erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető10.13
2008.10.13. hétfő 15:32

Normal 0 21

Emlékeztető

 

 

Készült: 2008. október 13-án a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában tartott Érdligeti Településrészi Önkormányzat üléséről.

 

Normal 0 21

Tekauer Norbert elnök: Köszönti a megjelent tagokat, megállapítja, hogy 5 fő megjelent, az ülés határozatképes. A kiküldött meghívóhoz képest javaslatot tesz a napirendre, hiszen más előre nem látható ügyet is meg kell tárgyalniuk.

 

A Települési Részönkormányzat Testülete  egyhangúlag egyetértett a napirendi javaslattal:

 

NAPIREND:

 

1. Egyebek

 

2. Tájékoztató a szennyvízcsatornázás állásáról

 

3. A 6-os és 7-es országos főközlekedési utak Érd belterületén lévő szakaszának súly-, illetve sebességkorlátozására vonatkozó javaslatok megvitatása (szóbeli)

 

4. Tájékoztatás a térfelügyeleti rendszer kialakítására vonatkozóan

 

5. Tájékoztató az utcanév táblák elhelyezéséről, tartalmáról

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Egyebek

 

Tekauer Norbert: Bemutatja a Részönkormányzat tagjainak Vargáné Balogh Erikát a Hunyadi Mátyás Általános Iskola új igazgatóját.

 

Vargáné Balogh Erika: Elmondja, hogy augusztus 1-től látja el az igazgatói teendőket. Röviden tájékoztatja a részönkormányzat tagjait az iskola programjáról

 

Tekauer Norbert: Kéri az igazgatónőt, hogy a részönkormányzat novemberi ülésére készüljön tájékoztatás az iskola tárgyi hiányosságairól.

 

Szabó János: Felhívja az igazgatónő figyelmét arra, hogy korábban a polgármester felajánlotta az iskola vezetése felé, hogy ingyenesen fákat szerez be, amennyiben igény van rá, és elültetésükről az intézmény gondoskodik.

 

Vargáné Balogh Erika: Megköszöni az információt, a tájékoztatót elkészíti. Már küldött a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájára a bejárásról, hiányosságokról tájékoztatást, hiszen a felelősség az iskoláé.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Tájékoztató a szennyvízcsatornázás állásáról

 

Tekauer Norbert: Köszönti Simó Károlyt, megkéri, hogy adjon tájékoztatást a csatornázás alakulásáról

 

Simó Károly: Elmondja, hogy létrejött a társulat, kb. 17 ezer tagja lett, megvolt az alakuló közgyűlés, nyilvántartást, elírásokat folyamatosan javítják. Előfordult, hogy az ingatlantulajdonosok LTP-szerződést kötöttek, és későbbiekben kiderült, hogy volt már szerződésük. A szerződésnyilatkozatokat folyamatosan küldik vissza, az első részlet befizetési határideje október 30. lett, postázzák a befizetési csekkeket is. A kollégák igyekeznek minden kérdésre válaszolni mind telefonon, mind e-mailen. Tárgyalnak, hogy a későbbiekben is lehessen LTP-szerződést kötni. Elmondja, hogy igen durva támadások érik, olyan támadások, amelyek a hozzá nem értésből, a rossz információkból származnak. Nem tudja elfogadni a rágalmazást, mely a Btk-ba ütköző cselekmény, ha nem lesz vége, meg is teszik a megfelelő lépéseket. Az intéző bizottság tagjai nem kapnak pénz a munkájukért.

 

Macsotay Tibor: Meg tudja erősíteni, hogy nem kapnak pénz, hiszen ő is tagja az intéző bizottságnak. Ezek az emberek véleménye szerint elkötelezettek.

 

Tekauer Norbert: Elhozta a szervezés végeredményéről készült statisztikát, a részönkormányzat területén 74,62 %-os a részvételi arány.

 

 

Dr. Szegedi László távozott, így az ülés határozatképtelenné vált, a napirendek tárgyalását a részönkormányzat testületének jelenlévő tagjai tovább folytatták.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: A 6-os és 7-es országos főközlekedési utak Érd belterületén lévő szakaszának súly-, illetve sebességkorlátozására vonatkozó javaslatok megvitatása (szóbeli)

 

Tekauer Norbert: Kapitány Úr szakmai véleményét kérné a forgalomkorlátozásra vonatkozóan. A 6-os, 7-es út városon keresztülmenő része gyakorlatilag szabályozatlan volt. Az ott élők nyugalmának, biztonságának érdekében olyan lépéseket kellene tenni, amivel figyelmeztetik az arra közlekedőket. Gondol itt sebességkorlátozó táblák kihelyezésére. Sajnos a tehergépkocsiknak fizetős az érdi tetőig az autópálya, így leginkább a 7-es úti átjövő szakaszon közlekednek.

 

Kozma Károly r. alezredes, kapitányságvezető: A Közrendvédelmi Bizottság ülésén is többször elmondta, most is kihangsúlyozza a közlekedési kataszter szükségességét. Úgy tudja, hogy felvételre került a Polgármesteri Hivatalban egy közlekedési szakember, aki már dolgozik rajta. Ez hosszú munka lesz, hiszen átfogó felméréseket kell készíteni. A csatornázás is a város előtt áll, hiszen ezt követően kerül sor folyamatosan az utak szilárd burkolattal való ellátására.

 

 

 

Tekauer Norbert: Tájékozódni fog, hogy halad a kataszter készítése, illetve az előkészületek.

 

Császár Jánosné: Balatoni úti járda szükségességére hívja fel ismételten a figyelmet, valamint a Balatoni úton indokolt lenne gyalogátkelő felfestése az Orchidea utca környékén.

 

Tekauer Norbert: A saját keretből szerették volna meghosszabbítani a járdát az Orgona utca Őszirózsa közötti szakaszon. Annak idején, amikor a Tesco építkezett Érden, a közútkezelőnek be volt tervezve a 6-os 7-es út kereszteződésébe körforgalom, azonban a Tesco saját pénzből építtette meg. Az onnan felszabaduló összeget a közútkezelő felajánlotta, hogy a Balatoni úti járdákat, közút csatlakozásokat kialakítja. Ez tervben volt, úgy tudja, hogy a kocsibejárók kiépítésén nem tudnak megegyezni.

 

T. Mészáros András: Utána fog nézni a tervnek, hogy áll, felveszik a kapcsolatot a közútkezelővel.

 

Tekauer Norbert: Hosszú ideje húzódik a 6-os úton lévő gyalogátkelő létesítésének kérdése. A Városüzemeltetési Iroda vezetőjétől most kapta meg az értesítést, hogy a közútkezelő arra a helyre nem terveznek gyalogátkelőt.

 

T. Mészáros András: Azokra az utakra, amit nem a város kezel, a közútkezelő hozzájárulását kell beszerezni a járdaépítéshez, gyalogátkelő létesítéséhez.

 

Koppányi Csaba: Örülnek az M6-os szakasznak, de nagyon rossz a tájékoztatás, rosszul van kitáblázva.

 

Tekauer Norbert: Intézkedni maximum annyit lehet, hogy felhívják a figyelmét a kezelőnek, hogy a táblákat egyértelműen tegyék ki.

 

Szabó János: Véleménye szerint az M6-os szakasz átadásával nem javult a közlekedés a 6-os úton.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Tájékoztatás a térfelügyeleti rendszer kialakítására vonatkozóan

 

T. Mészáros András: Elmondja, hogy az önkormányzat 2008. évi költségvetésében 25 millió forintot különített el a Közgyűlés a térfigyelő rendszer kiépítésére. Tavasszal pályázatot nyújtottak be ”Érdi bűnmegelőzési és közbiztonság javítási kisprojekt” címmel a Gazdasági Minisztérium  által kiírt felhívásra. Az elmúlt héten megérkezett a tájékoztatás arról, hogy 10 millió forint támogatást biztosítanak a kisprojekt megvalósításához, így 35 millió forint áll rendelkezésre a munkálatok megkezdéséhez. A csütörtöki közgyűlésen javaslatot fog tenni arra, hogy a térfigyelő kamerarendszer megvalósítása három év alatt ütemezetten valósuljon meg, 2009-ben és 2010-ben 25, illetve 20 millió forintot különítsen el a beruházásra a közgyűlés. Természetesen a rendszernek lesznek működtetési költségei. A térfigyelő kamerarendszer megvalósítására közbeszerzési eljárást kell kiírni. A Közgyűlés szintén csütörtökön dönt a kapitány úr előterjesztése alapján az ütemezés szakmai részéről is. A munkát elindítják, és azt várják tőle, hogy egyrészt elriassza a bűnözőket, másrészt a közterületen érezhető deviáns viselkedések láthatóvá és felderíthetővé válnak, hatékonyabban tud a rendőrség közbelépni. Biztos benne – környező települések tapasztalatai alapján - hogy van bűnmegelőző hatása, illetve felderítő hatása.

 

Kozma Károly r. alezeredes: A rendőrségi törvény szabályozza a képfelvétel és hangfelvétel szabályait, szigorú előírások vannak. Mint polgármester úr is elmondta, tapasztalható a közterületeken a deviáns magatartási formák megjelenése, mely a lakosság biztonságérzetét rossz irányba befolyásolja.

 

Macsotay Tibor, az Érdi Polgárőr Egyesület elnöke: A műszaki részről ad rövid tájékoztatást. Egy bővíthető rendszerről van szó, az egész rendszer összesen 80 kamerát bír el, bár tovább fejleszthető. A koncepció, amit kidolgoztak 24 aktív kamerát, és 26 inaktív kamerát tartalmaz. Tudni kell, hogy maga a doboz kerül nagyobb összegbe. Valószínűleg a pillanatnyilag rendelkezésre áll keretből 8 kamera telepítése valósítható meg. A kamerák mozgathatóak, egyik dobozból a másikba áthelyezhetőek, illetve 360 fokban forognak.

 

Kozma Károly r. alezredes: Tájékoztatásul elmondja, hogy Százhalombattán működik a térfelügyeleti kamerarendszer. A térfigyelő kamera látósugarában nem történt bűncselekmény, egy év alatt 13 %-al csökkent a bűncselekmények száma a városban.

 

Tekauer Norbert: Folyamatos figyelést biztosít a kamerarendszer, de van-e mögötte erő, hogy a helyszínre tudjanak vonulni?

 

Kozma Károly r. alezredes: Vonuló szolgálat biztosított a kamera által esetlegesen észlelt eseményekhez. Hangsúlyozza azonban, hogy az összefogásban is nagy erő rejlik. Mindenféleképpen kell tenni a deviáns magatartási viselkedések ellen.

 

 

5. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Tájékoztató az utcanév táblák elhelyezéséről, tartalmáról

 

Tekauer Norbert: Tájékoztatja a részönkormányzat tagjait, hogy a város egész területén új utcanév-táblákat fognak kihelyezni, melynek első üteme még 2008-ban elkezdődik. Az utcanév táblákon a szándékok szerint szerepelni fog a város és az utca nevén kívül a településrész hagyományos neve is. A részönkormányzat területét érintő utcanév táblákon „Érdliget” szerepelne.

 

Szabó János: Ezt már eldöntötte az Önkormányzat, a médiában már így szerepel. Túl nagy területet foglal magában és a Tesco mögötti terület kimaradt.

 

Tekauer Norbert: A saját keret felhasználásából elkészült a Templom előtti járda. A Nádas utcában lévő híd építése is elkezdődött. A Lapály utca mart aszfaltozása is megkezdődött. A szelektív gyűjtő alulról el lett bontva. A Hortobágy utcánál is elkezdődnek a korábban megbeszélt munkálatok. Megköszöni a részvételt, az Érdligeti Részönkormányzat ülése 20 óra 10 perckor befejeződött.

 

K. m. f.

 

 

 

 

                                                                                                            Tekauer Norbert

                                                                                                                        elnök

 
Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria