erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Tisztviselő és Újtelepi Településrészi Önkormányzat
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2013. május 29.
2013.07.24. szerda 15:24

EMLÉKEZTETŐ

 

A Tisztviselő és Újtelepi Településrészi Önkormányzati

2013. május 29-ei üléséről

 

 

Az ülés helye: Batthyány Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

 

 

Mészáros Mihály: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a részönkormányzat ülésén 4 fő részönkormányzati tag megjelent így az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

Napirend:

 

1.      Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti és polgárőri eseményekről

 

  1. Tájékoztató a 2013. május 30-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

  1. Egyebek

 

1.      NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti és polgárőri eseményekről

 

Mészáros Mihály a részönkormányzat elnöke: Az új résztvevők felé elmondja, hogy a körzeti megbízott nem tud jelen lenni, azonban ha jelzés van, akkor továbbítsuk felé.

 

Pintér Lászlóné lakossági érdeklődő: Elmondja, hogy a Harkály utcában a vasúti építkezés során több ingatlanba hátulról betörtek, a drótkerítéseket felbontották, a lakók nem érzik magukat biztonságban, továbbá nincs zajvédő fal sem kihelyezve, pedig ígéretet kaptak erre így folyamatos zajban kell élniük, most pedig a vasúti építkezés kapcsán óriási a por. Az esőzések alkalmával a munkálatok során kiforgatott agyagos földet bemossa kertjükbe az eső, terményük tönkremegy. Hozzáteszi, hogy hiányolják az Érdi Újságban a rendőrségi híreket, ennek nagyobb teret kellene adni. Továbbá a MÁV megálló is már évek óta kérdés, nagyon jó lenne, ha a Bagoly utcánál is megállnának a vonatok és nem kellene a városközpontba bemenni.

Dózsa György képviselő tag: Véleménye szerint lesz zajvédő fal, azonban a töltés építése még folyamatban van.

 

Mészáros Mihály elnök: A megállóhely kialakítását a város már többször kérte a MÁV-tól, akik azonban nem tartják ezt célszerűnek. A felvetéseit továbbítani fogják az illetékesek felé. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett rátér a következő napirendi pontra.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. május 30-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Mészáros Mihály a részönkormányzat elnöke: A Közgyűlés ülése a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóval kezdődik, ezek után pedig a tájékoztatókra kerül sor. Ismét módosítják az Érd Megyei Jogú Város által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 4/2011. (VI.9.) önkormányzati rendeletet, melyben a díjazottak körét bővítik, valamint az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet módosítására is sor kerül, átcsoportosítás keretében. Ehhez kapcsolódóan elmondja, hogy a képviselő keret összegét az ÉKFI intézmény költségvetésébe helyezik át, minden választókerületi képviselő 5 millió forintig eldöntheti, hogy körzetében milyen munkálatokat szeretne elvégeztetni ebből az összegből. Elmondja, hogy korábban Mórás Zsolt körzetében óvodai játszótér kiépítésére és árokburkolásra került sor, a 2. választókerületben, vagyis sajátjában pedig a Pacsirta és Jegyző utcában kerültek járdák kiépítésre, valamint útépítésre is sor került a Tudós-, Tanár utcában. Idei évi javaslata a Tanácsos utca leaszfaltozása a Bíró utcáig, mivel nagyon sokan használják, és a lakók felől sok panasz érkezett a porra. Ezt a részt hiába zárták le beton elemekkel, ezeket mindig félretolták és megnyitották az utat. A költségvetés módosítása tartalmazza a Fügefa utcai játszótér kerítésmagasítását, mert a műfüves focipályáról kirúgott labdák a kisebb gyerekeket a játszótéren veszélyeztették, továbbá a Fácán közi óvoda területének bővítése, kerítésáthelyezéssel is megtörténik, valamint a világítás korszerűsítésére is sor kerül az óvodába. Továbbiakban a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság külsős tagjának megválasztásáról is döntenek majd, az új jelölt Gurubi Flórián. A volt katonai lőtér területére vonatkozó településrendezési tervmódosítások véleményezési dokumentációjának jóváhagyására, a közigazgatási egyeztetés megindítására vonatkozó előterjesztés is napirenden van, melyen Felső-Parkvárosban lévő közel 16 hektáros területről van szó. Elkészült a látványterv, családi házas beépítésre, illetve a közepére társasházas beépítési tervekkel. Ehhez a közműveket bővíteni szükséges, illetve útkapcsolatokat kell létesítenie, továbbá az önkormányzatnak átadnának közel 4 hektáros területet. Figyelembe kell venni a terület elhanyagoltságát is, hiszen most gazos és nagyon sok hulladék kerül itt lerakásra. Zöldfelületet és sportpályákat biztosítanának, természetesen a beruházás csak ütemezetten kerülne megvalósításra. A javaslat a települési értéktár létrehozásában a településre jellemző értékeket gyűjtenék össze, melyre bizottságot alapítanának. Napirenden szerepel az Integrált Városfejlesztési Stratégia módosítása, mely bizonyos pályázatokon való induláshoz szükséges, továbbá a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv készítésére vonatkozó javaslat. Szó lesz a tagi kölcsön biztosításáról az Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft részére, mely a későbbiekben a befizetett számlák összegéből visszafizetésre kerül. A Gesztelyi ház működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala a Városi Galéria üzemeltetésére vonatkozó döntéseket tartalmaz, a 8934 hrsz-ú közterületből 155m2 nagyságú terület kivonása pedig egy Avar utcában lévő 150 m2 közterületből való kivonására és a környező ingatlanokhoz való csatolásáról. A II. világháborúban elesett érdi katonák emlékét őrző hősi emlékmű engedélyezési terveinek elkészítésére vonatkozó javaslatban felkérték a tervezőt, hogy az ófalusi emlékmű környezetében helyezze el a nyertes pályázatot, vagyis a leporelló művet. A 16. napirendi pont a Tanulmányi Ösztöndíj pályázat 2013/14. tanév első félévi forrásának biztosításáról szól, ezt követi Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített Állami Számvevőszéki jelentés alapján készült intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló. A következő napirendi pont az Érd Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., az Érdi Sport Kft., és az Érdi Városfejlesztési Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról szól, valamint kiírásra kerül az ebtelep működtetésére vonatkozó közbeszerzés, mivel a pályázatot újból meg kell hirdetni. A 20. napirendi pont az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására vonatkozik, a társulás további fenntartására vonatkozik, mivel újabb pályázatok kerülnek majd kiírásra a jövőben, ezt követi a stratégiai zajtérkép és az arra épülő intézkedési terv elkészítésére létrehozott önkormányzati társulás megszüntetésére vonatkozó javaslat. Végül a Szociális Gondozó Központ Alapító Okiratát fogja a Közgyűlés módosítani, és beszámolókra kerül sor, zárt ülés keretében pedig a kiírt díjak tekintetében fognak dönteni.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Mészáros Mihály a részönkormányzat elnöke: Kérdése, hogy egyebekben van-e valakinek hozzászólása?

 

Lakossági hozzászóló: Pintyőke utca rákötése még nem történt meg, pedig a fővezeték már elkészült és a szakasz egy része erre a vonalra esik, a Kanári utcától felfelé eső része pedig a Fehérvári útra.

 

Mészáros Mihály a részönkormányzat elnöke: Elmondja, hogy a csatornázási társulás ülésén elfogadásra került a társulás beszámolója, ahol Kovács Péter Barna is jelen volt és elmondta, hogy több helyen is felvetődött az a probléma, hogy a rendszert kamerával kellene átnézni, azonban ebben a tekintetben késések vannak. Hozzáteszi, hogy amíg a Technikus utcán építik a főnyomó-vezetéket, addig a nincs mire rácsatlakozni. Véleménye szerint a pontos ütemezés felől a csatornázási ügyfélszolgálati irodán kellene érdeklődni. Hozzáteszi, hogy október 30-áig a 85%-át rá szeretnék kötni a csatornára, hiszen utána már nem megfelelők az időjárási körülmények, ahhoz, hogy 90 napot szabjanak ki a rákötésekre.

 

Lakossági hozzászóló: Elmondja, hogy a vízvezeték csövek cserjét is megígérték korábban eternit csőre. A vízelvezető árkokat miért nem építik ki, illetve ellenőrzik, ahol betemették?

 

Mészáros Mihály a részönkormányzat elnöke: Véleménye szerint az ÉTV önmaga nem tudja vállalni a vízvezetékek cseréjét, csak ha esetleg nyernek pályázaton. A szikkasztó árkok esetében az lenne a jó, ha víz szabadon el tudna folyni, viszont számtalan lakó betemeti az ingatlanja előtt az árkot, és utána elönti a víz az ingatlanját, melyre példát is említ.

 

Pintér Lászlóné: A helyi rendeletbe jó lenne, ha szabályoznák, hogy legalább ünnepnapokon ne lépjék túl a lakók a zajhatárt. Kérdése, hogy mikor lesz a Vadlúd utca kereszteződésében körforgalom, hiszen nagyon sok baleset történik ott? Elmondja, hogy a Szajkó utcai kispostához a Fehérvári úton nagyon nehézkes átmenni, hiányzik a gyalogosátkelőhely, ha pedig hamarabb mennek át, ott nem tudnak közlekedni, mert nincs járda, ezt orvosolni kellene.

 

Mészáros Mihály a részönkormányzat elnöke: Elmondja, hogy sajnos jelenleg erre nincs forrás, azonban az út a Magyar Közút kezelésében van, továbbá Érd és Tárnoki rész is. A gyalogosátkelő-hely kialakításának is vannak feltételei, mint például közvilágítás és járdakapcsolat, ehhez is forrást kellene találni.

 

Pintér Lászlóné: Kérdése, hogy a temetőben nem kívánnak szóróparcellát kiépíteni?

 

Mészáros Mihály a részönkormányzat elnöke: Volt erre korábban is elképzelés, azonban hatósági problémák merültek fel, de ismét utána fog érdeklődni. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, megköszöni a részvételt, bezárja a részönkormányzat ülését.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria