erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető04.21
2008.04.21. hétfő 15:28

Normal 0 21

Emlékeztető

 

 

Készült: 2008. április 21-én a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában tartott Érdligeti Településrészi Önkormányzat üléséről.

 

Normal 0 21

Tekauer Norbert elnök: Köszönti a megjelent tagokat, megállapítja, hogy 5 fő megjelent, az ülés határozatképes. Javaslatot tesz a napirendre.

 

 

NAPIREND:

 

1. Beszámoló az Érdi Rendőrkapitányság 2007. évben végzett munkájáról

 

2. Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2007. évben végzett munkájáról

 

3. Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2007. évi tevékenységéről

 

4. A 2008-as önálló képviselői keret felhasználásra tett javaslatok véglegesítése

 

5. Egyebek

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Beszámoló az Érdi Rendőrkapitányság 2007. évben végzett munkájáról

 

Kozma Károly r. alezredes, kapitányságvezető: 2007-ről elmondaná, hogy részben dr. Mihály István r. ezredes tevékenysége is volt, személye 2007. szeptemberétől vette át a kapitányság vezetését. Némi csökkenés mutatkozott a bűnügyi iktatás terén. Míg 2006-ban 3458 volt, 2007-ben 3153-ra változott ez a szám. A statisztikai rendszer egy bűncselekményen belül a sértetti kör számát veszi alapul. Az elmúlt évben volt egy 1736 rendbeli szerzői és szomszédos jog megsértése, így került a statisztikai rendszerbe magas szám. Elmondaná, hogy a 2008. I. negyedévben jelentős csökkenés tapasztalható a bűncselekmények számában. 2007. év pozitívuma vétségi – bűntetti eljárások arányában látható, ellentétes folyamat indult be. 2006-ban a büntettek domináltak, úgy 2007-ben a vétségek.

 

Császár Jánosné: Minek köszönhető a bűncselekmények csökkenése?

 

Kozma Károly: Bízik benne, hogy az összefogásnak, ami megkezdődött a városban. A polgárőrségnek is jelentős szerepe van, a közös szolgálatoknak, valamint véleménye szerint sokkal figyelmesebbek az állampolgárok.

 

Pintér Imre r. alezredes: Az Érdi Rendőrkapitányság területéhez 6 település tartozik. A 2007-es év egyik nagy eredménye, hogy 2007-ben eljutottak arra a szintre, hogy mind a hat településen polgárőr szervezet működik. 2007. nyarán hétoldalú együttműködési megállapodást kötöttek, aminek fő célja, hogy a meglévő eszközöket közösen tudják üzemeltetni. Ebben az évben kell, hogy ez meghozza eredményét. Lényege, hogy addig, amíg a korábbi időszakban a polgárőrség és a rendőrség egymás mellett dolgozott, a tavalyi év II. felétől a munkát sokkal jobban összehangolják. Véleménye szerint ez visszatartó erőt kell, hogy képviseljen a jövőben.

 

Varga László: Van-e arra statisztikai adat, lakhely szerinti csoportosítás a bűnelkövetőkről. Csökkent a helybéli bűnelkövetők száma?

 

Kozma Károly r. alezredes: Inkább a szomszédos megyékből, gyakran a fővárosból származnak a bűnelkövetők. De részletes kimutatás erről nincs. Véleménye szerint elmondható, hogy a helyi bűnelkövető kevesebb, közlekedésben viszont inkább helyi lakosok az elkövetők.

 

Varga László: Televízióban, médiában kisfilmekkel kellene a helybéli lakosoknak oktató felhívásokat vetíteni.

 

Kozma Károly r. alezredes: Iskolákban közlekedésbiztonsági előadásokat tartanak. Felvállaltak különböző bűnmegelőzési előadásokat, négy munkatársa vesz ebben részt. Rendszeresen nyilatkoznak a Halom Tv-ben esetleges problémákról, melyek a közlekedési baleseteket előidézték.

 

Varga László: Kérdése, hogy az Érd Tv-be is jönnének?

 

Kozma Károly r. alezredes: Természetesen, de kevésbé látja, hogy rendszerességgel jelennének meg.

 

Pintér Imre r. alezredes: Hangsúlyozza, hogy bűnüldöző szervezet alapvetően a rendőrség. A bűnmegelőzés és a baleset-megelőzés nem kizárólagosan a rendőrség feladata. Iskolákban drogprevenciós, bűnmegelőzési előadásokat tartanak, illetve a Százhalombattai Családsegítő Központ patronálásával önkéntes segítő program végrehajtásában vesznek részt. 5-8 osztályos gyerekeket bűnmegelőzési, baleset-megelőzési tevékenységre oktatnak, és ők adják tovább saját társaik felé. Talán jobban megfogja a gyerekeket, ha saját társuktól hallanak erről a feladatról, tevékenységről. Balesetek számának csökkenésével kapcsolatban elmondja, hogy a Közrendvédelmi Bizottság ülésén is hangot adott annak, hogy szükség van a városnak közlekedési koncepcióra, átfogó rendezési tervet akkor lehet bevállalni, ha tudott, hogy a városnak milyen útjai vannak, milyen táblákat célszerű kihelyezni. Május 1-től a tulajdonos viseli a szabálysértésekért a felelősséget. Véleménye szerint a közlekedési morálban visszatartó erőként fog megjelenni. A város rendelkezésére áll egy térfelügyeleti koncepció.

 

Szabó János: A kapitányságvezetőtől kérdezi, hogy tud-e valamilyen viszonyítási alapot, felvilágosítást adni az állampolgárok közlekedési fegyelmével kapcsolatban gyalogostól, kerékpárosig, szabálytalanul parkoló autóig, illetőleg mit tudnak tenni ez ellen?

 

Kozma Károly: Érden a közlekedési fegyelem nem rosszabb, mint bárhol. Közel 70 ezer ember lakik a városban. Megvannak a város sajátosságai, szűkek az utcák keresztmetszetei. Felszínesen tudják kezelni a problémát úgy, hogy sebességet mérnek, büntetnek, elveszik a jogosítványt.

 

Szabó János: Mi az elképzelés arra vonatkozólag – szűk keresztmetszetű utak, tiltott parkolás – hogyan lehetne rákényszeríteni az állampolgárra, hogy betartsa a szabályokat.

 

Kozma Károly: Szükséges a közlekedési kataszter megalkotása, ahhoz felállítani egy saját koncepciót.

 

Szabó János: Elképzelhető-e a közterület-felügyelet, rendőrség, polgárőrség között együttműködés?

 

Pintér Imre r. alezredes: Ez már működik.

 

Szabó János: Nem gépkocsiban ülve kényelmesen, hanem sétálva a mellékutcákban emberek között.

 

Pintér Imre r. alezredes: Közös szolgálat van a közterület-felügyelőkkel, polgárőrökkel január 1. óta folyamatosan, gépjárművel és gyalogosan is. Nem árul el titkot azzal, ha elmondja, hogy kollégák Szabó Úrral! Ha Szabó Úr tud megoldást, mondja el! Ha tudja, hogy nincs válasz, akkor ne várjon rá, hogy itt most válaszoljanak rá.

 

Szabó János: Mint egyszerű állampolgár teszi fel a kérdéseket. Környezetében lakó állampolgárok nagyon ritkán látnak rendőrt. Akkor látható, ha egyenruhában végigsétál.

 

Pintér Imre r. alezredes: Mióta rendőr? Mekkora volt Érd lakossága, beépítettsége, amikor Érdre került Szabó Úr rendőrként? Mikor itt dolgozott hány rendőr szolgált az érdi rendőrkapitányság illetékességi területén? Hány jármű volt akkor?  Úgy gondolja, mert valaki azt szokta meg, hogy utcán sétál rendőr, Budapesten minden sarkon áll egy posztos rendőr, Érden ez kivitelezhetetlen Akkor volt tized vagy húszad annyi bűncselekmény, mint most. Költségvetési szerv, azzal tud dolgozni kinek bérét megkapják. Új technikákban kell gondolkodni. Ma egy rendőrnek több munkafolyamatot kell elvégezni.

 

Kozma Károly r. alezredes: Nem arról szól a rendőrség feladata, hogy bűnmegelőző járőrszolgálatot adjanak Ma, amikor probléma van, akkor tud menni a rendőrség. A lehető legjobban hozzák ki magukból.

 

Szabó János: Egyszerű emberek fejével próbál gondolkozni, az emberek biztonságot várnak.

 

Pintér Imre r. alezredes: A társadalom, a világ fejlődött, nincs posztos rendőr. A városban hat fő körzeti megbízott van, nyolc főt szerveznek. Körzeti megbízotti irodákat terveznek. Várják az ötletet, hogy mivel lehetne még többet kihozni, a történelem kerekét nem tudják visszahozni, ez az idő elmúlt.

 

Tekauer Norbert: Megköszöni a rendőrségi beszámolót.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2007. évben végzett munkájáról

 

 

Macsotay Tibor: A polgárőrség nem bűnüldöző, hanem bűnmegelőző. Próbálnak bekapcsolódni a bűnmegelőzésbe. Iskolákban előadássorozatot tartanak. Beszámolóval kapcsolatban annyit mond el, hogy 290 napot tudtak szolgálatot teljesíteni a városban. Ez 3450 óraszám volt. Hetente több alkalommal beszélnek a rendőrség vezetőivel. A közterület-felügyelettel is elindult a közös munka. Rendőrséggel együtt szolgálatot adnak menetrendszerinti buszjáratokra is. A polgárőrség egy új, önálló, a környező településeket is lefedő URH kommunikációs rendszer beszerzését és telepítését kezdte meg az elmúlt év végén. Hangsúlyozza, hogy a beígért + 3 millió forintra nagy szüksége lenne a Polgárőrségnek. A városnak ez olyan befektetés lenne, amely rövid időn belül megtérül.

 

Kozma Károly r. alezredes: Úgy gondolja, hogy a Polgárőrség nélkül nem tartanának ezen a szinten. Az összefogásnak nagy jelentőségét látja!

 

Szabó János: Nincs bizalom. Miért nem tájékoztatják gyakrabban az állampolgárt? Lehetne az eredményeket ismertetni. Az állampolgárokkal meg kellene győzni a polgárőrség fontosságáról.

 

Macsotay Tibor: Tavaly 24 cikk jelent meg a Polgárőrségről. Négyszemközt című műsorban minden hónapban nyilatkozik. Az Érdi Újságban állandóan megjelenik félfogadásuk. Folyamatosan jelen vannak részönkormányzati üléseken is.

 

Szabó János: Miért nincs több tájékoztató cikk az eredményekről, hol láttak el szolgálatot, hány elfogás volt…stb.

 

Macsotay Tibor: Ezt az Újság szerkesztőségétől kell megkérdezni.

 

Szabó János: Nem hiszi, hogy az Újságnál ez ellen szót emelnének.

 

Pintér Imre: Ez azt jelenti, hogy maga a közbiztonság nem kiemelt súlyú a város életében, akkor vannak a kiemelt cikkek, ha nagy baj van. Személy szerint örül, hogy az érdi médiában a csatorna, az út szerepel, mert az a súlyponti terület most. Bűnmegelőzési tevékenységről, polgárőrségről van szó, nehéz számszaki eredményekről beszámolni.  Nem a rendőrségre kell haragudni, amiért összefirkálják a falat, amikor a quados randalírozik az utcán.

 

Kluták József László: Az ÉKF beszámolója miatt vesz részt az ülésen. Mióta működik a Polgárőrség, nagyon sok segítséget kap az ÉKF is.

 

Tekauer Norbert: Köszöni a rendőrség és a polgárőrség részvételét!

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2007. évi tevékenységéről

 

Tekauer Norbert: Összeírta, hogy az elmúlt évben a részönkormányzat területén milyen munkálatokat végzett az Intézmény.

 

Kluták József László, az ÉKFI ügyvezetője: A beszámolóban választókerületi bontásban szerepelnek az elvégzett munkálatok.

 

Szabó János: Olvasta a beszámolóban, hogy tisztításra, kotrásra került a Sulák patak Budafoki út és a töltés közötti szakasza. Egyik fele ott lett hagyva, a másik van kitakarítva.

 

Kluták József László: Egyik évben ki lett mélyítve. Sajnos a vállalkozó, akinek ki lett adva a takarítás, a takarításon túl kimélyített egy részt, itt meg kell várni, amíg beiszapolódik, feltöltődik. Megtették a szükséges lépéseket. Ennél többet sajnos nem tehetnek.

 

Szabó János: A töltés ellenoldalán magasan áll a vízszint, nem tud továbbra sem lefolyni.

 

Varga László: Úgy érzi, hogy a Sárd utca – Néra utca közötti szakaszt valószínű alákotorták.

 

Kluták József László: A Sulák pataknál, az Érd-alsó vasút alatt a MÁV áteresze magasabban van, mint a patak szintje. A kivitelezésre nem tudják mikor kerül sor. Hisz valóban nem tud átfolyni tisztességesen.

 

Szabó János: Szennyezik a patakot, ez megint a nem törvénytisztelő magatartás, erre is megoldást kellene találni. Kérdése, hogy az aszfaltos belső utak, amelyek kiteknősödtek, mikor javítják. A közterületen lévő fák lombozatára hívja fel a figyelmet.

 

Kluták József László: Kátyúzás folyamatos, illetőleg rendszeresen gallyaznak.

 

Molnár Tibor: Kéri az Önkormányzatot, hogy vegye fel a kapcsolatot Budapest Főváros XXII. Kerületi Önkormányzatával, hogy javíttassák ki az autópálya építőkkel a Tétényi utat, nem lehet közlekedni az építkezés miatt teljesen tönkrement.

 

Szabó János: Olvasta, hogy a murvás és mart aszfaltos utak gréderezéssel kerültek karbantartásra. Kevés nyoma látszott. Hallotta azonban azt is, hogy az állampolgárok nem mindenhol álltak pozitívan a gréderezéshez. Volt, ahol kérték, és kimaradt. Várható-e, hogy ezeket az utcákat gréderezik?

 

Kluták József László: Beadták az anyagot, hogy melyik utcában milyen munkálatokat végeznek.

 

Tekauer Norbert: Megköszöni Kluták József Lászlónak, hogy részt vett a Részönkormányzat ülésén.

 

 

A Településrészi Önkormányzat testülete 4 főre csökkent, az ülés a továbbiakban nem határozatképes!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: A 2008-as önálló képviselői keret felhasználásra tett javaslatok véglegesítése

 

Tekauer Norbert: Erről már több alkalommal beszéltek. Összeszedte az elmúlt évben elmaradt tervezett munkálatokat is, illetve az idén javasoltakat. Ilyen a Sárd utcai járda problémájának orvoslása. Két játszótér kijelölés (Aranyos u. 79. szám alatt kisebb korosztály számára, másik az óvoda udvar) történt meg. Megnézte a lehetőségeket, átminősíthető játszótérré az óvoda volt játszótere. Májustól szeptember végéig üzemelne köztéri játszótérként.

 

Linke Róbertné: Arról volt szó, hogy zárva lesz a játszótér.

 

Tekauer Norbert: Zárva lesz, a polgárőrök fogják nyitni, zárni. 2004. január 1-től csak megfelelő szabványú játékok lehetnek a játszótereken. Elmondható, hogy a legtöbb helyen sajnálatos módon nem felelnek meg az előírásoknak.

 

5 NAPIRENDI PONT

Egyebek:

 

Szabó János: Ismét felhívja a figyelmet a templomnál lévő járda állapotára, véleménye szerint meg kellene emelni szintkülönbséggel.

 

Takauer Norbert: ALDI Áruház ahol épülni fog, van 10-12 családi ház, arra a területre valamit ki kellene találni. Azért késik az építkezés, mert az országos főközlekedési utat érinti.

 

Molnár Tibor: A csatornázási projekttel kapcsolatban elmondja, hogy elkészültek az adatbázisok, amivel feladat, hogy az úgynevezett utcabizalmik száz bekötésenként maximálva rendelkezzenek. Május 14-én lesz lakossági fórum, azon a héten lesz a szervezés.

 

Varga László: Újságban erről a területről egy szót sem ejtettek.

 

Tekauer Norbert: Úgy látta, hogy sorban ment. Első háromnak lakossági fórumának megjelenítését látta. Előzetes tervek szerint május 14-én lesz a lakossági fórum, ahol már a szándéknyilatkozatokat is alá lehet írni, illetve tájékoztatást kap a lakosság, és azon a héten folyik a részönkormányzat területén a szervezés. Amennyiben a 2/3-os küszöböt elérték, úgy kötelező jelleggel kell részt venni a lakosságnak. Pont itt volt probléma Budafoki út-Tétényi út más helyrajzi számok szerepelnek a Földhivatalban, számozások nem stimmelnek a nevekkel. Amíg a szervezés nincs meg, addig nem tudnak előrelépni. Mivel több kérdés nem hangzott el, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

 

Az ülés 21 óra 25 perckor befejeződött.

 

K. m. f.

 

 

 

 

 

                                                                                                            Tekauer Norbert

                                                                                                                        elnök

 
Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria