erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető 2009. június 24.
2009.07.11. szombat 15:20

EMLÉKEZTETŐ

Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

 

Az ülés helye: Casino Üzletház (2030 Érd, Balatoni út 66.)

Időpont: 2009. június 24. szerda 17:00 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

Tóth Tamás (Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat): Köszönti a megjelent tagokat és vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés nem határozatképes, de a megjelent tagokra és lakossági érdeklődőkre tekintettel megtartja az ülést. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1)      A lakosságot érintő közgyűlési napirendi pontok megtárgyalása

-         Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2008. évi tevékenységéről – választókerületenkénti bontásban

-         Rendeletalkotási javaslat a parkolóhelyek létesítéséről, megváltásáról, és a fizető parkolóhelyekről (II. forduló)

 

 

2)      Egyebek

 

 

 

1.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2008. évi tevékenységéről – választókerületenkénti bontásban

 

 

IX. Választókerület – Tóth Tamás

 

 

Az éves ütemterv szerint javításra kerültek a szilárd burkolatú utcák (Diósdi út, Kamilla utca, Kankalin utca, Kaktusz utca, Csaba utca, Demeter utca, Kutyavári út, Tárnoki út).

A téli időszakban hideg zsákos aszfalt felhasználásával hárították el a balesetveszélyes útszakaszok hibáit. A nem szilárd burkolatú utcák esetében mart aszfalt felhasználásával kiegyenlítésre, illetve feltöltésre kerületek a keletkezett gödrök, tömörítéssel.

A körzetben gépi és kézi erővel végezték a burkolt és nem burkolt árkok tisztítását.

Gépi erővel hordalék- és iszap mentesítették az Emília utca, Béla utca, Harangvirág utca és Csanád utcai élővízfolyás árokrendszerét is. Kézi erővel tisztításra került a Kutyavári úti és Riminyáki úti burkolt árok.

Az éves ütemterv szerint tisztításra és gépi mosásra került a Diósdi út – Csaba utcai és a Diósdi út – Balatoni úti zárt csapadékrendszer. Dugulások esetében 2-3 órán belül elhárításra kerültek a megjelenő hibák.

A Riminyáki úton a víz biztonságos lefolyása érdekében folyamatos az átereszek ellenőrzése, szükség szerint azonnali beavatkozással elhárítják az előforduló torlódásokat.

Az út menti zöld területek kaszálásánál külön figyelmet fordítanak az élővízfolyások mellett, a patak medrekre is. Nagy gondot jelent a Csanád utca – Ede utcai csapadékrendszer tisztítása és karbantartása az elavult csövek és mederburkolat, továbbá a magán ingatlanokon lévő árokrészek miatt. Folyamatos tevékenység a fő közlekedési útvonalak mentén található zöld területek kaszálása, gondozása.

Heti rendszerességgel végzik a Diósdi út, Riminyáki út és Kutyavári út gépi söprését, párhuzamosan a közterületek tisztántartásával.

Illegális szemétlerakók a kerületben nem található.

A Tárnoki úton a Gyöngyvirág és a Fátyolvirág utca között zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető, víznyelők és utcai rácsos átfolyók beépítésével egy új kiemelt szegélyes 2 m széles aszfaltos járda került megépítésre.

A képviselői keret terhére folytatva lett a Béla utcai élővíz-folyás meder elemes burkolása és az utcai ill. a gépkocsi-behajtók alatti átereszek megfelelő méretűre történő cseréje.

Az árokrendszer az Elek és a Csanád utca között kiépítésre került.

 

 

X. Választókerület – Kéri Mihály

 

 

Az éves ütemterv szerint javításra kerültek a szilárd burkolatú utcák (Fürdő utca, Alsóvölgyi utca, Ürmös utca, Diófa utca, Égerfa utca, Almafa utca, Fenyőfa utca). A téli időszakban hideg zsákos aszfalt felhasználásával hárítottuk el a balesetveszélyes útszakaszok hibáit. Az Ürmös utca, Almafa utca és Fenyőfa utcákban a burkolat nagy mértékű megrongálódása miatt csak szinten tartó javításokat tudtak végezni a gödrök melegaszfaltos kiegyenlítésével, tömörítéssel.

Kézi erővel tisztításra került a Fürdő utca – Alsóvölgyi úti Tepecs árok burkolt része.

Az Alsóvölgyi utca – Felsővölgyi utcán a nem burkolt részeket gépi és kézi erővel tisztították, illetve iszaptalanították.

Heti rendszerességgel gépi seprést végeznek a Kutyavári út, Tárnoki út, és a Szép Ilonka utca kiemelt szegéllyel ellátott szakaszain.

A fő közlekedési utak mentén, továbbá az élővízfolyások szélén folyamatos a zöld területek gondozása, kaszálása.

A Fürdő utcai strand területén üzemeltetik a műfüves pályát, illetve gondozzák a zöld területet.

Áthúzódó beruházásként kivitelezésre került az Ürmös utcán a Tárnoki és a Gyopár utcák között az élő-vízfolyásos árok mederelemes burkolása, megszűntetve egy főleg télen jelentkező balesetveszélyes helyzetet.

Az Alsóvölgyi úton kiépítésre került 2 db gépkocsi kikerülő sziget, megkönnyítve a párhuzamos közlekedést.

Ugyancsak az Alsóvölgyi utcában kiépítésre került egy réteg-víz megcsapoló DRAIN rendszer megszűntetve ezzel a folyamatos út átfolyásokat és a balesetveszélyes helyzetet.

A Felsővölgyi út teljes hosszában 4 m szélességben aszfalt szőnyeg terítése történt így a Törökbálinti út és a Tárnoki út szilárd burkolaton közelíthető meg. Mivel az útpálya nem megfelelő szélességű, és nincs gyalogjárda sem, teljes hosszában 30 km-es sebességkorlátozó és gyalogosokra figyelmeztető tábla kerület kihelyezésre.

A képviselői keret terhére a Keserűfű utcában egy rácsos áteresz került kiépítésre bekötve a meglévő vízelvezető árokba a lakóingatlanok védelme érdekében.

A Szép Ilonka utca a mechanikai stabilizációt követően mart aszfalt burkolatot kapott.

Az Ébenfa utcában ideiglenes vízelvezetés mellett, a talajcserét követően darált beton került terítésre, így téve közlekedésre alkalmassá a járhatatlan utat.

 

 

Gajhoffer Károlyné (lakossági érdeklődő): Megjegyzi, hogy a Kankalin utcában nem került sor javításra. Szinte csak egy kerékpárral lehet közlekedni az utcában, annyira rossz az út és nem javítottak rajta semmit.

 

Tóthné Tas Mária (tag): A Kamilla utcában se került sor javításra.

 

Tóth Tamás: A vasút alatti átereszek kis keresztmetszetűek, ezért a vasút feltartja a vizet. A Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Rt.-vel megállapodtak a vasút korszerűsítés kapcsán ezek bővítésre fognak kerülni. Érden az emberek nem együttmüködőek az önkormányzattal, pedig csak közös erővel lehet valamit elérni.

 

Tóthné Tas Mária: A Kővirózsa utcában a strand mellett még mindig nem lehet közlekedni, ezügyben már többször is szólt, fényképeket is készített és még a mai napig nem történt előrelépés ebben az ügyben.

 

Rusz Lászlóné (lakossági érdeklődő): A Hóvirág utca – Harangvirág utca – Jázmin utca sarkán megjavították a kátyúkat, kérdezi, hogy az utcájukban a legnagyobb kátyút miért hagyták ki.

 

Tóth Tamás: Az állampolgárok szabálykövetési készségét nem lehet pótolni mindenféle egyéb intézkedéssel. Egy szemét megsemmisítő (plazmás megsemmisítő) létesítésének ötletéről tájékoztatja a megjelenteket. Az útépítésekkel kapcsolatban megjegyzi, hogy az idei esztendőben kb. 30 – 40 km út építése várható. A Duna utca végén új körforgalom épül, amit az ALDI üzletlánc építi. Beszámol a tervek szerint a jövő év második felében beinduló helyi autóbusz közlekedésről.

 

 

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Rendeletalkotási javaslat a parkolóhelyek létesítéséről, megváltásáról, és a fizető parkolóhelyekről (II. forduló)

 

Tóth Tamás: Két kérdés van, az egyik az, hogy műszakilag hogyan lehet megoldani azt, hogy a város életképes legyen, a másik, hogy a parkolóhelyek megépítése és üzemeltetése pénzbe kerül. Valakinek meg kell fizetnie. Az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy akárhova mennek ott megállhatnak autóval. A Városközpontban, a Bem téren illetve Érdligeten parkolási díjat kell majd fizetni. Azért kell parkolási díjat meghatározni, mert pályázatot csak így lehet beadni (költséghaszon elemzés mellékelése).

 

 

 

3.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Gajhoffer Károlyné: A Casino Üzletház szolgáltató háznak indult, de mint üzlertház nem életképes. Mindenért a központba kell bemenni. Érdligeten nincs semmi, mindent csak a központba lehet elintézni.

 

Tóth Tamás: A LIDL-lel kapcsolatban nincs tudomása arról, hogy új terveik lennének az érdligeti üzletükkel kapcsolatban. A lakosság tájékoztatása rajtuk keresztül valósul meg. Az önkormányzat hivatalos lapja az Érdi Újság.

 

Szigeti József (tag): Kérdezi, hogy nem gondolkodott-e az önkormányzat a diósdi példához hasonlóan a konténeres óvodákról.

 

Tóth Tamás: Rengeteg ötlet van. Adtak be pályázatot óvoda, illetve bölcsőde bővítésre, de sajnos nem nyertek. A hivatali költözködést megemlíti, hogy az Építéshatósági Csoport a Polgárok Házába a második emeletre fog költözni az Érdi TV helyére, a TV pedig a volt központi Gyógyszertár helyére fog költözni, ahol egy kávéház fog nyílni, ami biztosítja a működését. A város a Svájci alapon nyert pályázatot a vízelvezetés korszerűsítésére. A városnak van Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft., akinek a kezelésésbe adnak olyan érdi városi tulajdonokat, amelyeknek a bérbeadása, hasznosítása, fejlesztése fontos, amit a város nem tud gazdaságosan működtetni, de a Kft. tudja. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kötelezően előírta egy ilyen kft. létrehozását, ami nélkül nem nyerték volna meg a Városközpont fejlesztésére kiírt pályázatot.

 

Gajhoffer Károlyné: Kérdezi, hogy mikor fog megvalósulni a volt érdligeti strand megszépülése, amiről múltkor beszéltek.

 

Tóth Tamás: Ez is napirendi pont lesz a holnapi Közgyűlésen.

 

Gajhoffer Károlyné: Kérdezi, hogy szabadidő sport tevékenységre lehet-e pályázni. Az ófalusi Duna-parton tudná elképzelni a szabadidős tevékenységet.

 

Tóth Tamás: Ez is napirendi pont lesz a holnapi Közgyűlésen. A volt Téglagyár területe különleges rekreációs területként fog szerepelni a rendezési tervekben. Jelenleg ott csak téglagyár épülhetne azon a treülteten, de téglagyárat senki nem akar építeni. A Széchenyi István Általános Iskola felújításáról említést tesz. Egy minimálisan 700 fős iskola lesz, a kis iskola helyére pedig az iskola sport létesítményei kerülnének.

 

Gajhoffer Károlyné: Kéri a rendőrséget, hogy többet járőrözzenek gyalog – legalább a nyári időszakban. Megjelentek a városban az új utcanév táblák, nagyon jók lettek, de szerinte kicsi a betűméret és nincs rajta a számozás, hogy az utca számozása honnan kezdődik.

 

Tóth Tamás: Először kerüljön ki az összes utcanév tábla a városban és majd azután lehet tenni egy olyan javaslatot, hogy amennyiben cserére lesz szükség a táblák esetében, akkor az legyen másképpen szerkesztett.

 

Gajhoffer Károlyné: A ház tulajdonosoknak ház számokat biztosíthatnák, hogy kitegyék a házakra.

 

 

 

Az Érligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat tagjainak kérése, hogy a jövőben is papíron kapják meg a napirendi pontokat.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.14. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria