erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv 2009. március 25.
2009.04.11. szombat 15:17

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 2009. március 25-i üléséről

 

Jelen vannak: 11 megválasztott képviselőből 8 fő, lakossági résztvevők jelenléti ív szerint 8 fő

 

Helye: Casino üzletház Érd, Balatoni út 66.

 

 

Tóth Tamás elnök: Köszönti a megjelent tagokat, résztvevő érdi polgárokat. Megállapítja, hogy 7 fő megjelent, az ülés határozatképes. Az írásos napirendben jelzett 6 napirendi pontot javasolja elfogadni.

 

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot elfogadta.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1./ Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közfoglalkoztatási Tervének elfogadására („Út a munkához” program)

2./Javaslat az Érd, Fürdő utcai 11914 hrsz-ú közterület bővítésére

3./Javaslatok az Érdligeti Kutyavári Településrészi Önkormányzat 2009. évben felhasználható képviselői 6 millió Ft-os keretére

4./Javaslat a 2009. évi járdaépítési, javítási és karbantartási feladatok meghatározására

 

5./ Tájékoztató a Közgyűlés 2009. március 26-i ülésének anyagairól:

 • Javaslat Érd Város háziorvosi körzeteiről szóló, 14/2002. (VII. 22.) ÖK. rendelet   módosítására
 • Javaslat szociális foglalkoztatás beindítására a Habilitációs Központban
 • Javaslat az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti tervének elfogadására
 • Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére az Érd Városi Televízió és Kulturális Kft-vel
 • Javaslat a város 2009. évi költségvetéséről szóló 20/2009. (III.11.) KGY. rendelet „Sportcélú támogatások” című előirányzatának módosítására
 • Önálló képviselői indítvány: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Rendőrkapitányságának elhelyezési körülményeinek javítására
 • Beszámoló a Központi Ügyelet tevékenységéről
 • Beszámoló a Szociális Gondozó Központ 2008. évi munkájáról

 

 

6./E g y e b e k

 

 

 

 

 

1. sz. napirend:

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közfoglalkoztatási Tervének elfogadására („Út a munkához” program)

 

 

Tóth Tamás: Részletesen ismertette az Út a munkához programot.

 

Birkás Erzsébet: Javasolja az út a munkához program esetében, hogy az állás nélkül maradt pedagógusokat a gyermekek hasznos időtöltésének biztosításához kellene foglalkoztatni. Egészítse ki az iskolai nevelő munkát, az iskolai korlátok miatt nem jut elég idő az erkölcsi nevelésre sem. Vagy rendezhetnének pingpong délutánt, versenyeket. Az alacsonyabb iskolázottságú emberek rendben tarthatnák a buszmegállók és a közintézmények környékét.

 

Tőkés István: Oda kell figyelni arra, hogy semmiképpen sem legyen megalázó a segélyre jogosultnak a munkavégzés.

 

Bagdiné Dudog Orsolya: Mindenképpen javasolja megvizsgálni a munkanélküliek körét, hogy kit, hova lehet alkalmazni. Lehetne sokak esetében előírni azt, hogy végezzék el a 8. általánost a segély ellenében. Véleménye szerint a rendőrök, polgárőrök munkáját is segíthetnék ezek az emberek.

 

Tóth Tamás: Felkéri a tagokat és jelenlévőket, hogy különböző javaslatukat gyűjtsék össze azért, hogy Segesdi János alpolgármester úrnak át tudják adni.

 

Érdligeti - -Kutyavári Településrészi Önkormányzat 7 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a Közfoglalkoztatási Terv elfogadását.

 

 

 

2.sz. napirend:

Javaslat az Érd, Fürdő utcai 11914 hrsz-ú közterület bővítésére

 

Tóth Tamás: Részletesen ismerteti a Lidl elképzeléseit, illetve a Fürdő utcában kialakítandó parkolósáv megoldását.

 

Prepeliczay Istvánné: Fontosnak tartja, hogy fát semmiképpen se vágjanak ki., a környezetvédelmi előírásokat tartassák be. Véleménye szerint sok parkoló autóra nem kell számítani, hiszen a vasútállomás mellett is kihasználatlan a parkoló.

 

Tóth Tamás: Osváthéknak és a kínai étteremnek sem lesz parkolója, a Lidl felvásárolta a környéket.

 

Bagdiné Dudog Orsolya: Felvetődik benne, hogy a parkoló meddig nyúlik be, hiszen ott a patak. Szigorúbb feltételeket kellene az önkormányzat felé is szabni a LIDL-ön kívül közterület védelmével kapcsolatban.

 

Tőkés István: Egyet tud érteni azzal az igénnyel, hogy legyen környezetbarát közterület kialakítva.

 

Szigeti József: Nincs pontosan leírva, hogy hol van a telekhatár, és ott a területen nagyméretű fák is vannak, amit szeretnének megvédeni.  Kiviteli tervre lenne szükség.

 

Kocsner János: Véleménye szerint a környezet végre rendezetté válik, támogatja a javaslatot. Felhívja a figyelmet arra, hogy a patak szabályozását is meg kell oldani!

 

 

Érdligeti - -Kutyavári Településrészi Önkormányzat 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja az elképzelést, de felhívják a figyelmet arra, hogy a patak szabályozását is meg kell oldani.

A Részönkormányzat kérése, hogy engedélyezési szintű méretarányos tervet mutasson be a részönkormányzatnak a LIDL képviselője.

 

 

 

3. sz. napirend:

Javaslatok az Érdligeti Kutyavári Településrészi Önkormányzat 2009. évben felhasználható képviselői 6 millió Ft-os keretére

 

 

Tóth Tamás: Tájékoztatásul elmondja, hogy Kéri Mihály képviselő 10. számú választókerületi keretéről beszámolni nem tud. Saját képviselői keretéből a Béla-Botond-Csanád utcában szeretné a vízelvezetést megoldani.

 

 

Érdligeti - -Kutyavári Településrészi Önkormányzat 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy  a 9. sz. választókerületre eső 6 millió Ft-os képviselői keretösszeg a Béla- Botond- Csanád utca vízelvezetésére kerüljön felhasználásra.

 

 

 

4 sz. napirend:

Javaslat a 2009. évi járdaépítési, javítási és karbantartási feladatok meghatározására

 

Tóth Tamás: Tájékoztatást ad a járdaprogramról, amelyben 2 millió Ft-ot adnak választókerületenként. Ismerteti elképzelését a járdaprogram keretében mely utcák valósulnának meg Béla utca – Hóvirág-Jázmin utca.  A 10. választókerületben a Ligetszépe- Égerfa – Ürmös utca. A Botond-Csanád Béla utcát ki kell építeni a csapadékvíz-talajvíz miatt. Fontos, hogy a Riminyáki útra el lehessen vinni a csapadékvizeket.

Majd a 6 millió Ft-os képviselői kerettel összefüggésben tájékoztatja a jelenlévőket a következőkről: Minden évben az 5 milliós választókerületi keretéből el tudott készíttetni egy-egy szakaszt. Megkezdődött a csatornázás, így a Hóvirág utcában meg tudják építeni a 3 méter széles utat. Uniós normák szerint csak szerviz utat szabad építeni. Lesznek menekülő szigetek is.

 

Bagdiné Dudogh Orsolya: A kis iskola környékét 20 éve meg kellene már oldani. Az 1 méter 20 cm-es járdán párosan nem férnek el a gyerekek. Oda szélesebb járda kellene, hiszen épületek között gyerekcsoportok járnak naponta. Az önkormányzatnak a közintézményeire jobban oda kellene figyelnie.

 

Kocsner János: A kis iskolánál (Széchenyi) meg kell oldani az önkormányzatnak az egyirányúsítást!!!

 

Tóth Tamás: Lakossági képviselő kérdésére elmondja, hogy a Fürdő utca nem lesz leaszfaltozva, egyirányú utca lesz. 

 

Érdligeti - -Kutyavári Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a járdaépítési programot.

 

 

5. sz. napirend:

 

Tájékoztató a Közgyűlés 2009. március 26-i ülésének anyagairól:

 • Javaslat Érd Város háziorvosi körzeteiről szóló, 14/2002. (VII. 22.) ÖK. rendelet   módosítására
 • Javaslat szociális foglalkoztatás beindítására a Habilitációs Központban
 • Javaslat az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti tervének elfogadására
 • Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére az Érd Városi Televízió és Kulturális Kft-vel
 • Javaslat a város 2009. évi költségvetéséről szóló 20/2009. (III.11.) KGY. rendelet „Sportcélú támogatások” című előirányzatának módosítására
 • Önálló képviselői indítvány: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Rendőrkapitányságának elhelyezési körülményeinek javítására
 • Beszámoló a Központi Ügyelet tevékenységéről
 • Beszámoló a Szociális Gondozó Központ 2008. évi munkájáról

 

 

Tóth Tamás: Részletes tájékoztatást adott a fentiekben felsorolt előterjesztésekről.

 

Érdligeti - -Kutyavári Településrészi Önkormányzat a tájékoztatót  elfogadta.

 

 

6. sz. napirend:

 

E g y e b e k

 

Kaderják Gyula Érd, Kutyavári úti lakos: Az óvoda melletti társasház közös képviselője volt.  Az óvodába érkezőknek rendkívüli problémákat okozott az autók parkolása. A társasház előtti területet (Kutyavári út 12-14.) felajánlották parkolás céljára, de szükségesnek tartja annak funkcióra alkalmassá tételét. Ezt a munkát is elvégezhetnék ennek a programnak a keretében a közmunkások. Fontosnak tartja, hogy fekvő rendőrt helyezzenek el.

 

Prepeliczay Istvánné: Egyetért azzal, hogy  balesetveszélyes ez a hely, hiszen a gyerekek egyik-oldalról a másikra szaladgálnak át.

 

Gaylhoffer Károlyné Diósdi úti lakos: A Hóvirág utcában nem jelzik, hogy az iskolához gyerekek közlekednek. Stop tábla is hiányzik a Jázmin és Diósdi út sarkáról. Nem lehet közlekedni a Harangvirág, illetve a Jázmin utcában, hiszen rettenetesen nagy kátyúk vannak.

 

Érdligeti - -Kutyavári Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a Kutyavári úton az óvoda hosszában, illetve az általános iskola közelében a Diósdi úton a Hóvirág és a Jázmin utca között a gyermekek egészségvédelme érdekében biztonsági intézkedéseket kell tenni. Ez lehet fekvőrendőr, jelzőlámpa stb.

 

 

Prepeliczay Istvánné: A Tárnoki-Keserűfű utcánál a Stop-táblát helyre kellene állítani. Ezt már többször jelezte, sőt azt is, hogy az ott lévő árok be van dőlve újra. A Tárnoki-Bajuszfű utcában az útnál a csatornafedél be van süllyedve.

 

 

Bagdiné Dudogh Orsolya: Az Első Fesztiválra 16 millió Ft-ot áldoznak. Véleménye szerint a kultúra fontos, de nem ilyen célra. Akkor, amikor nincs pénze a városnak. Tartalékba a város összes iskoláinak bútorzatának pótlására 30 millió Ft-ot helyeztek el.

 

 

Kocsner János: Tudomásul kell venni, hogy az ilyen rendezvény beindulása ráfizetésekkel jár együtt.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria