erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Emlékeztetők
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2011. május 23.
2012.02.15. szerda 12:06

EMLÉKEZTETŐ

 

Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat üléséről

 

Az ülés helye: Gárdonyi Géza Általános Iskola (2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b)

Időpont: 2011. május 23. 18:00 óra

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

Donkó Ignác (Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 5 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot. Javasolja a „Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről” napirendet levenni, illetve 2. napirendi pontnak venni a „Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2010. évi tevékenységéről”-t.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2010. évi tevékenységéről

3.) Javaslat Érd Megyei Jogú Város gazdasági programjának elfogadására (II. forduló)

4.) Javaslat közterületek elnevezésére

5.) Javaslat „A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával” c. TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 azonosító jelű, nyertes pályázattal kapcsolatos beruházási okmányok elfogadására

6.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a módosított napirendi javaslatot (5 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT:

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Hanyiszkó István (körzeti megbízott): A jó idő beköszöntével a vagyon elleni bűncselekmények száma az alkalmi lopással elkövetett bűncselekmények száma nőtt meg. Felhívja a figyelmet, hogyha elmennek otthonról, akkor csukják be az ablakokat, és ha szellőztetnek, akkor jobban figyeljenek oda. Beindult újból az iskola ellenőri program, a közlekedésfelügyelettel átvizsgálták a diákok kerékpárjait. A Borgödört és környékét a hétvégenként többször szokták ellenőrizni a polgárőrséggel közösen.

 

Hunyadi Ferencné (lakossági érdeklődő): Megjegyzi, hogy a Borgödör, illetve a Spaten környékén már pénteken 17 órától veszélyes. A Riminyáki úton sok a gyorshajtó.

 

Hanyiszkó István: Ha a Riminyáki úton közlekedési ellenőrzést tartanának, akkor a város az M7-től Ófaluig. Traffipaxozni ellenben szoktak.

 

Segesdi János (Érd Megyei Jogú város alpolgármestere): Amikor a törvény lehetővé teszi az önkormányzatoknak a sebességmérést, akkor felveszik a megfelelő fórumokkal a kapcsolatot, de a végrehajtási biztosítás ehhez nincs még meg. Az iskolák környékén táblák lesznek kihelyezve, hogy sebességmérés folyik, de sok helyre nem lesz ilyen tábla kitéve. Vagy rend lesz a városban, vagy sok pénze lesz az önkormányzatnak.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2010. évi tevékenységéről

 

Kluták József László (ÉKFI vezetője): A temetőben a ravatalozót teljesen felújították a tavalyi évben. A temető lassan betelik, 2 – 3 éven belül nem fogják tudni hova temetni a halottakat. A képviselői kereteket 2011-ben csak vízelvezetésre lehet majd felhasználni. A lakosok feladata – önkormányzati rendelet van róla, hogy a kerítéstől számított 5 méteren belül a terület rendben tartása.

Elmondja, hogy a tavalyi évben a két választókerületben milyen munkákat végeztek el:

 

VI. Választókerület – Segesdi János

 

Ebben a választókörzetben a célfelhasználásra kapott összegből a Riminyáki úti vízelvezető árok burkolása valósult meg. Ezen túlmenően éves ütemterv szerint javításra kerültek a szilárd burkolatú utcák (Bethlen G. utca, Vörösmarty M. utca, Gellért utca, Lóránd utca, Erkel F. utca, Sándor utca, Tompa M. utca, Gábor utca, Kossuth L. utca, Berzsenyi D. utca). A téli időszakban hideg zsákos aszfalt felhasználásával hárították el a balesetveszélyes útszakaszok hibáit. A murvás és mart aszfaltos utcák javítása gréderezéssel, útprofilozással, a gödrök mart aszfalttal történő feltöltésével, tömörítéssel lettek javítva. A területen folyik át a Bara patak érintve a Péter-, Gábor-, Gyula utcákat. Ezen szakaszon évente egy alkalommal, vagy szükség szerint gépi tisztítást végeznek. A Töhötöm u. és a Diósdi út közötti szakaszon a helyhiány miatt csak kézi tisztítást tudnak végezni. A tavalyi évben három alkalommal történ meg a szakasz takarítása. A területen zárt csapadék-rendszerek (Diósdi út, Vörösmarty u., 5-ös körforgalom, Riminyáki u.) tisztításra kerületek az éves karbantartás folyamán. Folyamatos a Kossuth L. u., 5-ös körforgalom, Diósdi út, a kiemelt szegéllyel ellátott utak gépi seprése. Kiemelt figyelmet szenteltek az élővízfolyások mentén a folyamatos kaszálásnak, a víz akadálytalan lefolyása érdekében. Folyamatos a fő közlekedési utak mentén a kaszálás és a közterületek tisztítása, kiemelten a Széchenyi térre és környékére. A területen illegális szemétlerakók nincsenek. A Rávna projekt keretén belül részt vettek a Bethlen G. u. felszíni vízelvezető árok átépítésében.

 

XII. Választókerület – Donkó Ignác

 

Ebben a választókörzetben a célfelhasználásra kapott összegből az Imre utcai vízelvezető árok burkolása valósult meg. Ezen túlmenően éves ütemterv szerint javításra kerültek a szilárd burkolatú utcák (Tárnoki út, Bakonyi utca, Bihari utca, Gellért utca, Miklós utca, Lóránd utca). A téli időszakban hideg zsákos aszfalt felhasználásával hárítottuk el a balesetveszélyes útszakaszok hibáit. Murvás és mart aszfaltos utcákban az év folyamán javításra kerültek a keletkezett kátyúk és gödrök, mart aszfaltos kiegyenlítéssel és tömörítéssel. Sajnálatos módon a körzetben vannak olyan utcák, amelyek murvás vagy mart aszfaltos technológiával nem javíthatóak, a meredekségük, illetve a megoldhatatlan vízelvezetés miatt. Éves szinten három alkalommal tisztításra került a Bihari utcai Bara patak forrásának gyűjtő létesítménye. Tisztán tartják a további zárt szakasz aknáit is. Gépi mosásra és tisztításra került a Tárnoki út – Bihari utca közötti zárt szakasz. A fő közlekedési útvonalak mentén végzett kaszálások mellett figyelmet fordítanak az élővízfolyások gyommentesítésére is, a víz akadálytalan lefolyása érdekében. Burkolt, felszíni vízelvezető árkot építettek az Aradi utcában 70 méteren, ezzel megkönnyítették a lezúduló csapadék lefolyását a Lőcsei út felé.

 

Hunyadi Ferencné: A Gyula utcai óvoda dupla telek a Péter utca felől 3 méteres a fű, a járda járhatatlan, az óvodánál a parkolási helyzet nem megoldott. Az óvoda melletti dupla telken meg lehetne oldani a parkolást. A Gábor utcán az árkot alámosta a víz. A Gábor utcánál nincs szegény, 2 autó nem fér elegymás mellett. A Gábor utcai járdák állapota nem megfelelő.

 

Segesdi János: Amennyiben kész lesz a városban a csatornázás és az emberek nem kötnek rá, akkor m3 a vízfogyasztás alapján 2.500,- Ft-ot fognak fizetni az elfogyasztott víz kezelése után, akár szippantanak, akár nem. Így érdemes lesz rákötni a csatornára.

 

Varga János (lakossági érdeklődő): Kérdezi, hogy a Szent István út – Damjanich utca – tárnoki útnál lévő Budavidék területénél 1 méteres csíkot nem kaszált le senki és az esetleg a senki földje.

 

Segesdi János: A tulajdonost legalább kétszer fel kell szólítani és csak utána lehet megbüntetni.

 

Varga János: Kérdezi, hogy a Lőcsei úton a villanyoszlopokon lesznek-e idén is virágok

 

Kluták József László: Nem, idén nem lesznek. Csak a virágágyások és virágládák maradtak, a villanyoszlopok az idei évben nem lesznek felvirágozva.

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város gazdasági programjának elfogadására (II. forduló)

 

Segesdi János: Az önkormányzat a lehetőségeket összegyűjti, hogy miket szeretne megvalósítani. A csatornázási program a legfontosabb beruházás jelenleg a városban. A szennyvíztisztító telep építése már megkezdődött. Az érdi intézményrendszer átszervezésre szorul. A helyi gazdaságot fel kell lendíteni. Helyi gazdaságfejlesztő programot szeretnének kidolgozni. 2014-től újabb Európai Uniós pályázati források lesznek, amire fel kellene készülni, minél több terv legyen. Az előző ciklusban azt kérték a képviselőktől, hogy csak oda kérjenek járdát, ami a tömegközlekedéshez vezet.

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat közterületek elnevezésére

 

Segesdi János: Elmondja, hogy ezek általában technikai jellegű változások és átvezetések. Az érintett lakosok a változásról értesítést fognak kapni és azzal az Okmányirodában ingyenesen kicserélik a lakcím kártyájukat.

 

Szloboda József: Át kell nézni újból, mert így is van hiba az előterjesztésben.

 

Segesdi János: Kéri, hogy ezeket juttassa el hozzá, hogy a Közgyűlés ne hibás elnevezéseket fogadjon el.

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat „A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával” c. TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 azonosító jelű, nyertes pályázattal kapcsolatos beruházási okmányok elfogadására

 

Segesdi János: Elmondja, hogy sikeresen pályáztak a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban laboratórium létrehozására. A célokmány és a beruházási okmány elfogadása a nyertes pályázat alapján került a Településrészi Önkormányzat elé. A támogatáshoz önrészt se kell hozzátenni, mert 100 %-os támogatást nyertek hozzá. A természettudományi laboratóriumot nem csak a gimnazisták, hanem a bemutató oktatásokon a város általános iskolás tanulói is megtapasztalhatják.

 

6. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Az Egyebek napirendi pontban nem voltak kérdések.

 

Segesdi János: Megköszöni a részvételt.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria