erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2012. október 17.
2013.01.10. csütörtök 10:17

EMLÉKEZTETŐ

 

 

Parkvárosi Településrészi Önkormányzati üléséről

 

Az ülés helye: Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.) 11-es terem

Időpont: 2012. október 17. 18:00 óra

 

 

Dr. Veres Judit (Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 5 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) A Teleki Sámuel Általános Iskolával kapcsolatos kérdések

4.) Tájékoztató a 2012. október 18-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

5.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (5 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A Teleki Sámuel Általános Iskolával kapcsolatos kérdések

 

Dr. Veres Judit: Felolvassa az elmúlt Közgyűlésen az Egyebek napirendi pontban felvettett kérdéseire kapott válaszokat.

 

Hajnal Zsoltné (Teleki Sámuel Általános Iskola Szülői Munkaközösség tagja): A kérdésük az volt, hogy mikor lesz felfestve a kiemelt zebra. Korlát sincs.

 

Dr. Veres Judit: Nem lesz felfestve, csak majd a csatornázás után lesz először gyalogátkelőhely és utána.

 

Hajnal Zsoltné: Kérdezi, hogy mikor kezdődnek a Bem téren a csatornázási munkák – a múlt hónapi ülésen azt mondták, hogy október elején és jelenleg már a hónap közepe van és még nem kezdték el a munkálatokat.

 

Varga Jánosné (Teleki Sámuel Általános Iskola igazgatója): Azt az információt kapta, hogy ősszel már nem kezdik el a Bem tér csatornázását.

 

Hajnal Zsoltné: Kérdezi, hogy akkor ez azt jelenti, hogy idén már nem is lesz kész a zebra. Több mint 300 gyerek jár át naponta ebédelni az iskolából az óvodába. Kinek a felelőssége lesz, ha el fognak ütni valakit – ezt szeretnék megelőzni. Kérdezi, hogy a zebrán kinek van elsőbbsége – úgy tudja, hogy a gyalogosnak, de az autósok erre nem nagyon figyelnek oda.

 

Andorkó Tibor Gyula: A gyalogosnak mindenképpen elsőbbséget kell adni.

 

Varga Jánosné: Kérdezi, hogy a rendőrségtől várható-e hogy esetleg reggel, vagy délben a Bem téren láthatóak lennének – az elmúlt pár évben nem látta őket.

 

Patkóné Séra Ilona (Teleki Sámuel Általános Iskola igazgatóhelyettese): Szerinte a reggeli órákban ki kellene rendelni a rendőrséget a Bem térre és nagyon sok büntetést kiszabhatnának az autósoknak, akik ezek után betartanák a szabályokat.

 

Boross Adrienne (lakos): Szerinte a közlekedési csomópont forgalomtechnikai tervét el kellene kérni, ami eltűnt azt pótolni kell, meg kell nézni, hogy kinek a feladata a pótlása.

 

Orbán Béla (lakos): A problémát nem ide-oda tologatni kell, hanem megoldani. Amíg nem történik valami tragédia, addig nem fog senki semmit tenni. Az M7-es lejárót már évek óta csak ígérik, hogy megépítik, de még mindig

 

Németh Antal (tag): Az ifjúságnak a zebrán kell közlekednie, hogy minél előbb szocializálódjanak, ott biztonságban vannak. Intézkedni kell a zebra ügyében.

 

Boross Adrienne: A városi költségvetés elfogadása felől érdeklődik. Kérdezi, hogy a Parkvárosi rész, mit kap vissza a befizetett adójáért cserébe – mert az itt élők jó adófizetők, több gyerekes családok élnek itt, ráadásul segélyekért se állnak sorba. Kérdezi, hogy a parkvárosiak miért másodrendű érdi polgárok. Kérdezi, hogy a pályázatokon a Teleki Sámuel Általános Iskola, illetve a parkvárosi rész miért nem indul soha. A Teleki Sámuel Általános Iskola tornaterme, udvara, tantermei sem felelnek meg az európai uniós előírásoknak. Felajánlotta, hogy ingyen megtervezi az iskola sportpályáját, illetve a vizesblokk felújításokat is, de senki nem pályázik.

 

Dr. Veres Judit: Megköszöni a felajánlást. A város igenis pályázik és nagyon sok pályázatot meg is nyer. A város az évtizedes hátrányát csak lépésről lépésre tudja ledolgozni.

 

Németh Antal: A város költségvetésnek elfogadása több lépcsőben történik, először van év végén a koncepció elkészítése, majd év elején két fordulóban a költségvetés elfogadása.

 

Patkóné Séra Ilona: Az iskola dolgozói mindent elkövetnek, hogy megfelelő feltételeket biztosítsanak a tanulóknak, de van, ami nem rajtuk múlik. A parkvárosiak nem érzik magukat egyenlőnek a város többi lakójával, elhanyagolják ezt a részt. Nincsenek óvodai férőhelyek, az iskola állapota olyan, amilyen, balesetveszélyes az iskola tornaterme, a tantermek állapota, az illemhely állapota kritikán aluli stb.

 

Pap Sándorné (Teleki Sámuel Általános Iskola Szülői Munkaközösség vezetője): A szülők inkább a fővárosba viszik tanulni a gyerekeket, ha meglátják, hogy milyen állapotban van a parkvárosi iskola. Ha nem változik a helyzet, akkor az utcára fognak vonulni. 

 

Dr. Veres Judit: Az iskola érdekeit képviseli és a parkvárosiak érdekeit is, eddig is ezt tette.

 

Orbán Béla: Az elmúlt 15 évben az iskolára nem költöttek.

 

Boross Adrienne: Megkéri Dr. Veres Juditot, hogy járja velük körbe az iskolát, nézzék meg a tantermeket, tornatermet, illemhelyeket, hogy milyen állapotban vannak.

 

Brunczvik Csabáné (lakos): Megdöbbenve hallja a problémákat, mert ezek több mint 10 éves problémák. A polgármester azt ígérte, hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskola felújítása után ennek az iskolának a felújítása fog következni. Nem egyszerre kellene, hanem apránként, de nem történik évek óta semmi. Az alközpontok fejlesztését is ígérték, az se valósul meg.

 

Lakos: Azt ígérte a polgármester, hogy a Teleki Sámuel Általános Iskolát átalakítják gimnáziummá. Kérdezi, hogy ez mikor fog megtörténni. Csak ígérgetéseket kapnak. 

 

Dr. Veres Judit: Ez nem fog megtörténni, nagy átszervezéseket igényelne és 2013-ban az általános iskolák állami felügyelet alá fognak kerülni, az önkormányzat a működtetésbe nem fog beleszólni, legfeljebb az épület állagának, de még ez sem dőlt el.

 

Boros Adrienne: Nem mérvadó, hogy mi lesz, hanem a most a lényeg, hogy a gyerekeik balesetveszélyes iskolába járnak, évek óta semmi nem történt.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. október 18-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Dr. Veres Judit: Ismerteti a Közgyűlés főbb napirendi pontjait.

1, Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 13/2005. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosítására

Dr. Veres Judit: A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény értelmében 2013. január 1-től Érd Megyei Jogú Város látja el Pest Megye területén a közszolgáltatás biztosítását a megyei önkormányzat jogutódjaként. A zökkenőmentes feladatátvétel érdekében Pest Megye Önkormányzatának Főjegyzője megküldte részünkre a vonatkozó rendeletét, a közszolgáltatóval kötött szerződését, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának azon javaslatát, hogy vizsgálja meg az általa működtetett kéményseprő-ipari közszolgáltatás jelenlegi díjszabását, illetve a közszolgáltatási díj mértékét, és hozzon döntést, hogy – a vizsgálat eredményétől függően – változtat-e a közszolgáltatás díjának mértékén. A Kormánymegbízott javaslatában hivatkozott a vonatkozó alkotmánybírósági határozatokon keresztül arra, hogy az önkormányzat a díj megállapítása során polgári jogi jogviszony tartalmi elemét szabályozza, a díj szabályozása során „tiszteletben kell tartani a polgári jog olyan általános alapelvét, mint a szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyenértékűsége”. A csökkentés eredményeként az egyedi, szilárd, nyitott és zárt; az egyedi, gáz, nyitott és az egyedi tartalék kémények esetében a javaslat a 2011. évi díjakhoz képest már csak az infláció mértékével megegyező mértékű 5,5%-os áremelést tartalmaz. A többi tétel esetén nem javasolnak díjváltoztatást, mivel azon szolgáltatások díjai a 2011. évhez képest maximum az infláció mértékével emelkedtek 2012. január 1-jétől.

 

Boros Adrienne: Kérdezi, hogy mi lesz a különbözettel.

 

Dr. Veres Judit: Jóváírják a különbséget.

 

Németh Antal: Sehol nem szerepel, hogy jóváírják.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Dr. Veres Judit: Felolvassa az elmúlt Közgyűlésen az Egyebek napirendi pontban felvetett kérdéseire kapott válaszokat.

 

Orbán Béla: Az új orvosi rendelő felől érdeklődik. Kérdezi, hogy hogyan lehet megközelíteni, járda sincs.

 

Dr. Veres Judit: Decemberben kerül átadásra, magánvállalkozó építette, kultúrált körülmények között fog 3 felnőtt házirovos, 2 gyermek házi orvos illetve a védőnői szolgálat. helyet kapni.

 

Brunczvik Csabáné: Az alközpontok fejlesztését is ígérték, az se valósul meg. A városközpontot fejlesztették, de máshol nem történt fejlesztés. Azt is ígérték, hogy Ügyfélszolgálatot hoznak létre Parkvárosban, ez se valósul meg. Ehhez képest a TESCO-ban – közel a Polgármesteri Hivatalhoz – hoztak létre Ügyfélszolgálatot.

 

Dr. Veres Judit: Kérdezi, hogy Parkvárosban hol lehetne Ügyfélszolgálatot létrehozni. Azért a TESCO-ban hozták létre az Ügyfélszolgálatot, mert ott van kulturált hely. A megépülő InterSparban fog kapni az önkrományzat 500 m2-t.

 

Brunczvik Csabáné: Például a régi Gyógyszertár helyén.

 

Dr. Veres Judit: Azok az épületek nem használhatóak, romosak, életveszélyesek.

 

Orbán Béla: A Parkvárosi Művelődési Házból ki fognak költözni az orvosok, ott lehetne az Ügyfélszolgálat.

 

Dr. Veres Judit: A költözést már nagyon várják nemcsak az orvosok, hanem a nyugdíjas klubok is, hogy visszatérjernek oda.

 

Brunczvik Csabáné: Régen még házasságot is lehetett kötni, el lehetet mindent intézni a helyszín a Sülénél volt. Parkvársoban semmiről nem tudnak, nem jutnak információhoz, nem tudják, hogy mi történik a városban.

 

Dr. Veres Judit: Az Érdi Újság beszámol a vársoban történt eseménykeről, a Szepes Gyula Művelődési Központ műsorai is szerepelnek benne.

 

Brunczvik Csabáné: Az emberk nem érzi ka törődést. 1968 óta él Érden és annyi változás történt Partkvársoban, hogy a gyerekorvosi rendelő felköltözött.

 

Dr. Veres Judit: Azóta megépült az új óvoda, a Törökbálinti úton végig megépült a csapadékvízelvezetés, megkezdődött acsatornázás.

 

Brunczvik Csabáné: A csatornázással kapcsolatban kérdezi, hogy a belső bekötésért miért kell fizetni, annao maikor ők a 90-es években megcsináltatták, akkor nem kellett fizetni.

 

Boross Adrienne: A Folyondár utcai műfüves labdarúgópályának nagyon örültek, de nemsokáig lehetett használni, mert bezárták, állítólag a játszótér túl közel volt és kirepült egy labda a játszótérre. Kérdezi, hogy miért nem lehet megemelni a hálót és akkor lehetne használni a pályát és legalább sportolhatnának a gyerekek. A játszótér épült később, annak kellett volna nagyobb figyelmet fordítani az építésére. A városban nem létezik megfelelő sportélet, a fővársoba jár be sportolni, edzésre. Kérdezi, hogy a Volánbuszon miért kell a diákoknak is felnőtt jegyet fizetniük, akár a helyi, akára helyközi járaton utaznak, ha nincs bérletük.

 

Patkóné Séra Ilona: A volánbusz tarifávla kapcsolatos kérdést már ő is feltette és az volt a válasz, hogyha az önkormányzat kipótolja, akkor lehet kevesebb is a viteldíj.

 

Orbén Béla: Nagyon forgalmas a Bem tér, mégis nincs egyetlen nyilvános WC sem. Polgármester úr azt ígérte, hogy lesz, ha meglesz a csatornázás – az óvodától kezdve az orvosi rendelőig, a gyógyszertárig minden hol van csatorna. Évek óta kéri azt is hogy pár padot tegyenek ki a templom mellé. A Bem téren nincs parkoló. Az InterSpar területén le kellene murvázni 300 m2 és ott lehetne parkolni.

 

Dr. Vers Judit: Az magántulajdon. A parkoló kialakításának is van költségvonzata.

 

Brunczvik Csabáné: Kérdezi, hogy miért változtatták meg a forgalmi rendet az óvodánál.

 

Dr. Veres Judit: Az Asztalos utcai lakosok kérésére változtatták meg.

 

Hajnal Zsoltné: Azért kérték, mert az óvoda előtt nagyon balesetveszélyes volt.

 

Németh Antal: A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főbejáratán kerekeskocsival nem lehet közlekedni. A parkolót meg tudták oldani, viszont a parkolótól a bejáratig lévő járda állapota kritikán aluli. Nincs megoldva a vízelvezetés. A Cserhalmi utcai buszmegálló nincs esőbeálló.

 

Lakos: A Lőcsei úton cak óránként közlekedik autóbusz. Kérdezhetné, hogy nem lehetne hogy félóránként járjon és ne csuklósbusz járjon, hanem kisbusz. A virágzó kertváros elnevezés nem tetszik neki, amíg tényleg nem lesznek olyan állapotok a vársoban, hogy tényleg annak lehessen nevezni, addig kéri, hogy ne használják ezt az elnevezést.

 

 

Dr. Veres Judit: Megköszöni a részvételt.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.10. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.10. hétfő 17:30
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.11. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria