erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető03.17
2008.03.17. hétfő 15:27

Normal 0 21

Emlékeztető

 

 

Készült: 2008. március 17-én a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában tartott Érdligeti Településrészi Önkormányzat üléséről.

 

 

Normal 0 21

Tekauer Norbert elnök: Köszönti a megjelent tagokat, megállapítja, hogy 7 fő megjelent, az ülés határozatképes. Javaslatot tesz a napirendre, melyet a jelenlévők egyhangú szavazással elfogadtak.

 

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat a tehergépkocsik közlekedésének súlykorlátozásáról szóló 35/2003. (XI. 10.) ÖK rendelet módosítására

 

2. Javaslat a város közoktatási intézményeiben indítható első osztályok számának meghatározására

 

3. Javaslat szabályozási terv készítésére, tanulmányterv elfogadására, településrendezési szerződés előkészítésére az Érd, Diósdi út – Tulipán utca – Ágoston utca – Árpád utca által határolt területre

 

4. Javaslatok a 2008. évi képviselői keret felhasználására

 

5. Egyebek

 

 

Tekauer Norbert: Kéri, hogy először a közrenddel, közbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket mondják el, mert jelen van a rendőrség képviselője.

 

Csánitz József r. tzls.: Korábbiakban elhangzott, hogy a környéken sok a besurranásos lopások száma. Elmondja, hogy ez most csökkent, a területen az elmúlt időben azonban volt két gépkocsi lopás, melyet vizsgálnak.  A gyalogosszolgálat működik hétvégenként.

 

Szabó János: Kérdése, hogy hol működik?

 

Csánitz József r. tzls.: Járőr útirány van meghatározva. Tesco Áruháznál szoktak sokat ellenőrizni.

 

Szabó János: Mozgássérültek helye még mindig nincs tudatosítva az emberekben, hogy oda nem parkolunk. Ez vonatkozik a megállni tilos táblákra is! És a rendőr lehetőleg ne álljon be a Tesco benzinkútjához beszélgetni egyenruhában, sapka nélkül, zsebre dugott kézzel!

 

Tekauer Norbert: Mint az ülés elején is elhangzott, sok volt a területen a besurranásos lopások száma, de sikerült csökkenteni.

 

Csánitz József r. tzls.: Két ilyen csoportot sikerült beazonosítani, az eljárás folyik. De mindig vannak ezek a fajta elkövetések.

 

Szabó János: Quvadosokról szól, nincs tisztázott helyzetük egyenlőre jogilag, viszont úgy közlekednek a Sárd utcában, Aranyos utcában, lejárnak a papi földekhez, illetve az Aranyos utca végén lakik egy fiatal, ahol gyülekeznek, és a szennyvíztelep mellett szórakoznak, utána ugyanolyan sárosan rámennek az útra, aszfalton közlekednek. Kéri a helyi „közegtől”, hogy a gyalogos ellenőrzés terjedjen ki a Sárd utcára végig, meg az Aranyos utca és környéke mellék utcáira. Egyre több 8-14 év közötti fiatal összeverődve az út kellős közepén, focizik, biciklizik, szaladgál, dobálózik, menő még a vasúti töltésről a kődobálózás. Ezekre oda kell figyelni, és visszatartó hatás lenne, ha egy rendőr szólna nekik – idősebb állampolgár, ha szól, nyomdafestéket nem tűrő jelzőkkel illetik – ezért lenne ez célszerű.

 

Tekauer Norbert: Egy mondatban megfogalmazva a gyalogos járőr útvonalát kellene kiegészíteni, átszervezni.

 

Szabó János: Indítványozza, hogy a polgárőrökkel megerősítve végezzék a járőrözést, mert egy járőr pár szétosztható, két irányba el tud menni a megerősített segítőkkel, nagyobb területet tud ellenőrizni egy szolgálati idő alatt.

 

Császár Jánosné: Javasolná a Terasz utcát is belevenni a járőr útvonalba.

 

Szabó János: Nem azt mondta, hogy csak az általa említett szakaszon járőrözzenek. Mellékutcákban is ugyanez a helyzet van. Szeretné, ha végre egyszer a rendőrség kiterjesztené azt a tevékenységét is, és elfelejtené azt a mondatot, hogy nem kell mindenkit megbüntetni, ugyanis a gyalogosokra is vonatkoznak a szabályok, amikor sötét kabátban út kellős közepén halad az állampolgár – még aránylag józanul – és szól neki a másik békés állampolgár, hogy a gyalogosnak a járdán a helye, akkor következik az egymás sértegetése. A másik probléma a parkolás, megállás. Amúgy is keskenyek az utcák, és akkor szembe forgalommal kétirányú úton, szabálytalanul, kereszteződésekbe. Az alapvető szabályok betartatása, az állampolgárok szemléletén talán változtatna.

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a tehergépkocsik közlekedésének súlykorlátozásáról szóló 35/2003. (XI. 10.) ÖK rendelet módosítására

 

Tekauer Norbert: A súlykorlátozás módosítására vonatkozó rendelet pontját is felvetné. Arról szól, hogy sok tehergépkocsi átmenő forgalomra használja a várost. Ennek valamilyen szintű visszaszorítására próbál az önkormányzat lépéseket tenni.

 

 

Szabó János: Pontosítani szeretne a rendelettervezeten. 2. § (1) bekezdésén „700 – 1900 óra között kizárólag célforgalmi okból lehet behajtani”, azt követően pedig kiadott behajtási engedéllyel.

Szintén a tervezet: „2. § (3) A tilalmat a rendelet mellékletében felsorolt önkormányzati közutakon kihelyezett 7,5 tonna súlyhatárral megjelölt „Tehergépkocsival behajtani tilos” tábla és a „kivéve célforgalom: munkanapokon 700-1900 óráig vagy engedéllyel” kiegészítő tábla jelzi.” Indítványozza: kivéve engedéllyel 7-19 óráig célforgalomba, 7-19 óráig célforgalomba, 19-07 óráig engedéllyel kiegészítő táblákkal. Célforgalom helyett olyan, amely egyértelműen meghatározza óra, percre, hogy célforgalom, illetve azt is, hogy engedéllyel. Mettől-meddig célforgalom. Nem határozható meg, hogy munkanapokon, vagy munkanapon kívül Az viszont igen, hogy célforgalom 7-19-ig. Az, hogy munkanapokon nem indokolt. Ha hétvégére munkanap esik?

 

Császár Jánosné: Kérdése, ha nincs odaírva, hogy hétköznap, minden napra ugyanaz vonatkozik?

 

Szabó János: Következő: „f.) a tilalmi területen történő közlekedésre feljogosító iratok: tilalmi időszakon kívül a tilalmi területre szóló menetlevél, fuvarlevél, a székhely, illetve a telephely tényét hitelesen igazoló okiratok (például hiteles telepengedély, cégkivonat stb); tilalmi időszakban: érvényes  behajtási engedély .”

„tilalmi időszakon kívül a tilalmi területre szóló menetlevél” – egyértelműsítve számára ez a behajtási engedély. Tehát ez úgy kezdődne, hogy a „behajtási engedély és a tilalmi területre szóló menetlevél”.

 

Molnár Tibor: Nem egyértelmű a behajtási engedély kérelmére vonatkozó meghatározás.

 

Szabó János: A 8. § (1) Behajtási engedély akkor adható, ha a tilalmi területen található ingatlanhoz történő behajtás kizárólag a tilalmi időszak alatt lehetséges, vagy az attól eltérő időszakban történő behajtás csak aránytalan nehézségek árán oldható meg. Ezt az aránytalan nehézség mire értendő? Ezt a részt ki kellene hagyni.

 

Molnár Tibor: Vannak nagy járművek, amelyek a 7,5 tonnát meghaladják. Mi van az érdi telephelyű cégekkel, melyek a város területén szállítanak építőanyagot?

 

Tekauer Norbert: Megváltja az éves behajtási engedélyt. Nem azokkal van probléma, akiknek itt van a telephelyük.

 

Szabó János: Ideiglenes behajtási engedélyt is kérelmezhet. Miért pont 2.200,-forint?

 

Molnár Tibor: A nem érdi illetőségűek nem fogják tudni a szabályt! Akkor nem jöhetnek be?

 

Szabó János:Törökbálinton is kikerülik a várost. 7,5 tonnánál nagyobb gépjárműveket megbüntetik.12. § (1) Az e rendeletben meghatározott szabályok megtartását a közterület-felügyelet ellenőrzi. Pongyola a megfogalmazás. Pont a közterület-felügyelet nem fogja ellenőrizni. A rendőrhatóság és a közútfelügyelet, kiváltképp súlyméréssel.

 

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a város közoktatási intézményeiben indítható első osztályok számának meghatározására

 

Tekauer Norbert: Kéri Kuzselné Schóbert Ágnest, a Hunyadi Mátyás Általános Iskola igazgatónőjét mondja el, hogy a körzeti iskolában mi a helyzet.

 

Kuzselné Schóbert Ágnes: Kedvező az előterjesztés. 68 gyermek tartozik a körzetből ide, amely valóban három osztályt eredményezne, de örül a két osztálynak is. Többen elviszik az iskolából a gyermekeket, elsősorban nem az iskolával van a gond, hanem a szülők munkahelyükhöz közelebb viszik. Örülne, ha a 68 gyermek beiratkozna. 17 osztály elférne, most 16 osztály van. Sokan keresték a fejlesztő osztályt.

 

Szabó János: Kérdezi, hogy a MARIANUM is beletartozik az igazgatói értekezletbe? Az is bele van számolva, hogy hány fő gyermeket vonhat el?

 

Kuzselné Schóbert Ágnes: Ott nincs körzet. Kapcsolatot mindenképp van. Az 5 év alatt 2-3 gyermek ment a MARIANUMBA a körzetből. Bevételt próbálják növelni. Terembérletből van elsősorban bevételük.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat szabályozási terv készítésére, tanulmányterv elfogadására, településrendezési szerződés előkészítésére az Érd, Diósdi út – Tulipán utca – Ágoston utca – Árpád utca által határolt területre

 

Tekauer Norbert: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a szabályozási terv a Diósdi út - Spar Áruháznál érinti a részönkormányzat területét. Olyan besorolást szeretnének elérni, ami azt a beépítettséget teszi lehetővé, ami az Árpád utca részén van.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslatok a 2008. évi képviselői keret felhasználására

 

Tekauer Norbert: Vízelvezetésre, járdaépítésre próbálják meg fordítani a rendelkezésre álló keretet. Elhozta a tavalyi javaslatokat.

 

Molnár Tibor: Nem elég erre. Amennyiben csak azt nézi, akkor pld. a Sárd utcának legalább 10 mellékutcája van.

 

Szabó János: Ez mindegyik utcára elmondható. Úgy hallotta, hogy erre koncepcionálisan van egy terv, hogy a csatornázást követően ezek a vízelvezések, a meglévő vízelvezető patakok irányába rejtett vízelvezetést kívánnak alkalmazni. Kisebb járdaszakaszok kijavítása.

 

Tekauer Norbert: Építés és a javítás nem ugyanaz. Elmondja, hogy a tavalyi évben mire nem volt már keret. Bara patakon átívelő híd az Aba utcában, Porcsinrózsa utca folytatása. Korábbiakban azt mondta, hogy meg kell építeni, de a környékbeliekkel beszélgetett, nem nagyon örülnének, mert az átmenő forgalmat vonzaná. Az ott élők határozottan azt mondták, ha lehet, akkor ne épüljön meg. Ennek költsége azonban jelentősen meghaladná a 10 millió forintot. Aranyos u. 79. szám alatt játszótér építése. Kb. 3 millió forintból megépíthető.  Amennyiben annak a terhére nem valósul meg, úgy május környékén ismét döntsenek róla, hogy megépítsék-e. A lenti részen semmilyen lehetősége nincs a gyerekeknek. A Sárvíz - Rába utca sarkán az óvodai játszótér, köztéri játszótérré minősítésére lenne szükség.

 

Linke Róbertné: Amennyiben megnyitnák, biztos, hogy az óvoda nem használhatná.

 

Szabó János: Ha már „beledobtunk a kútba” 300 ezer forintot, kényszerítsük ki a polgárőrökből, hogy sétáljanak arra.

 

Tekauer Norbert: Május végén befejeződik az óvoda, utána ügyelet van. A nyári időszakban, amikor legjobban lehetne használni, ott áll bezárva, senki nem használja. Átminősítés mellett gondolkodni kell, hogy legyen nyitva, illetve zárva. A polgárőrökkel fog beszélni, hogy tudják-e nyitni, zárni a területet.

 

Molnár Tibor: A Sárd utcán, a patak mellett van szabad terület, ahol ideális játszótér lehetne.

 

Tekauer Norbert: Az óvodával szemközti ingatlanon önkormányzati bérlakásokat szeretnének építeni, alközponti jellege lenne. Alsó részére költözne a posta, lenne egy-két üzlet, és fönti részen pedig lakások. Az eredeti elképzelés az volt, hogy az óvodát próbálják ezzel a területtel bővíteni. Hangsúlyozza, hogy az elmondott még csak terv. A Lidl Áruházzal megállapodtak. A Balatoni úton a gyalogátkelőhelyekkel kapcsolatban elmondja, hogy az idei évben fogják a járdát elkészíteni, tudomása szerint az összes terv elkészült. Ami miatt a csatornázás is problémát jelent a helyrajzi számok, házszám. Tárgyalás alatt van, hogy akik a reklámtáblákat, buszmegállókat készítették, meg szeretnék hosszabbíttatni a szerződésüket, így az utcanév és házszámtáblákat legyártanák. A házszámtáblák kihelyezéséért az ingatlan tulajdonosa a felelős.

 

Szabó János: Közvélemény-kutatás szinten terjesztette az alsó részen – véleménye szerint a házszám, utcanévtáblák helyett - lehetőségként merült fel, hogy területenként, hirdetőtáblákat kihelyezni, mert panaszkodnak a lakók, hogy nem tudnak közérdekű információkról, melyeket ide lehetne elhelyezni. A lakosság kötelességét a házszámtáblára vonatkozóan nem kéne átvállalni.

 

Tekauer Norbert: Szóba került már többször, hogy az iskolaudvart rendbe kellene tenni. Javaslatok közé vegyék be az iskolaudvar rekonstrukcióját, a Széchenyi Általános Iskola burkolatát.

 

Szabó János: Továbbra is élni kellene a polgármester által felajánlott facsemeték telepítésével.

 

Kuzselné Schóbert Ágnes: Az udvaron pályát szeretnének építeni.

 

Tekauer Norbert: 200-300 ezer forint körüli összeget kellene erre költeni.

 

Linke Róbertné: Ahhoz, hogy eredményt érjenek el, az intézményeknek támogatásért kell fordulnia.

 

 

 

Szabó János: Elmúlt évben a polgárőröknek is adtak pénzt, és ki meri mondani, hogy egyetlen állampolgár sem találkozott velük sem nappal, sem délután, sem éjszaka. Olyan polgárőrrel találkozott, aki azt sem tudta, hol van! Elkészítették a díszburkolatot a polgárőr székház előtt, úgy készült el, ha megáll egy gépkocsi, akkor pont a járdára fog állni, gyalogos ott elférni nem fog.

 

Tekauer Norbert: Elmúlt évben elmaradt a Sulák-pataknál lévő buszmegállónál a gyalogátkelő. Az új útburkolat elkészültéhez köti a közútkezelő. Idéz egy még szeptemberben érkezett levélből, amely azt bizonyítja, hogy mennyire szükség volt a Sulák-patakra helyezett hídra a gyalogosforgalom szempontjából.

 

Szabó János: A híd tökéletesen elkészült korláttal, rácsozottan, és érdekes az, hogy a magyar, felnőtt, „törvénytisztelő” állampolgárok kikerülik, ugyanúgy mennek az úton, amíg a hatóság nem áll oda, és igenis meg kell büntetni a gyalogosokat is!

 

Császár Jánosné: A Balatoni úton is szükség lenne gyalogátkelőre.

 

Tekauer Norbert: Forrás tér rendezése merült fel javaslatként. Vegyék fel javaslatként még a Sárd utca járdaépítését is.

 

Szabó János: Járdaépítés címszóval a Duna utcától a templomig építtessék meg.

 

Tekauer Norbert: Transzformátor-ház bekerítése szerepelt még a javaslatok között. Összegezve elmondja a javaslatokat: a két játszótér, vagy egy, és a Sárd utcai terület kialakítása, a Duna utcai vasúti aluljáró közvilágítása, Forrás tér rendezése, Sárd utcai járda, transzformátor-ház bekerítése, hirdetőtábla kihelyezés, iskolai sportudvar, Széchenyi Általános Iskola burkolása, óvodakerítés és a Duna utca - Tállya utca járda.

 

Szabó János: Szinte minden ülésen kérdésként merül fel a papi földek problémája.

 

Tekauer Norbert: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

 

Az Érdligeti Részönkormányzat ülése 20 óra 45 perckor befejeződött.

 

K. m. f.

 

 

 

 

 

                                                                                                            Tekauer Norbert

                                                                                                                        elnök

 

 

 

 
Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria