erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Tisztviselő és Újtelepi Településrészi Önkormányzat
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2013. január 30.
2013.05.02. csütörtök 11:33

EMLÉKEZTETŐ

 

A Tisztviselő és Újtelepi Településrészi Önkormányzati

2013. január 30--ai üléséről

 

 

Az ülés helye: Batthyány Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

 

Mészáros Mihály: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a részönkormányzat ülésén 6 fő részönkormányzati tag megjelent így az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

Napirend:

 

1.      Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti és polgárőri eseményekről

 

  1. Tájékoztató a 2013. január 31-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

  1. Egyebek

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti és polgárőri eseményekről

 

Kiss Sándor: Elmondja, hogy a környéket érintően főleg a Bíbic utca környékéről érkeztek bejelentések, valamint Érd-Felső környékéről, továbbá betörések is előfordultak.

 

Bíbic utcai lakos: Kéri, hogy a Bíbic utcában még többet járőrözzenek.

 

Fecske utcai lakos:  A Fecske utcában is világos nappal fiatalkorúak törtek fel autókat, a lakóknak tudomása van arról, hogy a szülők őket küldik, és figyelmeztetik őket, hogy olyan helyre menjenek csak be ahol nincs kamera.

 

Kiss Sándor: Tudomása szerint a rendőrségre nem érkezett ilyen bejelentés, fontos lenne minden hasonló információt azonnal megosztani a rendőrséggel, hogy tudomásuk legyen ezekről az eseményekről. Akár levélben is megírhatják, Kiss Sándor törzsőrmesternek címezve, figyelmeztetésként azt is elmondja, hogy értéket a gépjárműben ne hagyjanak, főleg látható helyen.

 

Pálházi Imre, az Érdi Polgárőr Egyesület Ófalusi részének vezetője: Elmondja, hogy szoros együttműködésben vannak a rendőrséggel, ha bármilyen feltűnően gyanús eseményt tapasztalnak a polgárőrség is éjjel-nappal hívható. Fontos, hogy minden hasznos információt megjegyezzenek, mint például gépjármű rendszáma, típusa, színe, hány ember lehet összefüggésbe hozni, illetve azok ismertetőjegyüket stb.

 

Mészáros Mihály a településrészi önkormányzat elnöke: Tájékoztatásul elmondja, hogy Érden új rendőrkapitány van, remélhetőleg amint ideje engedi majd a részönkormányzat ülésére is eljön, és bemutatkozik.

 

Mórás Zsolt, képviselő: Valóban új rendőrkapitánya van Érdnek, Pintér Lajos, aki 25 éve dolgozik Érden és környékén. Elmondja, hogy a Bíbic utcában van egy üres ház, ahol ezek a fiatalok gyülekeznek és rendszerint este 18 óra körül együtt indulnak el. Ha használható információjuk van a lakosoknak jelentsék.

 

Mészáros Mihály a településrészi önkormányzat elnöke: Megköszöni a részvételt és a tájékoztatást.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. november 29-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Mészáros Mihály a településrészi önkormányzat elnöke: Elmondja, hogy a holnapi Közgyűlés ülését az érdi térségi szennyvízberuházás előrehaladásáról szóló tájékozatóval nyitják majd meg. A napokban volt egy bemutatója a szennyvíztisztítónak, ismerteti a tapasztalatokat. Tudomása szerint Érd 95 % lesz csatornázott, amint elkészül a beruházás, és csak 5 % -on kell majd továbbra is szippantatni.  A napirendet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslattal folytatják, ahol a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására is sor kerül, ez a járási hivatalok megalakulásával kapcsolatos változások miatt szükséges.

 

Mórás Zsolt: Ehhez kapcsolódóan hozzáfűzi, hogy az okmányiroda is a járási hivatalhoz került, és a nyitva tartás február 1-jétől 8-20 óráig tart majd. Javasolja az internetes időpontfoglalást.

 

Mészáros Mihály: Sor kerül Érd MJV Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet módosítására, valamint rendeletalkotási javaslatra a Város településképi védelméről, mely a Tervtanács további működését is meghatározza. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosítását is megvitatják I. fordulóban, valamint az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítását is. Módosításra kerül az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okirata, valamint a Szociális Gondozó Központ Alapító Okirata. Hamarosan átadásra került a Bajcsy Zs. úton a háziorvosi rendelők, valamint vagyongazdálkodási ügyek is lesznek. Ehhez kapcsolódóan az Érd, Sas utcai telephely megvásárlásának javaslata is a Közgyűlés elé kerül, hogy az jövőbeni önkormányzati tuladjonú Érd és Térsége Hulladékkezelő Kft.-nek legyen telephelye, mivel az ASA kivonul Magyarországról, így az „Érd és Térsége Szilárd Hulladékgazdálkodási rendszer” pályázathoz kapcsolódó döntéseket is megvitatják. Döntésre került sor a Polgármesteri Hivatal dolgozói béren kívüli juttatásai 2013. évi keretösszegének megállapítására, ez az úgynevezett cafeteria keret. Napirendként szerepel a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló pályázat benyújtására az Európa a polgárokért program testvérvárosi találkozók alprogramja keretében, valamint a korábbi fogorvosi ügyeletre kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására és az Idősügyi Tanács működésével kapcsolatban is döntésre kerül sor. Az ülés bejezéseként beszámolók és zárt ülés következik. Azonban ahogy minden ülésen elmondja, a város honlapján az E-demokrácia menüpont alatt minden napirendi pontról bővebben tájékozódhatnak.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Lakos: Kifogásként említi meg, hogy a szemétdíjat emelik, pedig a szolgáltatás többször csak késedelmesen történik meg.

 

Mészáros Mihály: Ezeket jelezni kell a szolgáltatónak, azonban remélik, hogy az új közszolgáltatóval ezek a panaszok megszűnnek.

 

Mórás Zsolt: Hozzáteszi, hogy a zöldhulladék elszállítása azért is csúszott többet, mert a munkásoknak a zsákokból ki kellett önteni a helyszínen a zöldhulladékot a zsákokból. A váltás néhány hónapon belül lezajlik, remélik, hogy minél hamarabb visszaáll a rend.

 

Lakos: Az új közszolgáltató tervezi a házhoz menő szelektív hulladék gyűjtését?

 

Mészáros Mihály: Tudomása szerint kezdetben még nem, azonban biztosan lesznek erre vonatkozó törekvések, a hulladékszigeteket is szeretnék idővel felszámolni.

 

Lakos: A Fogoly u. 35. szám előtt beszakadt a csatorna. Elmondása szerint a környéken szükség lenne bankautomatára, hogy ne kelljen ezért a városközpontba menni, például a körzeti megbízotti irodához lehetne egyet telepíteni. Továbbá nagy igényük lenne a városrészre is bevásárló lehetőség biztosítására.

                               

Mórás Zsolt: A héten fog tárgyalni az OTP képviselőivel, a bankautomatára vonatkozó igényt megemlíti. A csatorna problémát az imént jelezte telefonon az illetékes kollégának.

 

Mészáros Mihály: Az elkerülő út és a Sas utca közé terveztek egy kisebb méretű Tescot, de közben problémák merültek fel a beruházó részéről, tudomása szerint az önkormányzat megadta a szükséges engedélyeket.

 

Mórás Zsolt: Úgy gondolja, hogy azt is nézik, hogy mekkora a felvevőpiac, de szeretnék elérni, hogy itt is legyen bevásárlási lehetőség, az önkormányzat részéről nyitottan állnak a témához.

 

Lakos: A Bíbic utcai vasúti átjáróval sürgősen csinálni kellene valamit, mert lehetetlen ott a közlekedés, és nagyon sok kisgyerek arra közlekedik. Áll a sár az átjáróban.

 

Mészáros Mihály: Folyamatos tárgyalások folynak a MÁV-val, korábban le is akarták zárni az átjárót, többször felvetették a problémát, de ismét jelezni fogja.

 

Lakos: A Szarka utcában a zöldhulladék még az utcán van.

 

Mészáros Mihály: Kéri, hogy ezt mindenképpen jelentsék be az Érd-Kom Kft. ügyfélszolgálatára.

 

Bíbic utcai lakos: A holnapi nap folyamán a Közgyűlés elé kerül az adórendelet módosítása. Az itt élők nehezményezik, hogy ugyanannyit kell fizetniük, mint más területen élőknek, pedig itt a körülmények véleménye szerint sokkal rosszabbak, és a helyzet csak romlik. Ha a vasutat szélesítik, itt lenne az alkalom vasúti megállóhely létesítésére is, hogy az itt élőknek ne kelljen a városközpontba menni és onnan visszajönni, kéri, hogy a tárgyalások során ezt is vessék fel.

 

Mészáros Mihály: Ismerteti a MÁV beruházással kapcsolatos korábbi terveket, melyeknek mára már csak egy része látszik megvalósulni. Több tárgyalás is folyt, azonban a kéréseket szinte nem is vették figyelembe. Az óvoda kisajátítás kapcsán is a valós 250 millió forint helyett csak 72 millió forintot fizetett ki a MÁV. A megállóhely létesítésétől teljes mértékben elzárkóztak.

 

Fecske utcai lakos: Kezébe került egy szülők által aláírt levél, mely az Érdi Újságba is bekerült képekkel a Harkály utcai átjáróval kapcsolatban, az elkerülő út a Bölömbika utcán keresztül vezetne a Bagoly utcára, mely szintén járhatatlan. A levelet több helyre elküldték 2 napja, azonban még reakció nem érkezett rá.

 

Mészáros Mihály: A Műszaki Iroda vezetője tudomása szerint a mai nap folyamán folytatott ezzel kapcsolatban tárgyalásokat a kivitelezővel, a holnap nap folyamán tájékozódni fog, hogy milyen lépések történtek.

 

Mórás Zsolt: Valamilyen módon megpróbálják járhatóvá tenni az átjárót.

Mészáros Mihály: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, megköszöni a részvételt, bezárja a részönkormányzat ülését.

 

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.18. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.27. szombat 15:00
Szepes Gyula Művelődési Központ (2030 Érd, Alsó utca 9.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria