erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2012. június 13.
2012.08.16. csütörtök 16:00

EMLÉKEZTETŐ

 

Érdligeti - Kutyavári Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

Az ülés helye: Érdligeti Általános Iskola (2030 Érd, Diósdi út 101.)

Időpont: 2012. június 13. 18:00 óra

Kopor Tihamér (Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 7 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2012. június 21-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a módosított napirendi javaslatot (7 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

Kopor Tihamér: Elmondja, hogy 2012-ben Érd városa megkapta a Polgárőr város kitüntetést.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. június 21-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Kopor Tihamér: Ismerteti a júniusi Közgyűlés főbb napirendi pontjait.

1, Javaslat közterületek elnevezésére

Kopor Tihamér: Elmondja, hogy az elmúlt hónapban már szerepelt ez a napirend a Településrészi Önkormányzat előtt, de a javaslat kiegészült az Óvárosi – Érdligeti Településrészi Önkormányzat javaslatával. A városközpont rehabilitáció közterület-építési munkáinak eredményeként alakult ki a Felső utcától a lakótelepig vezető sétány. A Közgyűlés a 308/2009. (X.15.) KGY határozatával már döntött a kialakuló összes ingatlan közterületi besorolásáról, azonban a 22564 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapján nem közterület, hanem „kivett beépítetlen” elnevezés szerepel, ezért most szükséges megerősíteni az ingatlan közterületi minősítését. A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság a Múzeum sétányt javasolja.

 

2, Környezetvédelmi Program felülvizsgálata

Kopor Tihamér: Elmondja, hogy elkészült a város új Környezetvédelmi Programja.

 

3, Javaslat a 83/2009. (XII.18.) önkormányzati rendeletben elfogadott hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatáról szóló beszámoló, valamint Érd Megyei Jogú Város 2012-2017. közötti időszakra vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási tervének elfogadására

Kopor Tihamér: A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. §-ának rendelkezései szerint a települési önkormányzat illetékességi területére helyi hulladékgazdálkodási tervet dolgoz ki. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által a 83/2009. (XII.18.) önkormányzati rendeletben elfogadott hulladékgazdálkodási terv 2011. évig volt érvényes, valamint e tervben foglaltak felülvizsgálata is aktuálissá vált. A fentiek értelmében Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft elkészítette az önkormányzati rendeletben elfogadott hulladékgazdálkodási terv végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint Érd Megyei Jogú Város helyi hulladékgazdálkodási tervét 2012-2017. közötti időszakra. A helyi hulladékgazdálkodási tervben foglaltak végrehajtását a Hgt. 37. § (1) bekezdése szerint háromévente felül kell vizsgálni, melyről beszámolót kell készíteni. A helyi hulladékgazdálkodási terv Hgt. szerinti elkészítése az Önkormányzat számára nem csak a jogi előírások végrehajtása miatt fontos, hanem annak megléte számos pályázat benyújtásának egyik előfeltétele is, ezért aktualizálása kiemelt érdek. Végre abba az irányba haladnak a dolgok, hogy a hulladékot nem szemétként kezelik, mert az nem is az, hanem drága nyersanyag, amelyből komoly hasznot lehet termelni.

 

4, Beszámoló a Gesztelyi-ház (Érd, Alsó u. 2.) és az elkészült sétány üzemeltetéséről, Létesítmény-üzemeltető Kft-vel kötött szerződés teljesítéséről

Kopor Tihamér: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Városközpont akcióterülete attraktivitásának, valamint funkcionális működésének fejlesztésére nyertes pályázatában foglalt munkákat 2011. júliusában eredményesen befejezte és az ingatlanok üzembe helyezése és használatba vétele augusztus és szeptember hónapban megtörtént. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. november 7-én üzemeltetési szerződést kötött az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft.-vel az Önkormányzat tulajdonát képező Gesztelyi-ház üzemeltetésére vonatkozólag. Szerződést kötött továbbá a tulajdonát képező Városközpont ingatlanokra. Az üzemeltetési szerződésekben foglaltak szerint az üzemeltető Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. köteles beszámolni Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint üzemeltetésbe adó felé, évente minimum két alkalommal: az I. félévről július 31-ei, a teljes évről február 15-ei határidővel. Ez most megtörtént.

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Gaylhoffer Károlyné (lakossági érdeklődő): A kátyúzás felől, az utcanév táblák felől, illetve a Kankalin utca felől érdeklődik.

 

Kopor Tihamér: Elmondja, hogy még júniusban átadásra kerül az új csatornarendszer befogadója. Műszakilag készen van, már csak néhány engedélyre van szükség.

 

Tóthné Tas Mária (tag): Elmondja, hogy amikor Érdre költöztek, akkor levelet kaptak, hogy tegyék ki a ház falára az utcanevet és a házszámot. Mindenkinek így kellene tennie és akkor rend lenne a városban.

 

Lakossági érdeklődő: Szintén az utcanév táblák kapcsolatban mondja el ellenérzését. Amit a város választott, az rossz ötlet volt. Körül kell nézni más városokban, ahol megvannak az utcanév táblák, nem úgy, mint Érden. A Kövirózsa utcában a kátyúk miatt kb. 20 km/h sebességgel lehet közlekedni. Kérdezi, hogy a csatornakivitelezők számláit ki ellenőrzi.

 

Kopor Tihamér: Érden sajnos nincsen közösségi szellem. Ő is jár többfelé az országban és máshol valóban megvannak az utcanév táblák. Szerinte legalább egy rongálót meg kellene fogni. Többszörös ellenőrzés van a csatorna számlákkal kapcsolatban.

 

Tóthné Tas Mária: Az autóbusz megállókban is a menetrendet összefirkálják.

 

Szénásy Zoltán (tag): A csatornázásnál azt mondják, hogy 3 nap kell, hogy megsüllyedjen az út és utána lehet a helyreállítási munkálatokat elvégezni. Kérdezi, hogy honnan számítják a 3 napot. Például a Sárd utcában a munkákat elkezdték tavaly októberben és még mindig nem végeztek vele.

 

Kopor Tihamér: Amikor elkezd üzemelni valami, akkor utána kiderülhetnek javítási problémák, ami miatt újra fel kellene túrni az utat.

 

Demjén Attila (tag): A Földmunkás utca lakói tüntettek, hogy ne legyen előttük aszfaltos út.

Kopor Tihamér: Aki maga előtt betemette a vízelvezető árkot, annak ne a közösség fizesse, hanem saját maga csináltasa meg.

 

Rusz Lászlóné: Az őstermelői piac felől érdeklődik.

 

 

Kopor Tihamér: Megköszöni a részvételt, mindenkinek kellemes nyarat kíván.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria