erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2013
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2013. április 24.
2013.07.24. szerda 15:12

EMLÉKEZTETŐ

 

Parkvárosi Településrészi Önkormányzati üléséről

 

 

Az ülés helye: Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Időpont: 2013. április 24. 18:00 óra

Dr. Veres Judit (Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 5 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Az Érdi Fogyasztóvédelmi Egyesület bemutatkozása

4.) Tájékoztató a 2013. április 25-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

5.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (5 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Andorkó Tibor Gyula (körzeti megbízott): Elmondja, hogy a rendőrség folyamatban lévő nyomozásról nem adhat felvilágosítást a nyilvánosság előtt, csak az érintettnek. A Beléndek utcai rablásról tesz említést. Elmondja, hogy a nyomozások 30 nap elteltével nem érnek véget, bűnügyi térképet készítenek az elkövetésekről és ezt a későbbiekben tudják hasznosítani.

 

Halmai Mihályné (lakos): A Gépész utcában reggelente nagyon nagy a por (1/2 7 – 9 óra között).

 

Németh Antal (tag): A Törökbálinti utat a csatornázás miatt szakaszosan le fogják zárni és az autóbusz közlekedést a tervek szerint az Alsóerdősor utcára fogják terelni. Az Alsóerdősor utcára Bajcsy-Zsilinszky útról autóbusszal befordulni nem könnyű, az utca alsó része nagyon keskeny – két személygépkocsi is alig fér el egymás mellett. Az utca szélén, a földes részé n nagy gödrök vannak.

 

Dr. Pados László (lakos): A vasárnapi Jehova és egyéb hittérítő csoportok járják az utcákat. Becsöngetnek és megvárják, amíg kijön, majd egy papírt dobnak a postaládába.

 

Andorkó Tibor Gyula: Engedéllyel rendelkezniük kell, el lehet kérni tőlük, hogy mutassák be.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az Érdi Fogyasztóvédelmi Egyesület bemutatkozása

 

Szilágyi István (Érdi Fogyasztóvédelmi Egyesület titkára): Néhány szóban ismerteti az egyesületet, ami 2009-ben alakult meg, 2012. november óta vesz részt az egyesület munkájában. Az Érdi Újságban megjelent bemutatkozásuk után egyre többen keresik fel őket. Felhívja a figyelmet a megelőzésre. A legjellemzőbb esetek közé tartozik az internetes csalások – visszafizetésre nem kerül sor, hiába ígérik. A termékbemutatókra szervezett utazásokra a bemutatót tartó emberek a befolyásolásra nagyon értenek, leginkább az üdülési jogokkal különösen vigyázni kell. Az elmúlt időszakban sokan megkeresték az egyesületet a csatorna házi bekötésekkel kapcsolatban, a fogyasztóvédelmi egyesület véleményét kérve. Véleményük szerint az akkreditált mérnökök igénybevétele a jelenlegi jogi, pénzügyi és szakmai körülmények között a leginkább gazdaságos és biztonságos megoldás az ügyfelek számára. Előfordul a következő csalás is, amelyre oda kell figyelni: Nagyszülőket felhívnak, hogy az unokáját baleset érte és pénzre lenne szüksége, amiért egy barátját küldi el – meg kell bizonyosodni róla, hogy tényleg történt-e baleset. Hetente 2 – 6 új panasszal fordulnak hozzájuk. Felhívja a figyelmet a megelőzésre. Elérhetőségeik: 06-20-389-0762, E-mail: erdifogyved@gmail.com.

 

Badics Kálmán (tag): Javasolja, hogy az Érdi Újágban ismertessenek 1 – 1 ügyet, hogy mások tanuljanak belőle. Az a jó, amikor folyamatosan szerepelnek a médiában, hiszen így egyre többen megismernék őket és tudnák, hogy kihez fordulhatnak segítségért.

 

Szilágyi István: Tájékoztatót küldhet az újságnak, de a mindenkori főszerkesztő tiszte azt eldönteni, hogy mi kerüljön be az újságba.

 

Dr. Pados László: Megköszöni az egyesület működését.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. április 25-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Dr. Veres Judit: Ismerteti a főbb napirendi pontokat.

 

1, Tájékoztató a 2013. első félévi zöldhulladék elszállításáról

Dr. Veres Judit: A zöldhulladékot az ingatlan tulajdonosok zsákban helyezzék az ingatlan elé az ütemterven feltüntetett időpontban. A zsákba csak zöldhulladékot helyezzenek el, a zsákot ne kössék be, mert az könnyíti az ürítést. Május 6. és 31. között kerül elszállításra.

 

2, Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2013. évi lomtalanítási ütemtervére

Dr. Veres Judit: Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatást kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet értelmében a közszolgáltató Éth Kft. évente egy alkalommal külön díj felszámítása nélkül köteles lomtalanítást végezni. A társaság elkészítette javaslatát a 2013. évi lomtalanítás ütemtervére vonatkozóan. Ennek keretében a város területét hat részre osztották fel. Az egyes területeket további két-két részre bontva (hétfő-kedd, illetve szerda-csütörtök) végeznék a lomtalanítást, a június 3. és július 10. közötti időszakban. A pénteki napokon az esetleges elmaradásokat pótolnák az adott területen.  A feladat elvégzésére a szükséges gépjármű kapacitást biztosítják, kizárólag a lomtalanításra. A lomtalanítás módszere nem változott: az ingatlan tulajdonosa a lomot kihelyezi az ingatlana elé, amelyet a szolgáltató innen gyűjt be. A korábbi gyakorlatnak megfelelően az idén sem szállítják el az építési törmeléket és sittet, valamint a többlet kommunális, és a veszélyes hulladékot. A lakosságnál keletkezett személyautó gumi hulladékot viszont idén elszállítják, mert sikerült ez évre a költséghatékony kezelést megoldani. Nagyobb méretű gumihulladék (teherautó), valamint a veszélyes és egyéb hulladék leadására a hulladékudvarban lesz lehetőség, a szükséges engedélyek beérkezését követően. Erről a lakosságot tájékoztatni fogja az Éth Kft. A szolgáltató javasolja, hogy a Közgyűlés a kirakható hulladék mennyiségét ingatlanonként 2 m3-ben maximálja.

 

3, Javaslat a 2013. évi nyári napközis tábor megrendezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Dr. Veres Judit: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2003. óta minden évben megszervezte a nyári napközis tábort a város iskoláiban tanuló gyermekek részére az önkormányzat tulajdonát képező Favágó u. 93-105. szám alatti ingatlan területén. A tábor célja a város általános iskoláskorú gyerekeinek napközbeni felügyelete a nyári szünidő idejére, tartalmas, tevékeny, játékos programok keretében. A szülők részéről a tábor működtetésére évről évre egyre nagyobb igény mutatkozott, melyet a résztvevő gyermekek egyre növekvő száma mutat.  A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerületének vezetője levélben azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az oktatási intézmények tekintetében lezajlott fenntartóváltás ellenére a táboroztatás lehetőségét 2013-ban is biztosítsa az érdi diákok részére az ingatlan és a szükséges forrás rendelkezésre bocsátásával. A tábor működtetésére az önkormányzat 2012-ben 6.500.000,- Ft forrást biztosított a költségvetés céltartalékában, a szakmai lebonyolítást pedig évente mindig másik általános iskola vállalta fel. Ebben az évben a Teleki Sámuel Általános Iskola vállalja a tábor megszervezését, amennyiben a feltételek rendelkezésre állnak. A tábor költségvetés- és programtervezete az előterjesztés mellékleteként olvasható. A tervezet a tavalyi év költségeinek megfelelően készült, 6.500.000,- Ft keretösszegre. A tábor tervezett időtartama nyolc hét, 2013. június 24-től augusztus 16-ig. A közegészségügyi hatóság által engedélyezhető maximális gyermeklétszám 120 fő, melyhez a jogszabályi előírásoknak megfelelően 1 táborvezető, 6 pedagógus és 2 technikai alkalmazott biztosítása szükséges. A költségvetés-tervezet ennek figyelembe vételével készült. A közoktatási intézményeknek 2013. január 1-től nem az önkormányzat, hanem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a fenntartója. Javasolja, hogy a nyári napközis tábor működtetéséhez szükséges 6.000.000,- Ft összegű forrást feladat-ellátási szerződés megkötésével adjuk át a KLIK-nek.

 

4., Tájékoztató az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény kezelésében lévő Széles utcai piac 2012. évi működéséről

Dr. Veres Judit: Sajnos a piac működése még mindig ráfizetéses, de a városnak szüksége van a piacra. Többször felvetette már, hogy egy vásárcsarnok jó lenne a város számára. Virágpiac létesítését is többször kezdeményezte már, de eddig mindig leszavazták. Szerinte a városrészenkénti kis piacokra szükség lenne a városban.

 

Németh Antal: Az ÉKF létszámnövelés nélkül szeretné az idei évben a duplájára növelni a vállalkozási tevékenységből származó bevételét – főleg a csatornázás utáni munkálatok, az út helyreállítási munkálatoknak köszönhetően. Ezt túlmunkával szeretné megoldani. Szerinte túl fogja vállalni magát.

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Dr. Veres Judit: Elmondja, hogy május elsején a Bajcsy-Zsilinszky út 143. szám alatti Egészségházba a házirovosok, házi gyermokorvosok, illetve a védőnői szolgálat beköltözik és megnyílik. A gyógyszertár már működik az Egészségházban.

 

Farkasréti János: Az utcájában az agyagot széterítették, nem murváztak. Imádkozhatnak, hogy az eső ne essen.

 

Szilágyi István: A konszolidációs időszakban kell odafigyelnie az embereknek a csatornázásnaál. Az utak helyreállítása a csatornázási munkálatokat követően a csatornázás előtti állapotot kell visszaállítani.

 

Dr. Pados László: Köszöni a Szövő utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget rendben tartását. Felhívja a figyelmet az analóg tévé adás megszűnik az országban. A rászorultak ingyen igényelhetnek set top boksz-ot (a digitális jelet a régi televízióhoz átalakítja). A felmérők már járják a városokat. Nem érinti a kábeltévéseket és a műholdasakat.

 

Füstös Sándor: Kérdezi, hogy lehet-e azt tudni, hogy üvegszálas optikai műsorszórás mikor lesz a városban.

 

Dr. Pados László: Ez egy nehéz és jó kérdés. Amikor a csatornázási munkálatokat végezték a városban a földbe le kellett volna fektetni az üvegszálat – ez lett volna a lehető legolcsóbb megoldás. A szolgáltatók szerint a hatóság a felelős, mert nem támogatja őket. Az európai uniós előírások alapján ha valaki készít egy üvegszálas hálózatot, akkor meg ekll engednie, hogy más szolgáltató is használja. A szolgáltaók nem akarják egymást beengedni.

 

 

Dr. Veres Judit: Megköszöni a részvételt.

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria