erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2012. november 26.
2013.01.10. csütörtök 10:29

EMLÉKEZTETŐ

 

Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat üléséről

 

Az ülés helye: Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium (2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b)

Időpont: 2012. november 26. 18:00 óra

 

Donkó Ignác (Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 7 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2012. november 29-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (7 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Hanyiszkó István (körzeti megbízott): Elmondja, hogy szeptembertől újra kezdték az iskola rendőri program, a körzetébe 3 általános iskola tartozik, amihez segítséget kap a polgárőrségtől, illetve a polgármesteri hivataltól a közterület felügyelőktől. Ófaluban szeptembertől 24 órás rendőri szolgálat van, szerinte erre a területre is elkelne legalább még egy körzeti megbízott. Elkezdődött a karácsonyra való készülődés, még jobban kellene vigyázni, mert ilyenkor még több a lopás stb.

 

György Zoltán (lakos): A Bagoly utca végén ahol mezőgazdasági terület van – szemetet szoktak odahordani. Szerinte az utca végére egy oszlopra térfigyelő kamerát kellene felszerelni, aminek visszatartó, elrettentő ereje lehetne. 

 

Hanyiszkó István: Szoktak ellenőrzéseket végezni és néha sikerül is elkapni őket.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Idegenforgalmi adó ellenőrzésben segítenek a rendőrségnek, illetve az önkormányzatnak. A város általános iskoláit folyamatosan ellenőrzik. Immár negyedik éve működtetik a Kríziskezelő Központot.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. november 29-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

Donkó Ignác: Ismerteti a Közgyűlés főbb napirendi pontjait.

1, Tájékoztató Érd Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről

Donkó Ignác: Ismerteti az előterjesztést. A 2012. évi költségvetés módosított bevételi előirányzati főösszege 15.045.456 e Ft, amelyből a finanszírozási bevétel 1.625.530 e Ft, amelyből 643.472 e Ft hitel, 982.058 e Ft előző évi pénzmaradvány. A január 1. és szeptember 30. közötti időszakban összesen 10.593.327 e Ft bevétel realizálódott.  A különféle adóbevételeket ismerteti (helyi iparűzési adó, építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, talajterhelési díj, gépjármű adó).

 

2, Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára

Donkó Ignác: Az előző előterjesztésen alapul a város 2013. évi költségvetési koncepciója.

 

Segesdi János (Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere): A hivatal készítette el a koncepciót a kötelező feladatokat tette bele. A bizottságok az önként vállalt feladatokat – amire nincs pénz – szeretnék belevenni, de az államháztartási stabilitási törvény tiltja az eladósodást, hitelfelvételt stb.

 

3, Javaslat a helyi adóztatással kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosítására

Donkó Ignác: Elmondja, hogy az építmény- és telekadót nem érinti a változás. 2013. január 1-től kerüljön bevezetésre az építmény funkciója (használati módja) szerinti differenciált adómérték az alábbiak szerint: Irodai tevékenység céljára szolgáló építmény után 2013. január 1-től 1700 Ft/m2 összegben; Bolti kiskereskedelmi, valamint gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény után, amennyiben annak hasznos alapterülete a 300 m2-t meghaladja, 1700 Ft/m2 összegben.

 

Segesdi János: Nem ért egyet azzal, hogy az építmény-, illetve telekadót ne emeljék, hiszen úgy fogadták el a rendeletet, hogy az infláció mértékével emelni fogják 2 évente, az önkormányzat kiadásai is emelkednek az inflációval. Igények vannak, de azokhoz pénz is kellene.

 

4, Javaslat a talajterhelési díjról, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos
adatszolgáltatásról és eljárásról szóló 85/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Donkó Ignác: Amennyiben az új beruházás keretében épült szennyvízcsatorna-hálózatot tárgyév augusztus 15-e után helyezik üzembe, akkor a tárgyévet követő év április 30-ig terjedő időszakra a magánszemély kibocsátó mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól.

 

5, Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Donkó Ignác: Az Érd Kiemelkedő Sportolója és az Érd Kiváló Sportolója díjak 2007. novemberében kerültek beillesztésre a város hivatalos elismerései közé. A hatályos szabályozás szerint e díjak átadására minden év decemberében ez alkalomból szervezett ünnepségen kerül sor. A díjátadás időpontjának megváltoztatása érdekében a sportegyesületek kezdeményezéssel éltek, melyben az országos szakszövetségek versenynaptáraira hivatkozva javasolják az átadási időpont tárgyévet követő év januárjára történő megváltoztatását.

 

6, Javaslat meghívásos tervpályázat kiírására a II. világháborúban elesett érdi katonák emlékét őrző hősi emlékmű megvalósítása céljából

Donkó Ignác:Tervpályázatot írnak ki a hősi emlékmű megvalósítására, a közbeszerzésről szóló törvény értelmében. A városnak nagy az elmaradása az ország többi településével és a hősi halottakkal szemben.

 

Segesdi János: A hősi emlékműveket nagyjából egy helyre kell összehozni.

 

7, Javaslat az érdi 6525 hrsz-ú, Bajcsy Zs. út 143. szám alatti ingatlan épületében lévő rendelők használatba adására

Donkó Ignác: A Szirt Invest Kft.-vel és a Parkvárosi Egészségház Kft.-vel a Bajcsy Zs. út 143. szám alatt építendő Egészségházban az Önkormányzat javára ötven évre szóló térítésmentes haszonélvezeti jog alapítása érdekében három felnőtt háziorvosi rendelő elhelyezése céljából előszerződést írtak alá. A felnőtt háziorvosok korábban már kötöttek közvetlenül is szerződést a Parkvárosi Egészségház Ingatlanfejlesztő Kft.-vel, amelyben ötven évre szóló használat és a korlátlan, térítésmentes, a háziorvosi tevékenységgel nem összeférhetetlen egyéb tevékenység gyakorlásának engedélyezésére vállalt – előszerződési formában – kötelezettséget a tulajdonos. Ez a szerződés azonban jelenleg ellentétes azzal az önkormányzati gyakorlattal, amely a háziorvosoknak biztosított helyiségek tekintetében kialakult. Az orvosi kamara legutóbbi álláspontját is figyelembe véve legfeljebb öt esztendőre kötjük meg a feladat-ellátási szerződést a háziorvosokkal, és kizárólag a háziorvosi tevékenység gyakorlására biztosítjuk a rendelők térítésmentes használatát. A megállapodás szerint ez a szerződés megszüntetésre kerül az önkormányzat haszonélvezőként történő belépése esetén.

 

8, Javaslat a Cinka Panna Cigány Színház Közhasznú Alapítvánnyal történő közszolgáltatási szerződés megkötésére

Donkó Ignác: A Cinka Panna Cigány Színház 1993-óta létezik, működik. Telephelye városunkban Érden található.  A színház célja a cigány nemzetiség kultúrájának megőrzése, közvetítése. Többször sikeresen szerepeltek a Szepes Gyula Művelődési Házban. A színházat jelenleg a budapesti Talentum Rajkó Művész Együttes fogadja be színháztermébe, jelképes bérleti díj ellenében. A színház fenntartásához nem pályázhatnak, mivel a legtöbb működési pályázati kiírásban alapfeltétel, hogy a telephelye szerinti önkormányzattal legyen közszolgálati tevékenység ellátása céljából szerződése.

 

Segesdi János: A hátrányos társadalmi helyzetű fiatalok közművelődési lehetőségeinek bővítése érdekében 2013-ban 100.000,- forinttal támogatnák az alapítványt és ezért a Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány 2013-ban 3 alkalommal előadó estet tart Érden, előre nem meghatározott helyen és időben.

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Nem volt kérdés, észrevétel.

 

Donkó Ignác: Megköszöni a részvételt.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.10. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.10. hétfő 17:30
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.11. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria