erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2013
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2013. november 20.
2013.12.09. hétfő 10:51

Parkvárosi Településrészi Önkormányzati üléséről

 

Az ülés helye: Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti út 1.) 11-es terem

Időpont: 2013. november 20. 18:00 óra

 

Dr. Veres Judit (Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) A katasztrófavédelemmel kapcsolatos kérdések

4.) Tájékoztató a 2013. november 21-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

5.) Egyebek

 

 

Dr. Veres Judit (Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Ismerteti a napirendi javaslatot. Szavazásra teszi fel a napirendet.

 

N A P I R E N D :

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) A katasztrófavédelemmel kapcsolatos kérdések

4.) Tájékoztató a 2013. november 21-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

5.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

 

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: A katasztrófavédelemmel kapcsolatos kérdések

 

 

Kocsis János (Érd Megyei Jogú Város védelmi referense): Elmondja, hogy 2007 óta dolgozik a városban védelmi referensként. Amikor ebbe a pozícióba került, akkor az első dolga a helyzetfelmérés volt. A védelmi igazgatási feladataikat az Alaptörvényen kívül a honvédelmi törvény és a katasztrófavédelmi törvény határozza meg. A törvény értelmében fel kellett mérni a veszélyforrásokat. Veszélyhelyzetben a tűzoltóság, rendőrség, polgárőrség tagjaira számíthatnak a helyi önkéntesek mellett. A raktári készleteket sikerült feltölteniük többek között benzines szivattyúkkal, sátrakkal, aggregátorokkal, elektromos fűtőberendezésekkel, homokzsákokkal stb. A csatornázási munkálatok közben is sok munkájuk volt, sokszor egyeztettek a kivitelezőkkel. A térfigyelő rendszert szeretnék bővíteni a jövőben. A MÁV-val felvették a kapcsolatot a vasúti átjárók helyzetével kapcsolatban.

 

Badics Kálmán (tag): Az ivóvíz tisztaságával kapcsolatban érdeklődik. Kérdezi, hogy rendszeresen vizsgálják-e a helyi ivóvízbázist. A városban vannak rejtett vízbázisok. Kérdezi, hogyha sugárzás éri a várost, akkor hol találhatnak védelmet a lakosok. A szennyvíz telepen próbaüzem idején járt és érdekes, életveszélyes dolgokat tapasztalt.

 

Kocsis János: Az ivóvíz tisztaságának vizsgálatára szigorú jogszabályok vannak. Ha valaki ártani akar egy városnak, akkor az ivóvízbázis védelem nagyon fontos. Az ivóvíz minőségét nagyon komolyan veszik. Az érdi ivóvíz országos viszonylatban is jó minőségű. A rejtett vízbázissal kapcsolatban elmondja, hogy a Kádár utcában például karsztvíz jelent meg. A sugárzással a kapcsolatban elmondja, hogy Pakstól messze van a város, emiatt nem kell erre annyi pénzt költeniük. Felkészülni felkészülnek rá, de remélhetőleg Érdet nem fogja érinteni, óvóhelyre nincs szükség. A helyes magatartás ilyen esetben az elzárkózás. A szennyvíztelep hanyagságán meglepődött, ennek utána kell néznie.

 

Németh Antal (tag): Szerinte Érd sok veszélyforrásnak van kitéve. Az idei évben pl. árvízvédelem, tavaszi hóesés, nyári hőség. Ipari katasztrófaveszélynek ki van téve a város Százhalombatta szomszédsága miatt. A levegő tisztaságvédelmét is fontosnak tartja.

 

Kocsis János: A hőségriadóval kapcsolatban elmondja, hogy erre azért mindenkinek fel kell készülnie és ha útnak indul, akkor legyen nála megfelelő mennyiségű folyadék. A leglényegesebb az, hogy az alapvető szolgáltatásokba ne keletkezzen zavar. Az utak locsolását sem támogatja, ellenben ahol locsolni kell azok a vasúti sínek, a villamos sínek, hogy ne deformálódjanak el, ne okozzon tömegbalesetet, ezért ott érdemes locsolni. Egyébként is drágának tartja és szerinte nincs arányban. Az ipari veszély elsősorban a százhalombattai lakosokat fenyegeti, de az ottani kollegával szoros kapcsolatban áll. A vasúti, illetve az árufuvarozás is lehet veszélyes. A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola előtt tartottak is egy gyakorlatot a veszélyhelyzet modellezésére. A levegőszennyezés neki is a szívügye. Nincs Érden mérőállomás, a telepítésének utána is nézett, de nincs forrás ennek a létrehozására.

 

Dr. Veres Judit: A hőségriadóra az ÁNTSZ az egészségügyi dolgozókat és rendelőket napokkal előtte tájékoztatja és arról is, hogy mire kell figyelniük.

 

Tóth Lajos (tag): Az ivóvízbázisnál, illetve a szennyvíztelepnél tartalék áramforrást kell biztosítani. A Környezetvédelmi Minisztériumnak van egy olyan rendelete, hogy aki ivóvízzel, illetve szennyvízzel foglalkozik, annak akkreditált labor által kell vizsgáltatni a mintákat. Nagy mennyiségű aszfaltot gyűjtöttek a csatornázás során és ha ezt feldolgoznák, akkor azt el lehetne teríteni sok utcára.

 

Füstös Sándor (tag): Ha a nagy hőségben az aszfaltos utcákat nem is locsolják, akkor legalább a sok poros utat lehetne és az érdi utak nagy része poros. A földcsuszamlás felől érdeklődik, hogy az érinti-e az itt élőket.

 

Kocsis János: Az utak locsolása nagyon költséges. A városnak például nincs locsoló kocsija, amit akkor vásárolni, vagy bérelni kellene, de az is nagyon költséges. A vizet a Dunából kell hozni. A portalanítást tényleg valahogy meg kellene oldani. A földcsuszamlás az ófalusi részt érinti, de ott is inkább a löszfal omlás.

 

Orbán Béla (lakos): Szerencsére Érden nem sok katasztrófa történt. Szerinte az is katasztrófa, ha valakinek évente többször is elönti a víz a házát. A közösségnek és a környezetnek is tennie kell, össze kell fogni.

 

Dr. Veres Judit: A felszíni víz elevezetésére meg vannak a tervek, a képviselői kereteket is arra költötték. Haladnak az építéssel, de nincs rá sok pénz.

 

Kocsis János: Érdnek vannak olyan területei van, ahol összegyűlik a csapadékvíz, ahol lejjebb van a telek, mint az utca szintje. Ismeri azokat az utcákat, ahol a nagy esőzések után gond lehet és akkor szól a tűzoltóságnak. A tűzoltóság megállapítja, hogy tudnak-e szivattyúzni, csak akkor szivattyúznak, ha életveszély van. Ha szennyezett a víz, akkor nem szivattyúzhat.

 

Tóth Lajos: Azt hallotta, hogy az utcára, az utcai árokba nem lehet csapadékvizet kiengedni.

 

Kocsis János: Az árok arra van, hogy elvezesse a vizet.

 

Dr. Veres Judit: Szennyvizet nem lehet kivezetni.

 

Németh Antal: Az adott telken összegyűlt csapadékvizet nem lehet közterületre kivezetni. Mindenkinek saját magának kell gondoskodni az adott telken összegyűlt csapadékvíz elszikkasztásáról.

 

Veresné Papp Tünde (tag): A Teleki Sámuel Általános Iskola ivóvízével a gyerekek szerint gond van. A közösségi munka felől érdeklődik (katasztrófavédelemben vennének részt).

 

Kocsis János: Voltak már megkeresések, a tűzoltósághoz ki tudják közvetíteni.

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. november 21-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Dr. Veres Judit: Ismerteti a főbb napirendi pontokat.

 

1, Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési elképzeléseire

Dr. Veres Judit: A 2007-2013-as EU-s fejlesztési ciklus hamarosan befejeződik, és már intenzíven kell készülni a következő, 2014-2020 közötti tervezési időszak fejlesztési lehetőségeire. A felkészülés során először azokat a súlypontokat kell meghatározni, amelyek a rendelkezésre álló EU-s források, a Magyar Kormány, illetve az EU Bizottsága által meghatározott elvek mentén lehetőséget adnak egy komplex Fejlesztési Program kidolgozására. Érd MJV Önkormányzatának Batthyány Terv néven elfogadott gazdasági programja, a most aktualizálás alatt álló Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) figyelembe vételével javasol egy indikatív projekt listát. Várhatóan 2013. év végén, illetve jövő év elején alakulhat ki a 2014-2020-as időszak végleges pénzügyi keretrendszere és a források felhasználásának szabályozása. A településrészi önkormányzat területét az alábbiak érintik: Parkvárosi Alközpont fejlesztése (Bem tér), Vízgazdálkodási rendszer továbbfejlesztése záportározók építésével, Házi esővíz-gyűjtés népszerűsítése, támogatása, "Németh Helga Utánpótlás Program" kiterjesztése, Érd, városi köztemető fejlesztése, bővítése, Érdi járási közlekedés-fejlesztési projekt, Érd vízelvezetési rendszerének továbbfejlesztése II. ütem, Érdi járási szennyvíziszap-hasznosító központ kialakítása, Érd közvilágítási infrastruktúrájának fejlesztése, Érd MJV közösségi közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, Teleki Sámuel Általános Iskola rekonstrukciója, bővítése, Érdi Szociális Intézményrendszer telephelyeinek összevonása, Ivóvízhálózat rekonstrukciója II. ütem, Parkvárosi Sportcentrum kialakítása, Érdi Nagybani Piac kialakítása, Csuka Zoltán Városi Könyvtár telephelyeinek fejlesztése, Érdi Értéktár Bizottság, Érdi Hungarikum Klub működésének támogatás.

 

Orbán Béla: Javasolja, hogy a Bem téren legyen parkoló, illetve nyilvános WC. Örülnek az új rendelőnek, de a Bem térről gyalog nem lehet megközelíteni (nincs járda).

 

Németh Antal: Ezek a feladatok nem kötelezőek. Szerinte a rendőrség új épületbe való költöztetése is szerepelhetne a programban, mert méltatlan körülmények között van az Érdi Rendőrkapitányság elhelyezve. A levegőszennyezés mérő állomást is többször felvetette már, a környező településeken van már ilyen állomás. A probléma fennáll.

 

2, Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Dr. Veres Judit: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatban hozzájárult ahhoz, hogy az Érdi Sport Kft. a Velencei út 39-41. szám alatti uszoda, sport- és rendezvénycsarnok megvásárlására vonatkozó előszerződést megkösse, mely 2013. június 19-én aláírásra került. Az Önkormányzat alapvető célja a sportlétesítmény megszerzésével és megnyitásával nem csupán az volt, hogy a versenysport számára biztosítson megfelelő helyszínt, hanem a város lakosai számára lehetőséget adjon a szabadidő kulturált és egészséges eltöltésére, illetve a gyermekek egészséges életmódra nevelésére. Tekintettel arra, hogy a verseny- élsport, utánpótlás nevelés, valamint a tömegsport feltételeinek biztosítása közérdek, javaslom, hogy a város területén erre a célra szolgáló és az ingatlan-nyilvántartásban is ilyen funkcióval bejegyzett sportlétesítmények esetén az építményadó mértéke 0 Ft/m2-ben kerüljön megállapításra.

 

Németh Antal: Kérdezi, hogy 1.000 m2 alatti sportlétesítményekre miért nem vonatkozik.

 

3, Javaslat pályázat kiírására az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény magasabb vezetői teendőinek ellátására

Dr. Veres Judit: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetői feladatainak ellátásával 2005. április 1-től határozatlan időtartamra Kluták József Lászlót bízta meg. Tekintettel arra, hogy Kluták József László 2013. október 28. napján elhunyt, az intézmény folyamatos működésének biztosítása érdekében a fenntartónak pályázatot kell kiírnia az intézmény magasabb vezetői teendőinek ellátására.

 

4, Javaslat vegyes fogászati praxis átadás-átvétellel kapcsolatos döntések meghozatalára 

Dr. Veres Judit: Dr. Gill Márton, aki a fogorvosi tevékenységét a GILL DENT Bt. alkalmazásában végzi, azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az egészségügyi alapellátáshoz tartozó 10. számú vegyes fogászati körzet praxisjogát elidegeníthesse Gergely Ibolya Tünde fogorvos részére. Az alapellátási tevékenység folytatására alkalmas helyiséget dr. Gillné dr. Tállai Zsuzsanna az Érd, Riminyáki út 81. szám alatti rendelő tulajdonosa bérleti szerződés alapján biztosítja a praxisjog jogosultja részére. A rendelőben található eszközök dr. Gillné dr. Tállai Zsuzsanna tulajdonát képezik, melyeket a praxisjog átruházását követően a jogosult használatába bocsájt.

 

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Veresné Papp Tünde: A Teleki Sámuel Általános Iskola tornatermének felújítási munkálatainak elkezdéséhez úgy tudja, hogy már csak egy aláírás szükséges és kezdődhetne a munka – ehhez kéri a segítséget.

 

Dr. Meskó Andás (lakos): A zöldhulladék elszállítása felől érdeklődik, szerinte nincsenek időben értesítve a lakosok.

 

Dr. Kozma László (lakos): A Dévényi utcát önerőből portalanították. A csatorna kivitelezési munkálataival nem elégedettek. Nem állították viszza az utca eredeti állapotát. A kérésükkel a polgármesternek is írtak levelet, de nyár óta nem kaptak rá választ. A Dévényi utcában az elmúlt időszakban megszaporodtak a betörések.

 

 

 

Dr. Veres Judit: Megköszöni a részvételt.Mivel további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, bezárja a Településrészi Önkormányzat ülését.

 

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria