erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2013
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2013. június 19.
2013.07.24. szerda 16:05

EMLÉKEZTETŐ

 

 

Érdligeti - Kutyavári Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

Az ülés helye: Érdligeti Általános Iskola (2030 Érd, Diósdi út 101.)

Időpont: 2013. június 19. 18:00 óra

 

Kopor Tihamér (Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés nem határozatképes nem határozatképes, de a megjelent tagokra, illetve lakosokra tekintettel megtartja az ülést. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2013. június 27-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. június 27-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Kopor Tihamér: Ismerteti a főbb napirendeket. Elmondja, hogy az elmúlt napokban 2 rendkívüli Közgyűlés is volt.

 

1, Javaslat adósságkonszolidációs megállapodáshoz kapcsolódó döntések meghozatalára

Kopor Tihamér:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozata alapján az Önkormányzat és a Magyar Állam között 2013. február 28-án aláírásra került az Adósságkonszolidációra vonatkozó megállapodás, amely alapján a Magyar Állam az Önkormányzat – jogszabály alapján meghatározott – adósságállományából 8.093.315.325,- Ft összegű adósságot vállal át. Az említett megállapodásban a konszolidáció teljes összege került meghatározásra, a konszolidációval érintett egyes adósságelemekhez kapcsolódó konszolidációs összegek ebben az időpontban még nem voltak ismertek. A konszolidáció végleges és határidőben történő lebonyolításához (2013. június 28.) a polgármester Közgyűlés általi teljes körű felhatalmazása szükséges a megállapodások aláírására. A kérés indoka, hogy a kamatfeltételeket és árfolyamkockázatot figyelembe véve az Önkormányzatnak az adósságkonszolidáció végrehajtása során célszerű olyan pozíció elérésére törekednie, amely során a devizában fennálló, kedvezőtlenebb kamat kondíciókkal rendelkező adósságállományt a lehető legalacsonyabb szintre csökkentheti.

 

2., Javaslat a Velencei úton felépült Sportcsarnok épületének megvásárlásához az Érdi Sport Kft. részére nyújtandó tagi kölcsönről szóló a 432/2012. (XII.20.) határozat módosítására

Kopor Tihamér: Az Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érdi Sport Kft, 90%-os tulajdonosa 2012. decemberben döntött arról, hogy hozzájárul az érdi Velencei úti uszoda sport- és rendezvénycsarnoknak 1,3 milliárd Ft + ÁFA vételáron a Kft. által történő megvásárlásához. A Kft. a Tao. pályázaton elnyert 1,078 milliárd Ft-ot önerő nélkül nem tudja az adott célra felhasználni, az önkormányzat az ingatlan megvásárlásához szükséges 390 millió Ft, valamint az eszközök beszerzéséhez szükséges 72 millió Ft, összesen 462 millió Ft összegű önerőt a saját költségvetése terhére tagi kölcsön formájában biztosította az Érdi Sport Kft részére. A bankkal folytatott tárgyalások eredményeként kialakult az adásvételi folyamat végleges menetrendje. Ennek alapján június 19-ig megkötésre kerülne az adásvételi előszerződés. Ennek értelmében a szerződés aláírásával egyidejűleg kifizetésre kerülne a tulajdonos felé foglalóként. A fennmaradó 822 millió Ftvételárhátralék pedig a Tao. pályázatból beérkező források függvényében, de legkésőbb 2014. március 31-ig kerülne megfizetésre. A szerződés szerint a végső fizetési határidő közös megegyezéssel 2014. december 31. napjáig meghosszabbítható. A tulajdonos az adásvételi előszerződés megkötésével használati jogot biztosít a vevő Érdi Sport Kft. javára, amely így akadálymentesen tudja a sportlétesítményt a teljes vételár megfizetéséig is használni. Az Önkormányzatnak a vételár fentiekben rögzített megfizetési üteméhez igazodva kellene biztosítania az Érdi Sport Kft. részére a tagi kölcsön felhasználását. Ennek alapján az ingatlan megvásárlására biztosított 390 millió forintból az adásvételi előszerződés megkötésekor felhasználásra kerülne 250 millió Ft. A fennmaradó vételárhátralékok kifizetésénél a tagi kölcsön és a látvány-csapatsportok támogatására vonatkozó rendelkezések alapján beérkező támogatás közötti 30-70%-os arányt figyelembe véve használható fel a tagi kölcsön. Az ingatlan üzemeltetésének megkezdéséhez szükséges eszközök beszerzésére az erre biztosított 72 millió Ft tagi kölcsön mellett az ingatlan megvásárlására biztosított a 250 millió Ft, mint első vételárrészlet teljesítése után fennmaradó tagi kölcsön is ideiglenesen felhasználható az adásvételi előszerződés megkötésének napjától.

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Kopor Tihamér: Megköszöni a részvételt, mindenkinek kellemes nyaralást, pihenést kíván.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.10. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.10. hétfő 17:30
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.11. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria