erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2012. február 16.
2012.06.20. szerda 08:54

EMLÉKEZTETŐ

 

Az Óváros - Érdligeti Településrészi Önkormányzat üléséről

 

Az ülés helye: Nevelési Tanácsadó (voltII. Lajos Általános Iskola) (2030 Érd, Fő u. 42.)

Időpont: 2012. február 16. 18:00 óra

 

Antunovits Antal (Óváros – Érdligeti Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 9 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) A Dr. Romics László Egészségügyi Intézménnyel kapcsolatos kérdések

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

3.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

4.) Tájékoztató a 2012. február 23-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

5.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a módosított napirendi javaslatot (9 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A Dr. Romics László Egészségügyi Intézménnyel kapcsolatos kérdések

 

Dr. Kőszegi Gábor (Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény igazgatója): Elmondja, hogy a betegeket partnernek tekintik és szolgálni szeretnék őket. Elmondja, hogy 2011-ben a járó beteg szakellátó tevékenység kapacitása is jelentősen nőtt, az OEP által finanszírozott heti 1095 szakorvosi és 246 nem szakorvosi óráról 1295 szakorvosi (1140 rendelői + 155 gondozói) és 426 nem szakorvosi órára. Ezen kívül 36 órában egyéb forrásból finanszírozott tevékenységet folytattak (addiktológia, sportorvostan és foglalkozás egészségügy). Jelenleg az érdi szakrendelőben 35 féle szakorvosi rendelés működik Az Egynapos Sebészet OEP finanszírozott TVK-ja kb. 1100 műtét végzésére volt elegendő – a szemészet és azon belül is a szürke hályog miatti szemlencse beültetés a legnépszerűbb. Az intézet engedélyezett álláshelyeinek száma 2011-ben 200,1 volt, melyekből 2011. december 31-én 172,6 státusz volt betöltve. Az új részlegek beindítása 26,9 fő számára teremtett munkahelyet. A 172,8 betöltött álláshelyen 280 munkatárs dolgozott, tehát különösen az orvosok körében változatlanul magas a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya. 2011-ben a járó beteg szakellátás keretében 340.604 orvos-betegtalálkozás történt. Az OEP felé lejelentett beavatkozások száma 1.863.097 volt. Kiemeli, hogy az Egynapos Sebészeten a kézsebészeti beavatkozás újdonság, a rendelő életében. A rendelő 1,4 milliárd Ft-ból újult meg. Újdonság a rendelőben még a rehabilitációs ellátás, ami járó beteg rehabilitációs és nappali ellátás keretében történik. A röntgenezésnél digitális röntgen technikát alkalmaznak, ami kisebb sugárterhelésű és a kép nem egyszeri, hanem elektronikus formában rögzített kép.

 

Vékony Józsefné (tag): Nehezményezi, hogy nem lehet telefonon időpontot kérni, hanem csak személyesen teheti ezt meg.

 

Dr. Kőszegi Gábor: Vannak olyan frekventált időpontok, amikor viszonylag nehezen lehet elérni az intézetet. Amikor idejött, akkor vezették be, hogy központi előjegyzési lehetőség van. Az előjegyzésnek külön telefonszáma van, ami a rendelő honlapján is szerepel. A telefonokat folyamatosan felveszik. Előzetesen lehet regisztrálni a betegeknek magukat e-mail-en és ott is tud időpontot kérni.

 

Vígh Szilvia (tag): Szerinte nem egyszerű a regisztráció.

 

Dr. Kőszegi Gábor: Az emberek számára a várakozás szokott a legfájóbb lenni. Próbálják csökkenteni a várakozási időt. A cél az, hogy aki időpontra jön, az 15 percnél ne várjon többet. Vannak kedvenc időpontok, amire többen is odamennek és ez torlódást szokott okozni – ezek a túl korai, illetve a késői időpontok.

 

Kőrösi Jánosné (tag): Az intézmény elnevezésével kapcsolatban úgy tudja, hogy 2 név merült fel – Dr. Romics László, illetve a helyiek körében, emberek szívében nagy megbecsülést kiérdemlő Dr. Medved János – akinek az emléktáblája a régi intézet falán fent is volt. Kérdezi, hogy róla esetleg lehetne-e valamit elnevezni.

 

Dr. Kőszegi Gábor: Nyitott kapukat dönget. Nem 2 név, hanem 4 név merült fel, az említetteken kívül Dr. Veidinger Istváné és Dr. Dizseri Tamásé. A város eddigi orvostudományi szempontból leghíresebb szülötte Dr. Romics László, aki nemzetközi hírű tudós volt. Dr. Medved János emléktáblája megvan és méltó helyet fognak keresni a számára. A rendelőintézetben 2 utca és 4 nagyobb térség van, amiket esetleg el lehetne nevezni arra érdemes személyekről. Várják a javaslatokat.

 

Csibrák Csaba (tag): Az intézmény jövője felől érdeklődik. Kérdezi, hogy a tulajdonviszonyok hogyan fognak változni. Biztosan kelendő, mert nagyon jól felszerelt az intézmény.

 

Dr. Kőszegi Gábor: A tulajdonviszonyok az ellátás minőségét nem szabad, hogy befolyásolják. Nehéz a kérdés, mind a két lehetőség mellett szólnak érvek. A tulajdonosnak vannak kötelezettségei.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről 

 

Kertész Balázs (körzeti megbízott): Elmondja, hogy az elmúlt időszakban 4 betörés történt, 1 alkalmi lopás, illetve rongálások, illetve vaslopások történtek. Az ófalusi óvoda ablakát is valaki betörte. Megpróbálják felderíteni, de nagyon nehéz dolguk van. A településrészi önkormányzati ülést követő Lakossági fórumon mondja el a többit.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről 

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Említésre méltó esemény nem történt, a településrészi önkormányzati ülést követő Lakossági fórumon elmondja a fontosabb dolgokat.

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. február 23-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Antunovits Antal: Ismerteti Közgyűlés főbb napirendi pontjait. A Városfejlesztési és Értékvédelmi Alap létrehozásával kapcsolatban elmondja, hogy többször is felszólalt a Közgyűlésen az ófalusi műemlékek védelmével kapcsolatban – lesz pénz az állagmegóvásra már az idei évben.

 

Vékony Józsefné: Kérdezi, hogy a veszélyeztetett területek vízelvezetésére mikor lesz pénz.

 

Bércesi Tibor (tag): Kérdezi, hogy összegszerűen ez mit jelent, és hogy mennyi pénz lesz erre.

 

Csibrák Csaba: Összegszerűen nem lehet megállapítani. A személyes gondoskodásos rendelettel kapcsolatban megjegyzi, hogy az előterjesztésben szereplő térítési díj az nem 5.000,- Ft, hanem inkább 15 – 20.000,- Ft. Kérdezi, hogy érdemes-e, megéri-e évi kb. 3,5 millió Ft-ért magukra haragítani a bölcsődés szülőket.

 

Antunovits Antal: A rendelet 2012. szeptemberében lép életbe. Az önkormányzatok olyan feladatokat látna kel, ami nem kötelező feladat.

 

Csibrák Csaba: A város közoktatási intézményeiben a 2012/2013. tanévben indítható osztályok, valamint első osztályok meghatározásárával kapcsolatban kérdezi, hogy maximalizálva vannak-e az osztálylétszámok. Különböző osztálylétszámok lehetnek elsőben, hetedikben, nyolcadikban stb. Az oktatási törvényen előírtakban a helyi rendelet változtathat. Kérdezi, hogy az Érdligeti Általános Iskolában – mivel 2-vel csökken az indítható osztályok száma, akkor lesz-e pedagógus elbocsátás. Tudja rá a választ, mert ha megszüntetnek egy osztályt, akkor pedagógus álláshely is megszűnik vele.

 

Kőrösi Jánosné: Kérdezi, hogy ez összefüggésben van-e a két általános iskola összevonásával. Kérdezi, hogy ez elvándorlást is jelnet.

 

Csibrák Csaba: Valószínűleg igen. Úgy tudja, hogy sokan hagyták el az iskolát. Kb. 80 – 90-en mentek el az iskolából.

 

Antunovits Antal: Kérdezi, hogy mennyien mentek el az Érdligeti Általános Iskolából.

 

Kőrösi Ágnes: Vannak nyolc-, illetve hat osztályos gimnáziumok, ahova felvételiztek a gyerekek és elmentek az iskolából.

 

Wolf István (lakossági érdeklődő): Szerinte képtelenség első osztályban 31 gyereket tanítani.

 

Kőrösi Ágnes: Szerinte is szinte lehetetlen, mert nagyon sok a magatartás zavaros gyerek.

 

Wolf István: Kérdezi, hogy mekkora jelenleg a város adóssága.

 

Németh Antal (lakossági érdeklődő): 10,5 milliárd Ft. Mínuszos költségvetés nem lehet.

 

Antunovits Antal: Nem tud pontos összeget mutatni, függ a svájci frank napi árfolyamától is. Meg kell nézni a város honlapján az ÁSZ jelentést.

 

Wolf István: Nagy hibának tartja, hogy a csatornázási munkálatokban nem vesznek részt érdi iparosok.

 

Csibrák Csaba: A költségvetéssel kapcsolatban érdekességeket vett észre az építmény- és telek adóval kapcsolatban. Az építmény adónál 2 év alatt megháromszorozódás szerepel az előterjesztésben. Kérdezi, hogy emelni akarják az építmény adót, vagy hatékonyabbá szeretnék tenni a befizetést. A telek adóval kapcsolatban megjegyzi, hogy 2 év alatt 10 millió Ft-tal nő a bevétel. Kérdezi, hogy megérte-e 10 millió Ft-ért megemelni a telekadót és hogy emiatt az embereknek rossz lett a közérzete. Szerinte a lakosság több terhet már nem bír el. Ha be fogják vezetni a ház mellett lévő telket is, akkor a választási lehetőség a Közgyűlés kezében lesz, hogy dönthet arról, hogy vagy a beépítetlen telekért fizet, vagy az építményért.

 

Antunovits Antal: A hatékonyságon van a hangsúly.

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Antunovits Antal: Elmondja, hogy a Városvédők nevében Falusi Ferenc megkontrázta a téglagyár területét. Miklósi Csaba és a neje azért jöttek el, hogy elmondják, hogy nekik ehhez semmi közük nincs. A Városvédőknél Falusi Ferenc az elnök és egy személyben intézkedett abban az ügyben.

 

Antunovits Antal: Megköszöni a részvételt.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria