erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv 2009. február 18.
2009.03.11. szerda 15:16

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 2009. február 18-i üléséről

 

Jelen vannak: 11 megválasztott képviselőből 6 fő, lakossági résztvevők jelenléti ív szerint

 

Helye: Casino üzletház Érd, Balatoni út 66.

 

 

Tóth Tamás elnök: Köszönti a megjelent tagokat, résztvevő érdi polgárokat. Megállapítja, hogy 6 fő megjelent, az ülés határozatképes. Az írásos napirendet javasolja elfogadni.

 

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot elfogadta.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.)   Tájékoztató az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 2008. évi tevékenységéről

Előadó: Tóth Tamás elnök

 

2.)   Javaslat a 315/2008.(XI.20.) KGY határozat módosítására (Érd, Fürdő u. 5. telefonközpont

 

3.)   Javaslat térfigyelő rendszer keretében a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölésére

 

4.)   Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetéséről (I. forduló)

5.)   E g y e b e k

 

 

  1. sz. napirend:

Tájékoztató az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 2008. évi tevékenységéről

Előadó: Tóth Tamás elnök

 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

 

 

Tóth Tamás: Mivel nincs észrevétel a részönkormányzati tagok részéről a közgyűlés elé készített tájékoztatóval kapcsolatban, elfogadásáról szavazzanak.

 

 

Érdligeti - -Kutyavári Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az Érdligeti - Kutyavári Településrészi Önkormányzat munkájáról tájékoztatót.

  1. sz. napirend:

Javaslat a 315/2008.(XI.20.) KGY határozat módosítására (Érd, Fürdő u. 5. telefonközpont

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

 

Tóth Tamás: Nem derül ki számukra, hogy az előterjesztésnek mi az igazi célja. Véleménye szerint kérjék vissza az előterjesztést és legyen jelen a hivatalból vagy a főépítész, vagy a városüzemeltetési és városfejlesztési iroda képviselője

 

Szigeti József: Tudomása szerint a LIDL nagyon sok családi házat a környékén már felvásárolt. Véleménye szerint joga van Érdliget lakosságának is arra, hogy a Parkvárosi részen hasonlóan kialakításra kerülő alközpontot kapjon.

 

Dejtári György területén élő lakos: Alközpont létesítéséről volt szó. Ehhez képest úgy tűnik, hogy az egyéni érdekek dominálnak a területen. Telekspekulációt sejt e mögött. Nem lehet azzal egyetérteni, hogy egy alközponti funkciót betöltő „barakk” épület legyen, mint amilyet általában a LIDL épít.

 

Prepeliczay Istvánné: Ha arról van szó, hogy a LIDL meg akarja venni a területet, akkor vegye meg a Telekom –tól. A LIDL vagy kedvezőbb helyzetre vár, vagy a nagyobb területet később nagyobb áron akarja értékesíteni.

 

Tóth Tamás: Kéri a Részönkormányzatot, hogy szavazzanak az előterjesztés visszahívásáról.

 

Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal egyhangúlag nem javasolja elfogadásra az előterjesztést mindaddig, amíg az előterjesztéshez megfelelő magyarázatot nem fűznek. Véleményük szerint – mivel a határozati javaslatban említésre kerül, hogy az Érdligeti alközpont fejlesztése érdekében történik a kedvezményes földhasználati, illetve bérleti jog biztosítása – a Részönkormányzatnak vagy a főépítész, vagy a városüzemeltetési és városfejlesztési iroda részéről legyen jelen valaki a következő ülésen, aki a felmerülő kérdésekre válaszolni fog.

 

 

3. sz. napirend:

Javaslat térfigyelő rendszer keretében a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölésére

 

Tóth Tamás: Elmondja, hogy a rendőrség jelölte ki ezeket a helyeket, ahol első körben térfigyelő kamerához közterületeket jelölnek ki. Az önkormányzat nyert pályázatot ehhez a programhoz. Kérdésre válaszolva elmondja, hogy sajnos a bankok nem jelentkeztek, hogy bekapcsolódnának. Későbbiekben még pályázhatnak újabb közterületi helyek kijelölése érdekében. Így bővíthető lesz a jelenlegi hálózat.

 

Észrevétel nem volt az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Prepeliczay Istvánné: Kéri rögzíteni, hogy a Duna utca mellett lévő Érdligeti Megállóhelynél legyen kamera, mert lepusztult állapotban van az állandó rongálások miatt.

 

Tóth Tamás: Elmondani kívánja, hogy a közösségi közlekedéssel kapcsolatosan is pályáznak, s ha sikeres lesz, akkor a buszokon is lesz kamera, amely szintén ehhez a rendszerhez fog kapcsolódni. A tervek szerint 43 intelligens megálló is lesz, ahol szintén kamerát helyeznek el.

 

Érdligeti - Kutyavári Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal egyhangúlag javasolja elfogadásra a térfigyelő rendszer keretében a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölését a határozati javaslatban foglaltak szerint.

A részönkormányzat kisebbségi véleménye, hogy a Duna utcát keresztező Érdligeti vasútállomás közelébe is kell ilyen eszközt kihelyezni, mivel jelentős mértékű és állandósult probléma a rongálás.

 

 

4.sz. napirend:

Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetéséről (I. forduló)

 

 

Tóth Tamás: A költségvetés a városfejlesztés szempontjából jónak mondható, de sajnos az intézmények finanszírozásával kapcsolatosan fenntartással kezelhető. Kérdésre válaszolva elmondja, hogy kötvény már az előző évben vettek fel – ami természetesen hitelnek számít – melynek egy részét még nem használták fel, hiszen csak a támogatott fejlesztések önrészeire szánják.

 

Prepeliczay Istvánné: Megerősíti Tóth Tamás véleményét az intézményekkel kapcsolatban, hiszen a normatíva csökkenés rejtve van ugyan a csoportfinanszírozás intézményével, de sajnos az intézmények állami ellátása egyre szűkül. Úgy gondolja, hogy lesznek problémáik a város intézményeivel, de a költségvetést így kell elfogadni.

 

Tóth Tamás: A költségvetést módosítani fogják az év során, így javasolja, hogy támogassák a költségvetési terv elfogadását.

 

Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési javaslatot.

 

Dejtári György: Véleménye szerint a helyi iparosokat és vállalkozókat kellene a városi munkákra foglalkoztatni.

 

Tóth Tamás: Brüsszelnek is az a véleménye, hogy egy eu-s pályázat esetében is ki lehet mondani azt, hogy előnyben részesül az, aki helyi vállalkozóként jelentkezik a munka elvégzésére.

 

Szűcs Lászlóné: Az ipartestület már csak azért tud talpon lenni, mert a SIGNÁL biztosítót működteti. Az építőipari vállalkozások ott kötik meg biztosításaikat. Már csak 4 szakosztály működik a testületben. Keramikusként talán már ő az utolsó, aki működik a területen. Az Ipartestület érdekérvényesítő képessége, szerepe szinte a nullával egyenlő.

 

Tóth Tamás: A csatornázási projekttel kapcsolatban felhívta az ipartestület figyelmét, hogy e szakmában dolgozók tömörüljenek konzorciumba, azért, hogy az érdi csatornát ők építsék. Mai napig nem történt meg a konzorciumba tömörülés. A gazdákkal is az a probléma, hogy nem fognak össze, így erőviszonyt sem tudnak kialakítani maguknak.

 

Szigeti József: Meglátása szerint a részönkormányzatnál „bizottságként” egy külön menedzsmentet kellene kialakítani, aki segíti a helyi vállalkozókat a pályázatok vagy egyéb város által meghirdetett munka során.

 

Tóth Tamás: Ez nem járható út, hiszen ilyen feladata nem lesz a részönkormányzatoknak.

 

Dejtári György: Sajnos nem ismerik fel az emberek sem a városban, sem az országban, hogy működtetést csak üzleti alapon lehet megoldani. Véleménye szerint a csatornázásból ki kellett volna maradnia a városnak, csak az elképzeléseit kellett volna nyílttá tenni. A lakosságnak kellett volna összeállnia és bankot keresnie a beruházás megfinanszírozására. Utána a működtetést vállalkozásba lehetett volna adni. Ugyanez az egészségházak építésével kapcsolatos álláspontja is.

 

Tóth Tamás: Javasolja, hogy szavazzanak arról, hogy a pályázaton elnyert munkák esetében részesüljön előnyben a helyi vállalkozó. E tény már a kiírásnál is érvényesüljön. Kéri, hogy szavazzanak erről.

 

Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal egyhangúlag javasolja, hogy a pályázaton elnyert munkák esetében részesüljön előnyben a helyi vállalkozó. E tény már a kiírásnál is érvényesüljön.

 

 

5. sz. napirend:

Egyebek

 

Tóth Tamás: Javaslatokat kér arra vonatkozóan, hogy alacsony szakképzettségű emberek esetében milyen munkákra tudnak javaslatot tenni. (Pld. utca-takarítás, ároktisztítás stb.)  A Város 60 ember foglalkoztatási lehetőségét kapta meg a Szociális Minisztériumtól.

 

Prepeliczay Istvánné: Felhívja a figyelmet arra, hogy a Keserűfű-Tárnoki útnál lévő Stop tábla két hónapja ki van dőlve, nincs helyreállítva. Kéri a tábla helyreállítását. 

 

Dejtári György: Felhívja a figyelmet arra, hogy a Keserűfű-Tárnoki út mellett a vízművek táblája félig leszakadt. Kéri, hogy a szolgáltató menjen ki a helyszínre és oldja meg a problémát. A Bajuszfű és a Tárnoki út sarkán a vízelvezető csatornaszemek meg vannak süllyedve, balesetveszélyesek. Véleménye szerint az önerőből készült utakat is megfelelően karban kellene tartania a városnak.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria