erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Tisztviselő és Újtelepi Településrészi Önkormányzat
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2011. május 25.
2013.01.10. csütörtök 13:25

EMLÉKEZTETŐ

 

A Tisztviselő és Újtelepi Településrészi Önkormányzati

2011.05.25-ei üléséről

 

 

Az ülés helye: Batthyány Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

 

Mészáros Mihály: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a részönkormányzat ülésén 5 fő megjelent így az ülés határozatképes. Felteszi szavazásra az ismertetett napirendi javaslatot.

 

A tisztviselő és újtelepi részönkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi javaslatot.

 

 

Napirend:

 

 

1.      Dr. Öveges Kristóf Érd Megyei Jogú Város rendőrkapitányának bemutatkozása – Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti és polgárőri eseményekről

 

  1. Tájékoztató a 2011. május 26-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

- Javaslat Érd Megyei Jogú Város gazdasági programjának elfogadására II. forduló

 

  1. Egyebek

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Dr. Öveges Kristóf Érd Megyei Jogú Város rendőrkapitányának bemutatkozása – Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti és polgárőri eseményekről

 

Dr. Öveges Kristóf (Érd Megyei Jogú Város rendőrkapitánya): Elmondja, hogy február 1-től került megbízott rendőrkapitányként az érdi rendőrség élére. 15 éve rendőr, a BRFK-n kezdett, majd 8 éven keresztül Szigetszentmiklóson dolgozott – az utolsó 3 évben rendőrkapitányként. Sokrétű és bőséges feladta lesz. A legnagyobb problémát a vagyon elleni bűncselekmények száma, ezen belül a betöréses lopások száma elég magas, de a felderítési mutató javul. 50 rendbeli betörést derítettek fel az utóbbi időben. Várhatóan létszámbővítést fognak végrehajtani a közeljövőben, valamint 2012. júniusában is. A rendőrképzés is folyamatosan működik 5+1 hónapos időtartamban, így hamarosan körülbelül 30 fővel fognak bővülni, szeretnének a „látható rendőrség” irányába fejlődni. Ezzel párhuzamosan jó lenne a rendőrkapitányság elhelyezésének javítása, mely azonban ki fog tolódni, de szeretnék minél hamarabb megoldani, hiszen a létszámbővítés miatt is szükséges.

 

Mészáros Mihály: Megköszöni a bemutatkozást, amennyiben a jelenlevőknek további kérdése nincs megköszöni a rendőrkapitány és a körzeti megbízott jelenlétét.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tájékoztató a 2011. május 26-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

- Javaslat Érd Megyei Jogú Város gazdasági programjának elfogadására II. forduló

 

 

Mészáros Mihály: Az elmúlt ülésen Simó Károly ismertette a gazdasági programot, de a tagok írásban is megkapták. A program azt tartalmazza, hogy a 4 éves ciklusban mit szeretnének megvalósítani. Ezekhez a gazdasági-, illetve pénzügyi programokhoz remélhetőleg pénzügyi forrás is rendelkezésre fog állni. Ebben a választási ciklusban kevesebb pályázati forrás lesz, de  2014-től ismét kiírásra kerülnek, és ezeknek előmunkálatai már ebben a ciklusban megkezdődhetnek.

 

Pázmándi Gábor: A központban lévő régi buszpályaudvarral nem történik semmi?

 

Mészáros Mihály: A szóban forgó épület magántulajdonban van, tehát az önkormányzatnak nincs ráhatása, üzletek már nincsenek, csak a zálogházas tulajdonossal próbálnak megegyezni, de eddig nem sikerült. Korábban voltak tervek, de most nem tudja, hogy a tulajdonos miben gondolkodik. Mivel a gazdasági programhoz több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi véleményezésre a II. fordulós program elfogadását.

 

A Tisztviselő- és Újtelepi Részönkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a közgyűlésnek a gazdasági program II. fordulóban való elfogadását.

 

Mészáros Mihály: A Közgyűlés napirendjén szerepel még a közoktatási intézmények racionalizálása című előterjesztés, melyet már az előző ülésen is említettek. Ennek lényege, hogy a Széchenyi István Általános Iskolát és a Hunyadi Lajos Általános Iskolát össze kívánják vonni egy új intézmény létrehozásával. Elmondja, hogy a Hunyadi iskolába nagyon kevesen jelentkeztek, egy első osztály indulna, a létszám tehát csökken, így veszélybe került a törvényben előírt működés biztosítása. Szakértőket kértek fel a megoldás kidolgozására, akik a két intézmény összevonását javasolta. Az alsó és felső tagozat így külön lenne. A pedagógus álláshelyek megmaradnának, és az osztályok tekintetében sem lenne nagy átalakítás, esetleg az 5. és 6. osztályt érintené. A Széchenyi Iskolában lévő faház szabadulna fel, melynek költséges volt a fenntartása. Ha majd megnyílik a terület ennek a helyére, pályázati lehetőséget kihasználva új iskola tervezésére lenne lehetőség. Néhány részönkormányzati ülésen részt vett, meghallgatta a felmerülő aggályokat, melyeket jogosnak érez, de véleménye szerint megoldhatóak.

Az utcanévváltozásokkal kapcsolatban tájékoztatja a területet érintő változásokról a lakosokat, melyek nagyrészt helyesírási, valamint számozás miatti módosítást igényelnek.

 A közgyűlés napirendjén szerepel az önkormányzati tulajdonú kft-k beszámolója, mérlege, valamint az ÉKFI beszámolója, ehhez kapcsolódóan pedig a piac és a temető fenntartása, melyet ismertet. Elmondja, hogy a Gesztelyi házban kávézó kerül kialakításra, a városközpont átalakításának átadása augusztus 20-ára van betervezve. Felújították a Földrajzi Múzeum tetejét, az előadótereket és a galériát is.

 

Lakos: Kérdése, hogy milyen okból csökkent le a Hunyadi Általános Iskola létszáma, ennek nem voltak előjelei? Hasonló az eset a II. Lajos Általános Iskola esetéhez.

 

Mészáros Mihály: A II. Lajos iskolát sem hirtelen zárták be, hanem új igazgatóval is próbálkoztak, de az iskola létszáma ott is kiürült. Törvénytelenül működött volna, meg kellett szüntetni, most a Hunyadiban áll fenn hasonló helyzet. 2008-ban lett új igazgató, valamint emelt szintű angol és informatika oktatását is bevezették, de jelenleg csak egy első osztályt tudnak indítani, a Széchenyi Iskolába pedig 3 osztályt, ott túljelentkezés van. Ezek a létszámadatok a beiratkozás után derültek ki. Meg kellett tenni ezt a lépést, hogy a pedagógus álláshelyek megmaradjanak, valamint a gyerekeknek ne kelljen máshová menni.

 

Bagoly István: A szülők következő lépése az is lehet, hogy tovább viszi a gyereket az összevonás miatt? Ezután két iskola fog kiürülni? Igaz a Gárdonyi Géza Általános Iskola és a Batthyány Általános Iskola összevonásának a terve?

 

Mészáros Mihály: Konkrétan ilyenről még nincs szó. További problémaként jelenik meg a Teleki Sámuel Általános Iskolába járó diákok étkeztetésének megoldása is. Hogy ne kelljen a Bem téri óvodába átjárniuk ebédelni.

 

Bagoly István: Csak ezek tervek ne a „húzó” iskolák kárára menjenek.

 

Gaál István: A Lungo Drom és a Kormány várható egyezség kötése, itt helyi szinten ennek nem érezni hatását? Nem lesz ennek kihatása?

 

Mészáros Mihály: Helyi szinten a Cigány Kisebbségi Önkormányzat működik, valamint a  Cigány Tanáccsal teremtett Macsotay Tibor polgárőr-vezető kapcsolatot. Például a múlt heti országos szemétszedési akcióban is részt vettek. Hozzáteszi, hogy a programokban is igyekeznek munkalehetőséget biztosítani a romáknak. Fontos lenne a beintegrálódás kérdésének megoldása.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Bagoly István: A vasúti munkálatokkal kapcsolatban mi a helyzet?

 

Mészáros Mihály: Ez a szakasz hiányzik a felújításnál, Tárnoknál és Nagytéténynél tartanak. Sok megbeszélést folytatott alpolgármester úr a NIF-el, de nehézkes az együttműködés, például az óvodával kapcsolatosan, valamint már a Szent István hidat sem akarják megépíteni. Akik a Felvigyázó utcában, laknak, a Balatoni út felé tudnának csak kimenni a Mária, illetve Alispán utcán keresztül. Eredetileg tervben volt a Szent István felüljáró, a Bagoly utcai felüljáró, az Aba utcai aluljáró és a Zámori útnál a vágányszélesítés. A Tétényi átjáró szűnne meg, de ezek a tárgyalások még húzódnak. A sarkalatos pontokban nincs megállapodás. Ezeket a terveket össze kell hangolni a csatornázási programmal, szakaszokra vannak osztva a munkálatok.

 

Bagoly István: Érd Felsőnél nem terveznek lépcsőt, hiszen a másik oldalon az a lejtős járdán hosszú lejutni, ha siet valaki nem éri el a vonatot, mire felér?

 

Lakos: A Szajkó és Sas utcánál lévő szántófölddel kapcsolatban mi a szándék?

 

Mészáros Mihály: A tulajdonosok szándéka, hogy eladják, engedélyek kellenek a fejlesztéshez, melyhez az önkormányzat hozzájárult, előzetes tervek voltak. Most Tesconak van szándéka egy kisebb méretű áruházra, viszont a közlekedés módosulna. A szóban forgó terület a művelési ágból ki lett vonva, a 70-es elkerülő út felé van tervben egy körforgalom kiépítése.

 

Lakos: Mi a helyzet a lakóövezetbe elhelyezendő táblákkal, forgalom lassítókkal?

 

Mészáros Mihály: A hivatalban dolgozó forgalom szervező mérnök, készített akkoriban egy tervezetet. A kivitelezéssel megbízták az ÉKFI-t de abban csak egy forgalom lassító szerepelt..

 

Lakos: Elmondja, hogy az Alsó utca lezárásával a forgalom megnőtt a lakótelepen, az ott lévő fekvőrendőr tönkreteheti az autókat.

 

Mészáros Mihály: Javasolja, hogy ezt írásban juttassa el a Városüzemeltetési irodára. A lakó-pihenő övezetben egyenrangú útkereszteződések keletkeztek, oda kell figyelni a jobb kéz szabályra.

 

Koporné Benyó Anna: Az Érd tábla után Tárnok felé kinek a területe, hajnalban, illetve este nincs világítás?

 

Mészáros Mihály: Tárnokhoz.

 

Koporné Benyó Anna: Tudomása szerint este 10 után életbe lép a csendrendelet, mi van ha ez után valakinek nincs világítása és az aggregátort működteti, ami a szomszédokat nagyon zavarja?

 

Mészáros Mihály: Véleménye szerint szintén írásban nyújtsa be ezt a panaszt a Városüzemeltetési iroda felé, akik a helyszínen zajszintet tudnak mérni, javasolja, hogy többen írják alá.

 

Bagoly István: A kispostánál kihelyezték a várakozni tilos táblát, az volt a korábbi ígéret, hogy szemben parkoló kerül kialakításra.

 

Mészáros Mihály: A másik oldalon csak 24 méteren belül nem lehet parkolni, utána lehet, de utána fog nézni.

 

Bagoly István: A Harkály és Kakukk utcán az árok eldugult, ennek megoldása kinek a feladata lenne? A Kakukk utcán át a Zámori útig le lehetne a vizet vezetni.

 

Mészáros Mihály: A dugulás elhárítása élő vízfolyás, patak esetén az ÉKFI feladata, azonban a szikkasztó árkokat a lakóknak kell rendben tartaniuk. A terveztetés és az engedélyezés magas költségekkel járna, azonban a Magyar Közút kezelésében lévő árkokat sem tudják kitakarítani. Elmondja, hogy erről a területről nagyon kevesen vettek részt a kiserdő kitakarításában, más területről jöttek segíteni. Összességében elmondható, hogy sikeres szemétgyűjtési akció lett végrehajtva, ismerteti a helyszíneket.

 

Lakos: Sport rendezvény esetén lezárják a Fácán közt és csak egy irányban lehet közlekedni.

 

Mészáros Mihály: Mivel NB1-es kézilabda meccsek zajlanak, ez előírás, a hazai- illetve a vendég szurkolókat, külön kell elhelyezni, bár eddig konfliktus nem volt. Tehát kötelező előírás, de nincs olyan sűrűn ilyen meccs. Elmondja, hogy módosult a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet, így a részönkormányzati tagok, akik jelen  vannak az ülésen bruttó 4000 forint díjazásban fognak részesülni.

 

Lakos: Nem érti, hogy a Százhalombattai Summer Fest-hez Érd miért nem csatlakozik, olyan tekintetben, hogy szállást nyújtanának a távolról érkezőknek, miért Ráckevén szállásolják el őket.

 

Mészáros Mihály: Nem tud róla, hogy ilyen megkeresés érkezett volna Érd város felé, Százhalombatta részéről. Mivel több kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett, bezárja a részönkormányzat ülését, megköszöni a részvételt, a következő ülésre június 22-én kerül sor.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria