erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető 2009.01.26
2009.01.26. hétfő 15:37

Normal 0 21

Emlékeztető

 

 

Készült: 2009. január 26-án a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában tartott Érdligeti Településrészi Önkormányzat üléséről.

 

Normal 0 21

Tekauer Norbert elnök: Köszönti a megjelent tagokat, megállapítja, hogy 5 fő megjelent, az ülés határozatképes.

 

 

A Települési Részönkormányzat Testülete  egyhangúlag egyetértett a napirendi javaslattal:

 

 

NAPIREND:

 

1. Tájékoztató a Közgyűlés 2009. január 26-i ülésének lényegesebb napirendjeiről:

 • Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló, 13/2005. (IV. 4.) ÖK. számú rendelet módosítására
 • Javaslat egészségházak létrehozására Érd Megyei Jogú Város területén
 •  

  2. Javaslat Érd Megyei Jogú Város városrészeinek területi lehatárolására és elnevezésére

   

  3. Esetlegesen javaslatok megfogalmazása a Településrészi Önkormányzat részéről az Érd Város Díszpolgára, az Érd Városáért Kitüntetés, az Érd Város Életmű Díja, valamint az Érdi Tudományos Díj kitüntető cím odaítélésére

   

  4. Egyebek

   

   

  NAPIREND ELŐTT:

   

  Tekauer Norbert: Kéri, hogy beszéljék meg a közbiztonsággal kapcsolatos észrevételeket, a rendőrség képviselőjére tekintettel. A Polgárőr Egyesület elnöke később fog megérkezni.

   

  Csánitz József r. tzls.: Elmondja, hogy megnyitották a Duna utcában a Polgárőr Székházat, ahol két fő körzeti megbízott is helyet kapott. Egy polgárőr 24 órás szolgálatot lát el.

   

  Szabó János: Hivatalosan nem látta, hogy megjelent volna a megnyitás.

   

  Tekauer Norbert: Kérdése, hogy milyen bűncselekmények történtek?

   

  Csánitz József: Két-három helyen időseknél eltartási szerződéssel jelentek meg, próbálták aláíratni az iratokat.

   

  Császár Jánosné: Szilveszter éjszaka szétverték a vasút állomást.

   

  Tekauer Norbert: Elindult a közbeszerzése a térfelügyeleti rendszer megvalósításának, az összes hely nincs kijelölve, javaslatok vannak a város, illetve a rendőrség részéről.

   

  Császár Jánosné: Szükséges lenne kamerát telepíteni az állomáshoz.

   

  Tekauer Norbert: A MÁV Zrt. területe.

   

  Szabó János: A MÁV illetékeseivel fel kellene venni a kapcsolatot ez ügyben!

   

  Tekauer Norbert: Kimentek levelek, hogy a városban működő vállalkozások, bankok működjenek közre a kialakításban, egyedül a Tesco Áruháztól jött felajánlás az együttműködésre.

   

   

  1. NAPIRENDI PONT

   

  Tárgy: Tájékoztató a Közgyűlés 2009. január 26-i ülésének lényegesebb napirendjeiről:

  -        Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló, 13/2005. (IV. 4.) ÖK. számú rendelet módosítására

   

   

  Tekauer Norbert: Elmondja, hogy a díjak 3,5 - 8,9 %  között, átlagosan  6,6 %-al emelkednek. Az árak változnak, annak alapján, hogy kinek milyen szolgáltatást kell igénybe venni. Ágazati infláció 7,3 % a kéményseprő iparban.

   

  Szabó János: Iparos 2000 Bt-től meg kellett volna valakit hívni az ülésre, jelenjenek meg, magyarázzák el a javaslatot. Elvárható lenne, hogy a Kft. képviselője jelen legyen az üléseken. Ez a cég egyszerűen átlép rajtunk. Bármelyik részönkormányzat tesz javaslatot bármilyen napirendhez, a közgyűlés úgyis a saját álláspontját fogadja el. A vízdíj emelésénél egy képviselő volt a Közgyűlésen, aki elmondta a részönkormányzat testületének véleményét. Tudomása szerint több részönkormányzat aggályosnak tartotta a díjemelésre vonatkozó javaslatot. Az Érdligeti Részönkormányzat vezetője sem mondta el a testület véleményét. Egyedül Tóth Tamás képviselő adta elő a részönkormányzat ülésén megfogalmazott véleményt. 

   

  -        Javaslat egészségházak létrehozására Érd Megyei Jogú Város területén

   

   

  Tekauer Norbert: A mai napon készült el az előterjesztés, ő is most kapta kézhez. A városvezetés úgy határozott, lépéseket tesz, hogy létrejöhessenek az egészségházak annak érdekében, hogy a járó beteg ellátás kulturált körülmények között folyhasson. Kijelöltek hét területet, vagy továbbfejlesztésről lenne szó, vagy új egészségházak létesülnének. Egy másik pályázatot nyert az Önkormányzat a Szakorvosi Rendelőintézet teljes felújítására.

   

  Szabó János: A védőnői szolgálatot is odatelepítik, fogorvos is lesz?

   

   

   

  Tekauer Norbert: Több olyan egészségház is van, amely újonnan fog felépülni. A maga részéről azzal a javaslattal élt, hogy a Tállya utcai önkormányzati épületet bontsák le, az egészségházat ide építsék fel. Azonban a Casino üzletházba telepített orvosok körzete egészen a Törökbálinti útig tart, korábban a Kutyavári utcáról történt leköltözés is problémát jelentett. Nagy területet kell, hogy magában foglaljon egy egészségház, hisz benne van a patika, védőnői, egyéb orvosi szolgáltatások. Nem tudja megmondani, hogy ez a Casino üzletházban elfér-e.

   

  Szabó János: Véleménye szerintegyéb befektetőket kellene találni, létrehoznának a körzetnek két orvossal egy központot. Annak a háziorvosnak, akinek körzete a Törökbálinti út környéke, pedig kialakítani egy harmadik körzeti rendelőt könnyebb megközelíthetőséggel illetékességi területén, hiszen most sem a saját körzetében van. Kéri, hogy gondolják át javaslatát.

   

  Tekauer Norbert: A cél az, hogy a meglévő orvosi rendelőkhöz legközelebb létrehozni az egészségházat. El lehet gondolkodni, hogy a javaslatba bekerüljön, hogy méltányosnak tartanák, ha a Tállya utcában épülne meg az egészségház, de a lakosságszámot mindenképpen meg kell vizsgálni.

   

  Tekauer Norbert: Véleménye szerint ebben az esetben több gond merülne fel, hiszen milyen befektetőt lehet ilyen célra találni? A felvetést jónak tartja. Javasolni fogja, ha nem is egészségház fog létesülni, de ne hagyják veszni a Tállya utcai területet. Időközben megérkezett Macsotay Tibor, az Érdi Polgárőr Egyesület elnöke, akinek megadja a szót.

   

  Macsotay Tibor, az Érd Városi Polgárőr Egyesület elnöke: A részönkormányzat testülete részéről támogatást kér az idei évre 12 millió forint összegre. Elmondja, hogy az elmúlt évben mit tett a polgárőrség, kidolgozta a városvédelmi koncepciót, ami egy komplett program, a polgárőrség, rendőrség, biztonsági cégek együttműködésén alapul. A térfigyelő rendszer kidolgozására 2007. decemberében kapta a felhatalmazást. Információi szerint a térfelügyeleti rendszerre a közbeszerzés már ki van írva. A kapitányságvezetővel a térfelügyeleti rendszer kivitelezését végig fogják kísérni, mert azt a koncepciót szeretnék megvalósítani, amelyet kidolgoztak. Nem szeretne más rendszert. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy január 9-én megnyílt a Duna utcai Polgárőr Székház, 24 órás szolgálattal, a telefonszám 374-459, az Érdi Újságban is meg fogják jelentetni. A térfigyelő rendszer is úgy tud hatásosan működni, hogy mögötte áll a vonuló szolgálat, ehhez a polgárőrség fog egy gépkocsit adni. A térfigyelő rendszer kameráinak helyei a kapitányságvezető javaslata alapján vannak meghatározva. Egyrészt 12 millió forint támogatást kér a rendőrség részére a térfelügyeleti rendszer működtetéséhez, 12 millió forintot a rendőrségi túlszolgálatra. A polgárőrség részére a következők miatt kér 12 millió forint támogatást. Elmondja, hogy az országban egyedülálló URH rendszert telepítettek. Az eddig nyújtott támogatásokkal is elszámolt. A székház fenntartásához a jelenlegi árakat tudták viszonyítani. A Duna utcai épület közműköltsége, a takarítás, az állagmegóvás és a kommunikációs csatornák biztosítása éves szinten 5-6 millió forintot fog jelenteni. Próbálnak külső erőket is igénybe venni, vannak elképzelései, hogy milyen irányba, merre kellene fejlődni. Az igény alátámasztására elmondja, hogy minden reggel, minden iskolában ott vannak, napi rendszerességgel látogatják mind a 12 iskolát, részt vesznek drogprevenciós programokban. Kéri, hogy támogassák a háromszor 12 millió forintot, hogy Érd biztonságosabb várossá váljon. A kapitányságvezető a beszámolójában el fogja mondani, hogy az elmúlt évben 2400 bűncselekménnyel kevesebb történt, mint azt megelőző évben.  Komoly szerepe van a polgárőrségnek is ebben.

   

  Szabó János: Melyik iskolában nem jelennek meg a polgárőrök?

   

   

  Macsotay Tibor: Mind a 12 iskolát rendszeresen látogatják.

   

  Szabó János: Kétségbe vonja, mert a Marianum Általános Iskolát nem

   

  Macsotay Tibor: Azért nem, mert nem tartottak rá igényt. Bementek az iskolába, elutasították javaslatukat.

   

  Szabó János: Nem konkrétan az iskolában, hanem például az iskola környezetére lehetne figyelni. Sokan nem veszik figyelembe a közlekedési szabályokat.

   

  Császár Jánosné: Kérdése, hogy hány térfigyelő kamera lesz a városban?

   

  Macsotay Tibor: Először 30 darab, a beruházás legvégén pedig 80 darab kamera lesz. A Marianum Általános Iskola nem kérte a felajánlott segítséget, kérték, ha lehet, ne nagyon menjenek.

   

  Szabó János: Környező utcákra gondol, Művelődési Központ előtti szakasz.

   

  Macsotay Tibor: Elindultak egy úton, melyet be szeretnének járni. Fontos, hogy egymás segítségére tudjanak lenni.

   

  Szabó János: Egy példa volt a Marianum Általános Iskola, lehetne fejleszteni az elgondolásokat.

   

  Macsotay Tibor: A közgyűlés az elmúlt évben először 5 millió, később 3 millió forint támogatást nyújtott. Ebből a később kapott támogatásból minden polgárőrt felruháznak.

   

  Császár Jánosné: Kérdése, hány fő polgárőr van Érden?

   

  Macsotay Tibor: Jelenleg 74 fő tagja van az egyesületnek, 50 aktív fő. Van egy együttműködési megállapodás a környező településekkel, véleménye szerint ez szükséges. Az elszámolás úgy működik, hogy a könyvelő minden hónapban egyezteti a Közgazdasági Iroda vezetőjével a nagyobb kiadásokat, de minden három hónapra elszámolnak, nem szeretne kontrollálatlan pénzeket.

   

  Koppányiné Bánsági Ildikó: Kérésük lenne, hogy a legközelebbi ülésen kaphassanak tájékoztatást a térfelügyeleti rendszer kameráinak helyeiről.

   

  Macsotay Tibor: Kéri, hogy jelentsék be az állampolgárok, ha gyanús személyek mozgását észlelik.

   

   

  2. NAPIRENDI PONT

   

  Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város városrészeinek területi lehatárolására és elnevezésére

   

  Tekauer Norbert: A városrész lehatárolásával kapcsolatban elmondja, hogy pontosan meg van fogalmazva az előterjesztésben a lehatárolás. Az utcaelnevezésből adódóan az érintett lakosok okmányát illetékmentesen cserélik ki az Okmányirodán.

   

   

   

  3. NAPIRENDI PONT

   

  Tárgy: Javaslatok megfogalmazása a Településrészi Önkormányzat részéről az Érd Város Díszpolgára, az Érd Városáért Kitüntetés, az Érd Város Életmű Díja, valamint az Érdi Tudományos Díj kitüntető cím odaítélésére

   

  Szabó János: Emberileg, szakmailag Maklári István érdligeti plébános személyére tesz javaslatot Érd Városáért Díj adományozására.

   

  Tekauer Norbert: Írásba foglalja, és az Érdligeti Részönkormányzat javaslataként benyújtja Érd Városáért Díj adományozására Maklári István érdligeti plébános személyét.

   

   

  4. NAPIRENDI PONT

   

  Tárgy: Egyebek

   

  Szabó János: Nem látszik a részönkormányzat munkája. A város honlapján 2007-es adatok vannak.

   

  Tekauer Norbert: Mivel több kérdés, észrevétel nincs, megköszöni a részvételt, az ülés befejeződött.

   

   

  K. m. f.

   

   

   

   

                                                                                                               Tekauer Norbert

                                                                                                                          elnök

   

   

  Nyomtatás
  Ajánlás a Facebook-on Share
  Események
  2018. december
  HKSzCsPSzV
       12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31
  Felhívások
  Meghívó
  2018.12.10. hétfő 10:00
  Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
  2018.12.11. kedd 17:00
  Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
  2018.12.13. csütörtök 09:00
  Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
  foldrajzi.jpg
  katasztrofa
  erdi_ujsag_2016.jpg
  Érdi Lap
  tamop
  napraforgp
  Érdi galéria