erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2012. május 23.
2012.08.16. csütörtök 15:42

EMLÉKEZTETŐ

 

Parkvárosi Településrészi Önkormányzati üléséről

 

 

Az ülés helye: Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Időpont: 2012. május 23. 18:00 óra

 

 

Dr. Veres Judit (Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2012. május 24-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

 

Dorogi Viktor (körzeti megbízott): Elmondja, hogy az elmúlt hónapban 3 betöréses lopás és 4 alkalmi lopás történt és ezek az Alsóerdősor utcában és a Bükkfa utcában történt. A jó idő beköszöntével a vagyon elleni bűncselekmények száma az alkalmi lopással elkövetett bűncselekmények száma megnő. Felhívja a figyelmet, hogyha elmennek otthonról, akkor csukják be az ablakokat, és ha szellőztetnek, akkor jobban figyeljenek oda. Felhívja a figyelmet, hogy utcai árusok, akik becsöngetek és vizet kérnek, azokkal ne igyanak együtt és ne engedjék be a lakásukba, ha segíteni szeretnének neki, akkor vigyenek ki neki vizet.

 

Sáfár Imréné (lakossági érdeklődő): A Fűtő utcai önkormányzati telket nem tartják rendben és sokan megfordulnak ott a rendezetlensége miatt. Az óvodánál kitett behajtani tilos táblánál ellenőrizni is kellene, hogy betartják-e.

 

Badics Kálmán (tag): Kérdezi, hogy az Érdi Rendőrkapitányság hány személygépkocsival rendelkezik.

 

Dorogi Viktor: Kb. 20 db.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség vezetője): Elmondja, hogy az iskolák ellenőrzése folyamatos. A majális rendben lezajlott a városban.

 

Veresné Papp Tünde (tag): Elmondja, hogy a továbbiakban is igény lenne a polgárőrségre, amikor a gyerekek átjárnak ebédelni az óvodába.

 

Macsotay Tibor: Próbálják a továbbiakban is biztosítani a folyamatos jelenlétet, de van, amikor 1 – 1 nap kiesik.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. május 24-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Dr. Veres Judit: Ismerteti a Közgyűlés főbb napirendi pontjait.

1, Javaslat a Velencei úton felépült Sportcsarnok épületének megvásárlására és az ehhez szükséges önkormányzati kezességvállalásra

Dr. Veres Judit: A látvány sportok szponzorálásnak megváltozott a rendje. 2012. márciusban lehetséges új vevőként az Érdi Sport Kft. jelentkezett. Az Érdi Sport Kft, mint a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő hivatásos sportszervezet támogatási kérelmet nyújtott be a Magyar Kézilabda Szövetséghez, hogy támogatási igazolást kérjen a csarnok megvásárlásához. Amennyiben a Kft. a támogatási igazolást megkapja, akkor lehetősége van a sportkomplexum tulajdonjogának megszerzésére a korábbi, önkormányzat által folytatott tárgyalásokban már kialkudott bruttó 1,3 milliárd forint 30%-nak megfelelő önrész biztosítása mellett.

 

2, Javaslat a Nyári Napközis Tábor 2012. évi megrendezésére

Dr. Veres Judit: Elmondja, hogy városunk 2003. óta minden évben megszervezi a Nyári Napközis Tábort az önkormányzat tulajdonát képező Favágó u. 93-105. szám alatti ingatlan területén. A szülők részéről a tábor működtetésére évről évre egyre nagyobb az igény, hiszen a szervező pedagógusok nemcsak napközbeni felügyeletet biztosítanak a gyerekek számára, hanem változatos programokkal teszik emlékezetessé a táborozást. A Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 2012. június 18. – 2012. augusztus 10. közötti időszakban szervezi meg és bonyolítja le a Nyári Napközis Tábort, amely idén Indián tábor lesz. A gyermekek napi háromszori étkeztetésének biztosítása 4.570,- Ft/hét, mely összeg meghatározása a jelenleg biztosított étkezéssel kapcsolatban felmerülő költségek figyelembevételével történt. A szabad férőhelyekre a nem érdi lakóhellyel rendelkező vagy nem érdi iskolában tanuló gyermekek esetében a fizetendő térítési díj önköltségi áron számolva 8.125,- Ft/hét.

 

3, Javaslat az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény által üzemeltetett piacon szedhető helypénz, illetve bérleti díj megállapítására

Dr. Veres Judit: A piac az utóbbi időben ráfizetéses. Először a közlekedési táblák kihelyezésére kerül sor, majd parkolóórákat szerelnének fel. A kiadások között az egyik legnagyobb tétel a piac területének takaríttatása, ezt a feladatot eddig külső vállalkozóval végeztette az üzemeltető és nem is látszott meg. Az előterjesztő javasolja, hogy kerüljön áthárításra a víz, a csatorna, valamint a villamos energia költsége is, a bérleti díjon felül. A fix elárusító hellyel rendelkező bérlők esetében türelmi idő biztosításával lehetőséget kell biztosítani az almérők felszerelésére, és a tényleges víz-, illetve áramfogyasztást átterhelésére. 

 

4, Javaslat a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénybevételéhez szükséges nyilatkozat megtételére

Dr. Veres Judit: Az önkormányzat minden évben hozzájárul a közösségi közlekedéshez. a 2011. évben nettó 25.671.032.- Ft+áfa összeget biztosított a helyi közlekedés folyamatos működtetéséhez. 

 

5, Javaslat Törökbálint Önkormányzatával a Felsővölgyi úti ingatlanok csatornázása érdekében megkötendő megállapodással kapcsolatos döntések meghozatalára

Dr. Veres Judit: Elmondja, hogy a Felsővölgyi út hatályos Törökbálinttal, a csatorna pályázatot ellenben nem Törökbálint nyerte, ezért külön megállapodás szükséges a szennyvíz kapacitás befogadásról Törökbálinttal, hogy az utcának a Törökbálinthoz tartozó része se maradjon csatorna nélkül.

 

Németh Antal (tag): Kérdezi, hogy csak a Felsővölgyi úti ingatlanokra vonatkozik, vagy pedig a Felsővölgyi úttól az M0 autópálya közötti ingatlanok tekintetére is, mert egyáltalán nem mindegy.

 

Dr. Veres Judit: Érdnek ki kell kiépítenie a Felsővölgyi úton is a csatornát. Ez a megállapodás csak a Felsővölgyi úti ingatlanokat érinti.   

 

6, Javaslat a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások meghatározása érdekében egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Dr. Veres Judit: Elmondja, hogy a rendelet értelmében 50.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig terjedő bírságot lehet kiszabni, felsorol néhányat a kirívóan közösségellenes magatartások közül.

 

Badics Kálmán: Nagyon magasnak tartja a kéményseprő díjakat Érden.

 

Németh Antal: Szerinte kis ügyekben is fenyegetve érezheti magát a polgár. A polgármesternek nagyon sok eljárási ügye lesz így. Nem érti az összegek nagyságát. Az ebekkel és macskákkal kapcsolatos részből kihagyták, hogy játszótérre nem szabad kutyákat bevinni, mert ha beviszi őket, akkor semmiféle szankció nem fenyegeti. Az sincs szabályozva, hogyha valaki több kutyát tart, akkor annak mi a szankciója. Az önkormányzatnak saját rendeletet kellene alkotnia a levegőtisztaságra.

 

7, Beszámoló a gyermekvédelem 2011. évi munkájáról 

Dr. Veres Judit: Elmondja, hogy mint minden évben, a tavalyi évről is elkészült a gyermekvédelem munkájáról a beszámoló.

 

Füstös Sándor: Kérdezi, hogy Érden van-e gyermekvédelmi szervezet. Ha van, akkor ezt az információt hiányolta a beszámolóból.

 

Dr. Veres Judit: Van, a Fészek Egyesület a Karolina utcában.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Dr. Veres Judit: Felolvassa a Közgyűlés legutóbbi ülésen az Egyebek napirendi pontban felvetett parkvárosi piac kialakításával és pihenő padok elhelyezésével kapcsolatos kérdésére kapott választ.

 

Balogh Gábor (lakossági érdeklődő):A parkvárosi orvosi rendelő felől, az InterSpar felől, illetve a Teleki Sámuel Általános Iskola felől érdeklődik.

 

Sári Gábor (lakossági érdeklődő): Kérdezi, hogy a Bem téren, vagy a Törökbálinti úton lesz-e körforgalom.

 

Dr. Veres Judit: Ez attól függ, hogy mikor fog megépülni a lehajtó. Ha megépül, akkor lesz körforgalom.

 

Füstös Sándor: Az ELMŰ bejegyzés vezetékjoggal kapcsolatban érdeklődik.

 

Dr. Veres Judit: Megköszöni a részvételt.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria