erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető05.27
2008.05.27. kedd 15:30

Normal 0 21

Emlékeztető

 

 

Készült: 2008. május 27-én a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában tartott Érdligeti Településrészi Önkormányzat üléséről.

 

Normal 0 21

Tekauer Norbert elnök: Köszönti a megjelent tagokat, megállapítja, hogy 6 fő megjelent, az ülés határozatképes. Javaslatot tesz a napirendre.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. A csatornázási szervezés aktuális állása és kérdései

 

2. Önálló képviselői keret felhasználásáról

 

3. Tájékoztató a Közgyűlés 2008. május 29-ei ülésének lényegesebb napirendjeiről

 

4. Egyebek

 

 

NAPIERND ELŐTT

 

Tekaurer Norbert: Napirend előtt megadja a szót Kuzselné Schóbert Ágnesnek, a Hunyadi Mátyás Általános Iskola igazgatójának.

 

Kuzselné Schóbert Ágnes: Tájékoztatja a Testületet arról, hogy az intézményvezetői álláshelyre benyújtott pályázatát visszavonta. Megköszöni a Testület eddigi támogatását. Reméli, hogy a kövezetkő vezetővel is jól tudnak dolgozni.

 

Tekauer Norbert: Szintén napirend előtt megadja a szót a rendőrség képviselőjének.

 

Csánitz József r. tzls.: Tájékoztatást ad az elmúlt hónapban a területen történt elkövetésekről. Jön a nyár, nyitott ablakokon, ajtókon besurrannak. Jellemző elkövetés most a besurranás. Kaptak egy új terepjárót a közterületi járőrszolgálat megerősítésére. Különböző akciótervek alapján fognak ellenőrzést végezni. Május 1-től életbe lépett az objektív felelősség, magas bírságok vannak, melyet nem lehet átváltani.

 

Császár Jánosné: Kérdése, hogy a 30-as sebességkorlátozó táblák maradnak? Mert véleménye szerint nem mindenhol indokolt!

 

Tekauer Norbert: A Közrendvédelmi Bizottság ülésén is szóba került, hogy szükséges a kihelyezett sebességkorlátozó táblák felülvizsgálata. Véleménye szerint a gyermekintézmények előtt jó, ha kint van. A Diósdi út végén sok a panasz a két legnagyobb szórakozóhely vendégei miatt. Felveti azt a problémát, hogy a Diósdi úton nincs gyalogos-átkelőhely.

 

Szabó János: Számos ilyen helyet lehetne felsorolni, ahol buszmegálló van, és át kellene kelni, gyakorlatilag sem ez a település, sem a közgyűlés „jóképességű” képviselői, sem a szervek nem hatnak oda. Senki nem erőlteti, hogy azokon a helyeken legalább annyi baleset-megelőzés legyen – mert a zebra nem védi – bár az érdi állampolgár előszeretettel az átkelő mellett tíz méterrel szeret átjárni. Kérdése, hogy a nyári időszakban mennyire készültek fel, hisz a gyerekek az aszfalton fognak focizni, mert az önkormányzat – az előző is – nem épített játszótereket.

 

Kósa Attila, a rendőrség képviseletében: Kolléganőjük készíti fel a gyermekeket előadásokkal, jár ki az iskolákba.

 

Szabó János: Látott a televízióban egy felkészítő műsort, kéri, hogy tolmácsolják gratulációját a kolléganőnek, összefogott volt az előadása. Véleménye szerint a kisebbeket is lehetne már oktatni. Az érdi állampolgárok nem ismerik a járdát. Meg kellene azt is vizsgálni, hogy milyen sok állampolgár nem tartja be a gyalogos közlekedés szabályait, figyelmeztetni, büntetni kell őket is.

 

Csánitz József r. tzls.: Nem tudnak minden utcában ott lenni, Vannak figyelmeztetések, bírságok, feljelentések a gyalogosokkal szemben is.

 

Császár Jánosné: Hangsúlyozza, hogy nem mindenhol van járda!

 

Szabó János: Felhozza a lakótelep, Béke tér problémáját is, mely szerint az egyik oldal várakozni tilos táblával ellátott. Úgy tudja, hogy járdára, szembeforgalommal nem lehet felállni. Folyamatosan kellene ellenőrizni.

 

Csánitz József r. tzls.: Járnak, is de igazából a közterület-felügyelethez tartozik.

 

Szabó János: A közterület-felügyelet nem bírságolhat, feljelenthet.

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: A csatornázási szervezés aktuális állása és kérdései

 

Simó Károly: Ezen a területen a lakossági fórum jó hangulatú volt, már ott felvetették a problémákat. A kijelölt hétvégén előbb be kellett fejezni a munkát a kialakult nagy esőzés miatt. Vannak utcák, ahova nem jutottak el, szórólapon tájékoztatni fogják a lakosságot, hogy mikor lesz a pótszervezés. Ahol nem voltak, oda a június 14-15-ei hétvégén eljutnak. Volt egy utca, ahol az utca lakossága újságot lobogtatva rátámadt a szervezőkre, hogy ők azok, akik ellopják a pénzt. Sokan nem voltak otthon, ott bedobták az értesítőt. Volt, ahol azt állították otthon voltak, és nem csöngettek be hozzájuk. Később kiderült, hogy a tulajdonos két óra hosszát mégsem volt otthon. Sajnálatos módon több helyen negatív a fogadtatás. Volt APEH ellenőrzés az Alispán u. 8-ban, vannak kedves emberek, akik bejelentették a céget, azt terjesztik, hogy adótartozása van, nem igaz, mert bemutatták a nullás APEH igazolást, azt terjesztik, hogy a cég kenőpénzt fizetett a FIDESZ-nek. Természetesen mindent rendben találtak az ellenőrzés során. Kitalálták, hogy jogilag rossz a szándéknyilatkozat. Elmondja, hogy ez sem igaz. Hangsúlyozza, hogy azért vannak rendes emberek. Kb. 46 %-os itt most a részvétel, de június 14-15-i hétvégén folytatódik az elmaradt utcákban a szervezés. Egyedi problémákkal, mint műszaki kérdéssel, a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodáján Bán Szvetlanát kell keresni, szervezési kérdésben csak az Alispán u. 8-ban tudnak választ adni. Elmondja, hogy ebben az évben is van az önerős útépítés.

 

Tekauer Norbert: Elmúlt évben próbálkoztak, de nem lett semmi az önerős útépítésből, problémák merültek fel.

 

Dr. Szegedi László: Felhívja a figyelmet, hogy az adókártya is szükséges az ügyintézéshez, ezt a szórólapon szerepeltetni kellene a későbbiekben.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Önálló képviselői keret felhasználásáról

 

Tekauer Norbert: A korábbi megbeszéléseknek megfelelően összeállította az elvégzendő munkákat, melyet röviden ismertet. Járdaépítés a Sárd utcában. Szerepel a játszótér kérdése, azonban az Aranyos utcában nem fog létrejönni, elbirtoklás történt. A Sárvíz utcai volt óvodai játszótér átminősítésével kapcsolatban elmondja, hogy csak a rendezési tervvel együtt kezelendő. Van a 7. választókerületbe egy kereszteződés, ahol két katasztrofális állapotú földút van.

 

Szabó János: „Két év alatt még nem mutattak mást csak az ujjukat és a számláikat.” Garam utcánál kellene valami, ha más nem szalagkorlát. Már le van nyírva a fű, semmi védődolog nincs.

 

Császár Jánosné: Van olyan hely, ahol nagyon magasra nőtt már a fű, ennek karbantartására lenne szükség.

 

Szabó János: „Monok Önkormányzat példáját kellene követnie az Önkormányzatnak, kötelezni azokat közmunkára, akik segélyre jelentkeznek. Ha jól tudja közel 900 személy van, aki segélyt kap. „Ne csak a polgármesteri hivatal előtt locsolgassák a növényeket, hogy T. Mészáros apánk gyönyörködhessen gyönyörű szemüveges szeme a tájra, hanem a többi utcába is, máshol is össze lehetne szedetni a szemetet, lenyíratni a füvet. Mert a közterületen nem lehet kötelezni az állampolgárt, hogy kimenjen, saját villanyát, benzinjét használva tartsa rendben az önkormányzat tulajdonát képező ingatlant. Mert az önkormányzat nem ad semmit, én meg pumpáljam bele a pénzt, ők meg zsebelik hűbéres kutyáikkal együtt. Mert én tudom, bizonyítékaim vannak rá.”

 

Tekauer Norbert: Ha határoznak róla, tolmácsolja a közgyűlésen.

 

Koppányiné Bánsági Ildikó: Mindenki maga előtt tegyen rendet, hiába van rendelet, be kell tartatni.

 

Tekauer Norbert: Önkormányzati rendelet szól róla, hogy kinek mekkora területet kell rendben tartania maga előtt.

 

Szabó János: „Jólfizetett közterület-felügyelők, önkormányzati alkalmazottak hol vannak ilyenkor? Feladatukat kéne teljesíteni, amiért a fizetésüket kapják. Nem az önkormányzat ajtajában kéne azt lesni, hogy ki parkol szabálytalanul az önkormányzati dolgozók közül, meg ki nem!” Elmondja, hogy Sülysápon 196 ezer forint volt a csatornázás nem kértek még 70 ezer forintot. Aki a közmű fejlesztéséhez hozzájárul részletre, azok annyi évig adómentességet kaptak, mert az önkormányzat vagyonát növelték. „Mi pénzükből gazdagodnak!” A lakók érdekében mondja, hogy be fogják hajtani a 250 ezer forintot, de valami kedvezmény jöjjön vissza az állampolgárnak.

 

Császár Jánosné: Nem érti! A csatorna kinek épül?

 

Szabó János: „De kinek a vagyonát gyarapítja? Az utca értéke az ő zsebüket gyarapítja. Érden miért 250 ezer forint?”

 

Császár Jánosné: „Nem maga fogja használni? Lesz csatornája! El kell költözni, ha nem tetszik a város!”

 

Koppányiné Bánsági Ildikó: A mi közérzetünk lesz jobb!

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Tájékoztató a Közgyűlés 2008. május 29-ei ülésének lényegesebb napirendjeiről

 

 

Tekauer Norbert: A közgyűlés ülésén szereplő előterjesztésekről ad tájékoztatást.

 

Linke Róbertné: Kérdése, hogy igaz-e, hogy két havonta ellenőrzi az önkormányzat a folyékony hulladék elszállítását?

 

Tekauer Norber: A közgyűlés soron következő ülésén fog szerepelni a rendeletalkotási javaslat, illetve a szerződésmódosítás. Jogszabályváltozás történt országos szinten. Kötelező lesz a szennyvizet elszállítani, melyet a felhasznált vízmennyiséghez fognak arányosítani.

 

Szabó János: És, ha fél éven keresztül nem vitetik el?

 

Tekauer Norbert: 2010-ig vállalta az ország az Európai Unió felé.

 

Szabó János: „Kitalálták, hogyan lehet még egy bőrt lehúzni az emberekről.”

 

Tekauer Norbert: Mivel több kérdés, észrevétel nincs, megköszöni a részvételt, az ülés 18 óra 50 perckor befejeződött.

 

K. m. f.

 

 

 

 

                                                                                                              Tekauer Norbert

                                                                                                                        elnök

 
Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria