erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2012. március 14.
2012.06.20. szerda 08:56

EMLÉKEZTETŐ

 

Az Óváros - Érdligeti Településrészi Önkormányzat üléséről

 

Az ülés helye: Bolyai JánosÁltalános Iskola (2030 Érd, Erzsébet u. 24.) ebédlő

Időpont: 2012. március 14. 18:00 óra

 

Antunovits Antal (Óváros – Érdligeti Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 8 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) A városi főépítész bemutatkozása

4.) ÉKF-fel kapcsolatos kérdések

5.) Tájékoztató a 2012. március 22-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

6.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a módosított napirendi javaslatot (8 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről 

 

Kertész Balázs (körzeti megbízott): Elmondja, hogy az elmúlt időszakban a bűncselekmények száma stagnált Ófaluban. A pincesoron elkaptak egy elkövetőt. Felhívja a figyelmet, hogy Érdligeten a Sárd utcánál megszaporodtak a betörlések. A jó idő beköszöntével figyeljenek azért oda a nyitott ablakokra, ajtókra és figyeljenek oda a szomszédokra is. A lakótelepen megszaporodnak a csendháborítási esetek.

 

Csibrák Csaba (tag): Elmondja, hogy a szőlőben az oszlopok eltűntek. A vas, illetve faoszlopok is orra tűnnek el, már csak néhány maradt.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről 

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Elmondja, hogy a múlt havi lakossági fórum után szűkebb körben is volt egy megbeszélés a stratégiáról. Elmondja, hogy 2012-ben egy terepjáró beszerzése szerepel a polgárőrség céljai között. A csatornázási munkálatok idejére a lakosság türelmét kéri.

 

Csibrák Csaba: A bűncselekmények száma a rendőrségi statisztika szerint csökkent, de vannak olyan szegmensek, ahol nőtt, például a tulajdon elleni bűncselekmények száma. A közokiratokkal való visszaélések száma csökkent.

 

Csutora László (lakossági érdeklődő): Nem tudja, hogy mi a polgárőrség feladata, de szerinte a rendőrséget kellene segítenie és a lakossággal szorosabb kapcsolatot kellene kialakítania. 1 db terepjáró szerinte nem elég. Szerinte a polgárőrségnek a lakosság és a rendőrség közti összekötő szerepe kellene lennie.

 

Macsotay Tibor: Nem 1 db autója van a polgárőrségnek, hanem 7 db. Az érdi polgárőrség 99 %-a érdi lakos. A rendőrséggel napi kapcsolatban vannak. A téli hidegben 200 q fát vittek ki a rászorulóknak a Családsegítő Szolgálattal.

 

Pálházy Imre (Érdi Polgárőrség Ófalusi vezetője): Nagyon jó a kapcsolat a lakossággal, csak néha az információk késve érkezik hozzájuk.

 

Kőrösi Jánosné (tag): Az emberek bizalma és hite elfogyott.

 

Bércesi Tibor (tag): Az emberek félnek a retorziótól.

 

Vékony Józsefné (tag): Hosszú időbe fog telni, amíg elmúlik a lakosság félelme.

 

Bilik Jánosné (lakossági érdeklődő): A vasúti töltésben szoktak elbújni, főleg esténként jobban kellene figyelni.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A városi főépítész bemutatkozása

 

Ágó Mátyás (Érd Megyei Jogú Város főépítésze): Elmondja, hogy Érden született és az érdi Vörösmarty Mihály gimnáziumban érettségizett, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen folytatta tanulmányait. Elmondja, hogy több munkahelye is volt, Magyarországon és külföldön is. Elsősorban műemlékekkel és településrendezéssel foglalkozott. Fő feladata a Helyi Építési Szabályzat karbantartása és nagyobb építkezésekben részt vesz. Az ófalusi területet érintő az artézi kút rendbetétele (március 31-ei koncert), illetve március 30-án a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Urbanisztikai Tanszékének hallgatói fél éven keresztül Érd ófalu területén dolgoztak és az Érdi Galériában kiállítás lesz a munkájukból. A kiállítás címe: Érd bölcsője a Duna mellett. A Városszépítő Egyesület megkereste az irodájukat a II. világháborús honvéd áldozatainak emlékműve ötletével, amit az I. világháborús emlékmű mellé szánnák. A megvalósításra pénzt nem tud adni a város. Az ófalusi temető rendbetétele elkezdődött. A Szent Mihály templom felújítása is lekezdődött. Szerinte a magyar zarándokútba szerinte Ófalut be lehetne építeni. A volt téglagyárral kapcsolatban elmondja, hogy próbálnak a tulajdonossal megállapodásra törekedni. A volt disznóhizlalda felőli terület egy külföldi tulajdoni cégcsoport tulajdonában van és tervezik konténer átrakó állomás kiépítésével, amely egy Duna melletti uszály kikötőt jelentene (max. 2 – 3 uszály kikötésére alkalmas). Ez munkahelyeket teremtene és adóbevételt hozna. A pincesor területe megtisztult, amit sikerként lehet elkönyvelni. Városfejlesztési és Értékvédelmi Alapot hozott létre a Közgyűlés. Az önkormányzat az éves költségvetéseiben lehetőségeihez képest mindig elkülönít bizonyos összeget tervek – pl. építészeti, településrendezési – elkészíttetésére. Az elkülönített forrásból a város számára is fontos beruházások előkészítésének településrendezési tervezési segítése, és a részterületekre vonatkozó, szükségessé váló tervmódosítások, és korrekciók is rugalmasabban végezhetők. A szemetelést nehezen tűri – főleg, ha szeméthegyeket halmoznak fel egyes területeken. Javasolja az objektív felelősség bevezetését – a telektulajdonos feleljen mindenért, a gyártók szervezzék meg a visszagyűjtést, újrahasznosítást. Ha lesznek eredmények, akkor azokat meg is kellene tartani. A minarettel kapcsolatban felmerült, hogy egy török alapítvány felépítené mellé a dzsámit. A volt papi földekre wakeboard pályát s

 

Kőrösi Jánosné: Emlékei szerint az artézi kúthoz régen nemcsak 2, hanem 8 lépcső vezetett le és 2 csap is volt, amik zárhatók voltak. A II. világháborús emlékművel kacsolatban megjegyzi, hogy a területnek az óvoda a kulcs, szerinte is az I. világháborús emlékmű mellett lenen a helye. Javasolja, hogy helyi tervező tervezze akár az emlékművet, akár az artézi kutat. A fogadalmi kápolna megrepedt, szerinte meg kellene nézni a tetőszerkezetét. A tervtanácsi rendelet felől érdeklődik (városközpont forgalom szabályozása).

 

Vékony Józsefné: A Duna utca felől érdeklődik.

 

Bércesi Tibor: Az artézi kúttal kapcsolatban elmondja, hogy 2002-ben a Thermál Liget Hotel tulajdonosa megkereste egy csere felajánlásával a várost. A Haba házat lebontották, így az üres telekké vált, amit meg szerette volna vásárolni és annak a teleknek a fejében az artézi kút telkét rendezte volna. Önálló képviselő indítványként szerepelt a Képviselő-testület előtt, de nem szavazták meg. A tervek még mindig megvannak, a képviselőknek csekkeket is osztottak és arra érkezett felajánlás, igaz csak egyetlen egy. A város jobban is a magáénak érezhetné a kutat és nem adakozásból, hanem társadalmi munkából épülne újjá.

 

Kőrösi Jánosné: Az önkormányzat 2009 első felében eladott egy pincét Hudák Mihály részére és az akkori településrészi önkormányzat úgy döntött, hogy javasolja az ingatlan értékesítését azzal a feltétellel, hogy a vételárat az artézi kút javítására fordítsák.

 

Ágó Mátyás: Ha jól tudja, akkor a város havonta 50.000,- Ft + ÁFA-t fizet az artézi vízért.

 

Antunovits Antal: Azt mondják, hogy valaki már megtervezte az artézi kút rendbetételét.

 

Ágó Mátyás: Nincs megtervezve.

 

Kőrösi Jánosné: Kérdezi, hogy a II. világháborús emlékművet már megtervezték.

 

Ágó Mátyás: Egy budakeszi építésznek van beadványa a II. világháborús emlékműre.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: ÉKF-fel kapcsolatos kérdések

 

Antunovits Antal: A kápolna felújítását elvállalta az ÉKF, meg is csinálták, de bedeszkázták és nem mindent úgy állítottak viszi, mint ahogy volt. A felújítás kb. 2 éve volt. A piac környéke gondozatlan – gazos, a parkoló tele van kátyúkkal, mindenütt kosz van és szemét. Az árusok tele vannak oláh cigányokkal, háborgatják az embereket és már a parkolóban. A parkolási díjból nem látszik, hogy visszafordítanának is valamit a piacra. Az artézi kútnál lévő egyik szemeteskuka elrohadt és nem cserélik ki. Kérdezi, hogy miért nem cserélik ki.

 

Bércesi Tibor: A piac parkolóban lehet látni, hogy anno oda autósmozit terveztek és a váz szörnyeteg még mindig ott van. A minaret és környéke tele van gazzal, szeméttel – igénytelenség. A tavalyi évben virágból Ófaluba egy darab nem került, pedig a várost Virágzó kertvárosként hirdetik. Legalább a minaret környékére lehetne tenni. Az ünnepségekre zászlókat se kerültek ki.

 

Mészáros Mihály (ÉKF képviseletében): Tavaly már karácsonyi világítás se volt, nemcsak Ófaluban, hanem az egész városban. Nem véletlenül. A takarítás gondosságát lehetne ellenőrizni. A tavalyi évben 50 főt igényeltek közmunka keretében és 10 főt kaptak. Arra nincs befolyásuk, hogy kik árulnak a piacon. Az útkarbantartások tavasszal kezdődnek és ősszel újra visszatérnek.

 

Antunovits Antal: A piac parkolójában még évek óta nem volt karbantartás. Változásokra van szükség a piaccal kapcsolatban.

 

Bilik Jánosné (lakossági érdeklődő): Szerinte a minaretet és környékét parkosítani kellene. Látta már reklámozni is, turistalátványosság. Ellenben a környezete igénytelen.

 

Bércesi Tibor: Kérdezi, hogy van az ÉKF-nek kertésze. A januári „fametszést” nem lehet metszésnek nevezni, az csonkítás. Kérdezi, hogy ki a felelős ezért.

 

Mészáros Mihály: Az ÉKF csak a Polgármesteri Hivatal megrendelésére vág ki fát. Szerinte azokat a munkálatokat az ELMÜ végezhette, nem ők.

 

Antunovits Antal: A Közgyűlésen az Egyebek napirendi pontban felszólalt ebben az ügyben, de nem kapott még választ.

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. március 22-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

A napirendi pont tárgyalásásra nem került sor.

 

6. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

A napirendi pont tárgyalásásra nem került sor.

 

Antunovits Antal: Megköszöni a részvételt.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria