erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2012. szeptember 19.
2013.01.10. csütörtök 10:11

EMLÉKEZTETŐ

 

Parkvárosi Településrészi Önkormányzati üléséről

 

Az ülés helye: Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.) 11-es terem

Időpont: 2012. szeptember 19. 18:00 óra

Dr. Veres Judit (Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 4 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2012. szeptember 20-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (4 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

A napirendi pont tárgyalására a körzeti megbízott elfoglaltsága miatt nem került sor.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség vezetője): Elmondja, hogy a parkvárosi részen a csatornázási munkálatok nagy problémát jelentenek, a várakozásokkal ellentétben a csatornázási területeken nem nőttek a bűncselekmények. Jó a polgárőrség kapcsolata a város általános iskoláival, így a Teleki Sámuel Általános Iskolával is. Segítenek az iskola tanulóinak az ebédnél az óvodába történő átkelésben.

 

Varga Jánosné (Teleki Sámuel Általános Iskola igazgatója): Megköszöni a polgárőrség segítségét, de jó lenne, ha reggel és délután is tudnának is segíteni. Augusztus utolsó hetében a lábtörlő rácsokat ellopták – a pótlásban szeretne segítséget kérni.

 

Hajnal Zsoltné (Teleki Sámuel Általános Iskola Szülői Munkaközösség tagja): Megerősíti, hogy szükség lenne reggel is a polgárőrség segítségére (kb. 07:00-től 08:00-ig).

 

Macsotay Tibor: Tudja, hogy szükség lenen a polgárőrségre reggel is és kéri a Szülői Munkaközösség vezetőjét, hogy ők is próbáljanak beszervezni valakit, aki tudna ebben segíteni.

 

Simó Károly: Elmondja, hogy kb. 2 héten belül a csatornázási munkálatok elkezdődnek a Törökbálinti úton, még nehezebb lesz közlekedni a környéken. A reggeli forgalomirányítást lámpákkal fogják irányítani. A parkolási helyzet is még nehezebb lesz. A csatornázás utáni út helyreállításban lehet kérni például a zebrát.

 

Hajnal Zsoltné: A Hegesztő utca – a Bem téri óvoda mögötti utcán a csatornázási munkálatok után még mindig nem hozták rendbe az utcát. A Szivárvány Óvoda udvarán a fedlap hiányzik a csatornáról.

 

Simó Károly: Ha ilyeneket észlelnek, akkor azonnal kell szólni. Helyre fogják állítani a Hegesztő utcát még idén ősszel.

 

Németh Antal (tag): Emlékezete szerint a Hegesztő utcában májusban fektették le a csöveket, eltelt a 4 hónap.

 

Simó Károly: Minimum 4 hónap van, a végleges helyreállítás határideje 2013. szeptember.

 

Sáfár Imréné (lakos): Az Aszfaltozó utcában már 20 éve van csatorna és mégis hatalmas a forgalom és nem tartják be a sebesség korlátozást.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. szeptember 20-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Dr. Veres Judit: Ismerteti a Közgyűlés főbb napirendi pontjait.

1, Javaslat a Batthyány Terv aktualizálására

Simó Károly: Elmondja, hogy a Batthyány Tervet minden évben felülvizsgálja a Közgyűlés, idén most jött el ennek az ideje. 2013-ban átalakul az önkormányzati rendszer, a kormányhivatalok, illetve járások feladatokat visznek el az önkormányzattól. 2014-ben új 7 éves Európai Uniós fejlesztési ciklus indul, amire fel kell készülni, hogy a város a pályázatokon minél hatékonyabban tudjon indulni. Ebben a ciklusban nagyon hatékony volt a város a pályázatokon, sokat nyert meg közülük és ezáltal sok pénz áramlott a városba (Pl.: csatornaépítés, csapadékvíz elvezetés, iskolák felújítása, bölcsőde, uszoda, városközpont). Állandó statisztikák készülnek, hogy a csatornázási munkálatok területén menyi és milyen bűncselekmény történik. Kiugróan magas bűncselekmény sorozat még nem történt. A csatornázási munkálatok során eddig 155 km elkészült, jövőre jöhet az utak helyreállítása. Tudja, hogy a csatornaépítés sok kellemetlenséggel jár. Köszöni a lakosság türelmét. Elmondja, hogy a szennyvíz tisztító elkészült, év végére a teljes teleprész el fog készülni. A köztéri átemelők várhatóan jövőre fognak elkészülni. A csatornára való rákötések 2013. júniusában fognak megtörténni. Arra kell koncentrálni, hogy mi az önkormányzat feladata, illetve mi az, ami nem. Nem feladata a kereskedelmi létesítmények fejlesztése, közbiztonság, alapfokú oktatáson keresztül még sok minden. 10 komoly feladatot fogalmaz meg az új törvény, ezek között van a csapadékvíz elvezetés, a hulladékgazdálkodás, a vízgazdálkodás, az óvodai ellátás, erre kell koncentrálni, hiszen a városban kevés az óvodai férőhely. (ebben a ciklusban is sor került már óvodai férőhelybővítésre, most nyert a város újabb 2 pályázaton óvoda felújításra, férőhelybővítésre támogatást.) Az utak építése és a fenntartása nem keverendő össze. Az utak építése önkormányzati feladat, de nem kötelesség. Akkor lehet utakat építeni, ha van rá pénz. Ha nincs pénz, akkor kifejezetten tiltja a törvény, hogy kötelező feladaton túl olyan önként feladatot vállaljon fel, amire nincs meg a fedezete. Az InterSpar-ral kapcsolatban nem tud beszámolni újabb fejleményekről. A Bem térre, az Iparos utcára készült az autópálya lehajtóra vonatkozó tervezés, most a 2013-as költségvetésre ígérték, hogy a szükséges 1,5 milliárd Ft rendelkezésre áll és meg fogják valósítani a terveket. A csatornázáskor a meglévő, jó állapotban lévő utakat is szét fogják verni, ez így van. A városban a csatornázás a 2013. év végére fog befejeződni. Jelenleg sokkal rosszabb minőségű utak vannak a városban, mint amilyenek voltak – ez tény. Az utak ideiglenesen vannak helyreállítva. A városban még egyetlen utcában sem fejezték be a csatornaépítést. Mindegyik utca munkaterület, ideiglenes az út helyreállítás, ami elő van írva, ami legalább 4 hónapig van. Az út helyreállítást csak ezután kezdhetik el. A fő közlekedési útvonalakon ott van előírva az azonnali helyreállítás. Kéri a lakosságot, hogy óvatosan közlekedjenek, a közlekedési morállal nem lehet mit kezdeni. Még a tél kezdete előtt a legtöbb utcát szeretnék helyreállítani, ahol a 4 hónap már eltelt és ott 20 cm zúzott kő terítéssel lesz lehetséges.

 

Keszei Péter (lakos): A városban az utak eddig is rosszak voltak. Eddig azért nem csinálta meg az önkormányzat, mert csatornázni fognak Most ugye még rosszabb lett az utak állapota.

 

Simó Károly: Az utakat a munkálatok végeztével fogják helyreállítani.

 

Keszei Péter: Azt mondta, hogy az önkormányzatnak nem lesz kötelessége az útépítés.

 

Simó Károly: Eddig se volt az, ez nem változott.

 

Keszei Péter: Kérdezi, hogy akkor az utak ilyen állapotban fognak maradni. Mert ugye az Európai Unió tiltja az útbővítést a csatornázási pályázaton, az önkormányzatnak pedig nem kötelessége az útépítés. Nagyon sajnálja, hogy ez a helyzet.

 

Simó Károly: Különbség van a feladat és a kötelesség között. A kötelesség az, amit a törvény előír, kötelező megcsinálni és odaadja a forrást, hogy miből lehet finanszírozni. Vannak a helyi adók, a bevételekből a kötelezően ellátandó feladatokat kell ellátni, ha még marad pénz, akkor azt a nem kötelező feladtok ellátására lehet költeni. 425 km út van a városban, kb. 25 %-a volt burkolt, és ezeket az utakat karban kell tartani.

 

Keszei Péter: A zúzott kővel burkolt utak soha nem lesznek megcsinálva, nem lesz rá pénz.

 

Simó Károly: 2013. augusztusáig az a feladat, hogy az utakat legalább olyan állapotba hozni, ahogy voltak, vagy egy kicsit jobb állapotba.

 

Keszei Péter: Kérdezi, hogy hogyan adminisztrálták, hogy milyen állapotban vannak az utak.

 

Simó Károly: Fénykép és videó felvétel készült az utakról. Mielőtt kiadták az út burkolatbontási engedélyt a közútkezelő kollega készítette a felvételeket. Az önkormányzat 12 km szerviz utat szeretne építeni, amit sikerült kialkudni. Ennek a megvalósítása is nehezen fog menni, mert például a Földmunkás utcában (1,4 km út épülne) – az ott lakók nem akarnak utat.

 

Bikkes Dezső (lakos): Kérdezi, hogy akkreditált mérnökkel kell az elkészült csatornahálózatra a házi szennyvíz hálózat bekötést intézni. Semmi tervrajzot nem fog készíteni, ért hozzá. Egyedül a tervrajz ellen van.

 

Simó Károly: Ehhez is kell terv és akkreditált mérnökkel kell elkészíttetni. Aki átveszi, annak meg kell győződni arról, hogy jó lett. A tervnek jól kell megvalósulnia. A mérnök azt igazolja, hogy jó az a csatornahálózat, ami a telken megépült. Az akkreditált mérnökök a tulajdonképpen a kinyújtott karjai a szolgáltatónak, aki átveszi a hálózatot.

 

Keszei Péter: A csatornázás kezdetekor az az ígéret hangzott el, hogy minden lakástulajdonost megkeresik és egyeztetik azt, hogy majd a csatornaépítésekor hol legyen a bekötés. Ez nála biztosan nem történt meg.

 

Simó Károly: Biztosan megpróbálták megkeresni, csak nem volt otthon. Minden ingatlannál tartalmazza, hogy hol lesz a bekötés. Az építkezés megkezdése előtt 7 nappal értesíteni kell a lakókat szórólapon a munkálatokról. Nem mindig sikerül tartani a 7 napot, de igyekeznek értesíteni a lakosokat. A bekötés helyét eddig a tulajdonossal minden esetben leegyeztették. Az akkreditált mérnök javaslatot tud tenni, hogy hol legyen. Mindenkinek javasolja, hogy minél előbb válasszanak akkreditált mérnököt. Aki mérnök kamarai tag tesz egy vizsgát és máris akkreditált lehet, fizetni nem kell az akkreditációért. Legyenek számon kérhetők.

 

Németh Antal: Az eddigi fórumokon nem az hangzott el, hogy az utak 2013. nyaráig lesznek helyreállítva, hanem, hogy 4 hónap után helyre lesznek állítva. Nem tudja elfogadni, hogy az eddigi jó minőségű utakat nem állítják helyre télre, hanem csak 2013. nyarán. A Földmunkás utcában nem arról volt szó, hogy ne legyen aszfaltos út, hanem hogy ne úgy legyen, hogy az ott lakókkal nem egyeztetnek. Az 1 hetes egyeztetés szerinte nem elég. A Búvár utca 12. előtt egy diófát roppantottak ketté – ez felháborította.

 

Simó Károly: A végső határidő 2013. nyara, de ez a végső határidő, nem szeretnének a télbe nem helyreállított utakkal belemenni. A Földmunkás utcával kapcsolatban elmondja, hogy jogerős útépítési engedély van. Ha módosítást adnak be, akkor azt megtámadják és nem lesz út. Igyekeznek tartani, hogy időben értesítsék a lakosokat a munkálatokról. Ő is sajnálja, hogy fákat vágnak ki, ezeket frissiben kellene bejelenteni.

 

Váradi Jánosné: A Kalotaszegi utca felől érdeklődik.

 

Simó Károly: Komplikált a helyzet a Kalotaszegi utcában a víz miatt. A tél beállta előtt szeretnék, ha ott aszfaltos út lenne. Útépítést csak úgy engedélyeznek, hogyha ott van mellette, hogy hogyan oldja meg a vízelvezetést.

 

Hajnal Zsoltné: Az iránt érdeklődik, hogy mi van akkor, ha olyan tervezővel készíttették el a terveket, akik nem akkreditáltak.

 

Simó Károly: Akkor nem fogják átvenni, újra kell terveztetni.

 

Veresné Papp Tünde: A Teleki Sámuel Általános Iskolában régi probléma, hogy kellemetlen szag tejed az iskolában, pedig csatorna van, emiatt is van, hogy több gyereket nem ebbe az iskolába iratnak be.

 

Bikkes Dezső: Szerinte nincs kiépítve a szellőző és azért van szag. A Dévényi utcából, ami egy szép flaszteros út volt poros út lett. A Dévai utca 7. szám előtti lakos földből fekvő rendőrt csinált a háza előtt, nincs jelölve. Kérdezi, hogy az M7-es esővíz elvezetését meg fogják-e oldani.

 

Németh Antal: Ezt közúti veszélyeztetésnek hívják.

 

Simó Károly: Miután az InterSpar meg fog épülni – mert meg fog épülni – akkor az üzlet csapadékvizét a Selmeci utcán és a Somogyvári utcán keresztül fogják a Lőcsei utcaiba bekötni.

 

Kétyi László (lakos): Az autópálya forgalma egyre nagyobb zajjal jár. Javasolja, hogy az érdi emelkedőtől az MO-s elágazásig 90 km/h-ra csökkentsék a sebességet. Nyáron is csukott ablaknál lehet csak aludni.

 

Keszei Péter: Kérdezi, hogy az érdi önkormányzat miért erőlteti, hogy ritkán lakott területeken közművel szeretné a szennyvizet elvezettetni. Talált olyan előírást, hogyha 1 km-es szakaszon nem éri el a rákötések száma a 45-öt, akkor ott nem javasolt a közművel történő elvezetés. Parkvárosra jellemző, hogy nagy telkek vannak. Egyedi szennyvíztisztító rendszereket kellett volna telepíteni. A várost szekciókra kellett volna bontani és ahol nincs 45 ingatlan 1 km-en, ott nem ezt kellett volna alkalmazni. Parkvárosban szinte ívóvízzel öntöznek.

 

Dr. Veres Judit: Az ásott kutak vize nitráttal szennyezett és nem lehet öntözni vele.

 

Simó Károly: Ő is tanulmányozta a jogszabályokat. Van A és B program, ez Érdre is vonatkozik. Vannak a városban olyan területek, amik a B programban lesznek, ezek azok a területek, amiket nem gazdaságos közművel ellátni. Ha olyan döntés születik, hogy adott területen az összes ingatlan szennyvízelvezetését csatornával végzik, akkor lehet, hogy egyenként külön-külön ki lehetne mutatni, hogy gazdaságos lenne, de összességében nézve a közmű a megoldás. Egy ilyen berendezés ára 500.000,- Ft és 1 millió Ft között van. Van, aki ezt meg tudja engedni magának, de sokan nem tudnák. A szennyvíz, csatornázás nem magánügy, mások területét is szennyezik. A jövő feladata lesz, hogy hogyan tudjuk meg az esővizet hasznosítani.

 

Németh Antal: Kérdezi, hogy a Bem téri leágazás terve milyen viszonyban van a Törökbálinton tervezet leágazással. Kérdezi, hogy a csatornás kivitelezőket nem lehetne-e ösztönözni arra, hogy minél előbb végezzék el az út helyreállításokat. A kivitelező közterületet vesz igénybe.

 

Simó Károly: A kivitelező akkor kap pénzt (65 %-ot), ha a cső a földben van és utána az ellenőrzések stb. után folyamatosan utalják neki az összeg többi részét. Az autópálya lehajtóval kapcsolatban elmondja, hogy megérti a törökbálintiakat.

 

Hajnal Zsoltné: Kérdezi, hogyha a vízből az állatokat szeretné itatni – locsolásra nem használja, mert drágának tartja – akkor mi a teendő. Kérdezi, hogy mi van akkor, ha valaki a fúrt kútjából használja a vizet – a házba víztisztítót berendezést is beszereznének hozzá.

 

Simó Károly: A locsolómérő beszerzését (kb. 50.000,- Ft) ajánlja. Két lehetőség van a kútra. Az egyik az, hogy igazolni kell, hogy a kútból nem jut a csatornába víz. Ha ez nem igazolható, akkor mérni kell a szennyvizet. Egyik megoldás se olcsó.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Váradi Jánosné (lakos): Kéri, hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium környékén lehetőség szerint a kukásautó ne reggel 07:00 és 08:00 körül járjon, amikor a gyerekeket viszik az iskolába.

 

Dr. Veres Judit: Megköszöni a részvételt.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria