erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2013
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2013. január 30.
2013.03.29. péntek 09:00

EMLÉKEZTETŐ

 

Parkvárosi Településrészi Önkormányzati üléséről

 

 

Az ülés helye: Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Időpont: 2013. január 30. 18:00 óra

 

Dr. Veres Judit (Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 5 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2013. január 31-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (5 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Gajárszki Ádám (körzeti megbízott): Elmondja, hogy december közepétől az Érdi Rendőrkapitányság megbízott kapitánya Pintér Lajos alezredes lett. A tél kezdete előtt a rendkívüli téli helyzetre kidolgoztak egy tervet, ami még érvényben van. A karácsonyi ünnepek eseménymentesen lezajlottak. A Bem téren egy baleset történt a hónap első felében – a nem a kijelölt gyalogátkelőhelyen futott át egy kislány és nekifutott egy személygépkocsinak. Nem ebben a városrészben, de a városban sorozatos betörések történtek. A lefagyott utak miatt felhívja a figyelmet, hogy a gyalogosok óvatosabban közlekedjenek. Felhívja a figyelmet a trükkös rablásokra.

 

Badics Kálmán (tag): Kérdezi, hogy a kapitányság a jelenlegi létszámával el tudja-e látni a feladatát.

 

Gajárszki Ádám: Sokat számított az elmúlt években bekövetkezett létszámbővítés. Jobb helyzetben vannak, mint néhány évvel ezelőtt. Szerinte meglátszik az, hogy többen vannak.

 

Lukács Gábor (lakos): Kérdezi, hogy az utcanév táblák rongálása ellen tudnának-e tenni valamit.

 

Gajárszki Ádám: Az a probléma, hogy amikor elkövetik a cselekményt, akkor kell tetten érni őket, ami nagyon nehéz.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

 

Pálházy Imre (Érdi Városi Polgárőr Egyesület Ófalusi vezetője): Elmondja, hogy a rendőrséggel nagyon jó a kapcsolatuk. Ha valaki valamit lát, észlel, tudomása van, akkor az időben szóljon, hogy intézkedni is tudjanak. Az időskorúakat fokozatosan figyelemmel kísérik, segítik őket.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. január 31-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Dr. Veres Judit: Ismerteti a főbb napirendi pontokat.

 

1, Javaslat az érdi 6525 hrsz-ú, Bajcsy Zs. út 143. szám alatti ingatlan épületében lévő rendelők használatba adására

Dr. Veres Judit: Az egészségház elkészült, a használatbavételi engedélyezési eljárás folyamatban van. A háziorvosok azzal a kéréssel fordultak az önkormányzathoz, hogy kerüljön figyelembevételre a tulajdonossal már korábban megkötött szerződés és az önkormányzattal kötött haszonkölcsön megállapodásnak is legyen része ez a korábban kialkudott feltételrendszer, vagyis ötven évre szóló használati szerződést kössenek velük, és korlátlan, térítésmentes, a háziorvosi tevékenységgel nem összeférhetetlen egyéb tevékenység gyakorlásának engedélyezésére vállaljanak kötelezettséget.

 

2, Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Dr. Veres Judit: Az Érdi Ipartestülettel egyeztetve, figyelembe véve a vállalkozások teherbíró képességét, valamint a jogszabályok adta lehetőséget javasolja az előterjesztés a bolti, kiskereskedelmi, valamint gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmények esetén az alapterület nagysága szerinti differenciált adómértékek meghatározását.

 

Bolti, kereskedelmi tevékenység céljára szolgáló építmény után:

da) 1 - 300 m2 adóalap esetén 880 Ft/m2

db) 301 - 900 m2 adóalap esetén, a 301 m2 feletti rész után 1100 Ft/m2

dc) 901 - 1200 m2 adóalap esetén, a 901 m2 feletti rész után 1300 Ft/m2

dd) 1201 - 2000 m2 adóalap esetén, az 1201 m2 feletti rész után 1500 Ft/m2

de) 2001 vagy attól nagyobb adóalap esetén a 2001 m2 feletti rész után 1700 Ft/m2.

 

e) Gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény után:

ea) 1 - 300 m2 adóalap esetén 880 Ft/m2

eb) 301 - 900 m2 adóalap esetén, a 301 m2 feletti rész után 1000 Ft/m2

ec) 901 - 1200 m2 adóalap esetén, a 901 m2 feletti rész után 1100 Ft/m2

ed) 1201 - 2000 m2 adóalap esetén, az 1201 m2 feletti rész után 1200 Ft/m2

ee) 2001 vagy attól nagyobb adóalap esetén, a 2001 m2 feletti rész után 1300 Ft/m2.

 

Németh Antal (tag): Szerinte két fordulóban kellett volna tárgyalnia tavaly év végén ezt a rendeletet és a jövőben az ilyen horderejű rendeleteket tárgyalja is két fordulóban a Közgyűlés. A differenciáltságot jogosnak tartja.

 

Lukács Gábor: Szerinte figyelembe kellene venni az egyéni vállalkozót, aki nyugdíja mellett lakossági szolgáltatást lát el és még alkalmazottat nem tud foglalkoztatni.

 

3, Tájékoztató az érdi térségi szennyvízberuházás előrehaladásáról

Dr. Veres Judit: A tervezett csatornaszakaszok nyolcvan százalékát megépítették 2012. november végéig. Ez közel 210 km csatornát jelent. 2013-ban kb. 35 km csatorna maradt. Jelenleg az6 építési munkák szünetelnek, az ideiglenesen helyreállított utak karbantartása van folyamatban. A munkálatokat tavasszal, az időjárás függvényében folytatják. A tervek szerint 2013. szeptemberig mind a csatornaépítés, mind a végleges úthelyreállítás megtörténik. Az érdi regionális szennyvíztisztító telep új teleprésze elkészült. A jelenlegi befolyó mennyiség háromszorosát képest már jelenleg is fogadni. A telep próbaüzeme 2012. szeptemberben elkezdődött és 2013. szeptemberig tart. A telep készen áll árra, hogy fogadja a már meglévő hálózatok, valamint az összes újonnan megépülő szennyvízcsatorna települési szennyvízcsatorna hálózaton érkező szennyvizet. Az eredeti ütemezés szerint 2013. augusztus-szeptemberben lett volna a rákötés az összes elkészült szakaszon. A szakembereink megvizsgálták, hogy van-e lehetőség előrehozni a rákötések tekintetében néhány szakaszt, ahol már meglévő, üzemelő csatornára csatlakoznak és a már meglévő köztéri átemelők kapacitása is elegendő. Összesen kb. 60 km ilyen szakaszt azonosítottak Érden, amelyek esetén elindult a műszaki próbák és minősítések folyamata. Ebből kb. 3,5 km esetén a rész műszaki-átadási folyamat le is zárult és a vízjogi üzemeltetési engedélyezési folyamatot követően, 2013. februárban szeretnék elindítani a rákötéseket. Az érintett lakókat személyre szólóan értesíteni fogják, addig arra kérnek mindenkit, hogy semmiképpen ne kössenek rá!

 

Részvízgyűjtő

Megépült csatorna (folyóméterben)

Arány

1-es részvízgyűjtő

17 214

52,16 %

2-es részvízgyűjtő

42 300

99,72 %

3-as részvízgyűjtő

51 664

90,20 %

4-es részvízgyűjtő

27 565

79,30 %

5-ös részvízgyűjtő

32 595

79,13 %

6-os részvízgyűjtő

38 888

76,09 %

Összesen

209 882

82,02%

 

 

 

Érd-Nyugat:

110 834

83,77%

Érd-Kelet:

99 048

77,95%

 

 

Németh Antal: Szerinte kritikán aluli állapotok vannak a város egyes részein a csatornázás miatt, nincsenek kellő időben elvégezve a helyreállítások. Nem a megígért apróbb kellemetlenségek vannak. Nehezményezi, hogy nagyon kevés érdi vállalkozó kapott munkát a csatornázási munkálatokból.

 

Tóth Lajos (tag): Sok érdi vállalkozó dolgozik a különböző konzorciumoknál. Az utak állapotával a csatornázás megkezdése előtt is gondok voltak. A csatornázás nem útépítés. A legtöbb utcában nincs csapadékvíz elvezetés – ez nagyon nagy probléma.

 

4, Javaslat fogorvosi ügyeletre kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására

Dr. Veres Judit: A fogorvosi ügyeletet 2013. január 31-ig Gill Dent Fogászati Szolgáltató Betéti Társaság látja el az Érd Riminyáki út 81. szám alatt a szolgáltató saját tulajdonát képező rendelőjében. Az öt évre szóló megállapodás 2013. január 31-én jár le, ezért a Közgyűlés a feladat további ellátására új pályázati felhívást tett közzé. A pályázat benyújtására a Közgyűlés 30 napot jelölt meg. A pályázatban többek között feltétel volt, hogy a pályázó saját rendelővel, saját eszközzel rendelkezzen, és maga szervezze meg a jogszabályban meghatározott feladatokat annak érdekében, hogy az ügyeleti ellátás a városban valósuljon meg. A pályázat benyújtására nyitva álló határidő 2013. január 4-én lejárt, pályázat az eltelt idő alatt nem érkezett, ezért a pályázati eljárás eredménytelenül zárult. A fentiek következtében 2013. február 1-jétől a város lakosságának fogászati ügyeleti alapellátása a hatályos beutalási rend szerint ismételten a Stomatológiai Intézetben történik, mely Budapest, VIII. kerület, Szentkirály utca 40. szám alatt található.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Lakos: A Szilfa utcában lévő félkész lakatlan házban lévők (fiatalok) a környéken élőket éjjel-nappal zavarják. Kérdezi, hogy miért nincs lezárva.

 

Németh Antal: A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Felső utcai – főbejárat előtti járdaszakasz problémájára hívja fel ismételten. A lerakott járdalapok letétele nem a legjobb megoldás. Szerinte a 3 – 5 méterre lévő víznyelőt kellene kitisztítani. Másik fontos ügy a levegő tisztaságának a védelme. A szálló por miatt súlyosan környezetszennyező, és egészségkárosító állapot alakult ki. Az első megoldás, hogy mérjék a levegő szennyezettségét, egy mérési pontot kellene kialakítani. A mérések alapján az önkormányzat eldöntheti, hogy milyen intézkedések szükségesek a helyzet javítása érdekében. Ezt is felvetette a novemberi Közmeghallgatáson és nem kapott rá választ.

 

Dr. Veres Judit: Szerinte kapott rá választ, mégpedig azt, hogy a mérési pont létrehozása kb. 20 millió Ft-ba kerülne, ezt az összeget kellene valahonnan előteremteni.

 

 

Dr. Veres Judit: Megköszöni a részvételt.

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.10. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.10. hétfő 17:30
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.11. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria