erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2012. június 18.
2012.08.16. csütörtök 15:32

EMLÉKEZTETŐ

 

Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

Az ülés helye: Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium (2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b)

Időpont: 2012. június 18. 18:00 óra

 

Donkó Ignác (Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 8 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2012. június 21-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (8 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Hanyiszkó István (körzeti megbízott): Elmondja, hogy nagy erőkel elkezdték a körzeti megbízotti akciókat a városban. Felhívja a figyelmet, hogyha elmennek otthonról, akkor csukják be az ablakokat, és ha szellőztetnek, akkor jobban figyeljenek oda. A lomtalanítás alkalmával fokozottan ellenőrzik a környéket. Felhívja a gépkocsivezetők figyelmét, hogy a nagy melegben még jobban figyeljenek oda.  

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Elmondja, hogy 2012-ben Érd megkapta a Polgárőr város kitüntetést. Ezt a kitüntetést évente 2 város kapja meg, idén Érd mellett Jászberény kapta meg. Megköszöni a város vezetőinek, lakosainak a segítséget. Elmondja, hogy a május elsejei ünnepségek, a ballagások problémamentesen lezajlottak. Az iskolák ellenőrzése folyamatos a rendőrséggel közösen. Elmondja még, hogy a polgárőrség egy új négy kerék meghajtásos terepjárót vásárolt a város segítségével.

 

Bada Zoltán (tag): Megköszöni a polgárőrség segítségét a városi gyereknapon.

 

Bartal Antal (tag): Kérdezi, hogy a külterületeken is végeznek-e járőrözést.

 

Macsotay Tibor: Eddig is végeztek, van lovas polgárőrség is.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. június 21-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

 

Donkó Ignác: Ismerteti a Közgyűlés főbb napirendi pontjait.

1, Javaslat közterületek elnevezésére

Donkó Ignác: Ezt a napirendet a májusi Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat ülésén megtárgyalták és a Múzeum sétány elnevezést javasolták. A városközpont rehabilitáció közterület-építési munkáinak eredményeként alakult ki a Felső utcától a lakótelepig vezető sétány. A rendelet szerint új utca nevét közterületként való lejegyzését követően egy éven belül meg kell állapítani, ezért időszerű, hogy a városközpont közösségi tere jelentőségéhez méltó elnevezést kapjon. Az Óváros – Érdligeti Településrészi Önkormányzat ülésén a határozati javaslatban alternatívaként felvételre kerülő javaslat merült fel: Batthyány Fülöp főherceg sétány. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Múzeum sétány elnevezést javasolja.

 

2, Javaslat a 83/2009. (XII.18.) önkormányzati rendeletben elfogadott hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatáról szóló beszámoló, valamint Érd Megyei Jogú Város 2012-2017. közötti időszakra vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási tervének elfogadására

Donkó Ignác: A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. §-ának rendelkezései szerint a települési önkormányzat illetékességi területére helyi hulladékgazdálkodási tervet dolgoz ki. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által a 83/2009. (XII.18.) önkormányzati rendeletben elfogadott hulladékgazdálkodási terv 2011. évig volt érvényes, valamint e tervben foglaltak felülvizsgálata is aktuálissá vált. A fentiek értelmében Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft elkészítette az önkormányzati rendeletben elfogadott hulladékgazdálkodási terv végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint Érd Megyei Jogú Város helyi hulladékgazdálkodási tervét 2012-2017. közötti időszakra. A helyi hulladékgazdálkodási tervben foglaltak végrehajtását a Hgt. 37. § (1) bekezdése szerint háromévente felül kell vizsgálni, melyről beszámolót kell készíteni. A helyi hulladékgazdálkodási terv Hgt. szerinti elkészítése az Önkormányzat számára nem csak a jogi előírások végrehajtása miatt fontos, hanem annak megléte számos pályázat benyújtásának egyik előfeltétele is, ezért aktualizálása kiemelt érdek.

 

Segesdi János (Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere): Elmondja, hogy a város a környező településekkel (Tárnok, Százhalombatta és Diósd) pályázati pénzből hulladékhasznosítót szeretne létrehozni.

 

3, Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására

Donkó Ignác: Az Érdi Építészeti Nívódíj azoknak a tervezőknek adományozható, akik városépítészeti alkotásukkal közreműködtek az épített környezet alakításában, hozzájárultak a városban létesült épületek építészeti színvonalának emeléséhez. A Bíráló Bizottság másik ajánlása alapján a pályázati felhívásban mostantól az is szerepel, hogy egy-egy kiemelkedő színvonalú építészeti alkotás díjazására független személyek (szakemberek és laikusok), illetve szervezetek is javaslatot tehetnek, ami alapján a városi főépítész felkéri a tervezőt és az építtetőt a pályázaton való részvételre. A pályázati forma változatlan megtartását az indokolja, hogy az értékeléshez mindenképpen szükség van a műszaki dokumentációra, az építtető/tervező hozzájáruló nyilatkozataira, a jogerős építési és használatbavételi engedélyekre, a fotódokumentációra.

 

4, Beszámoló a Gesztelyi-ház (Érd, Alsó u. 2.) és az elkészült sétány üzemeltetéséről, Létesítmény-üzemeltető Kft-vel kötött szerződés teljesítéséről

Donkó Ignác: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Városközpont akcióterülete attraktivitásának, valamint funkcionális működésének fejlesztésére nyertes pályázatában foglalt munkákat 2011. júliusában eredményesen befejezte és az ingatlanok üzembe helyezése és használatba vétele augusztus és szeptember hónapban megtörtént. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. november 7-én üzemeltetési szerződést kötött az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft.-vel az Önkormányzat tulajdonát képező Gesztelyi-ház üzemeltetésére vonatkozólag. Szerződést kötött továbbá a tulajdonát képező Városközpont ingatlanokra. Az üzemeltetési szerződésekben foglaltak szerint az üzemeltető Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. köteles beszámolni Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint üzemeltetésbe adó felé, évente minimum két alkalommal: az I. félévről július 31-ei, a teljes évről február 15-ei határidővel. Ez most megtörtént.

 

Simonváros Béla (tag): Elmondja, hogy szombaton szólni kellett neki, hogy jobban figyeljenek oda, mert vagy másfél napja folyt a víz a locsolóból.

 

5, Javaslat pályázat benyújtására a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami finanszírozási rendszerbe történő befogadására és működésének támogatására

Segesdi János: Érden a Szociális Gondozó Központ, azon belül pedig az Időseket Ellátó Központ biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mint szociális alapszolgáltatást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Mivel a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás iránt a lakosság részéről nagy igény van, a pályázat benyújtása indokolt. Jelenleg egy jól működő rendszerben valósul meg a feladatellátás, melyre jellemző az igények folytonos emelkedése is, ezért az egyre növekvő várólista mellett a jelenlegi gondozásban részesülők ellátását megszüntetni nem célszerű. Szerinte több embernek lenne szüksége rá, mint aki igénybe veszi a szolgáltatást.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Nagy Nándorné (tag): Köszöni, hogy gyereknapnak optimális volt a hangereje, bár sokan voltak. Náluk szombaton volt a lomtalanítás elméletileg, de nem vitték el a lomokat. Most derült ki, hogy a csatornázáskor az Alispán utcában, Hivatalnok utcában átemelő lesz – erről tudtak, de összegyűjtés és újbóli kinyomás lesz, de csodálkoznak rajta, hogy dupla vezeték lesz. A Hivatalnok utcaiak már tiltakoztak is, hogy nekik házi átemelő kell. Kérdezi, hogy ez miért csak most derült ki. A Hivatalnok utca sima utca.

 

Segesdi János: A városban közterületen 72 átemelő szivattyút kell csinálni.

 

Nagy Nándorné: Úgy tudja, hogy a Borgödörnél nem lett megoldva a csatornázás.

 

Segesdi János: Ha a hozzájárulási költséget befizetik, akkor rá kell kötni. Az Alispán utcában és a Mária utcában is végig megy a csatorna, csak rákötést kell megcsinálni. Elmondja, hogy a Gárdonyi tanuszoda energetikai átalakítására 57 millió Ft-ot nyert az önkormányzat. A 2 óvodabővítési pályázat eredményhirdetése nyár végére várható.

 

Simonváros Béla: A Velencei úti sportcsarnok felől érdeklődik.

 

Segesdi János: A minisztériumtól az engedélyeket megkapták, most a banktól várják a választ. Először csak a tornacsarnokot fogják megnyitni, az uszodát nem. Amennyiben a létesítmény energetikai átalakítása megvalósulna, akkor utána tudnák az uszodát is megnyitni.

 

Pallós Tiborné (lakossági érdeklődő): Kérdezi, hogy a Bethlen Gábor utcában a járdát mikor fogják megcsinálni, rendbe tenni, mert már nagyon rossz állapotban van.

 

Segesdi János: Annyi pénzt tudnak költeni, mint amennyi van, erre biztosan nem lesz most pénz. Amennyiben kiírnak az utak felújítására 1 + 1-es pályázatot, akkor talán sikerül. Szeretné elérni, hogy az új építkezéseknél a használatbavételi engedély feltétele az épület előtti árok és járda kialakítása lenne. Az önkormányzat amennyit tud csinálni, amennyi pénze van, meg fogja csinálni, csak az a kérdés, hogy mikor. Az ott lakó emberek is tegyenek róla, ne várjanak el mindent. Hiába nyújtanak be petíciókat a lakosok, hogy előttük ne építsenek utakat, ha szükséges lesz, akkor építeni fognak és ott, ahol a szakemberek meghatározzák, mert kellenek utak.

 

Donkó Ignác: Megköszöni a részvételt, mindenkinek kellemes nyarat kíván.

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria