rusz Lászlóné: Nyugodtabb volt a légkör a Hunyadi Iskolában, többen azért választották.

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Tóthné Tas Mária: Szándéknyilatkozatot kellene tennie a Közgyűlésnek egy kerékpáros oktatópálya kialakítására, hogy amint lehet majd pályázni, akkor arra miné lelőbb be tudják adni és egy lakossági szándéknyilatkozatot megtehetne az Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat. Az őstermelői piac létrehozására egy szándéknyilatkozatot fog elfogadni a Közgyűlés, de ha létrejön, akkor arra figyelni kell, hogy ne viszonteladók jelenjenek meg, hane mténylegesen csak őstermelők. Ezt úgy lehetne kivédeni, hogy a Gazdakör által kiadott jelvénnyel rendelkező személyek árusíthasssnak. Kérdezi, hogy az utcanév táblákat el lehet-e helyezni a telkeken belülre.

 

Lakossági érdeklődő: Kérdezi, hogy miért mindent a központba tömörít az önkormányzat: sétálóutca ,őstermelői piac, utcabál. Érdligetet kezdik mindneből kizárni. Érdligeten nincs bevásárlóközpont, nincs üzlet, ahol vásárolni tudnának az itt lakók. A Lidl is már évek óta húzza az áruház építését. A buszmenetrend  hétvégén sincs öszehangolva és ráadásul ritkák a járatok is.

 

Kopor Tihamér: Az őstermelői piacot nem csak egy helyen szeretének létrehozni a városban, hanem több városrészben is. A Lidl állandóan változtatta az építési terveit. Egy szolgáltató központot akart létrehozni, az építési engedélyt is megkapták, majd elkezdték módosítgatn ia terveket.

 

Rusz Lászlóné: A Jázmin utcai szelektív hulladékgyűjtőnél a lomtalanításra összegyűjtöttek egy csomó gallyat, fát, amit el kellene szállítani.

 

Kopor Tihamér: Megköszöni a részvételt.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria