erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2012. június 20.
2012.08.16. csütörtök 15:43

EMLÉKEZTETŐ

 

Parkvárosi Településrészi Önkormányzati üléséről

 

 

Az ülés helye: Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Időpont: 2012. június 20. 18:00 óra

 

Dr. Veres Judit (Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 5 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2012. június 21-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (5 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Andorkó Tibor Gyula (körzeti megbízott): Elmondja, hogy a napokban vette át a körzetet, ezért sok mindent nem tud mondani az elmúlt hónapban történt eseményekről. Elmondja, hogy eddig Ófalu – Városközpontban volt körzeti megbízott 2004 óta, ezért ez a fajta munka nem lesz újdonság számára. A területén statisztikailag kimutatható, hogy a bűnelkövetések száma csökkent, van olyan bűncselekmény kategória, ami meg is szűnt. Ezt próbálja majd ezen a területen is elérni. Kéri, hogyha valaki sérelmére megtörténik a bűncselekmény, akkor minden esetben tegyen bejelentést, ez nagy segítség a számára.

 

Badics Kálmán (tag): Kérdezi, hogy milyen tárgyi eszközei vannak arra, hogy sikerre vigye a feladatát.

 

Andorkó Tibor Gyula: A Körzeti Megbízotti Alosztálynak van szolgálati gépkocsija.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség vezetője): Elmondja, hogy 2012-ben Érd Polgárőr város lett, ezt évente 2 város kapja meg az országban. Az is a szempontok között szerepelt, hogy mennyire támogatja a város a polgárőrséget, mind anyagilag, mind erkölcsileg. Idén Jászberény és Érd kapta meg. Nagy megtiszteltetés az elismerés. Megköszöni mindenki segítségét. Elmondja, hogy a május elsejei ünnepségek, a ballagások problémamentesen lezajlottak. Az iskolák ellenőrzése folyamatos a rendőrséggel közösen. Elmondja még, hogy a polgárőrség egy új négy kerék meghajtásos terepjárót vásárolt a város segítségével.

 

Kétyi László (lakossági érdeklődő): A polgárőrség finanszírozása felől érdeklődik.

 

Macsotay Tibor: A válság mindenkit érint, őket is, de a város melléjük állt.

 

Dr. Veres Judit: A Szövő utcai baleset felől érdeklődik.

 

Macsotay Tibor: Szerencsétlen véletlenek sorozatából alakult ki a szörnyű baleset.

 

Kétyi László: 20 éve lakik Érden, és azóta ezen a Parkvárosi részen nem változott semmi. A városban legalább utcánként az egyik oldalon járdát kellene csinálni, ez csak szándék és akarat kérdése. Ezt a várost autósoknak, de inkább terepjárósoknak találták ki.

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. június 21-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Dr. Veres Judit: Ismerteti a Közgyűlés főbb napirendi pontjait.

1, Beszámoló Érd Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága 2011. évi tevékenységéről

Dr. Veres Judit: Az elmúlt évről szóló beszámoló kiemelten foglalkozik a tűzoltási és kárelhárítási szakterülettel, a munkavédelemmel, a személyzeti és tűzmegelőzési szakterülettel, propaganda tevékenységgel, valamint a gazdálkodási feladatok ellátásával, továbbá a vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzés érvényesülésével, működésével.

 

Németh Antal (tag): Érden neuralgikus pont az égetés, tűzrakás. A városi rendelet szabályozza, hogy mikor lehet. A tűzgyújtási tilalom feloldásáról a helyi sajtóban, az önkormányzat honlapján se szokott tájékoztatás megjelenni. Kéri, hogy erről időben tájékoztassák a lakosságot.

 

2, Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Dr. Veres Judit: A költségvetést évente többször is módosítani szükséges.

 

3, Beszámoló a Parkvárosi Településrészi Önkormányzat 2011. évi munkájáról

Dr. Veres Judit: Ismerteti a beszámolót.

 

Németh Antal: Szerinte ez a településrészi önkormányzat foglalkozott a legtágabb témakörökkel. Szerinte meg kellene beszélni, hogy milyen módon szeretnének dolgozni. Az alakuláskor az önkormányzat SzMSz-ben több jogosítványa és feladata volt a településrészi önkormányzatoknak, azóta ez megváltozott és a lehetőségei lecsökkentek.

 

4, Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához

Dr. Veres Judit: A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer. A szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű fiatalok számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. Ennek keretében az önkormányzat havi 1.000-5.000 forint közötti támogatást nyújthat, melyet a megyei önkormányzat kiegészíthet. A 2012. évben ismét nagy volt az érdeklődés a meghirdetett pályázat iránt. A 111 pályázó közül 71 hallgatót támogatott az Önkormányzat 1.000-5.000,- Ft/hó közötti összeggel.

 

5, Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására

Dr. Veres Judit: Az Érdi Építészeti Nívódíj azoknak a tervezőknek adományozható, akik városépítészeti alkotásukkal közreműködtek az épített környezet alakításában, hozzájárultak a városban létesült épületek építészeti színvonalának emeléséhez. A Bíráló Bizottság másik ajánlása alapján a pályázati felhívásban mostantól az is szerepel, hogy egy-egy kiemelkedő színvonalú építészeti alkotás díjazására független személyek (szakemberek és laikusok), illetve szervezetek is javaslatot tehetnek, ami alapján a városi főépítész felkéri a tervezőt és az építtetőt a pályázaton való részvételre. A pályázati forma változatlan megtartását az indokolja, hogy az értékeléshez mindenképpen szükség van a műszaki dokumentációra, az építtető/tervező hozzájáruló nyilatkozataira, a jogerős építési és használatbavételi engedélyekre, a fotódokumentációra.

 

6, Javaslat az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat álláshely számának csökkentésére

Dr. Veres Judit: Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat költségvetési szerv alkalmazotti álláshelyeinek számát 2012. július 1-jei hatállyal 23 álláshelyben kívánja meghatározni.

 

7, Javaslat közterületek elnevezésére

Dr. Veres Judit: A városközpont rehabilitáció közterület-építési munkáinak eredményeként alakult ki a Felső utcától a lakótelepig vezető sétány. A rendelet szerint új utca nevét közterületként való lejegyzését követően egy éven belül meg kell állapítani, ezért időszerű, hogy a városközpont közösségi tere jelentőségéhez méltó elnevezést kapjon. Az Óváros – Érdligeti Településrészi Önkormányzat ülésén a határozati javaslatban alternatívaként felvételre kerülő javaslat merült fel: Batthyány Fülöp főherceg sétány. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Múzeum sétány elnevezést javasolja.

 

8, Javaslat a KMOP-3.3.3-11-2011-0084 „Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában” című pályázathoz önerő biztosításáról szóló 356/2011. (X.20.) KGY. határozat módosítására

Dr. Veres Judit: A „Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában” című pályázat benyújtásra került. 2012. május 30-án megérkezett a támogató levél, mely szerint a Közreműködő Szervezet támogatásra érdemesnek találta a pályázati anyagot. A jóváhagyott összköltség 85%-os támogatási intenzitással. Az áfa mértékének változása miatt a Közreműködő Szervezet lehetőséget biztosít arra, hogy a Kedvezményezett áfa-kompenzációval éljen. Ez mind a projekt összköltségét, mind a támogatási összeget, mind az önerőt megnöveli. Ennek alapján az áfa kompenzáció összege 1.058.843,- Ft, mellyel a projekt összköltsége módosul. A támogatási összeg tekintetében az áfa kompenzáció 900.017,- Ft, ami a támogatási összeget 57.151.074,- Ft-ra módosítja. Ezek alapján a szükséges önerő összege 10.085.483,- Ft.  A határozat ezzel szemben mindössze 9.999.999,- Ft önerőt biztosított, mely a jelenleg elfogadott, jóváhagyott pályázati költségvetéshez nem elegendő. A fenntartási időszak a projekt befejezésétől számított 5 évet jelenti. A megvalósíthatósági tanulmány szerint a fejlesztés megvalósítását követően a karbantartási költsége az intézménynek nem változik. A beszerelésre kerülő eszközök várható élettartama 25 év. A projekt megvalósítását követően évente átlagosan 2.907.530,- Ft-tal fog csökkenni a tanuszoda működési költsége.

 

9, Javaslat pályázat benyújtására a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami finanszírozási rendszerbe történő befogadására és működésének támogatására

Dr. Veres Judit: Érden a Szociális Gondozó Központ, azon belül pedig az Időseket Ellátó Központ biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mint szociális alapszolgáltatást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Mivel a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás iránt a lakosság részéről nagy igény van, a pályázat benyújtása indokolt. Jelenleg egy jól működő rendszerben valósul meg a feladatellátás, melyre jellemző az igények folytonos emelkedése is, ezért az egyre növekvő várólista mellett a jelenlegi gondozásban részesülők ellátását megszüntetni nem célszerű. Szerinte több embernek lenne szüksége rá, mint aki igénybe veszi a szolgáltatást.

 

10, Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel

Dr. Veres Judit: A Fészek Gyermekvédő Egyesület a gyermekek átmeneti otthona és helyettes szülői hálózat biztosítása érdekében már több éve működik együtt az önkormányzattal. Sajnos mindig tele van

 

11, Javaslat megállapodás megújítására a Szülők Fóruma Egyesülettel

Dr. Veres Judit: A Szülők Fóruma Egyesület egy százhalombattai szakosított családi napközi, amely nemcsak a gyermekek napközbeni ellátását, hanem a súlyosan halmozottan sérült gyermekek komplex fejlesztését is biztosítja a különböző magyar fejlesztő módszereket együttesen alkalmazva a gyermekek ellátásában. Két sajátos nevelési igényű gyermek napközben történő ellátására kötött szerződést velük az önkormányzat.

 

12, Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására, vállalkozó fogszakorvos részére az iskolai és ifjúsági fogászati alapellátás biztosítására

Dr. Veres Judit: Dr. Tóth Judit Elektra fogszakorvossal megkötött szerződés 2012. augusztus 31-én megszűnik, ezért ahhoz, hogy az orvos továbbra is vállalkozóként vegyen részt az alapellátásban, a tevékenység ellátására ismételten szerződést kell kötni, illetve felhatalmazást kell adni a finanszírozási szerződések megkötésére az Egészségbiztosítási Pénztárral.

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Badics Kálmán: A csatornázás ütemterve érdekli a lakosokat. A lakosok nevében kéri a képvsielő asszonyt, hogy a következő ülésre hozzon valami rövid tájékoztatót a catornázásról.

 

Tóth Lajos (tag): Az autópálya melletti rézsűt évek óta nem kaszálják, tűzveszélyes, főleg iylen szárazságban. Nem tudnak semmit felmutatni, ami elkészült volna Parkvárosban, mait sikerült volna elérnie a településrészi önkormányzatnak. Igazán a körzetben fejlődésről se tudnak beszélni.

 

Dr. Veres Judit: A Törökbálinti úton a vízelevezető árok megépült, az Iparos úton megépült a járda, a Szövő utcában szintén.

 

Kétyi László: A LIDL-lel kapcsolatban érdeklődik. Kérdezi, hogy a Szövő utcában végig van járda.

 

Dr. Veres Judit: A LIDL-lel kapcsolatban semmit nem tud. Nem, nincs végig járda a Szövő utcában.

 

Németh Antal: Ha nincs rá pénz, akkor nekik kell a Parkvárosi Közösségi Ház előtti teret meg kell tölteni élettel és mozgósítani kell az embereket. Nehezményezi, hogy a Duna menti városok együttműködési fórumára – aminek a meghívója például a városi honlapon, újságban is megjelent – nem engedték be.

 

 

Dr. Veres Judit: Megköszöni a részvételt, mindenkinek kellemes nyarat kíván.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria