erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Tisztviselő és Újtelepi Településrészi Önkormányzat
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2011. június 22.
2013.01.10. csütörtök 13:28

 

A Tisztviselő és Újtelepi Településrészi Önkormányzati

2011.06.22-ei üléséről

 

 

Az ülés helye: Batthyány Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

 

 

 

Mészáros Mihály: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a részönkormányzat ülésén 5 fő megjelent így az ülés határozatképes. Felteszi szavazásra az ismertetett napirendi javaslatot.

 

A tisztviselő és újtelepi részönkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi javaslatot.

 

 

Napirend:

 

1.      Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti és polgárőri eseményekről

 

  1. Tájékoztató a 2011. június 23-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

  1. Egyebek

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti és polgárőri eseményekről

 

Méri István: Bemutatkozása után, elmondja, hogy június 1-jétől ő az új körzeti megbízott, a Postástelepről került át ide, azon van és lesz, hogy a környéket rendbe tartsa, Hanyiszkó Istvánnal együtt.

 

Lakos: Szeretnék, ha a környéken többször járőröznének, és mérnének sebességet.

 

Méri István: Elmondja, hogy a traffipaxot havonta egyszer tudja igénybe venni egy utcában, diósdról tudják kölcsönkéri, kollégával együtt.

 

Szajkó utcai lakos: Elmondja, hogy a Szajkó utcán nagyon nagy forgalom van, ahol még előznek is az autók, pedig ez egy szűk utca, és a nehézgépjárművek is bejárnak az úton, mely miatt házaik falai megrepedeztek. A Tankautó Kft. tulajdonában lévő nehézgépjárművek közlekednek erre, itt a telephely, valamint a Volán buszok is erre járnak, ha Százhalombattára mennek, hiába van kint a súlykorlátozó tábla. Az utat az elkerülő szakasznál le kellene zárni. A Fürj- és a Páva utcán keresztül kerülik ki a térfigyelő kamerákat, főleg este, erre jobban oda kellene figyelni.

 

Méri István: Ellenőrizni fogja ezeket a tehergépjárműveket. Javasolja, hogy írásban nyújtsák be panaszukat. Elmondja, hogy minden hónap páratlan hetén 14-17 óráig vannak a Bagoly utcai körzeti megbízotti irodában.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2011. június 23-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Mészáros Mihály: A területrészre vonatkozó egyik napirendi pont a HÉSZ módosítása, mely a Szajkó-, illetve Sas utcai részen történő fejlesztésre vonatkozik, elmúlt ülésen elmondta, hogy egy beruházó jönne erre a részre. A jelenlegi elképzelés, hogy a Szajkó utcával párhuzamosan egy  kisebb méretű Tesco áruházat hoznának lére, így a terület gazdasági övezettél lesz átminősítve, így az ellátottság színvonala növekedne, viszont ezzel egyidejűleg a forgalom is. A Szajkó utcával párhuzamosan létrehoznának egy másik utat, mely kivezetne az elkerülő útra, és onnan lehetne megközelíteni az áruházat. Több verzió volt, hogy a Szajkó utcát meghagyják és kiszélesítik, így csökkenne a forgalom rajta,  illetve olyan elképzelés is volt, hogy megszüntetik a becsatlakozását az elkerülő útra. A beruházás elé az önkormányzat nem gördít akadályt, a továbbiak a beruházó elképzelésétől függenek.

 

Szajkó utcai lakos: Érdeklődött az önkormányzatnál, neki ez utóbbi verziót mondták.

 

Mészáros Mihály: Napirenden lesz továbbá a Volán Zrt.-vel lévő megállapodás módosítása, mely a jegyárak növeléséről szól, az infláció mértékével növelnék a viteldíjat. Szóba fog kerülni a temetési díjak emelése, lassan betelik a temető, egy ellenőrzést kezdenek meg, felülvizsgálják azokat a sírokat, ahol nem történt befizetés és letelt a 25 év. Egy régebbi tűzeset azonban megnehezíti a hozzátartozók megkeresését. A vizsgálat után remélhetőleg felszabadulnak helyek. Az önkormányzatnak csak fenntartói bevételei vannak, tehát csak ráfordítás van, mely deficites. A díjak emelésével ezt szeretnék legalább nullára kihozni. Tavaly 25-26 millió forintot költött a város a ravatalozó felújítására, melyet részletez. Nagyobb mértékben lesz emelve a koporsós temetés, az urnáshoz képest, hogy inkább ez utóbbit válasszák többen. Ugyan az új temető másik része ki van jelölve a barackos helyén, ami azonban magántulajdonban van, ennek kivásárlására pedig az önkormányzatnak nincs fedezete. A szeszes ital fogyasztásáról szóló rendeletet 2007-ben alkotta meg a Közgyűlés, jelenleg semmilyen alkoholt nem lehet közterületen fogyasztani, ha mégis az szabálysértési bírság alá esik. Az adóztatással kapcsolatban szabályozásra kerül az adócsoport juttatása, olyan rend szerint, hogy az adóhátralék behajtására motiválva lesznek az ügyintézők. Az ÉKFI létszámának racionalizálására vonatkozó javaslat szerint a jelenlegi 20-25 fő dolgozik az intézmények karbantartói részlegén, melyek összevonásra kerülnek, így egy akciócsoportot hoznak létre 5-6 fő szakemberrel, tehát nem lesznek a karbantartók kihelyezve. Ennek ellenőrzése nehézkesnek is bizonyult korábban. A hulladékkezelési közszolgáltatási rendelet is módosításra került, az Érd-Kom Kft. a vállalt kötelezettségeit nem mindig a megállapodásnak megfelelően teljesíti, jelenleg a szolgáltatások összevonásra kerülnek. 2012-ben lejár a megállapodás, új közbeszerzés kerül majd kiírásra, ennek előkészítése kezdődik meg. Elmondja, hogy a város közel 230 millió forintot nyert a közösségi közlekedés fejlesztésére, azonban a város elállt ettől a pályázattól, mert mások lettek az elképzelések, a fejlesztési irány más lett. Másik pályázatot adott be az önkormányzat, melynek előkészítését megnyerték, ez az előzőhöz hasonló, azonban abban nem lehetett volna autóbuszokat vásárolni, az újból pedig próbálják ezt is megoldani.

 

Lakos: Kifogásolja is ezeknek a buszbeállóknak a megszüntetését, hiszen esőben nem tudnak hová állni.

 

Mészáros Mihály: Úgy lettek kialakítva ezek a buszvárók, hogy megállapodást kötött a város az ESMA nevű céggel, hogy a reklámfelületeket kezelhetik, és ennek fejében építették ki a buszvárókat. Viszont ezek az ő tulajdonukban marad és miután a buszmegállók átalakítását, megkezdte az önkormányzat, elvitték a telephelyükre ezeket a várókat, jelen pillanatban nem tudja, hogy mi lesz ezeknek a sorsa. Az Érdligeti Általános Iskola előzményeiről már a múlt ülésen szó volt, a megfelelő átalakításokhoz szükségesek a jelenlegi döntések, melyeket ismertet. A Szepes Gyula Művelődési Központ vezetőjének álláshelyére új pályázat kerül kiírásra, valamint a tűzoltóparancsnok helyére is pályázatot írnak ki. A Lehetőség a Felzárkózáshoz Alapítvány a Vörösmarty utcában lévő önkormányzati ingatlant használatba kapta, ahol fiatal otthontalan gyerekeket fogadtak be, és segítette őket, azonban most az anyagi lehetőségeik megcsappantak, megszüntetik ezt a tevékenységet, az ingatlan használata kerül visszavonásra az Alapítvány kezdeményezésére. A családi napközikkel való megállapodás megkötése, arról szól, hogy kevés a bölcsődei férőhely, idén is 70 fő került elutasításra, a családi napközikkel megállapodik az önkormányzat és befogadják azokat a gyerekeket, akiknek ténylegesen szükség van a felügyeletére. Az ÉTV-ben lévő tulajdonrészeket szeretné a város növelni, különböző települések tulajdonrészének megvásárlásával, most térítésmentesen átadja Budaörs a törökugratói részét, azonban ehhez is szükséges egy hozzájárulás. Az őstermelői piaccal nagyon sokan keresték fel az önkormányzatot, hogy a városközpontba egy olyan piacra adjanak lehetőséget, hogy az otthon megtermelt árukat lehessen árulni, ezért az idős emberekre való tekintettel, lehetőség nyílhat arra, hogy az Európa sétányon, vagy az alagút feletti részen ez megvalósíthasson. Tájékoztatásul elmondja, hogy az Intéző utcai egyik lakópark lakói megkeresték azzal, hogy az ÉTV-vel kapcsolatos számlázási problémájukban nyújtsanak segítséget. 10 társasház van 1 főmérővel, a lakóknál van almérő, és a főmérő, illetve az almérők közötti fogyasztás nem egyezik. Ez ügyben felkereste az ÉTV-nél lévő illetékest, sajnos ezt polgári peres úton lehet valószínűleg megoldani. 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Mészáros Mihály: Megkéri a jelenlévőket, hogy a jegyzőkönyv számára hozzászólásuk előtt mutatkozzanak be.  

 

Kónya Imréné: Ismételten elmondja, hogy a Szajkó utcában a házuk fala megrepedezett, mert nehézgépjárművek közlekednek az úton. Menjenek elkerülő úton a teherautók.

 

Mészáros Mihály: Az önkormányzat táblákkal leszabályozhatja a közlekedést, azonban a betartatásra az önkormányzatnak nincs hatásköre.

 

Kónya Imre: Elmondja, hogy a Kárász vizsgabázishoz a teherautók erre kerülnek. Tiltsák ki őket a Szajkó utcából!

 

Kónya Imréné: A beruházással kapcsolatban az utcát zárják le, ezt nyilatkozta az ügyintéző az önkormányzatnál is. Nem bírják a zajt.

 

Mészáros Mihály: Lepontosítja, hogy ezzel kapcsolatban mi a helyzet.

 

Kónya Imréné: Kinek az ötlete volt az egyenrangú útkereszteződés?

 

Mészáros Mihály: Egy részönkormányzati ülésen kezdeményezték a lakók, hogy legyen lakó-pihenő övezetté minősítve ez a rész. A városüzemeltetési osztály munkatársának segítségével alakították ki a közlekedési rendet. Mivel vannak előírások a lakó-pihenő övezetre, konkrétan táblákkal kell jelölni, hogy hol kezdődik, és hol van vége. A lakó-pihenő övezet belső utcáira pedig az egyenrangú útkereszteződések vannak előírva. Kétségtelen, hogy ez néhol veszélyes, de ez az előírás, a közlekedési táblákat pedig kihelyezte az ÉKFI.

 

Lakó: A házadóval kapcsolatban kérdése, hogy mi alapon emelték a házadót 140 %-al, évek óta 10 ezer forintot fizetett, most pedig 23 ezer forintot kell fizetnie, és egyedül élő kisnyugdíjas, a számlákat is alig bírja befizetni. A terület talajvizes, a kertben nem terem semmi.

 

Mészáros Mihály: Az érték alapú adózásról áttértek négyzetméter alapúra. Az érték alapú bevallásokat 2000. év elején tették meg a lakók, mely azóta még az infláció mértékével sem lett megemelve. A magas értékű ingatlanokat is minimál értéken vallották be, ezért tértek át a négyzetméter alapú adózásra, valamint ez könnyebben ellenőrizhető légi-felvételek alapján. Arányaiban sokan a minimál adót fizették be, sőt sokan voltak, akik be sem vallották az ingatlanjukat. A rendszer átalakítását kénytelen volt az önkormányzat meglépni. Ha az évek során az infláció mértékét hozzáadnák a korábbi adó mértékéhez, nagyjából ugyanez az összeg jönne ki. Elmondja, hogy van olyan lehetőség, hogy akinek az életminőségét nagyon megviseli az adó befizetése, kérheti a mérséklést, illetve a mentességet.

 

Lakos: Kapott egy levelet, hogy 2200 forint eljárási költségért vizsgálják meg az ügyét.

 

Géczi István: A házadóval kapcsolatban mindenki azon a véleményen van, hogy aránytalan mértékben meg lett emelve. Senki nem vitatja, hogy az adó egy szükséges rossz. Valóban 2,5 szeresére emelkedett az adó mértéket. Elfogadja, hogy a városban különböző beruházásokat kell végezni, azonban ezek a fejlesztések aránytalanok, a környéket folyamatosan elönti a víz, ezen a környéken nem történt fejlesztés. Nem elhanyagolható, hogy a kisnyugdíjasoknál tönkretesz minden terményt a talajvíz, így nem tudnak egyedül megélni. Az egyedül élőknek is ki kell fűtenie az egész házat, ezt figyelembe kellene venni. Elfogadható mértéket kellene megállapítani, valamint az adó mértékét övezetek alapján kellene figyelembe venni. A kiemelt részeket, hogyan lehet egy mérce alá venni ezzel a vizes résszel? Hozzáteszi, hogyha kihívják a rendőröket még ki sem mernek jönni, olyan a közbiztonság! Itt még polgárőröket sem látni. Ha egyformán kell adót fizetni, fejlesszenek ezen a részen is ugyanúgy és legyenek méltányosak azok felé, akik egyedül élnek és nyugdíjasok, valamint figyelembe kellene venni az idősek vagy betegek gyógyszerre fordítandó kiadásait is.

 

Mészáros Mihály: Az, hogy a környéken nem történik semmilyen fejlesztés nem igaz. A területre fordítható összegből a Túzok utcai árok, a Pacsirta utcai járda, a Fácán-köz  aszfaltozása  és felépült egy gyerek játszótér is.

Lakos: A fenti részekről, ide a mélyebb területekre folyik a víz, innen kellett volna kezdeni a mederlapozást. A város legyen tekintettel erre a területrészre is. Amióta a Szent István utcáról a Kossuth Lajosra rávezették a vizet a Szalonka és a Túzok utcára vezetik ki, az árkok tele vannak szeméttel, sőt még mederlap sem jutott ide, valamint a vasúti töltés is megfogja a vizet.

 

Mészáros Mihály: A Magyar Közút Zrt. kezelésében van, az árok pedig Tárnok tulajdonában, ennek ellenére ki lett tisztítva.

 

Lakos: A vasút melletti árokban rengeteg hordalék és szemét van.

 

Mészáros Mihály: A Rávna felszíni vízelvezetésére jelentős összeget nyertek, a következő lépés vagy az újtelepi rész, vagy a vizes nevű utcák lesznek.

 

Dózsa György: Az a mi feladatunk, hogy megmondják melyik árkot kell kitisztítani és azt követeljék a várostól. A részönkormányzat azért működik, hogy határozzák meg, hogy mit várnak el, panaszkodással nem érnek el semmit, ha adót fizetnek követelik, hogy kapjanak is érte valamit. Valamint az adó tekintetében javasolja a szociális helyzetet figyelembe venni.

 

Mészáros Mihály: Az adó jövedelemfüggő, ezt figyelembe veszik. A kis fejlesztéseket is figyelembe kellene venni, mint a Fehérvári úton lévő árok kitisztítása. Tavalyi év folyamán a Szajkó utcában lett kiépítve a szikkasztó árok, hogy a házakból levezessék a vizet, de nincs hova vezetni a vizet. A gazdasági terület fejlesztésével, valószínűleg ez is megoldódhat, hiszen ki kell vezetniük a vizet.

Lakos: Tervezik ennek az oldalnak a vízműig a járdát megépíteni. Gyalogátkelő hely csak fennt van a Bagoly utcánál, nehéz átkelni az úton még jó látó embernek is, hát még ha idős, nem tud átkelni. Ha már nincs pénz gyalogátkelőhely kialakítására, legalább térfigyelő kamerát tegyenek ki.

 

Mészáros Mihály: Korábban ezért már Dombai Tamás is lobbizott, hogy a Pintyőke utcához helyezzenek el zebrát. Amennyiben a Zámori-Fehérvári u-i kereszteződést körforgalommá alakítanák, akkor zebra is lenne.

Lakos: A fák kivágásához kétezer forintot kell fizetni, a Fürj utcán pedig kivágták a kiszáradt fákat tegnap este, a gallyakat meg a nem használható részeket pedig otthagyták, a lakás előtt nem lakik senki.

Mészáros Mihály: Úgy gondolja, hogy este 8 órakor már nem dolgoznak hivatalosan, javasolja, hogy ezt a polgárőrségnek jelentsék. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja az ülést. 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria