erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2012. május 21.
2012.06.20. szerda 09:12

EMLÉKEZTETŐ

 

Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat üléséről

 

Az ülés helye: Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium (2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b)

Időpont: 2012. május 21. 18:00 óra

 

Donkó Ignác (Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 8 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2012. május 24-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (8 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. május 24-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Donkó Ignác: Ismerteti a Közgyűlés főbb napirendi pontjait.

1, Javaslat a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások meghatározása érdekében egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Donkó Ignác: Ismerteti az előterjesztés fontosabb pontjait.

 

2, Javaslat Törökbálint Önkormányzatával a Felsővölgyi úti ingatlanok csatornázása érdekében megkötendő megállapodással kapcsolatos döntések meghozatalára

Segesdi János (Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere): Elmondja, hogy a Felsővölgyi út hatályos Törökbálinttal, a csatorna pályázatot ellenben nem Törökbálint nyerte, ezért külön megállapodás szükséges a szennyvíz kapacitás befogadásról Törökbálinttal, hogy az utcának a Törökbálinthoz tartozó része se maradjon csatorna nélkül.

 

3, Javaslat az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény által üzemeltetett piacon szedhető helypénz, illetve bérleti díj megállapítására

Segesdi János: A piac az utóbbi időben ráfizetéses. Először a közlekedési táblák kihelyezésére kerül sor, majd parkolóórákat szerelnének fel. A kiadások között az egyik legnagyobb tétel a piac területének takaríttatása, ezt a feladatot eddig külső vállalkozóval végeztette az üzemeltető és nem is látszott meg. Az előterjesztő javasolja, hogy kerüljön áthárításra a víz, a csatorna, valamint a villamos energia költsége is, a bérleti díjon felül. A fix elárusító hellyel rendelkező bérlők esetében türelmi idő biztosításával lehetőséget kell biztosítani az almérők felszerelésére, és a tényleges víz-, illetve áramfogyasztást átterhelésére.

 

4, Javaslat közterületek elnevezésére

Donkó Ignác: A városközpont rehabilitáció közterület-építési munkáinak eredményeként alakult ki a Felső utcától a lakótelepig vezető sétány. A rendelet szerint új utca nevét közterületként való lejegyzését követően egy éven belül meg kell állapítani, ezért időszerű, hogy a városközpont közösségi tere jelentőségéhez méltó elnevezést kapjon. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Múzeum sétány elnevezést javasolja.

 

5, Javaslat a Nyári Napközis Tábor 2012. évi megrendezésére

Donkó Ignác: Városunk 2003. óta minden évben megszervezi a Nyári Napközis Tábort az önkormányzat tulajdonát képező Favágó u. 93-105. szám alatti ingatlan területén. A szülők részéről a tábor működtetésére évről évre egyre nagyobb az igény, hiszen a szervező pedagógusok nemcsak napközbeni felügyeletet biztosítanak a gyerekek számára, hanem változatos programokkal teszik emlékezetessé a táborozást. A Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 2012. június 18. – 2012. augusztus 10. közötti időszakban szervezi meg és bonyolítja le a Nyári Napközis Tábort, amely idén Indián tábor lesz. A gyermekek napi háromszori étkeztetésének biztosítása 4.570,- Ft/hét, mely összeg meghatározása a jelenleg biztosított étkezéssel kapcsolatban felmerülő költségek figyelembevételével történt. A szabad férőhelyekre a nem érdi lakóhellyel rendelkező vagy nem érdi iskolában tanuló gyermekek esetében a fizetendő térítési díj önköltségi áron számolva 8.125,- Ft/hét.

 

6, Javaslat a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénybevételéhez szükséges nyilatkozat megtételére

Donkó Ignác: Az önkormányzat minden évben hozzájárul a közösségi közlekedéshez. a 2011. évben nettó 25.671.032.- Ft+áfa összeget biztosított a helyi közlekedés folyamatos működtetéséhez.

 

7, Javaslat a Szivárvány Óvoda Alapító okiratának módosítására

Donkó Ignác: A szabványelőírás a csoportszoba alapterületét 3,0 m2/főben, legalább 50,0 m2-ben, de legfeljebb 75,0 m2-ben határozza meg. A Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda csoportszobáinak nagysága nem felel meg a szabványban meghatározott alapterületi előírásnak, ugyanis a tagóvodában jelenleg négy csoportszoba található, melyek 21 m2, 34,2 m2, 30,5 m2, illetve 41,3 m2 nagyságúak. A 21 m2-es és a 34,2 m2-es csoportszoba egy szinten található, és mivel a két helyiséget csak egy gipszkarton fal választja el, azok összenyithatóak. E helyiségek egy csoportszobává alakításával az előírásoknak megfelelő nagyságú helyiséget nyerne a tagóvoda, amivel viszont a csoportszobák száma háromra csökkenne.

 

8, Javaslat pályázat benyújtására az „Óvodafejlesztés” című TÁMOP-3.1.11-12/1 kódszámú pályázati kiírásra

Segesdi János: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 2012. május 3. nappal pályázatot írt ki „Óvodafejlesztés” címmel. 1 fenntartó csak 1 pályázatot adhat be mely keretében valamennyi óvodai feladat ellátási hellyel rendelkező közoktatási intézményére, ezen közoktatási intézmények valamennyi feladat ellátási helyének fejlesztésére pályázhat. A támogatás összege: 1– 100 millió Ft.

 

9, Javaslat a Velencei úton felépült Sportcsarnok épületének megvásárlására és az ehhez szükséges önkormányzati kezességvállalásra

Segesdi János: A látvány sportok szponzorálásnak megváltozott a rendje. 2012. márciusban lehetséges új vevőként az Érdi Sport Kft. jelentkezett. Az Érdi Sport Kft, mint a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő hivatásos sportszervezet támogatási kérelmet nyújtott be a Magyar Kézilabda Szövetséghez, hogy támogatási igazolást kérjen a csarnok megvásárlásához. Amennyiben a Kft. a támogatási igazolást megkapja, akkor lehetősége van a sportkomplexum tulajdonjogának megszerzésére a korábbi, önkormányzat által folytatott tárgyalásokban már kialkudott bruttó 1,3 milliárd forint 30%-nak megfelelő önrész biztosítása mellett. Valószínűleg első körben az uszodát nem kezdenék működtetni, a sportcsarnokot önmagában talán lehetne nullszaldósan működetni. Az uszoda és nem strand. A dabasi sportcsarnok is azért tud működni, mert nincs mellette uszoda.

 

Dr. Buttinger Antal (tag): Az idei szezonban az érdi női kézilabda fantasztikus eredményt ért el, gratulál a 4. helyhez – ő nem szereti a női kézilabdát, de erre az eredményre felfigyelt és lehet, hogy a következő szezonban ki s fog menni 1 – 1 mérkőzésre. Amennyiben megnyílik a sportcsarnok, annak nagyon jó visszhangja lesz, mert sokat támadják a városvezetést, hogy még mindig nem nyitották meg.

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Bada Zoltán (tag): A Budai úton egyetlen rokkant parkoló sincsen, pedig igény lenne rá.

 

Segesdi János: A Budai úton parkolni se lehetne, szabálytalanok a parkolók, hiszen főútvonal mellett merőleges beállás szabálytalan, csak párhuzamosan lehetne parkolni. A Korall Ház alatt ingyenes parkoló van, mégse használja senki, mert mindenki az üzlet ajtajában szeretne parkolni.

 

Bada Zoltán: Javasolja, hogy a házszámokat legyen kötelező kitenni a házakra, kapura.

 

Segesdi János: Kötelező kitenni a házszámokat.

 

Bada Zoltán: Akkor be is kellene tartani. Ha rossz a számozás, akkor hiába írják be a koordinátákat a GPS-be. A mentősök, tűzoltók könnyebben meg tudnák találni ahova kihívták őket. Szerinte ez mindenkinek a saját érdeke lenne.

 

Segesdi János: Nehéz feladat. Az emberek nem együttműködőek.

 

Dr. Buttinger Antal: Gratulál a csatornaépítőknek, hogy ahol reggel felbontják az utat, a munkából való hazajövetelkor már be is lehet állni. Még azt is megkérdezték tőle, hogy az utcán lévő fától nem férnének el és hogy levághatnak-e belőle és hol és mennyit vágjanak le belőle.

 

Segesdi János: A műszaki tartalmon kívül feltétel volt, hogy a lakosoknak minél kevesebb kellemetlenséget okozzanak.

 

Csiki Margit (tag): Kérdezi, hogy körülbelül mennyi munkát sikerült eddig a csatornázásban megvalósítani.

 

Segesdi János: Eddig 80 km készült el és összesen 260 km-t kell megvalósítani, tehát a munka dandárja még hátravan.

 

Donkó Ignác: Megköszöni a részvételt.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria