erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető02.18
2008.02.18. hétfő 15:24

Normal 0 21

Emlékeztető

 

 

Készült: 2008. február 18-án a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában tartott Érdligeti Településrészi Önkormányzat üléséről.

 

Normal 0 21

Tekauer Norbert elnök: Köszönti a megjelent tagokat, megállapítja, hogy 6 fő megjelent, az ülés határozatképes. Javaslatot tesz a napirendre, melyet a jelenlévők egyhangú szavazással elfogadtak.

 

 

NAPIREND:

 

1. Tájékoztató Érd Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetése I. fordulós tárgyalásáról

2. Tájékoztató a csatornázási projekt megvalósításával összefüggő előkészületekről

3. Javaslat az Érdligeti Településrészi Önkormányzat 2008. évi munkatervére

4. Egyebek

 

 

Tekauer Norbert: Jelen van a rendőrség képviselője. Véleménye szerint kezdjék a napirendet a közbiztonsággal kapcsolatos kérdésekkel. Április környékén lesz beköltözhető állapotban a Polgárőr Egyesület székháza, akkor tud a KMB Iroda működése is elindulni.

 

Dr. Szegedi László: Sok a betörés, zsebtolvajlás.

 

Császár Jánosné: Propagandát kellene folytatni, hogy maguknak a tulajdonosoknak is érdeke, hogy vigyázzanak saját értékeikre.

 

Tekauer Norbert: Ismét elmondja, hogy a rendőrök közterületen való jelenléte tekintetében lát javulást. Állampolgároktól is kapott jelzést, hogy gyakrabban találkoznak közterületen rendőrökkel. Az elmúlt ülésen elhangzott, hogy a Balatoni út felé megnyitották a Kis-Duna utcát. Kinek kell kezdeményezni, hogy kitáblázzák?

 

Csánitz József  r. tzls.: Polgárőrökkel, közterület-felügyelőkkel közösen is járőröznek. Jelezni fogja a rendőrkapitányság vezetése felé az észrevételt, önkormányzaton keresztül megy az engedélyezési eljárás.

 

Szabó János: Felhívja a figyelmet, hogy a Duna utcán is lehetne sebességet mérni, itt is sok a gyorshajtó! Hétvégén a gyalogos rendőrök rávilágíhatnának a gyalogosan közlekedőkre is, hogy a járda a gyalogosoké, út a gépkocsiké, mert a gyalogosok is tudnak szabálytalankodni.

 

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Tájékoztató Érd Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetése I. fordulós tárgyalásáról

 

Tekauer Norbert: Élhető várost kell létrehozni, ami pénz nélkül nem megy! I. fordulós tárgyalás anyaga itt van, meg lehet nézni, gyakorlatilag szerepel benne a mostani városvezetés tevékenysége alatt történtek, illetve a jövőbeni tervek, illetőleg, hogy a 2008-as évben mekkora összeget kívánnak fejlesztésekre fordítani. Kb. 6 milliárd forintos hiánnyal számol, ami több tényezőből tevődik össze. Soknak tűnik, de kb. 3 milliárd forint az elkövetkezendő 4-5 évben fog láthatóvá válni. Kiválogatta azokat a pontokat, melyek ún. céltartalékban szoktak szerepelni. Ezek az élhető várost próbálják megcélozni: pl. önerős közműfejlesztéstől kezdve, a polgárőrség támogatása, itt még a mérték nem eldöntött, a civil alap felosztása, fontos, hogy benne foglaltatik a választókerületenkénti 5 millió forint. A célokat majd 2008-ban ismételten meg kell fogalmazni, prioritást kell fölállítani. Javaslata, hogy a következő ülésre újra szedjék össze a megvalósítandó célokat, feladatokat. Úgy tudja, hogy a 2007-es feladatok elvégzéséről, kimutatásról minden házhoz eljutott egy levél.

 

Szabó János: Meg is döbbent, hogy az Érdligeti Településrészi Önkormányzatnál dr. Aradszki András neve is szerepel! Kérdése, hogy a költségvetésben külön tételként szerepel-e a játszótéri program?

 

Tekauer Norbert: Úgy tervezi, hogy mindenképpen egy játszóteret az Aranyos utcában részönkormányzati pénzből megépíttetnek, valamint az óvoda volt játszóterét nyilváníttatják közterületi játszótérré.

 

Molnár Tibor: Úgy hallotta, hogy a Néra utca javítását is a 10 millió forintos keretből fogják megépíttetni.

 

Tekauer Norbert: Úgy tudja, hogy dr. Aradszki Andrásnak sikerült elérni, hogy ne a keretből kelljen megépíttetni. Idézné a könyvvizsgáló véleményét a költségvetési tervezettel kapcsolatban: „Nehéz és bizonytalan körülmények között történt az összeállítás. Az önkormányzat pénzügyi helyzete a jelenleg ismert finanszírozási és az intézményhálózatból, valamint a kötelezően ellátandó feladatokból következő objektív adottságok mellett, továbbá a korábbi testületi döntésekből fakadó (a céltartalék előirányzatában megjelenített) kiadási szükségletek miatt tartósan romlik.” Gyakorlatilag az intézményhálózatok, a kötelezően ellátandó feladatok önkormányzat általi finanszírozása akkora forráselvonást eredményez, amit nem tud pótolni. A könyvvizsgálói véleményben szerepel, hogy a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas. A közgyűlésen több bizottsági javaslat érkezet, a költségvetési tervezetbe való beépítésükre vonatkozó tárgyalások folyamatosak.

 

Molnár Tibor: Térfigyelő rendszer megvalósítása szerepel a költségvetésben?

 

Tekauer Norbert: Közrendvédelmi Bizottságnak volt javaslata, hogy több ütemben épüljön meg. A közgyűlés felé 43 millió forintot javasolt előirányozni. A megvalósítása 2009-re fog elkezdődni, hiszen hosszadalmas folyamat, közbeszerzési eljárás alá esik.

 

Császár Jánosné: Az ófalusi Thermál fürdő leromlott állapotára hívja fel a figyelmet. Kérdése, hogy a karbantartásra nem lehetne pénzt fordítani átcsoportosítással?

 

Szabó János: A fürdő magántulajdonban van. Az Önkormányzat felajánlhat, de nem kötelezheti, hogy karbantartásra fordítsa. Ófalusi képviselő felvehetné a kapcsolatot a szálló tulajdonosával.

 

Tekauer Norbert: Megalakult az Idegenforgalmi - Turisztikai Munkacsoport, többek között az 1. számú választókerület képviselője is tagja, illetve olyan személyek, akik idegenforgalommal foglalkoznak.

 

Szabó János: A Munkacsoport tegyen javaslatot elkülönített forrásra, ami a felújításokra, karbantartásra fordítható.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Tájékoztató a csatornázási projekt megvalósításával összefüggő előkészületekről

 

Tekauer Norbert: Szeptemberig be kell nyújtani az önerő igazolását a városnak. Meg kell alakítani 170 darab csatorna-közmű társulást Érden. Erre szeretné a részönkormányzati tagokat kérni, hogy a két választókerületből kb. 25 db olyan utcabizalmit kell találni, akikhez kell, hogy tartozzon egy-egy csatornaközmű társulás. Aktív munkája annyi lenne az utcabizalmi embereknek, hogy - maximum 100 db bekötés tartozhat egy-egy emberhez - a közműtársulat szervező cég a saját embereikkel járnak végig, íratják alá az önerő teljesítéséhez az ígérvényeket, a megalakulóban lévő komplex csatorna-kivitelezési társulásnál érdekérvényesítő tevékenységet folytassanak a hozzájuk tartozó utcák részére. Érdekképviseleti tevékenységet látnának el. Nem szükséges, hogy azon a területen lakjon, viszont mindenféle elérhetőséggel rendelkezzen. 25 olyan embert kell találni, aki ebben tud segíteni. A szervező bizottságot megalakították az elmúlt héten, ahol elfogadták a szervezés időbeli ütemezését. Március 12-ig kell a 25 embert megtalálni, akik részt vennének a munkában. Amennyiben megvan a 25 fő, a területi leosztás optimális megvalósítását kell kialakítani. A szervező cég munkáját kellene segíteni. Ezen a héten meglesz a teljes adatbázis, a címek a szervező cégnél rendelkezésre fognak állni, mivel helyismerettel nem rendelkeznek, szükséges segíteni őket. Ismeretei szerint egy csatornaközmű hozzájárulás bekötésenként 250 ezer forint lesz. A megfinanszírozás jutalékából elméletileg – a szervező céggel való megállapodás részét fogja képezni – támogatni fogják. Havi szinten nem magas az összeg, a számlával együtt kell a későbbiekben havi szinten fizetni.  Minden részönkormányzat a saját területén megszervezi, hogy legyen 25 ingatlantulajdonos, aki vállalja az utcabizalmi szerepet, valamint azt, hogy a részönkormányzat részéről legyen egy olyan személy, aki képviseli az adott területet a társulat intézőbizottságában. A részönkormányzat elnökei leírást fognak kapni az utcabizalmi feladatairól, a terület lehatárolásáról és a bekötések számáról. A héten érkezik meg a vízművektől a komplett lista. Februári részönkormányzati ülésen döntést kell hozni. Az utcabizalmi feladata részt venni a társulat közgyűlésén, ahol képvisel maximum 100 ingatlantulajdonost. Az általa képviseltek kérdéseit összegyűjteni és eljuttatni a társulat intézőbizottságának, az általa képviseltek részére a szükséges tájékoztatást megadni a csatornázási program során. Az utcabizalmiaknak várhatóan 2008-ban két-három közgyűlésen kell részt venni, továbbiakban félévente maximum egy közgyűlésen. Ki van írva pontosan, hogy az utcabizalmi feladat elvégzéséért javadalmazás nem jár! Március 12-ig névvel, címmel egyéb elérhetőségekkel le kell adni 25 fő nevét. Javasolja, hogy olyan személyeket keressenek, akiket ismernek, aktívak, elvállalják ezt a feladatot. Februárban az ingatlantulajdonosok levelet fognak kapni tájékoztatásként. 17000 ingatlantulajdonosról van szó. Lesz lakossági fórum sorozat még ismeretei szerint márciusban. Ezeken részt vesznek a szervező cég képviselői is. Március elején-közepén minden alközpontban nyílni fog egy ügyfélszolgálati iroda, ahol a nyilatkozatokat is alá lehet írni.

 

Szabó János: Jelzi, hogy a Casino üzletházban megürül egy helyiség, amit könnyen meg lehet közelíteni, gépkocsival, tömegközlekedéssel.

 

 

 

 

Tekauer Norbert: Ha 50 % fölé emelkedik a részvételi szándék, akkor úgy tudja, hogy utána mindenkinek kötelező a rákötés. Április vége felé jön létre maga a komplett vízmű társulat, szeptemberben kell az önrész igazolásokat az unió felé benyújtani. Március 10-ig szeretné, ha a 25 főt megtalálnák, személye nem vehet részt, mert szerepel a szervező bizottságban.

 

Koppányiné Bánsági Ildikó: A részönkormányzat tagjainak még kellene négy-négy főt beszervezni.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az Érdligeti Településrészi Önkormányzat 2008. évi munkatervére

 

Takauer Norbert: A közgyűlés munkatervéből próbálta összeállítani saját munkatervüket, természetesen ezeken kívül mindig napirendre fog kerülni a településrészt érintő napirendek.

 

Szabó János: A két választókerületnek van körzeti megbízottja, javasolja, hogy a munkatervbe vegyék bele, hogy a helyi körzeti megbízott tegyen éves áttekintő tájékoztató beszámolót.

 

Tekauer Norbert: 2008. áprilisi ülésre beépíti az Érdligeti Településrészt érintően a körzeti megbízott által készített 2007. évről szóló tájékoztatót.

 

Az Érdligeti Településrészi Önkormányzat tagjai 6 igen szavazattal (egyhangú) az Érdligeti Részönkormányzat 2008. évi munkatervét az elhangzott kiegészítéssel elfogadták:

 

1/2008. (II. 18.)

h a t á r o z a t

 

az Érdligeti Településrészi Önkormányzat 2008. évi munkatervéről

 

 

Az Érdligeti Településrészi Önkormányzat 2008. évi munkatervét az alábbiak szerint elfogadta:

 

MÁRCIUS 17.

 

1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programjának elfogadására

Előadó:                                              polgármester

 

2. Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Szervezet 2007. évi tevékenységéről – választókerületenkénti bontásban

Előadó:                                              ÉKF vezetője

 

ÁPRILIS 14.

 

1. Rendeletalkotási javaslat a lakossági szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséről

Előadó:                                              polgármester

 

2. Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság 2007 évben végzett tevékenységéről, a közbiztonság helyzetének értékeléséről

Előadó:                                              kapitányságvezető

 

 

3. A Körzeti Megbízott tájékoztatója az Érdligeti Településrészi Önkormányzat területén 2007 évben végzett tevékenységről

Előadó:                                               A településrészi önkormányzat területén szolgálatot

                                                            teljesítő körzeti megbízott

 

4. Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2007. évi tevékenységéről

Előadó:                                               egyesület elnöke

 

MÁJUS 19.

 

1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Ifjúsági Stratégiájának elfogadására

Előadó:                                              Sport és Ifjúsági Bizottság

 

JÚNIUS 16.

 

1. Javaslat a térfelügyeleti rendszer kialakításának vizsgálatára

Előadó:                                              polgármester

 

2. Tájékoztató a városi közvilágítás helyzetéről és a végrehajtott fejlesztésekről

Előadó:                                              Városfejlesztési, Műszaki és Mezőgazdasági Bizottság elnöke

SZEPTEMBER 15.

 

1. Javaslat az Ifjúsági Stratégia éves cselekvési tervének elfogadására

Előadó:                                              Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

OKTÓBER 13.

 

1. Tájékoztató a gyommentesítési intézkedési terv végrehajtásáról

Előadó:                                              polgármester

 

NOVEMBER1 17.

 

1. Javaslat Érd Város 2009. évi költségvetési koncepciójára

Előadó:                                              polgármester

 

2. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 10/1997. (III.24.) ÖK. rendelet módosítására

Előadó:                                              polgármester

 

3. Javaslat szervezett hulladék-kezelési közszolgáltatás 2009. évi díjának meghatározására

Előadó:                                              jegyző

 

4. Javaslat az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 6/1994. (II.25.) ÖK. rendelet felülvizsgálatára

Előadó:                                              polgármester

 

DECEMBER 15.

 

1. Javaslat Beszámoló az önálló képviselői keret felhasználásának aktuális állásáról

Előadó:                                              Tekauer Norbert elnök

 

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

Egyebek

 

Macsotay Tibor az Érdi Polgárőr Egyesület Elnöke: Köszönetet mond Tekauer Norbert elnöknek a Polgárőr Egyesület Székháza elkészültéhez nyújtott segítségéért.

 

Tekauer Norbert: Munkatervbe nem került bele, valószínűleg kell egy részönkormányzati tisztújító ülést tartani, ahol javasolni fog egy embert, hogy ne vegyen részt a munkában. Szeretne a felső részről, illetve a 8. választókerületből is egy-egy főt még bevonni a munkába. Ebben is kéri a segítséget.

 

Császár Jánosné: A Porcsinrózsa - Orgona utcát meg kellene építtetni, nagyon rossz állapotban vannak.

 

Tekauer Norbert: Felvette a kapcsolatot az ügyben, hogy milyen megoldások lehetségesek. Ezeket később a költségvetésbe bele kell építeni.

 

Koppányiné Bánsági Ildikó: Ismét felhívja a figyelmet a templom előtti járdaszakaszra.

 

Szabó János: A gallyazás problémájára hívja fel a figyelmet, illetőleg véleménye szerint a Temes utcát egyirányusítani kellene, két gépkocsi nem fér el egymás mellett.

 

Tekauer Norbert: Jelezni fogja az ÉKF felé a gallyazást. A Temes utcával kapcsolatban elmondja, hogy már az elmúlt évben is szóba került, amikor a másik oldalt építették, sajnos idei évben nincs ez az oldal tervezve.

 

Szabó János: Szelektív hulladékgyűjtők környezetére hívja fel a figyelmet.

 

Tekauer Norbert: Valószínű, hogy el fognak ezek a hulladékgyűjtők tűnni, és aki igényelni fogja, számára otthon biztosítva lesz a szelektív hulladékgyűjtés pld. zsákos megoldással.  Érdeklődtek nála a házszámtáblák finanszírozásáról. Utánajárt ez bonyolult, és pontos nyilvántartás nem áll rendelkezésre.Kb. 3,5 millió forintba kerülne. Hozzáteszi, hogy a házszámtáblákról a tulajdonosoknak kell gondoskodni. A márciusi ülésre kéri a tagokat, hogy az elmúlt év gyakorlatához hasonlóan írják össze, mely utcákban van szükség kátyúzásra. Megköszöni a részvételt, az ülés 19 óra 45 perckor befejeződött.

 

K. m. f.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Tekauer Norbert

                                                                                                                        elnök

 
Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.29. csütörtök 11:44
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria