erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2013
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2013. június 26.
2013.12.09. hétfő 10:46

EMLÉKEZTETŐ

 

Parkvárosi Településrészi Önkormányzati üléséről

 

 

Az ülés helye: Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti út 1.)

Időpont: 2013. június 26. 18:00 óra

 

Dr. Veres Judit (Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés nem határozatképes, de a megjelent tagokra, illetve lakosokra tekintettel megtartja az ülést. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2013. június 27-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Andorkó Tibor Gyula (körzeti megbízott): Elmondja, hogy a csatornázási munkálatok miatt a Törökbálinti utat lezárták, az Alsóerdősor utcát egyirányúsították és ezzel oldották meg a forgalmat, ez az egyirányúsítás 11 napig tartott, 2 hete már váltakozva halad a forgalom a Törökbálinti úton.

 

Nagyváradiné S. Éva (lakos): A tavalyi év végén az Aszfaltozó utca egyirányú lett és behajtani tilos táblát helyeztek ki. Kérdezi, hogy ez miért került kihelyezésre – semmibe veszik a táblát, senki nem ellenőrzi csúcsforgalomban.

 

Andorkó Tibor Gyula: A táblák kihelyezése nem rendőrségi hatáskör, hanem önkormányzati. A forgalom ellenőrzése a rendőrség feladata, szokták is ellenőrizni.

 

Sáfár Imréné (lakos): A Fűtő utca és Aszfaltozó utca sarkán található egy telek, ami ha jól tudja, akkor önkormányzati tulajdonú, amivel nem törődik senki – néha lenyírják a füvet – és nyilvános WC-nek használják.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

 

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. június 27-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Dr. Veres Judit: Ismerteti a főbb napirendi pontokat.

 

1, Javaslat a Nyári Napközis Tábor 2013. évi megrendezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Dr. Veres Judit: Érd 2003. óta minden évben megszervezi a Nyári Napközis Tábort, az önkormányzat tulajdonát képező Favágó u. 93-105. szám alatti ingatlan területén. A szülők részéről a tábor működtetésére évről évre egyre nagyobb az igény, hiszen a szervező pedagógusok nemcsak napközbeni felügyeletet biztosítanak a gyerekek számára, hanem változatos programokkal is emlékezetessé teszik a táborozást. A Közgyűlés az április 25-ei ülésén hozott határozatával úgy döntött, hogy a nyári napközis tábor teljes körű működtetésére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal feladatellátási szerződést köt, mely szerint az Érdi Tankerület bonyolítja az idei napközis tábort. Időközben az Intézményfenntartó Központ ettől a lehetőségtől visszalépett, így a 2013. évi Nyári Napközis Tábort az Intézményi Gondnokság fogja lebonyolítani. A tábor szakmai programját a Teleki Sámuel Általános Iskola állította össze, „Gyermekek világa – világok gyermekei” címmel. Az iskola vállalja a tábor pedagógiai-szakmai hátterének biztosítását.

 

2, Beszámoló a Központi Ügyelet tevékenységéről

Dr. Veres Judit: Érden 2005. február 1-jétől a központi orvosi ügyeleti tevékenységet Érd, valamint Diósd, Tárnok, Pusztazámor és Sóskút települések vonatkozásában, az International Ambulance Service Kft. Látja el. Az ügyeleti ellátást végző társaság beszámolási kötelezettségének eleget téve benyújtotta a 2012. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját.

 

3, Javaslat a Vörösmarty Mihály Gimnázium intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat véleményezésére

Dr. Veres Judit: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerülete pályázatot hirdetett a Vörösmarty Mihály Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének betöltésére. A pályázat benyújtási határideje 2013. május 22. volt. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelet alapján a határidőre beérkezett érvényes pályázatokat a pályáztatónak ki kell adnia az intézmény székhelye szerint illetékes települési önkormányzatnak véleményezésre. Ennek megfelelve a KLIK Érdi Tankerülete június 7-én átadta Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a határidőre beérkezett érvényes pályázatot. A pályázó Szilasné Mészáros Judit, a Vörösmarty Mihály Gimnázium megbízott igazgatója.

 

4, Javaslat a Magyar Földrajzi Múzeum magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázat elbírálására

Dr. Veres Judit: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Földrajzi Múzeum magasabb vezetői teendőinek ellátására pályázatot írt ki. A pályázat benyújtási határideje 2013. május 15. volt. A pályázati kiírásra egy érvényes pályázat – Dr. Kubassek János jelenlegi igazgató pályázata – érkezett. A pályázat a törvényi előírásoknak és a pályázati kiírásnak megfelelő dokumentumokat tartalmazza. A pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlója által felkért szakmai bizottság véleményezte, melynek tagja két országos szakmai szervezet képviselője és a közalkalmazotti közösség képviselője volt. A bizottság tagjai a pályázat áttekintését követően Dr. Kubassek János ismételt igazgatói megbízását javasolják a fenntartónak.

 

5, Javaslat a Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítéséről szóló beruházási célokmány jóváhagyására vonatkozó 104/2013. (IV.25.) határozat módosítására

Dr. Veres Judit: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 29-ei ülésén határozott a KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése című pályázati konstrukcióra beadandó - név szerint a „Az érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, felújítása” című - pályázat önrészének biztosításáról. A határozat értelmében a Kincses Óvodai pályázat esetében 15.356.730,- Ft szükséges önrész került megállapításra. Majd ezt az összeget a Közgyűlés megemelte 100 millió Ft-ra, melyből 27 millió Ft általános tartalék címen került tervezésre. A jogerős építési engedély tervezői műleírás alapján került megadásra.

 

6, Javaslat a Tanulmányi Ösztöndíjpályázat kiírására

Dr. Veres Judit: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Város Tanulmányi Ösztöndíjpályázatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával helyi ösztöndíjat hozott létre, mely pályázati rendszerben biztosít lehetőséget és segítséget a tehetséges tanulók számára az általános, a közép- és felsőfokú oktatásban történő tanulmányaik folytatására. A rendelet értelmében az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást minden évben augusztus 20-ig kell közzétenni a helyben szokásos módon. A határozati javaslat mellékleteként szolgáló felhívás tartalmazza a pályázat célját, a pályázók körét, a pályázati űrlapot, és a szerződési feltételeket. A tanulmányi ösztöndíj pályázat 2013/2014. tanéve első félévi forrásának biztosítására a 2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben 8 millió Ft került elkülönítésre.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Kiss Andrásné (lakos): A szemétszállítással kapcsoaltban érdeklődik, hogy a közszolgáltatást végző cégnek tényleg nincsen kisebb autója, az időjárási körülmények miatt – keskeny az utcájuk és 3 – 4  hetente szállítják csak el a szemetet. Kérdezi, hogy Parkvárosban mikor lesz szúnyogírtás – ezen a környéken is sok a szúnyog, nemcsak a Dunaparton. Kérdezi, hogy az utakat mikor fogják helyreállítani a városban, hol lesznek új utak, hogy állnak az utak helyreállítási munkálatai.

 

Dr. Veres Judit: Valóban sok szúnyog van Érden és agresszívak. Minden évben van szúnyogírtás, biztos, hogy idén is lesz, de azt nem tudja megmondani, hogy mikor.

 

Nagyváradiné S. Éva: Elmondja, hogy az utcájuk 1988 óta csatornázott-összküzműves. Nagyon nagy a forgalom az utcában, mert például Tárnokról is sokan arra járnak, mert innentől nem fizetős az autópálya. Építési törmelékkel (vörös színű) van leszórva az utca – hiába kérik, hogy tegyék rendbe az utcát . Meg lehet nézni a kertet, hogy milyen por van nála. Parkváros központjában van a legnagyobb forgalom, mégse aszfaltozzák le az utcát. A város végén ellenben rendbe teszik az utcákat.

 

Sáfár Imréné: Kérdezi, hogy mikor lehet majd az őstermelői piacon árulni Parkvárosban, mikor lesz végre ott is piac. Az ünnepségeken Parkvárost már nem zászlózzák fel, amit nagyon hiányolnak a lakosok. A Bem téri buszmegálló kritikán aluli állapotban van már évek óta.

 

Németh Antal (tag):Nem egyenletes ütemben fejlődik a város. Az utak építése olyan helyekn történik ahol nem a lakosok kérik, hanem forgalom kialakítás alapján, ami a jövő forgalomtechnikáját fogja javítani. Egy utcán belül is szkaaszosan vannak rendbe téve – ezt nem is érti. A városban sok beteg van, kai légúti betegségben szenved – a por szennyezettségét mérő állomásra lenne szükség a városban, ezt a Közmeghallgatsáon is elmondta.

 

 

Dr. Veres Judit: Megköszöni a részvételt, mindenkinek kellemes nyaralást, pihenést kíván.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.29. csütörtök 11:44
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria