erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2013
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2013. február 27.
2013.05.02. csütörtök 11:22

EMLÉKEZTETŐ

 

Parkvárosi Településrészi Önkormányzati üléséről

 

 

Az ülés helye: Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Időpont: 2013. február 27. 18:00 óra

 

Dr. Veres Judit (Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2013. február 28-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

 

Pintér Imre (alezredes): Bemutatkozik. Elmondja, hogy 11 évet dolgozott az Érdi közrendvédelmi osztályon, majd 4 éve nyugdíjba ment, az akkori jogszabályoknak megfelelően, február 1-től pedig tanácsadóként dolgozik. A város területén a bűnmegelőzést és a drog prevenciót emelné ki, valamint a lakosokkal, a polgári- és civil szervezetekkel való kapcsolattartás fontosságát. Elmondja, hogy az Érdi Rendőrkapitányság ez évtől kiemelt rendőrkapitányságnak számít, így létszámbővítés és belső szervezeti átalakításokra is sor került. Megtörtént a rendőrkapitányság éves munkájának, valamint a Pest Megyei Rendőrkapitányság munkájának az értékelése is. Hozzáteszi, hogy az országos értékelés szerint 3 bűnügyileg legfrekventáltabb terület van, ez pedig Budapest, Pest és Fejér megye. Elmondja, hogy a tavalyi évben 3700 bűncselekmény történt az illetékességi területen, melynek közel 90 %-a volt vagyon elleni bűncselekmény. Szeretnék, ha a körzeti megbízottak rendszeresen jelen lennének az iskolákban, mivel első sorban a gyerekekre szeretnének koncentrálni főleg a drogmegelőzés és a családon belüli erőszakkal kapcsolatban, valamint kiemelten kezelik az időkorúak ellen elkövetett bűncselekményeket. Felhívja a figyelmet a lakossági segítségre, a bejelentéseket nagyon fontosnak tartja.

 

Orbán Béla (lakos): A Bem téren reggel 1 8-tól 1 9-ig csúcsforgalom van, életveszélyes a közlekedés. Mindenki menekülő útvonalat keres, és ahol tudnak, ott rálépnek a gázpedálra.

 

Pintér Imre: Az M7-es lehajtónak nagyon szűk a keresztmetszete.

 

Tóth Lajos (tag): Kérdezi, hogy a rendőrségnek mit jelent az, hogy forró nyom. Januárban elloptak egy több millió forint értékű markológépet a csatornázáson dolgozó egyik cégtől. Azonnal jelentette a rendőrségen – először telefonon, majd személyesen is, ahol azt a felvilágosítást kapta, hogy aki ezekkel az ügyekkel foglalkozik, az szabadságon van. Szerinte, ha akkor reagáltak volna, akkor nagyobb eséllyel akadhattak volna az elkövető nyomára. Azóta se került elő a markológép.

 

Pintér Imre: Utána fog nézni a történteknek.

 

Németh Antal (tag): A Teleki Sámuel Általános Iskolánál a reggeli órákban, illetve délben, amikor a gyerekek ebédelni járnak át az óvodába akkor elkelne a rendőrség segítsége. A városközpontban szerinte jobban kellene figyelni a személygépkocsik által elkövetett szabálytalankodásokra.

 

Pintér Imre: A belvárossal kapcsolatos közlekedési fegyelmet jelezni fogja.

 

Dr. Pados László: Hiányolja, hogy a körzetben történt eseményekről nem nagyon számoltak be. A bűnesetek megelőzése felől érdeklődik, mit tehetnek a lakosok, hogy ne következzen be. A Batthyány Programban szerepel, hogy parkolóhelyeket építenek – semmi nem történt, Parkváros úthálózata csak szükségszerűen alkalmas a közlekedésre és balesetveszélyes. A Bem téri buszmegálló állapota és kialakítása kritikán aluli, balesetveszélyes.

 

Lakos: Az óvoda, illetve a gyógyszertárnál lévő behajtani tilos tábla felől érdeklődik.

 

Simó Károly: Az óvodába járó szülők kérték az önkormányzatot, hogy egyirányúsítsák az utcát.

 

Andorkó Tibor Gyula (körzeti megbízott): Elmondja, hogy ne ma behajtani tilos táblával volt a gond, hanem egy utcával feljebb egy zsákutca táblát kint felejtettek. A lámpás kereszteződésnél az első utcán be lehetett fordulni jobbra, körbe lehetett menni az óvodatömb körül, a másik utcán pedig ki. A kanyar végén volt balra kanyarodást jelző tábla, jobbra nem lehetett menni a buszpályaudvar felé. A csatornázás miatt – mert egy utat átvágtak – kitettek egy zsákutca táblát és kicserélték a túloldalon is a táblát. Az eggyel föntebbi táblát visszacserélték behajtani tilosra, az eggyel lentebbi pedig zsákutca táblaként maradt. Ez okozta a forgalmi problémát, amit ő már októberben jelzett és kicseréltette egy kötelező haladási irány táblára, hogy csak körbe lehessen menni.

 

Pintér Imre: Elmondja, hogy a rendőrségnek javaslattételi kötelezettsége van a forgalomszervezéssel, illetve közlekedési tábla kihelyezéssel kapcsolatban. Szívesen részt vennének a város közlekedési struktúrájának kialakításában. Ennek az a feltétele, hogy készüljön a városról egy közlekedési kataszter, ami tartalmazza az utak mennyiségét, milyenségét (teherbírás, áteresztőképesség kialakítása, KRESZ táblák elhelyezése).

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

 

Macsotay Tibor (Érdi Városi Polgárőr Egyesület elnöke): Elmondja, hogy a báli szezon nagyobb gond nélkül lezajlott a városban.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. február 28-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Dr. Veres Judit: Ismerteti a főbb napirendi pontokat.

 

1, Javaslat az Érd, volt katonai lőtér területére vonatkozó településrendezési tervek módosításához kapcsolódó Környezeti Vizsgálat lefolytatásáról, és a Környezeti Értékelés javasolt tematikájáról

Dr. Veres Judit: A Közgyűlés az elmúlt évben határozatával döntött a volt lőtér területére vonatkozó településrendezési tanulmányterv elfogadásáról, és településrendezési szerződés megkötéséről.. A tervezési szerződés alapját képező tervezési tematika megállapításához az elmúlt évben megkérték az akkor hatályos építési törvény, és OTÉK szerint megállapított államigazgatási szervek előzetes véleményét. A környezet védelméért felelős szervek előzetes nyilatkozatát kérték, hogy a településrendezési tervek módosítása kapcsán szükségesnek tartják-e a környezeti vizsgálat lefolytatását. Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a környezeti vizsgálat lefolytatását szükségesnek tartja. A kormányrendelet szerint a településrendezési terv kidolgozásáért felelős szerv, tehát az önkormányzat a környezet védelméért felelős közigazgatási szervek előzetes véleményének birtokában dönt a környezeti vizsgálat lefolytatásáról. A környezeti értékelést megfelelő jogosultsággal rendelkező szakember készítheti el, melynek költségviselője a területfejlesztő-tulajdonos. A Környezeti Vizsgálat tervi alátámasztó munkarésze a Környezeti Értékelés, melynek tematikájára a Közgyűlés tesz javaslatot.

 

Németh Antal: Az úttest túlsórésze Sóskúthoz, illetve Biatorbágyhoz tartozó erdő a Natura 2000-hez tartozik, és ehhez 150 méteres védőövezetet kell kialakítani.

 

2, Tájékoztató az intelligens lomtalanítás tapasztalatairól

Dr. Veres Judit: Az Érd-Kom Kft. a Humusz Recycling Kft ötlete révén az 1. választókerületben megkezdte májustól novemberig tartó házhoz menő intelligens lomtalanítást, melyet telefonálás révén lehetett kérni. Viszonylag nagy volt az érdeklődés, de annál kisebb az igénybevétel. Összesen 130 utcában tették elérhetővé ezt a lehetőséget, 27 %-os volt az utca szerinti igénybevétele, mely ingatlanra lebontva 5 %. A lomtalanítási hulladékot az emberek kapun belülre helyezték, ahonnan az Érd-Kom Kft. emberei kihordták. Mivel a Humusz Kft.-vel az újra használatra történő felhasználás megállapodás nem jött létre, így ez a hulladék is a hulladéklerakóba került. Összességében ugyan sok helyen hirdették a lehetőséget, azonban véleményük szerint nem jutott el teljesen a lakossághoz ez a lehetőség. Javasolják, hogy az ÉTH folytassa ezt a stratégiát.

 

3, Javaslat egészségkártya vásárlására

Dr. Veres Judit: Az Egészségkártya egy papír alapú, bankkártya nagyságú kártya, amely tartalmazza tulajdonosa legfontosabb egészségügyi és személyes adatait, valamint a baleset, rosszullét esetén értesítendők elérhetőségét. Tájékoztatást ad a legfontosabb egészségügyi adatokról a sürgősségi betegellátást nyújtó orvosoknak, személyes e-kartonrendszer használatát teszi lehetővé, valamint főleg egészségügyi termékek és szolgáltatások igénybevételénél a helyszínen a kártyát felmutatók kedvezményben részesülnek. A kártya kétnyelvű, angolul is fel vannak tüntetve az adatok, ezzel a külföldön történő ellátás esetében is hasznos szolgálatot tesz. A kártya kibocsátása tekintetében városunk célcsoportjai az általános iskolás gyermekek, a nyugdíjas korú lakosság, valamint a Magyar Vöröskereszt érdi szervezete által szervezett véradás véradói lennének, akiknek a kártya kiosztását a sajtó jelenlétében kezdenék meg.

 

Füstös Sándor (tag): Kérdezi, hogy a személyi adatokat előre kérik-e.

 

Dr. Veres Judit: Ez fontos kérdés, mert orvos nem adhat ki vállalkozónak a páciensről adatok.  Írásbeli hozzájárulásra az orvosnak ki kell adniuk az adatokat.

 

Németh Antal: Nem tudja, hogy a nyugdíjas tagság mennyire függ össze az egészségi állapottal – szerinte inkább az egészségi állapotnak kellene eldöntenie, hogy ki legyen a kártya kedvezményezettje.

 

4, Javaslat az Érd Kossuth u. 42-2. szám (hrsz: 15737/2) alatti ingatlan vagyonkezelői jogának visszavonására, illetve orvosi rendelő kialakítására

Dr. Veres Judit: Az Arany János utca 7. szám alatti önkormányzati ingatlanban háziorvosi rendelő működik. A Közgyűlés határozatával úgy döntött, hogy a leromlott orvosi rendelőt megszünteti. Az új rendelő körzeten belül kerülhet elhelyezésre, a Kossuth Lajos utca 42-2. szám alatti önkormányzati ingatlanban. A Közgyűlés határozatával az Érd, Kossuth Lajos utcai 42-2. szám alatti ingatlan vagyonkezelésével az Érdi Létesítmény-üzemeltető Kft-t bízta meg, és a vagyonkezelői jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került. Tekintettel arra, hogy a háziorvosi alapellátás az önkormányzat kötelező feladata, az orvosi rendelő megfelelő elhelyezéséről az önkormányzatnak gondoskodnia kell. Közös megegyezéssel megszüntetik a vagyonkezelő jogutódjának, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.-nek a vagyonkezelői jogát a fenti ingatlan vonatkozásában, és ebbe az épületbe költözik át az orvosi rendelő. A felújítási munkák megkezdésére az ingatlan birtokbavételét követően van lehetőség. A beruházás megvalósulásával újabb orvosi rendelő kerülhet méltó körülmények közé.

 

Németh Antal: A tervben szereplő összegek egyikét-másikját sokallja.

 

Simó Károly: Elmondja, hogy a hétvégén az Ágota utcában a még nem elkészült, nem átadott csatornába szennyvizet szivattyúztak, tetten érték és megbüntették az elkövetőt a Polgárőrség segítségével. A csatornaépítés (építési munka) 2 éve (2011. szeptember – 2013. szeptember közti időszak) a város lakói számára nagyon nehéz időszak. Eddig Érden 210 km csatorna épült meg, 35 km van még hátra. A Törökbálinti út csatornázása is nagy türelmet fog igényelni az ott lakóktól, illetve az ott közlekedőktől. Az Iparos utca 40 méteres szakasza is hátra van még, pont az, ahol fel lehet kanyarodni az M7-re. A Parkvárosi részt a szerviz utak építése érinti, kiemelt helyen van, sok út épült és még fog is épülni (pl: Földmunkás utca, Kalotaszegi utca, Szendrői utca, Alsóerdősor utca). Elmondja, hogy aláírták a köztéri átemelőkre a szerződést. 2013 nyarán lehet ezen a területen a rákötéseket elkezdeni.

 

Fényező Imre (lakos): A Kádár utca és a Szövő utcában a T-Idom-ot elvágták és még akna fedelet se tettek le. Nagyon csúnya munkát végeztek.

 

Dr. Pados László: A sajtóban különböző határidők jelennek meg. Markológéppel és tolólappal nem lehet utat építeni – jobban oda kellene figyelni az útépítésnél. A kereszt utakat (pl. Szövő utca) az esetek többségében kijavították. A Szövő utcában két helyen is állandóan murvával töltik – betonutat murvával nem lehet kijavítani. Ahol betonút volt, ott betonút legyen. A Törökbálinti út és az Iparos utca csatornázási munkálatait jó lenne összehangolni és nem egyszerre lehetetlenné tenni a közlekedést.

 

Simó Károly: A városban az utak karbantartását az ÉKF végzi. A legtöbb érdi utcában a víz (vízelvezetés) a gond.

 

Orbán Béla (lakos): A régi hálózat a Bajcsy-Zsilinszky útig megy lefele, jobb oldalon van a csatornahálózat, utána vannak a mellékutcák, a Bajcsy-Zsilinszky útra 4 telek van – 2 saroktelek és a közte lévő 2 telek. Kérdezi, hogy ezeket a telkeket hogyan lehet rákötni, kérdezi, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utat kellene átfúrni és kinek lenne ez a költsége.

 

Simó Károly: Ismeri a problémát, a Bajcsy-Zsilinszky úton kb. 12 ilyen ingatlan van. A csatornát a Lőcsei út felé vitték. A Fűtő utcától hozták a csatornát és nem lakossági célra építették. Aki rákötött, az saját maga fúrta át a Bajcsy-Zsilinszky utat. Tudja, hogy ez költséges. A közreműködő szervezet (NFÜ) irányába azt a javaslatot tették, hogy engedjék meg nekik, hogy utólag kibővítsék a projektet ezekkel. Amennyiben jóváhagyják, akkor meg tudják tenni, ha nem engedélyezi, akkor mindenkinek saját magának kell átfúrnia.

 

Németh Antal: A Törökbálinti út és az Iparos utca csatornázási munkálatai alatt az emberek menekülő útvonal fognak keresni és ennek meg fog felelni az Alsóerdősor utca, jó ötletnek tartja annak az utcának a megerősítését. Felhívja figyelmet, hogy az Alsóerdősor utca, az Eperfa utca és a Folyondár utca lesz a menekülő útvonal, akkor abból nagy problémák lesznek. Az Alsóerdősor utca felső része és a Folyondár utca kijárata most is gödrös, ahol az autóbuszok is csak nagy nehezen tudnak közlekedni. A menekülő út legyen előre megerősítve, az útkereszteződések KRESZ tábláit forgalomtechnikai szempontból is gondolják át. Javasolja, hogy hetekkel a forgalomtechnikai intézkedések előtt nagy táblákkal jelezzék a közlekedőknek. Az eső mindig a legmélyebb pontra megy, ha a csatornázó nem csinálta meg egy nem burkol úton, hanem úgy hagyta, hogy vízszintes, akkor arra megy a víz. Aszfaltos úton is lát olyat, hogy az úttesten keresztül folyik a víz – ha az aszfaltozott úttest és az árok között padka, ami dombhátas akkor nem az árokba fog folyni a víz. Amíg a víz az úttesten folyik, addig mindig ki fogja mosni a töltő anyagot.

 

Badics Kálmán (tag): A lakosok hiányolják a csatornázással kapcsolatos időbeli tájékoztatást, az Érdi Újságban a legfontosabb információkat osszák meg.

 

Simó Károly: A nulladik ütem terve megjelent az Érdi Újságban. Összesen 1500 szakaszról van szó – ezzel az egész Érdi Újságot megtölthetnék és ezért az a döntés született, hogy nem mindent fognak közölni az újságban. Természetesen a csatornázás honlapján (wwe.erdicsatonazas.hu) minden munkát feltüntetnek. A fontosabb információk megjelennek az Érdi Újságban.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Németh Antal: A települési folyékony hulladék rendeletben nincs megadva az, hogy hol lehet elüríteni.

 

 

Dr. Veres Judit: Megköszöni a részvételt.

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria