erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Emlékeztetők
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2011. április 27.
2012.02.15. szerda 11:24

EMLÉKEZTETŐ

 

Az Óváros - Érdligeti Településrészi Önkormányzat üléséről

 

Az ülés helye:Nevelési Tanácsadó (voltII. Lajos Általános Iskola) (2030 Érd, Fő u. 42.)

Időpont: 2011. április 27. 19:00 óra

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

Antunovits Antal (Óváros – Érdligeti Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 9 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Javaslat Érd Megyei Jogú Város gazdasági programjának elfogadására I. forduló

2.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (9 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT:

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város gazdasági programjának elfogadására I. forduló

 

Simó Károly: Az Önkormányzati törvény és az SZMSZ is előírja, hogy a Közgyűlés megbízatásának időtartamára a gazdasági program az önkormányzat részére meghatározza a célkitűzéseket, feladatokat. Ebben a programban részletesen foglalkoztak a gazdasági helyzettel. Az Állami Számvevőszék felhívta a figyelmet arra, hogy a program tartalmazza az elmúlt időszak gazdálkodásának tapasztalatait. A másik fontos dolog, amire ki kell térni, hogy mit kíván tenni a helyi adópolitikában. A Megyei Jogú Városok Szövetsége sok olyan adatot bocsájtott a rendelkezésükre, amelynek segítségével látható, hogy más városokban, hogyan gazdálkodnak. A gazdasági válság idején az Önkormányzat igen nagymértékű fejlesztéseket végzett. Ez az időszak elmúlt, a Közép-Magyarországi régióban már nem tudnak fejleszteni Uniós pályázati pénzekkel. 2010-2014-ig nincsenek Uniós pályázati források. Az Önkormányzatnak három nagy célkitűzése van a negyedik pedig összefoglaló célként jelenik meg. Az első a csatornázási program, a másik célkitűzés, hogy a magán beruházók fejlesszék a helyi gazdaságot. A harmadik célkitűzés pedig az intézményrendszer átalakítása. Először lássák, hogy mennyi a bevétel és csak abból költsenek. Olyan intézményrendszert kell kialakítani, amely a helyi adóbevételekből és az Önkormányzat egyéb forrásaiból finanszírozható. Felmerült az is, hogy a Kormány átvenne adóbevételi forrásokat. Ez az iparűzési és a gépjármű adót jelentené. Amennyiben ezek a változások megtörténnek egy teljesen más intézményrendszer lesz az Önkormányzat fenntartásában. A negyedik célkitűzés pedig a rendelkezésre álló források függvényében a korábban megfogalmazott célokat kezdjék el előkészíteni. Három programban foglalták össze a tervet. Az Otthonprogram, az Érdemes program és az Értékteremtés programja. Érd Város Önkormányzata az adóbevételei 124 %-át költi az intézményrendszereinek fenntartására. Ahhoz, hogy az Önkormányzat működni tudjon banki finanszírozási forrást kellett bevonnia. Az adóbevételei 12%-át kell arra költeni, hogy adósságszolgálatot teljesíteni tudja.

 

Tekauer Norbert (tag): Kérdezi, hogy az előző ciklusban megalkotott Batthyány programból mi valósult meg.

 

Simó Károly: 2008-tól kezdődően minden évben be kellett számolni a teljesülésről. A csatornázási program akkora energiát fog felemészteni, hogy minden, amit azon túl sikerül megvalósítani csak egy bónusz.

 

Kőrösi Jánosné (tag): Azzal kapcsolatban vitatkozna, hogy az Önkormányzat az adóbevételek 124 %-át költi az intézmények finanszírozására. 2002-től kezdődően az iskolákban csak létszámcsökkentés és elvonás volt. Kérdezi, hogy az Érdemes programban mit ért az iskolák fejlesztésén. Az elmúlt négy évben azt látja, hogy a legkevésbé volt szüksége a városvezetésnek a részönkormányzatok munkájára. A SZEM program már régóta működik a lakóhelyén. Kérdezi, hogy ez került-e valamibe a városnak. Kérdezi, hogy a csatornaprogram kapcsán mennyi pénz fogyott el. Megjegyzi, hogy a lakosság pénze folyik el.

 

Simó Károly: A számlakivonatot leközölték az újságban, mely tartalmazza, hogy konkréten mennyi pénz van a számlán. Ez jelen pillanatban 1 milliárd 350 millió Ft. 2008. szeptembere óta működik a társulat, jelenleg 3 munkatárs van, aki fizetést kap és az elnök tiszteletdíjat. A társulatnak más fenntartási költsége nincs. Ami beérkezett a tagoktól az ügyfélszolgálat működtetésére ment el, ennek az éves költsége 36 millió Ft. Az ügyfélszolgálat 17 ezer főnek az ügyeit intézi.  Amint a kivitelező benyújtja a számlát, először az önrészt kell kifizetni. Úgy gondolja, hogy a városvezetésnek fontos a részönkormányzatok működése. A SZEM program nem kerül pénzbe, vannak olyan városrészek, ahol ez működik, segítik a polgárőrök és a rendőrség munkáját. A tapasztalatok függvényében már idén nyáron szeretné a Közgyűlés felülvizsgálni az adórendeletet. Érden a vállalkozók többet fizetnek, mind eddig, de még mindig kevesebbet, mint a környező településeken. Az iparűzési adóval kapcsolatban el kell odáig jutni, hogy a kisebb vállalkozások kapjanak kedvezményt. Az oktatással kapcsolatban országos problémák gyűrűztek be Érden. Az iskolarendszert sikerült működésben tartani, annak az árán, hogy a hitelállomány megugrott.

 

Vékony Józsefné (tag): Kérdezi, hogy a Duna utca miért nincs benne a csatornázási programban. Folyamatosan elönti a víz a területet.

 

Simó Károly: Ahol nincs műszaki akadálya a rákötésnek, az be van tervezve a programba.

 

Csibrák Csaba (tag): Kérdezi, hogy a csatorna program mikor indul Érden.

 

Simó Károly: Amennyiben van jogorvoslati kérelem, akkor pár hónap, ha nincs, akkor júniusban.

 

Csibrák Csaba: Kérdezi, hogy mennyi a város adóbevétele.

 

Simó Károly: Jelentősen visszaesett az iparűzési adóbevétel, 2010. évben 1,2 milliárd.

 

Csibrák Csaba: Kérdezi, hogy a telekadóval kapcsolatban mik az elképzelések.

 

Simó Károly: Mind a vállalkozók, mind pedig a magánszemélyek esetében felül kell vizsgálni a rendeletet. A törvény szerint a mezőgazdasági terület után nem kell adót fizetni. Az adóbevallás alapján készülnek a határozatok.

 

Bércesi Tibor: Óvárosban 1992. óta működnek részönkormányzatok, 1998-2002 között működött a legjobban. Az SzMSz 58. § (3) bekezdése szerint a településrészi önkormányzat a településrészt érintően közreműködik a helyi közszolgáltatások ellátásában. Véleményezési, javaslattételi joga van fejlesztési, településrendezési eszközök előkészítése, környezetterhelő beruházások, közterületek elnevezése, közoktatási, egészségügyi intézmények alapítása, megszüntetése, átszervezése, elnevezése tárgyú ügyekben. Támogatja a településrész lakosságának önszerveződő közösségeit, együttműködik velük, a Közgyűlés döntése előtt megtárgyalja a településrészt érintő kulturális, oktatási és sportügyeket tartalmazó javaslatokat, eljár a Közgyűlés által átruházott hatáskörben. Az elmúlt 4 éves ciklusban ez a véleményezési jog igencsak csorbult.

 

Simó Károly: Elmondja, hogy minden hónap elején készül egy tárgysorozat, ami tartalmazza, hogy miről fog a Közgyűlés tárgyalni. Ha a Részönkormányzat elnöke szeretné tárgyalni valamelyik témát akkor azt fel kell vennie a napirendjére.

 

Tekauer Norbert: Az Érdligeti részen rendkívül aktív munka folyt.

 

Antunovits Antal: Ha a részönkormányzati ülésen elhangzik egy kérdés, arra jó lenne, ha kapnának választ.

 

Ábel András (lakossági érdeklődő): Szerinte a programnak nincs erkölcsi tartása. Nincs a városnak gyökere, nincsenek a programban felelősök. A mai napig nem lett felülvizsgálva, hogy milyen épületeket kell védetté nyilvánítani.

 

Kőrösi Jánosné: Még mielőtt megalakult volna a részönkormányzat elhatározták, hogy meghívják a részönkormányzati tagokat, hogy bemutathassák Óváros értékeit. A meghívó elkészült, hogy lehetősége legyen mindenkinek eljönni. A séta ideje 2011. május 7. szombat 10 óra. Felolvassa a 2007. május 10-én kelt Vörösmarty Gimnázium Baráti kör levelét, melyben kérik, hogy a város a Batthyány Fülöpre emlékező eseményt vegye fel az Európai Napok rendezvénysorozatába.

 

Martin Norbert (tag): Kérdezi, hogy tervezi-e az önkormányzat Turisztikai Iroda létrehozását. Ez egy Európai Uniós forrás lehetőség a város számára és a turisztikai lehetőségek fejlesztésének egy potenciális forrása. Kérdezi, hogy a Svájci Alap projekt megvalósítása konkrétan mit takar. A hitel kötvény kamat teher változás alakulása iránt érdeklődik. Úgy tudja, hogy a hulladékgyűjtő szigetekre az idén még van Európai Uniós fedezet. Kérdezi, hogy Óvárosban nem tervezik-e alközpontok létrehozását.

 

Simó Károly: Érd nem felel meg a kritériumoknak, mert egy minimális vendégéjszakát kell produkálni, amit Érd nem tud teljesíteni, mert összesen két helyen van vendéglátás. A Svájci Alap egy ivóvíz hálózat fejlesztés. Két táblázatról van szó. Az egyik az adósságszolgálat alakulása 2011-2015-ig, a másik pedig a hitel kötvény kamat teher változása az adóbevétel százalékában. Sajnos Magyarországon minden hulladékgyűjtő szigetből szeméttelep lesz. Az új törvény előírja, hogy kötelező lesz a házhoz menő hulladékgyűjtést bevezetni. Ez egy nagy költség, de elkerülhetetlen lesz kikerülni. 2008-ban készült egy stratégia, amelyben kijelöltek öt területet. Az anyagban minden részletesen szerepel. Amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban vannak megfogalmazott javaslatok, akkor azokat a polgármester úr biztosan befogadja.

 

Kőrösi Jánosné: Az ivóvíz vezetékkel kapcsolatban elmondja, hogy nem történt semmiféle fejlesztés, karbantartás.

 

Simó Károly: Az ÉTV Kft. csak azt köteles elvégezni, amit az Önkormányzat költségvetéséből biztosítanak.

 

Antunovits Antal: A programból a műemlékvédelem hiányzik. Javasolja, hogy a Gazdatiszti Házat, a Külső Római út és az Arató utca sarkán lévő kápolnát, valamint a Szapáry kastély területén lévő pincerendszert műemlékvédelem alá helyezzék. Továbbá javasolja a szóban forgó 3 épület védelmének bekerülését a Gazdasági Programba.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Tekauer Norbert: Javasolja, hogy a következő ülést Érdligeten tartsák.

 

Antunovits Antal: Ennek semmi akadálya nincs.

 

Antunovits Antal: Mivel több kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett, bezárja a részönkormányzat ülését, megköszöni a részvételt.

 

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria