erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető 2009.02.23.
2009.03.18. szerda 14:35

 

Emlékeztető

 

 

Készült: 2009. február 23-án a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában tartott Érdligeti Településrészi Önkormányzat üléséről.

 

 

 • v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

  Készült: 2009. február 23-án a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában tartott Érdligeti Településrészi Önkormányzat üléséről.

   

   

  Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint a részönkormányzat tagjai

   

   

  Császár Jánosné: Köszönti a megjelent tagokat, megállapítja, hogy 5 fő megjelent, az ülés határozatképes. Elmondja, hogy Tekauer Norbert elnök megbetegedett, személyét kérte fel az ülés levezetésére.

   

   

  A Települési Részönkormányzat Testülete  egyhangúlag egyetértett a napirendi javaslattal:

   

  NAPIREND:

   

  1. Tájékoztató az Érdligeti Településrészi Önkormányzat 2008. évi tevékenységéről

   

  2. Javaslat a 2009. évi önálló képviselői keret felhasználására

   

  3. Javaslat térfigyelő rendszer keretében a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölésére

   

  4. Javaslat a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról 1/1992. (II.07.) ÖK számú rendelet módosítására

   

   

  1. NAPIRENDI PONT

  Tárgy: Tájékoztató az Érdligeti Településrészi Önkormányzat 2008. évi tevékenységéről

   

  Császár Jánosné: Elmondja, hogy Tekauer Norbert elnök elkészítette a részönkormányzat tevékenységéről szóló tájékoztatót. Szerepel benne az elmúlt évben elvégzett beruházások közül a Tállya utca járdajavítás a Duna utca - Topoly utca között, a Néra utca patakhíd felújítása, a Rózsa utca mart aszfaltozása, a Lajta utca mart aszfaltozása, a szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezése a Zagyva utcából a Hortobágy utcához, a vízelvezetés kiépítése az Attila - Antal utcák között. Véleménye szerint jól sikerül felhasználni a keretet.

   

  Szabó János: Ezek megtörténtek, sok minden más elmaradt, reméli a következőkben sor fog kerülni a munkálatokra.

   

   

   

  2. NAPIRENDI PONT

  Tárgy: Javaslat a 2009. évi önálló képviselői keret felhasználására

   

  Császár Jánosné: Kétszer 6 millió forint áll a részönkormányzat rendelkezésre. Ennek felhasználására az alábbi javaslatok vannak: a Képviselői alapból: a Szegfű utcában meg kellene oldani a csapadékvíz elvezetését, a Tállya utca - Túr utca burkolt árkának javítási munkái, illetve építése. Járdaépítési munka szükséges lenne: a Tulipán utcában, a Porcsinrózsa utca, (Balatoni út – Pipacs utca között), Sárd utca, Duna utca (Budafoki út - vasút között), Sárd utca vagy Tétényi út (Bányalég-Budafoki között), Tállya utca, Túr utca.

   

  Molnár Tibor: A Tétényi úton van járda, a Sárd utcában javasolják inkább a kiépítést. Ezeknek a munkáknak az elvégzésével ki is merülne a teljes keret.

   

  Szabó János: A Duna utcában sarkalatos probléma, hogy megáll a víz, hiszen alacsonyabban van a járda, mint az úttest, úgy kellene megoldani, mint a Pipacs utcában. Korábban már szóba került a hirdető táblák kihelyezése, ahol a városrész lakossága tájékoztatást tudna kapni.

   

  Császár Jánosné: Akkor lenne értelme, ha felügyelet alatt lehet tartani ezeket a táblákat, hiszen megrongálják.

   

  Szabó János: A részönkormányzat területén van a polgárőrség. Kérdése, hogy a járdaépítési pályázati program mennyire él még?

   

  Császár Jánosné: Véleménye szerint, amire van összeg, és a járda szükséges, ne várjanak pályázatra.

   

  Szabó János: Korábban többször elhangzott az ülésen, hogy a Tesco által elvégzett munkálatokért cserében a Közútkezelő elvállalta a Balatoni úton a járda megépítését. Ez mikor valósul meg?

   

  Császár Jánosné: Ezt mindig elmondja Szabó János, de ezt itt nem fogják tudni megoldani. Időközben megérkezett a rendőrség képviselője, kéri, hogy rá való tekintettel beszéljék meg a térfelügyeleti keretében a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölésére vonatkozó előterjesztést.

   

   

  3. NAPIRENDI PONT

  Tárgy: Javaslat térfigyelő rendszer keretében a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölésére

   

  Molnár Tibor: Az előterjesztésben fel van sorolva 52 helyszín, azonban 24 db képfelvevő berendezés szerepel.

   

  Szabó János: Kérdése, hogy milyen elvek alapján állították össze a helyszíneket?

   

  Csánitz József r. tzls.: A kapitányságvezető javaslatát fogadta el októberben a közgyűlés.

   

  Szabó János: Ki ült már térfigyelő központban, és tudja, hogy működik? Személye tudja, hogy működik, jár rendszeresen ilyen központban. Hiányolja, hogy nincsenek az iskolák a helyszínek között.

   

  Császár Jánosné: Kérdezi, hogy ni a javaslata, mi hiányzik belőle?

   

  Szabó János: Nem szerepelnek a helyszínek között az iskolák, oktatási intézmények, fontosabb közintézmények, mint pld. az Alsó utcában a Szakorvosi Rendelőintézet. Nem érti, hogy milyen indoka van a kihelyezésnek jelzőlámpás csomópontoknál. Emlékeztet mindenkit, hogy Érden volt már fegyveres pénzintézeti támadás, ezeken a helyszíneken sincs.

   

  Császár Jánosné: Az Önkormányzattól megkeresték a pénzintézeteket, hogy anyagilag nyújtsanak támogatást a megvalósításhoz, azonban egyik sem járult hozzá.

   

  Szabó János: Miért az önkormányzat akarja szponzorálni, miért nem az Érd Nyugalmáért Alapítvány? Véleménye szerint az intézmények inkább egy alapítványnak adnának támogatást a mai pénzügyi helyzet mellett, hiszen egy alapítványi támogatást valamilyen szinten el lehet könyvelni, az önkormányzatnak nyújtott támogatás nem.

   

  Császár Jánosné: Szabó János ismeri az Alapítványt, milyen összeggel rendelkeznek?

   

  Szabó János: Nincs komoly összeg, miért nem az Alapítvány áll a projekt megvalósítása mögé? Rosszul vannak az elvek lefektetve. Másképp állna hozzá egy pénzintézet, ha egy Alapítványnak kellene támogatást adni, más, ha az Önkormányzatnak.

   

  Császár Jánosné: Szabó Jánosnak elmondja, hogy a mai napnak nem az a témája, hogy kell-e a térfelügyeleti rendszer, mert erről döntöttek az elmúlt évben, hogy szükséges. Tavaly már tudták, hogy az Önkormányzat fogja kiépíttetni. A mai téma a felsorolt helyszínek. Szabó János észrevételeit felírta, továbbítani fogja.

   

  Szabó János: Miért kell pont a Burkoló utcát figyelni?

   

  Császár Jánosné: Valószínű, hogy indokolt, eléggé kiesik.

   

  Szabó János: Igen, főleg, ha egy rendőrkapitány lakik ott. A felsoroltak között vannak helyszínek, ahol olyan kereszteződésben kívánnak kamerát telepíteni, ahol ingatlanokra látna rá. Személyiségi jogokat is sért. Pl. Sárd  utca -Duna utca, Apály utca -Garam utca kereszteződés, Körönd.

   

  Császár Jánosné: Azt már elmondta, hogy mi a nem jó, kérdése Szabó Jánoshoz, hogy van-e ebben a megvalósításban véleménye szerint jó is?

   

  Szabó János: Nem biztos, hogy hozzáértő emberek állították össze a helyszíneket, akik a gyakorlatban is végeztek volna már ilyen feladatot.

   

  Molnár Tibor: Költségvonzatát már eldöntötték?

   

  Császár Jánosné: Ez az elmúlt évben már szerepelt az előterjesztésben. Három éves ütemezésben kívánják megvalósítani, csak rendőr figyelheti. Továbbítani fogja az elhangzott javaslatokat. A járőr szolgálatot végző rendőrök véleményének beszerzésére is szükséges lenne a helyszínekkel kapcsolatban.

   

   

   

   

   

   

  4. NAPIRENDI PONT

  Tárgy: Javaslat a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról 1/1992. (II.07.) ÖK számú rendelet módosítására

   

  Császár Jánosné: Az előterjesztés alapján tájékoztatást ad a tervezett új árakról.

   

  Szabó János: Decemberben bemutatták a midi buszt, azóta nem hallottak semmit róla.

   

  Császár Jánsosné: Próbajáratként hirdették meg, tudomása szerint két napon keresztül járt a busz.

   

  Szabó János: Ezzel kapcsolatban a helyi vállalkozók meg lettek kérdezve? Visszatérve a díj megállapításához, a következő kerekítéseket javasolja: a 150,-forintos elővételt meg lehetne hagyni, a gépkocsivezetőnél 200,-forint legyen a jegy. Az egyvonalas havi bérletet meg lehetne hagyni 3200,-forintnak, az egyvonalas félhavi bérletet pedig 1800,-forintnak. Az összvonalas tanuló és nyugdíjas bérlet 1000,-forint, az összvonalas félhavi bérlet 2000,-forint, az össvonalas havi bérlet 3800,-forint legyen.

   

  Császár Jánosné: Az árakat a Volánbusz Zrt. javaslatára a Közgyűlés fogadja el.

   

  Szabó János: Javasolja azt is, hogy a Volánbusz Zrt. kellőképp ellenőrizze tevékenységét, buszsofőrjeit is.

   

  Császár Jánosné: Véleménye szerint a díjakra vonatkozó javaslatokat nem lehet érvényesíteni.

   

  Szabó János: A buszra az első ajtónál lehet felszállni. Az szerepel a rendelet szövegében, hogy „jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási jogosítvánnyal kísérli meg az utazást”. Hogy tudja megkísérelni az utazást, ha a gépkocsivezető nem engedi fel. Ezen felül a 3. §-ra hívja fel a figyelmet: „Jelen Rendelet kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.” Tart tőle, hogy ezt megint komoly „doktori” végzettséggel rendelkező írta!

   

  Császár Jánosné: Véleménye szerint az előző rendeletre vonatkozik. Mivel több észrevétel nincs, megköszöni a részvételt, az ülés 18 óra 50 perckor befejeződött!

   

  K. m. f.

   

   

   

   

                                                                                                            Császár Jánosné

                                                                                                               ülés levezetője

           az elnök megbízásából

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  ÉRDLIGETI

  TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT

  Ikt. szám: 1-52/2009.

   

   

   

   

   

  TÁJÉKOZTATÓ

   

  Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

  2009. február 26-i ülésére

   

  az Érdligeti Településrészi Önkormányzat 2008. évi tevékenységéről

   

   

  Tisztelt Közgyűlés!

   

  Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. december 21-én, 349/2006. számú határozatával létrehozta az Érdligeti Településrészi Önkormányzatot. A létrehozáskor a Közgyűlés meghatározta a településrészi önkormányzat pontos területi határát és tagjainak számát.

   

  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 17/2004. (VI. 1.) számú rendelete tartalmazza a településrészi önkormányzat létrejöttének szabályait. Ennek megfelelően a jelölőgyűlés 11 tagra tett javaslatot. A létrehozás előtt azonban megállapítás nyert, hogy egy jelölt lakóhelye nem a településrész, így a Közgyűlés 10 taggal hozta létre a testületet. A munka megkezdése után egy tag lemondott, ennek megfelelően a mai napig 9 fővel működik a részönkormányzat testülete, javaslataikkal segítve a képviselők munkáját.

   

  Az Érdligeti Településrészi Önkormányzat 2008-ban 10 alkalommal ülésezett, kétszer fordult elő, hogy nem volt a testület határozatképes, üléseit a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában tartja. Rendszeresen részt vesz az üléseken az Érdi Rendőrkapitányság részéről a körzeti megbízott és a polgárőrség képviselője, elősegítve a közös munkát.

   

  A részönkormányzat napirendjén rendszeresen szerepelnek a közgyűlés elé kerülő előterjesztések véleményezése, különösen:

   

 • a közszolgáltatási díjakkal-, a nyugodt, egészséges életet biztosító szabályokkal kapcsolatos rendeletek;
 • a Batthyány program a város gazdasági, fejlesztési elképzeléseiről;
 • a Helyi Építési Szabályzattal összefüggő, szabályozási terv készítésére vonatkozó döntések;
 • az Oktatási-, kulturális-, egészségügyi-, illetve önkormányzati vagyon ügyekkel kapcsolatos előterjesztések megvitatása.

   

  A településrész lakossága az ülésen csatornázási projekt előkészítési, szervezési feladatairól, aktuális állásáról rendszeres tájékoztatást kap.

   

  A város költségvetésében választókerületi alapból 5 millió Ft-ot biztosít a választókerületi képviselők számára, melynek felhasználásáról minden esetben a részönkormányzat megfogalmazta javaslatait, illetve a tagok tájékoztatást kapnak a képviselői keret aktuális állásáról, az elvégzett tevékenységekről, beruházásokról.

   

  Az Érdligeti Településrészi Önkormányzat területén az elmúlt évben elvégzett beruházások közül az alábbiakat említem meg:

   

  Tállya utca járdajavítás Duna utca- Topoly utca között,

  Néra utca patakhíd felújítása,

  Rózsa utca mart aszfaltozása,

  Lajta utca mart aszfaltozása,

  szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezése a Zagyva utcából a Hortobágy utcához,

  vízelvezetés kiépítése az Attila - Antal utcák között.

   

  Egyebek napirendben a tagoknak leginkább a közlekedéssel, szemétszállítással, zöldhulladék elszállításával, a közterület tisztántartásával, a vasútállomáson jelentkező problémákkal, utak, járdák állapotával, közbiztonsággal kapcsolatban volt felvetése.

   

  A részönkormányzat ülése lehetőséget ad a várost, a településrészt érintő problémák megvitatásával kapcsolatos információk összegyűjtésére.

   

   

  Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató elfogadására.

   

  Érd, 2009. február 20.

   

   

   

   

   

                                                                                                            Tekauer Norbert

                                                                                                                        elnök

             

   

 • Nyomtatás
  Ajánlás a Facebook-on Share
  Események
  2018. november
  HKSzCsPSzV
     1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930
  Felhívások
  Meghívó
  2018.11.19. hétfő 18:30
  Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
  2018.11.22. csütörtök 18:00
  Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
  foldrajzi.jpg
  katasztrofa
  erdi_ujsag_2016.jpg
  Érdi Lap
  tamop
  napraforgp
  Érdi galéria