erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető01.21.
2008.01.21. hétfő 15:22

 

Emlékeztető

 

 

Készült: 2008. január 21-én a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában tartott Érdligeti Településrészi Önkormányzat üléséről.

 

 

Tekauer Norbert elnök: Köszönti a megjelent tagokat, megállapítja, hogy 6 fő megjelent, az ülés határozatképes. Külön köszönti Koma Károly r. alezredest, a város rendőrkapitányát. Javaslatot tesz a napirendre, melyet a jelenlévők egyhangú szavazással elfogadtak.

 

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat a Batthyány-program felülvizsgálatára, a 2008-2009 évi pályázati lehetőségekre, akcióterv elfogadására

 

2. Beszámoló az Érdligeti Településrészi Önkormányzat 2007. évi tevékenységéről

 

3. Egyebek

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Tekauer Norbert: Napirend előtt megadja a szót Kozma Károly r. alezredes kapitányságvezetőnek, és Macsotai Tibornak, az Érd Városi Polgárőr Egyesület elnökének.

 

Kozma Károly r. alezredes, kapitányságvezető: Elmondja, hogy a körzeti megbízott minden részönkormányzati ülésen rész fog venni, de amennyiben igény van rá, személye is jelen lesz. November 22-én a Közgyűlés elfogadta a Lakosságorientált Rendőrkapitánysági Koncepciót, melynek célja minél közelebb kerülni a lakossághoz, javítani a közbiztonságon. A közbiztonság javítását célzó közös javaslat a térfigyelő rendszer kiépítése.

 

Molnár Tibor: Kérdése, hogy mennyi lenne a költsége, és ki fedezné a térfigyelő rendszer kiépítését, működtetését.

 

Macsotai Tibor, Érd Városi Polgárőr Egyesület elnöke: Elmondja, hogy a térfigyelő rendszer kiépítésére kidolgozott javaslatukat szerdán terjesztik a Közrendvédelmi Bizottság elé. A pontos összegekről még nem tud tájékoztatást adni. A komplex anyag, bizottsági tárgyalások előtt áll!

 

 

 

Kozma Károly r. alezredes: Pályázati rendszer dönti el, ki lesz a kivitelező, ezért sem lehet pontos összeget mondani. Van működő rendszer Százhalombattán és Diósdon is. Bízik benne, hogy az érdi rendszer kiépítése, működtetése 30-40 millió forintból megoldható. Amit tudni kell, hogy jogszabály jelenleg csak rendőrségnek engedi meg a figyelést.

 

Dr. Aradszki András: A két kerületben nagyjából lehet tudni, hogy a szakma hova gondolta a kamerákat?

 

Kozma Károly r. alezredes: 25 kamerát terveztek, elsősorban a bevezető utakra, ezen természetesen lehet változtatni, bár nem javasolják.

 

Szabó János: Érden miért nem működik, hogy szabadnapos rendőr, polgárőrrel, közterület-felügyelővel együtt járőrözzön?

 

Kozma Károly r. alezredes: Erre is vannak szabályok, meg lehet oldani, amennyiben az Önkormányzat finanszírozza.

 

Varga László: Kérdezi kapitány urat, hogy városszerte nagyon sok sebességkorlátozó tábla van kihelyezve, ez véleménye szerint lassítja a közlekedést, feleslegesek, nem tett a rendőrség e tekintetben javaslatot?

 

Kozma Károly r. alezredes: A különböző táblák kihelyezése nem a rendőrség hatáskörébe tartozik, javaslatot természetesen tehet rá, belterületen ezt a városi önkormányzat helyezi ki.

 

Tekauer Norbert: Pozitív változásokat lát a rendőrség működésében, véleménye szerint köszönhető ez annak is, hogy megtörtént a részönkormányzatok szerinti felosztás.

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Batthyány-program felülvizsgálatára, a 2008-2009 évi pályázati lehetőségekre, akcióterv elfogadására

 

 

Tekauer Norbert: Köszönti Simó Károlyt, kéri, hogy röviden ismertesse az előterjesztést.

 

Simó Károly: Az előterjesztés a Batthyány-program 2008-as felülvizsgálata, melyet a helyi önkormányzatokról szóló törvény előír. A gazdasági program egy cselekvési terv. A dokumentum táblázata összefoglalja, hogy mi történt eddig, részben utalás arra, ami indulni fog, illetve mi az, amit szeretnének elindítani. Az Érdligeti Részönkormányzat területét érintően az alközpont a Lidl környékén jelenne meg, úgy véli sok problémát tudna kezelni. Nagyobb beruházások közül a csatornázási projekt megvalósulása lenne a legfontosabb.

 

Tekauer Norbert: A MÁV-tól javaslatot kapott, ha az önkormányzat 1 %-al támogatja a vasúti tisztítás költségét, akkor elsőként kezelik Érdet, azonban nincs meghatározva az ár, javaslatot nyújtott be a városvezetés felé.

 

Simó Károly: Általánosan az oktatási intézményekről elmondható, hogy a rendelkezésre álló források nagymértékben csökkentek. Az intézmények fejlesztését azonban meg kell oldani.

 

Molnár Tibor: A Batthyány-programban benne van, hogy a Budapestre, vagy egyéb helyre járó gyermekek helyben való taníttatását tervezik. Amennyiben nincs pénz, akkor ez csak terv marad.

 

 

Simó Károly: Meg kell mindenképpen próbálni, hogy a helyben lakó gyermekek érdi iskolában is tanuljanak.  Készült felmérés, hogy a szülők milyen szempontok szerint döntenek egy iskola mellett, illetve ellen. Sokat hallott az okokról, legfontosabb szempont az iskolában oktató tanárok felkészültsége, az iskola infrastruktúrája, illetve a megközelíthetőség volt. Továbbá, hogy sokan Budapesten dolgoznak, ezért hordják szintén Budapestre a gyermeküket.

 

Varga László: A kimutatások szerint 2000 fő általános iskolás korú gyermek jár máshova.

 

Szabó János: Régóta felvetett probléma, hogy rengeteg rendezetlen ingatlan, közterület van. A Lidl áruháznál tervezett alközpont véleménye szerint nem pont a központ, hiszen a 6-os út melletti területekről nehezen jutnak el oda.

 

Varga László: Többször kérte a közgyűlésen, hogy a Nagytétény felől közlekedő busz a Duna utcai rendelőnél álljon meg.

 

Szabó János: Nagyon rosszak a közlekedési lehetőségek, ezért a 6-os út mentén élők másik iskolába viszik gyermeküket. A 6-os út melletti rész el van hanyagolva, nem történik semmi  ezen a területen. Hangsúlyozza, hogy az embereket ez érdekli! Az Önkormányzatnak kötelezettsége lenne a járdaépítés is!

 

Simó Károly: Órákig lehetne sorolni, amit meg kellene valósítani! Adót fizetni kell, de ez sajnos nem elég mindenre.

 

Szabó János: Minden állampolgár, ha gépjárműadót, ingatlanadót fizet, akkor joggal elvárhatná, - amit arra kellene fordítani – hogy közutak. épüljenek. Joggal elégedetlenek az emberek. Adófizető állampolgár, neki is joga lenne ahhoz, hogy minden utcában például elkotorják a havat. Adófizető állampolgár, joga van neki is ehhez, a Polgármesteri Hivatalba ne 9 millióért vegyenek meg két terepjárót, ne a polgármesternek negyedmillióért telefont, hanem erre fordítsák a pénzt, azért van ez a város, az Önkormányzat meg a város szolgálatában van. Erre kell fordítani! Képviselők kötelezettsége, hogy hozzák a multifunkcionális vállalkozókat. Ki kell használni mindenegyes földterületet! Abból van pénz! Minden lehetőséget meg kell ragadni, nem szabad százezer forintos telefonszámlát megengedni egy alkalmazottnak. Vérlázító, hogy évtizedek óta bizonyos lakóövezetek nem látnak változást. Egyszerű embereket az érdekli, hogy mi a látszat, milyen változásokat lát! Az emberek komfortérzetére kell hatni! Elolvasta a Batthyány-programot, de közeli tervet emberek nem látnak benne. Belefáradtak abba, hogy ciklusról-ciklusra csak hosszú távú tervek vannak. Több száz ember összegyűjtött hangulati élményét tolmácsolta.

 

Molnár Tibor: Sokan érdeklődnek, hogy a megkezdett beruházások mikor fejeződnek be, mint aluljáró, uszoda.

 

Simó Károly: Sportcsarnok kívülről tökéletesnek néz ki. Maga a beruházó nem adta át határidőre, a városnak kára sem származik abból, hogy nem működik. 500 millió forintra becsülték azt az összeget, hogy sportcsarnoknál a csatornarendszert olyan állapotba lehessen hozni, hogy a kiengedett víz el tudjon folyni. A bank kérte a felfüggesztését a használatbavételi engedélynek. A víz-, csatornaszolgáltatónál felmerültek kérdések, hogyan kaphattak előzetesen hozzájárulást ahhoz, hogy a beruházás megvalósuljon. Ha a vizet leengednék, komoly problémát okozna. Sok százmillió forintot jelentene évente, amit ki kellene fizetni. Az aluljárónál az a probléma van, hogy a tervezés során először hosszabb kellett volna lenni az aluljárónak, a Széchenyi térnél van a probléma, hogy először 9 %-ra tervezték a lejtést, levették 6,5  %-ra, így a buszok nem tudnak fordulni. Pénzügyi vita is volt a MÁV és a kivitelező között. Az aluljáró kész van, a kapcsolódó téren folyik munka.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Beszámoló az Érdligeti Településrészi Önkormányzat 2007. évi tevékenységéről

 

 

Tekauer Norbert: Összeírta, hogy milyen beruházásokat sikerült megvalósítani a részönkormányzat területén.

 

Szabó János: Szerette volna, ha dr. Aradszki András, a 8. számú választókerület képviselője ennél a pontnál is itt van, mert elmondhatta volna, hogy ő, mint képviselő mit tett le a nem kevés tiszteletdíjáért.

 

Tekauer Norbert: Elmondja, hogy a két választókerület között a 10 millió forint 70 % - 30 % arányban oszlott meg a 8-as választókerület javára.

 

Szabó János: Az óvodára, iskolára fordított beruházás összegét az önkormányzatra kell hárítani. A részönkormányzatnak a lakókra kellene fordítani, hogy utak, járdák épüljenek. Sajnálja, hogy távozott dr. Aradszki András, lett volna kérdése hozzá.

 

Tekauer Norbert: A Sulák-patakra a héten ráemelik a hídat. Probléma volt, hogy faburkolat kerül rá, és nem volt asztalos, aki elkészítette volna. Amennyiben helyére kerül, a járdaszakaszokat hozzá tudják toldani.

 

 

3. EGYEBEK

 

Szabó János: Látott táblát, amely márciustól aszfaltozási, felújítási munkákat hirdet a 6-os úton. Lesz gyalogátkelőhely is?

 

Tekauer Norbert: Nem fog a PEMÁK gyalogátkelőhelyet létesíteni. Utána fog járni, hogy mit lehet kezdeni itt. A Budafoki út-Duna utca kereszteződésének az Aldi Áruház vállalta a kereszteződés kiépítését.

 

Tekauer Norbert: Megköszöni a részvételt, az ülés 20 óra 15 perckor befejeződött.

 

K. m. f.

 

 

 

 

 

   Tekauer Norbert

elnök

 

 
Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria