erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Emlékeztetők
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2011. május 19.
2012.02.15. szerda 11:25

EMLÉKEZTETŐ

 

Az Óváros - Érdligeti Településrészi Önkormányzat üléséről

Az ülés helye:Hunyadi MátyásÁltalános Iskola (2030 Érd, Túr u. 5-7.)

Időpont: 2011. május 19. 18:00 óra

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

Antunovits Antal (Óváros – Érdligeti Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 8 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot. Javasolja Martin Norbert kérésére, hogy vegyék fel a napirendi pontok közé a „Javaslat az önkormányzati fenntartású intézmények működésének racionalizálására”-t

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Javaslat az önkormányzati fenntartású intézmények működésének racionalizálására

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

3.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

4.) Javaslat Érd Megyei Jogú Város gazdasági programjának elfogadására (II. forduló)

5.) Javaslat közterületek elnevezésére

6.) Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2010. évi tevékenységéről

7.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a módosított napirendi javaslatot (8 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT:

 

Tárgy: Javaslat az önkormányzati fenntartású intézmények működésének racionalizálására

 

Kardosné Gyurkó Katalin: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése közoktatási intézmény-hálózatának működtetése során folyamatosan keresi annak lehetőségét, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott feladatait minél hatékonyabb intézményi keretek között lássa el. Ennek célja a minőségi oktatás feltételrendszerének biztosítása mellett egy racionálisan működő intézményhálózat kialakítása. Bucella Géza Lászlóné közoktatási szakértőt kérték fel azzal a céllal, hogy a közoktatási intézmények működtetése hatékonyságának javítása érdekében fogalmazza meg javaslatait, továbbá javaslata terjedjen ki a közoktatási intézményi szerkezet átalakítására. Az iskola összevonásnak több oka van, a II. Lajos Általános Iskola bezárása, az ottani pedagógusok elbocsátása, két tagintézményben tanulnak a diákok a Bolyai János Általános Iskolában, a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában 289 gyerek jár – 489 gyerek férne el, több a halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelésű igényű gyerek, természetes szegregáció valósul meg, amivel a város törvénysértést követ el. Az összevonással a pedagógus elbocsájtás nem lenne.

 

Martin Norbert (tag): kérdezi, hogy a szakértők azt megvizsgálták-e hogy hogyan van az, hogy Érden növekszik a lakosságszám, ellenben a gyermekek száma csökken.

 

Kardosné Gyurkó Katalin: A lakótelep és Ófalu lakossága elöregszik, a Parkvárosban élők pedig inkább a fővárosba viszik a gyerekeket iskolába.

 

Antunovits Antal: A Széchenyi István Általános Iskolás szülőket nem érdekli a Hunyadi Mátyás Általános Iskola sorsa.

 

Csengeri Attila (lakossági érdeklődő): Kérdezi, hogy

Szerinte átfogó vizsgálatot kellene végezni, hogy az érdi iskolák marketing………..

Hogyan lehet vonzóvá tenni az iskolákat.

Érden minőségi munkahelyek létrehozása – iskolák fejlesztése.

Ha az óvodában nagy a túljelentkezés, akkor az iskolában is az lesz.

 

Kardosné Gyurkó Katalin: Elszegényedő iskolák – szegregáció. Vannak halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek. Az emelt szintet az önkormányzat finanszírozza, nem az állam.

 

Bércesi Tibor (tag): A 2011- 12-es tanévben az osztálylétszámok száma iránt érdeklődik.  Kérdezi, hogy hány hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelésű igényű tanuló lesz az egyes osztályokban. Kérdezi, hogy milyen felzárkóztatásban fognak részesülni ezek a gyerekek. Kérdezi, hogy mit tesznek a színvonal megtartásáért, és hogy az igényesebb családok nem oda fogják iratni a gyerekét.

 

Kardosné Gyurkó Katalin: A szegénység nem egyenlő az igénytelenséggel. A szakértői anyagban a két intézményben összesen 3 osztálycsökkenést javasol. A Hunyadi Mátyás Általános Iskolából 2 db nyolcadik osztály fog elballagni és csak 1 db első osztályt indul, így egy osztállyal kevesebb lesz 2011 szeptemberében. Az 5. illetve a 6. osztályban lehet osztály összeolvadás. A kb. 1000 gyerekből 50 lesz halmozottan hátrányos helyzetű. A felzárkóztatáshoz a fejlesztési órákat megkapja az intézmény, mindent ugyanúgy megkapnak, mint eddig. A tanári kar marad.

 

Vékony Józsefné (tag): Divatot az iskolákból az emberek csinálják.

 

Vargáné Balogh Erika (Hunyadi Mátyás Általános Iskola igazgatója): Elmondja, hogy 2008. augusztusától az iskola igazgatója és a rendszert már készen kapta. 2008-ban volt, hogy az emelt szintű angol – informatika oktatás az ötödik évfolyamba lépett, de az osztályból sokan a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban  folytatták a tanulmányaikat. Ez az óta is folytatódik. Az a hír, hogy ebben az iskolában súlyos magatartás problémás gyerek van, de ez nem igaz, mert nincs több mint másik iskolákban. Az idei beiratkozásnál 53 tanköteles korú gyerekek száma a körzetben és közülük 26-ot irattak be az iskolába. Az iskolába 21 cigánygyerek jár, ami osztályonként 1 – 2. Az iskolából mindenki tovább tanul. PR tevékenységet folytattak, újságban jelentek meg cikkek, óvodákat látogattak meg stb.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Kertész Balázs (körzeti megbízott): Elmondja, hogy az Ófalusi körzeti megbízotti irodába hárman teljesítenek szolgálatot.

 

Vékony Józsefné: Pozitívumként értékeli, hogy látja a rendőröket az utcán járőrözni.

 

Csengeri Attila: Kérdezi, hogy a kábelégetést nem veszi észre a rendőrség, mert annak a jeleit észre lehet venni.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): A három csapás törvény bevezetésével jó úton indultak el, de ezt még tovább kell fokozni. Kéri, hogy mindig időben hívják őket, ne 2 – 3 nappal azután, hogy megtörtént az eset és kéri, hogy mindent jelentsenek be. Jó a kapcsolatuk a Cigány Tanáccsal.

 

Vékony Józsefné: Belefáradtak abba, hogyha akármit is bejelentenek nem találták meg az elkövetőket.

 

Tóth Istvánné (tag): Kérdezi, hogy hány csekket sikerült kinyomtatni, illetve mennyi befizetés érkezet eddig.

 

Macsotay Tibor: 6.000 db csekket nyomtattak ki és 20.000,- Ft befizetés érkezett.

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város gazdasági programjának elfogadására (II. forduló)

 

Antunovits Antal: Az önkormányzat a lehetőségeket összegyűjti, hogy miket szeretne megvalósítani. A csatornázási program a legfontosabb beruházás jelenleg a városban. A szennyvíztisztító telep építése már megkezdődött. Az érdi intézményrendszer átszervezésre szorul. A helyi gazdaságot fel kell lendíteni. Helyi gazdaságfejlesztő programot szeretnének kidolgozni. 2014-től újabb Európai Uniós pályázati források lesznek, amire fel kellene készülni, minél több terv legyen.

 

Martin Norbert: A helyi gazdaságfejlesztéssel kapcsolatban kérdezi, hogy a kamarai tagság kötelező lesz-e.

 

Antunovits Antal: Még nem lehet tudni, még képlékeny a dolog. Régen kötelező volt a kamarai tagság.

 

A településrészi önkormányzat (8 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadásra javasolja Érd Megyei Jogú Város gazdasági programját.

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat közterületek elnevezésére

 

Antunovits Antal: Elmondja, hogy ezek általában technikai jellegű változások és átvezetések. Az érintett lakosok a változásról értesítést fognak kapni és azzal az Okmányirodában ingyenesen kicserélik a lakcím kártyájukat.

 

A településrészi önkormányzat (6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással) elfogadásra javasolja a közterületek elnevezését.

 

 

6. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2010. évi tevékenységéről

 

Mészáros Mihály (ÉKFI igazgató helyettes): A temetőben a ravatalozót teljesen felújították a tavalyi évben. A temető lassan betelik, 2 – 3 éven belül nem fogják tudni hova temetni a halottakat. A képviselői kereteket 2011-ben csak vízelvezetésre lehet majd felhasználni. A lakosok feladata – önkormányzati rendelet van róla, hogy a kerítéstől számított 5 méteren belül a terület rendben tartása.

Elmondja, hogy a tavalyi évben a két választókerületben milyen munkákat végeztek el:

 

I. Választókerület – Kubatov István

 

Ebben a választókörzetben a célfelhasználásra kapott összegből a Polgárőrség parkolója és a Jegyző utcai járda felújítása valósult meg. Ezen túlmenően az I. választókerületben az éves kátyúzási ütemterv szerint javításra kerültek a szilárd burkolattal ellátott utak (Római úr, Mecset utca, Arató utca, Szántó utca, Molnár utca, Fő út, Felső utca, Teréz utca, Kornélia utca, Karolina utca, Sugár utca, Széles utca, Ercsi út, Szabadság tér, Alsó utca). A téli időszakban ezen utcákban a balesetveszélyes kátyúk zsákos hideg aszfalt felhasználásával lettek ideiglenesen javítva.  A nem szilárd burkolattal ellátott murvás utak esetében az utcákat gréderes útprofilozással és a gödrök feltöltésével próbálták közlekedésre alkalmas szinten tartani. Mart aszfaltos utak esetében a kátyúk feltöltésével, tömörítéssel javítottak az utak felületét. Kézi és szükség szerint gépi erővel tisztításra és kotrásra kerültek a választókerületben lévő vízelvezető árkok. Indokolt esetben a munkálatok újra elvégzésre kerültek. Folyamatosan végezték az Ófalusi temetők takarítását, és a zöld területek gondozását. Továbbra is megoldatlan problémának minősül a Kerülő utcai folyamatos illegális szemétlerakás. Heti szinten kb. 40-60 m3 szemét és autóalkatrész és roncs kerül összegyűjtésre és elszállításra e területről. Az éves karbantartás során gépi tisztításra és mosatásra került a Szabadság téri zárt csapadék-rendszer, és szükség szerint az utcai átereszek is. Folyamatosan végezték az árkok és út menti zöld területek kaszálását, az Alsó- és Felső utcákban a zöld hulladék elszállítását. A Szabadság téren és a város központjában, a múzeumkerttel egyetemben folyamatos a zöld területek ápolása és a virágosítás. Felújításra került a temető ravatalozója, új belső és külső burkolatokkal, tetőfelújítással és korszerű fűtési rendszer beépítésével. A temető ravatalozója és az Ercsi u. bejárat közötti útszakasz aszfaltozása megtörtént. Aszfaltozva lett továbbá a temető melletti Júlia utca egy része is, a megközelíthetőség érdekében. Szerepet vállaltak az úgynevezett Rávna Projekt Alsó utcai helyreállítási munkálataiban.

 

II. Választókerület – Antunovits Antal

 

Ebben a választókörzetben a célfelhasználásra kapott összegből a Béke téri játszótér és az Ágota utcai vízelvezető árok építése valósult meg. Ezen túlmenően éves ütemterv szerint kátyúzás történt a szilárd burkolatú utakon (Alsó utca, Béke téri lakótelep és környéke, Éva utca, Erzsébet utca, Béke tér, Budai út). A téli időszakban zsákos hideg aszfalt felhasználásával történtek meg a balesetveszélyes kátyúk javítása. A murvás és mart aszfaltos utak esetében gréderes útprofilozással, továbbá a gödrök, kátyúk mart aszfalttal való feltöltésével, tömörítéssel javítottak az utak állapotán. Az árkok karbantartásával párhuzamosan folyamatos tevékenység az út menti zöld területek, közterületek gondozása, kaszálása. Az Alsó utcában heti két alkalommal, vagy szükség szerint végzik a zöld hulladék elszállítását. A lakótelepen és a városközpontban is folyamatos a zöld területek gondozása és tisztántartása. A kiemelt szegéllyel ellátott utaknál, a lakótelepen és a városközpontban ütemterv szerint folyik az utak söprése gépi erővel. A lakótelepen és a körforgalmakban ezt a tevékenységet az éjszakai órákban végzik. Éves ütemterv szerint tisztítást és gépi mosást végeztek a zárt csapadék-rendszereken (lakótelep, Erzsébet utca, Éva utca, Szabadság tér, Erika utca, Ágota utca…). Köszönhetően a közterületek folyamatos takarításának és annak, hogy kevés a beépítetlen terület ebben a választókerületben illegális szemétlerakók továbbra sem keletkeztek. A város központi helyén elhelyezkedő parkolónak használt terület folyamatos karbantartását javítását folyamatosan végzik. A Polgárok háza mögötti forgalomtól elzárt területrészen parkosítást végeztek. Új kerítést építettek a hivatal parkolója köré.

 

VII. Választókerület – Tekauer Norbert

 

Ebben a választókörzetben a célfelhasználásra kapott összegből az Aladár utcai vízelvezető árok burkolása, valamint a Melánia-Mária utca áteresz cseréje valósult meg. Éves ütemterv szerint javításra kerültek a szilárd burkolatú utcák (Szegfű u., Viola u., Tulipán u., Szarkaláb u., Sárd u., Sárvíz u., Rába u., Rábca u., Pipacs u., Duna u., Őszirózsa u., Orgona u., Orchidea u., Muskátli u.). A téli időszakban hideg zsákos aszfalt felhasználásával hárították el a balesetveszélyes útszakaszok hibáit. Éves szinten kétszer tisztítják a Bara patak Szalajka u. - Melánia utcai szakaszát, a Szalajka utcai hordalékfogó takarítása évente 3-4 alkalommal történik. Az Aba utca és a Diósdi út között lévő szakaszt a megrongált árok burkolat miatt csak szükség szerint takarítják a biztonságos vízlefolyás fenntartása mellett. A kerületben folyamatos a közterületek tisztán tartása és a szemét összegyűjtése. Függetlenül attól, hogy a Balatoni út a Magyar Közút tulajdonában van, heti egy alkalommal, éjszaka elvégzik az út gépi seprését, beleértve a TESCO és a Diósdi út – Muskátli utcai körforgalmat is. A területen illegális szemétlerakó tudtukkal nincs. Felújításra került a Sajó u. szikkasztó árok is.

 

Bércesi Tibor: Szépen fejlődnek a dolgok, de azért szerinte a Minaret környéke sokkal többet érdemelne, rendszeresen kellene gondozni a környékét.

 

Vékony Józsefné: A vasúti híd (Duna utca) és környéke nagyon elhanyagolt, nincs kitakarítva.

 

Vígh Szilvia (tag): Megköszöni fűkaszálását a 6-os és 70-es út környékén. Kérdezi, hogy a Cecília utca – Ágota utca sarkánál meg lehetne-e oldani valahogy a szárazárokba való átvezetést

 

Tóth Istvánné: A Sárd utca legvégén a sorompónál van egy ingatlan, ami nagyon rendezetlen. Kérdezi, hogy kié az a terület a MÁV-é, vagy az önkormányzaté.

 

 

7. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Antunovits Antal: 2011. május 21-én lesz a Pincesoron Ófaluban a Szőlővirág Ünnep, amelyre mindenkit szeretettel várnak a rendezők.

 

Vékony Józsefné: Kérdezi, hogy a Duna utca (Duna utca 28. és 38. szám között) vízelvezését mikor fogják megoldani.

 

Bércesi Tibor: Kérdezi, hogy mikor fog megoldódni a Szántó utca problémája.

 

Antunovits Antal: Május 21-én szombaton lesz a Föld Napja alkalmából a nagy szemétszedés, a választókerületében a Ófaluban a Molnár utca és a kastély területe lesz a fő területük. Felolvassa az áprilisi Közgyűlésen az Egyebek napirendi pont tárgyalásakor a Molnár utcával kapcsolatos kérésére kapott választ. A Kerülő utcából 17 t  szemetet szedtek össze. Felhívja a figyelemt a 2011. június 04-ei (szombat) veszélyes hulladékgyűjtési akcióra..

 

Vígh Szilvia:Az Ágota utca elején élők a Texelektro hátsó szekciója – Ágota u eleje 1-2-3 szám körüli területre "közterületi kukát, szemetest" szeretnének kérni, kihelyezni, mert ott parkol mindenki, aki a postára jön, táncosok,, boxolók, bolhapiacra jövők, bútorszállítók, vásárlók stb. és mindanyiuk ott szórja ki a  szemetét a zsebéből, kocsiból. Nagyon sok a szemét, amit az ott élők szednek össze napi rendszerességgel.

 

 

Antunovits Antal: Megköszöni a részvételt.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria