erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2013
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2013. május 29.
2013.07.24. szerda 15:16

EMLÉKEZTETŐ

 

Parkvárosi Településrészi Önkormányzati üléséről

 

 

Az ülés helye: Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti út 1.)

Időpont: 2013. május 29. 18:00 óra

 

 

Dr. Veres Judit (Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 5 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) A Dr. Romics László Egészségügyi Intézménnyel kapcsolatos kérdések

4.) Tájékoztató a 2013. május 30-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

5.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (5 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

 

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A Dr. Romics László Egészségügyi Intézménnyel kapcsolatos kérdések

 

Dr. Kőszegi Gábor (Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója): Elmondja, hogy szeretetteljes légkör veszi körbe, amit eddig még nem tapasztalt, így az itt élő embereket közelinek érzi magához. A rendelőintézet működtetése nem kis feladat, a jogos igények és a szűkös lehetőségek között őrlődnek. Az elmúlt időszakban azért fejlődésnek indult az intézmény: megépült az új szárny, nagy értékű műszerek, 1 napos sebészet beindítása stb. 5 éve – amióta vezeti az intézményt – az intézet óraszáma 40 %-kal bővült, az ellátott beteg száma pedig a másfélszeresére emelkedett. (Ez 2012-ben 390.000 orvos-betegtalálkozás történt a rendelőintézetben.) Próbálnak alkalmazkodni a betegek elvárásaihoz (pl. rendelési idők bővítése, szakmai sokszínűség bővítése). Az intézetben jelenleg 40 féle rendelés van, ebből 34 terápiás és 6 diagnosztikus tevékenység. A közeljövőben szakmai szempontból 2 bővítést terveznek: gyerekszemészet megvalósítása és a mammográfia szűrővizsgálat bevezetése. Az intézetben már több mint 10 éve folyik mammográfiai szakrendelés, ha valaki felkeresi, hogy észrevett valamit magán, de az emberek hajlamosak nem elmenni vizsgálatokra, ha nincs különleges panasza. Ha időben észreveszik, akkor 90 %-ban gyógyítható. Erre egy szűrőhálózatot hoztak létre 10 éve és Érdet Váchoz csatolták, de ezt az anomáliát észlelték és egy másik rendelőintézettel kötött szerződést a betegek szűrésére, de ez pár éve megszűnt és azóta szünetel ezen a területen. A szűrővizsgálat a tüdőszűréshez hasonlít. Ez kb. 20 – 25.000 nőt érint a területen. Ezt szeretné őszre beindítani és minden 45 és 65 év közötti nő fix időpontra behívót kapna. Magyarországon évente kb. 2.000 nő hal meg mellrák következtében, a bevezetésnek köszönhetően a felére lehetne ezt csökkenteni. Egy regisztert szeretne létrehozni, akinek a családjában daganatos betegség következett be azokat összeírnák és a veszélyeztetett embereket értesítenék. Az 1 napos sebészettel kb. 1 év alatt elérték a 3 évre kitűzött célt, az OEP-től kapott kvótát 100 %-ban leoperálták, és ezt szeretnék bővíteni. Eddig kb. 3.500 beteglétszámot és ezeknek a fele volt szemészeti beteg volt, utána következett a sebészeti, ortopédiai, nőgyógyászati illetve fül-orr gégészeti beteg. Az intézet előtti járdaszakasz már évek óta problémát okoz, ami nem egyszerű, mert a vízelevezetési rendszert is meg kell oldani. Az elmúlt években az intézet költségvetése jelentősen emelkedett. Az új műszereknek örülnek, de már most kell gondolkodni a műszerpótlásról, műszercseréről, erre a célra pedig alapítványt szeretne létrehozni, mert a napi működés mellett nehéz ezekre félretenni. Az intézményben 226 fős szervezett álláshely van, amin 290 munkatárs osztozik, közülük 119 orvos, sokan közülük csak 1 – 1 rendelésre járnak ide. A rendelőintézet telefonos elérhetőségével kapcsolatban elmondja, hogy márciusban új telefonközpont működik, ami 14 vonalat tud kezelni, illetve interneten is be lehet jelentkezni a rendelésekre. Az előjegyzéseknél tudja, hogy soknak tűnik a várakozási idő és ezen próbálnak javítani. A mellékhelységek állapotára is sokszor panaszkodnak. A régi épület szellőztetőrendszere nem az igazi és ezeknek az átépítése nagyon sok pénzbe kerül.

 

Füstös Sándor (tag): A mammográfiai vizsgálatok felől érdeklődik.

 

Dr. Kőszegi Gábor: A nagyon fiataloknál – akik még nem szültek – nem nagyon szoktak mammográfiai vizsgálatokat végezni, mert kímélni szeretnék a mirigyállományt a sugárzástól, ezért elsősorban ultrahangos vizsgálatot végeznek el. Idősebb korban jelentősen csökken a mellrák előfordulása, hiszen ez a hormonális tényezőkkel függ össze. A 2 évenkénti (ez az optimális, ha nincs gyanú) szűrés miatt komoly sugármennyiségnek vannak kitéve a szövetek.

 

Veresné Papp Tünde (tag): A sportorvosi vizsgálaton nagyon sokan vannak és kérdezi, hogy miért csak délelőtt van vizsgálat. A hivatalnok utcai tüdőszűrőnél nagyon sokat kell várni, Törökbálinton pedig hamar végezni lehet.

 

Dr. Kőszegi Gábor: A sportorvosi vizsgálatokkal kapcsolatban két időszak van az évben, maikor sokan vannak és most már 1 nap délután is van rendelés. A törökbálinti tüdőgondozónak a járóbeteg szakellátási része sokkal kevesebb embert lát el. A Hivatalnok utcai kb. 110.000 embert lát el. A rendelési óraszámokat és teljesítményeket évtizedekkel ezelőtt állapították meg, de próbálnak ezen változtatni, az ide tartozó települések népességszáma is nagyon nő. Az egyik legnehezebb helyzetben lévő helyzetben a tüdőgondozó van.

 

Badics Kálmán (tag): Pozitív tapasztalatokról számol be, időben behívták a rendelésre. A fülészeten a szellőztetési problémákra hívja fel a figyelmet. Az intézmény energiaigénye nagyon magas, érdeklődik, hogy napkollektoros pályázatokra jelentkeznek-e.

 

Dr. Kőszegi Gábor: Ahol akut betegek nagy száma fordul elő (sebészet, fül-orr gégészet, tüdőgyógyászat) ott kiszámíthatatlan az előjegyzés betartása. Az új épületben vannak napkollektorok. A régi épület minden hálózata nagyon elöregedett és túlterhelt.

 

Dr. Veres Judit: A rendelőintézet önállóan gazdálkodik, csak OEP finanszírozásból működik, az önkormányzat tulajdonosa az épületnek, nem kap támogatást. Elmondja, hogy új lehetőségek nyíltak meg az intézményben, mint pl. gyermek neurológia, emlő ultrahang. Sok pályázatban vesz részt. A kartonozóban akkor is be kell jelentkezni, ha előjegyzésre mentek. Sokan mennek a laborba, mindig nagy a tömeg mégis kiválóan megszervezték és gyorsan megy.

 

Dr. Kőszegi Gábor: Az önkormányzattól a sportorvosi vizsgálatokért kapnak pénzt. Az új épület megépítéséhez az önrészt az önkormányzat állta.

 

Németh Antal (tag): A rendelőintézet előtti járda helyzete már nagyon régóta húzódik. Az önkormányzat ne csak tulajdonosa, hanem gazdája is legyen. Fel kell készülni a régi szárny rendbetételére. A levegőszennyezés szerinte nem csak a Százhalombattán élőket, hanem az érdieket is érinti az uralkodó széljárás miatt. Érden az úthálózat miatt komoly por terhelésnek vannak kitéve a lakosok.

 

Dr. Veres Judit: Kérdezi, hogy milyen a kapcsolatuk a háziorvosokkal.

 

Dr. Kőszegi Gábor: Korrekt.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. május 30-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Dr. Veres Judit: Ismerteti a főbb napirendi pontokat.

 

1, Javaslat vegyes fogászati praxis átadás-átvétellel kapcsolatos döntések meghozatalára

Dr. Veres Judit: Dr. Várterész Tamás egyéni vállalkozó fogszakorvos azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az egészségügyi alapellátáshoz tartozó 7. számú vegyes fogászati körzet praxisjogát elidegeníthesse Dr. Tasnádi Balázs fogorvos részére, aki a tevékenységét várhatóan 2013. július 1-jén kezdi a Felső utca 39-41. szám alatti rendelőben.

 

Füstös Sándor: Kérdezi, hogy Dr. Várterész Tamás ezentúl otthon fog praxitázálni.

 

Dr. Veres Judit: Ezt nem tudja, de szerinte igen.  

 

2, Javaslat a volt katonai lőtér területére vonatkozó településrendezési tervmódosítások véleményezési dokumentációjának jóváhagyására, a közigazgatási egyeztetés megindítására

Dr. Veres Judit: A Közgyűlés az elmúlt évben döntött a volt lőtér területére vonatkozó településrendezési tanulmányterv elfogadásáról, és településrendezési szerződés megkötéséről, valamint a – tulajdonos/beruházó finanszírozásában – a hatályos településrendezési tervek módosításáról. A város észak-nyugati határán elhelyezkedő, ~16 ha nagyságú, volt honvédségi, jelenleg beépítetlen területen a területfejlesztő-tulajdonos a környező kertvárosi lakóterületekhez hasonló intenzitású lakóterületet kíván kialakítani. A beruházást ellenzők az érintett terület lakóövezeti átsorolásából származó felértékelődés „ellentételezéseként” az önkormányzati tulajdonba kerülő ~3,9 ha nagyságú terület átadását, és az Esztergályos utca kiépítését sem tartják elegendőnek. Megfogalmazódott a tervezett fejlesztés elhúzódásának, félbemaradásának aggálya, és esetleges ingatlanérték-csökkentő hatása is. A fejlesztést támogató lakosok a beruházástól a perifériális terület rendeződését, a közbiztonság, köztisztaság javulását várják, melytől a környékbeli ingatlanok értékének növekedését, a terület presztízsének felértékelődését, az egyéb fejlesztések fellendülését is remélik. A fórum szakmai résztvevői az elhangzottakat a továbbtervezés során a lehetőségek szerint figyelembe veszik. A környéken lakók félnek a megnövekedő forgalomtól, az utak állapotától. Személy szerint örül neki, hogy rendezett lesz a terület, ahol most szemét van.

 

Németh Antal: Szerinte a lakópark nem szolgálja Érd fejlődését, lakosainak érdekeit. A fejlesztés nem illeszkedik szervesen a városhoz. Komoly aggályok vannak a közlekedési infrastruktúrával kapcsolatban. Fóton is épült egy hasonló lakópark, amit ugyanaz a vállalkozás épített és ott is kerítéssel van körülvéve, nem lehet csak úgy bejutni. Azzal egyetért, hogy rendben kell tartani az ingatlant. A terület először rekreációs övezetté, majd pedig lakóövezetté lett átminősítve. Nem tudja, hogy a tulajdonos fizeti-e a telekadót.

 

Dr. Veres Judit: Szerinte jó döntés lesz, ha lakópark fog épülni a területen. Amennyiben van adótartozása azt biztosan meg fogja majd fizetni az eladott házakból. A zárt lakóparkban nem lát semmi kivetnivalót, így biztosan kulturált, rendezett és biztonságos lesz.

 

3, Tájékoztató fenntartói támogatói nyilatkozat kiadásáról a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény részére

Dr. Veres Judit: A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény a Törökbálinti Tüdőgyógyintézettel együtt, mint konzorciumi tag pályázatot nyújtott be a TÁMOP-6.1.2/13/2 kódszámú „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” című pályázati felhívásra. A pályázat címe: „Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán”. A konstrukció alapvető célja a szív-érrendszeri és a daganatos megbetegedések csökkenésének támogatása, a korai és elkerülhető halálozást befolyásoló életmód illetve szokások javítása révén az egyének egészségi állapotának javítása, így foglalkoztathatóságuk növelése. A pályázat konkrét célja a dohányzásról leszokás elősegítése a helyi tüdőgondozók bázisán alapuló csoportos leszokási program keretében, illetve ennek érdekében a szolgáltatások elérhetőségének, hozzáférhetőségének javítása és a dohányzásról leszokott, főként munkavállalási korú személyek számának növelése.

 

4, Javaslat a települési értéktár létrehozására

Dr. Veres Judit: 2012. július 1-jén lépett hatályba a nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, illetve csaknem egy évvel később annak végrehajtási rendelete. Ezen jogszabályok széles körű lehetőséget teremtenek a magyarság által létrehozott, a nemzet számára különösen fontos anyagi és szellemi értékek felkutatásához, összegyűjtéséhez és regisztrációjához. Megalkotásuk egyik célja, hogy lehetőség szerint minél több önkormányzat önként vállalt feladatként vegye számba és nevesítse mindazon helyi szellemi, anyagi, természeti kincsét, termékét, melyet nemzeti értéknek tekint, és annak katalogizálása valamint megőrzése érdekében hozzon létre települési értéktárat. A települések, megyék értéktáraiból egy szakavatott bizottság, a Hungarikum Bizottság választja ki a Magyar Értéktárba kerülő értékeket, majd ezekből jelöli ki a hungarikumokat, melyek olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értékek, amik a történelmi, vagy a mai Magyarországra jellemző tulajdonságaikkal, egyediségükkel, különlegességükkel és minőségükkel a magyarság csúcsteljesítményei.

 

Németh Antal: Kérdezi, hogy bárki tehet-e javaslatot.

 

Dr. Veres Judit: Igen, bárki tehet javaslatot. A települési értéktárat kezelő bizottság működési szabályzatának, illetve a bizottság munkájával kapcsolatos egyéb részletszabályok megalkotásának hatáskörét a feladat szakmai jellegére tekintettel az Oktatási és Művelődési Bizottságra ruházza a Közgyűlés.

 

5, Javaslat Érd Megyei Jogú Város településképi védelmével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Dr. Veres Judit: A településfejlesztés és településrendezés, valamint az építésügy területén történt jelentős jogszabályváltozások miatt a Közgyűlés 2013. januári ülésén megalkotta Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló rendeletét, mely az új jogintézményként létrejött településképi véleményezés szabályait, valamint ezzel összefüggésben a tervtanács működési rendjét határozza meg. A polgármester településképi bejelentési eljárást folytathat le az engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások tekintetében. A polgármester a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében, a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény szabályai alapján – hivatalból vagy kérelemre – kötelezési eljárást folytat le (településképi kötelezés).

 

Németh Antal: Kérdezi, hogy visszamenőleg vizsgálni fogják-e pl. a reklámtáblákat.

 

6, Tájékoztató fenntartói támogatói nyilatkozat kiadásáról a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény részére

Dr. Veres Judit: A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény a Törökbálinti Tüdőgyógyintézettel együtt, mint konzorciumi tag pályázatot nyújtott be az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” című pályázati felhívásra. A pályázat címe: „Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán”. A konstrukció alapvető célja a szív-érrendszeri és a daganatos megbetegedések csökkenésének támogatása, a korai és elkerülhető halálozást befolyásoló életmód illetve szokások javítása révén az egyének egészségi állapotának javítása, így foglalkoztathatóságuk növelése. A pályázat konkrét célja a dohányzásról leszokás elősegítése a helyi tüdőgondozók bázisán alapuló csoportos leszokási program keretében.

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Németh Antal: Az Akácfa utca – Borbolya utca sarkán lévő 30 km/h sebességkorlátozó tábla már nem először tűnt el. A Bajcsy-Zsilinszky út – Ribiszke utca sarkán található fából készült utcanévtáblát ajánlja az önkormányzat figyelmébe.

 

Füstös Sándor: A házszámok kihelyezéséről gondoskodni kellene, vagy legalább elelnőrizni.

 

Dr. Veres Judit: Elmondja, hogy a Somogyvári utcai árkot ki fogják tisztítani idén.

 

Dr. Veres Judit: Megköszöni a részvételt.

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.10. hétfő 08:00
Polgárok Háza - Érd, Alsó u. 1-3. II. emelet 205. szoba
2018.12.10. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.10. hétfő 17:30
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria