erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2007.
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Az Érdliget-Kutyavári Részönkormányzat 2007. február 12-i ülésének jegyzőkönyve
2007.03.14. szerda 14:12
Jegyzőkönyv

Az Érdliget-Kutyavári Településrészi Önkormányzat

2007. február 12-én tartott üléséről

Készítette: Gyimesi Gabriella

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:Az Érdligeti-Kutyavári  Településrészi Önkormányzat üléséről

 

Jelen vannak: 11 megválasztott képviselőből 9 fő, a jelenléti ív szerint

Helye: Casino üzletház Érd, Balatoni u.

 

Tóth Tamás elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a településrész lakosságának résztvevőit. Megállapítja, hogy 9 fő megjelent, az ülés határozatképes. Tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy eskütételükre 2007. február 22-i ülésen kerül majd sor. Az ülést az SZMSZ szabályainak megfelelően fogja vezetni, de egyelőre még nem határozatot fogalmaznak meg, csak véleményt alkotnak. Javasolja, hogy a 2007. évi költségvetéssel foglalkozzanak ezen az ülésen, hiszen ezt már érintették az előző alkalommal is. 

 

Érdliget-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a napirendet elfogadta.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1.)     Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének megtárgyalására.

2.)     Egyebek


1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének megtárgyalására

 

Előadó: Tóth Tamás képviselő, részönkormányzat elnöke

 

Tóth Tamás: Részletes tájékoztatást adott a költségvetésről, annak eljárási folyamatáról. Az abban részletezett minimális fejlesztési lehetőségekről. Fejlesztési tanácsnokként fő feladata a fejlesztés. Kezdeti stádiumban van sok minden, ezért erről nem tud még beszámolni. Véleménye szerint a közgyűlés felé egy-két dolgot szabad csak a költségvetéssel kapcsolatban javasolni a megvalósíthatóság miatt. Ismerteti a korábbi ülésen elhangzott javaslatokat, úgymint a Diósdi út- Csaba utca -Hóvirág utca szakaszán járdakészítés. A Diósdi úton lévő iskola biztonságos közlekedésének megoldása. Tárnoki – Csaba - Kutyavári út szakaszánál meg kell oldani a járdát szintén a biztonságos közlekedés miatt. Alsóvölgyi - Felsővölgyi-Törökbálinti úti szakaszon szintén szükség van a gyalogos közlekedés biztosítására. Végig kell gondolni, hogy a saját kerületükre jutó pénzből mit tudnak megoldani, hiszen erre 10 millió Ft-ot kapnak. A Tárnoki úti óvoda kútja tisztításával lehetővé válik a növények locsolása, így kevesebb lesz az ivóvíz-használat.  A játszótéri eszközökre beállított pénzmennyiség szinte csak az oktatási intézmények területén lévőkre elegendő. Legfontosabbnak a Diósdi út melletti iskolarész (kisiskola) közlekedési rendezését, a közelben lévő buszmegálló öblösítését tartja a legfontosabb feladatnak.

 

Tőkés István: Valóban ennek a közlekedésbiztonsági szempontból jelentős beruházásnak meg kellene történnie.

 

Varga György: Véleménye szerint a részönkormányzatnak főként a jó célokhoz való mozgósításban van szerepe. Szülőfalujában a járdaépítésben tevékenyen részt vállaltak az ott élők úgy, hogy az anyagot és a szakembert az önkormányzat biztosította. Az Alsóvölgyi úton sincs járda és az út szélessége sem megfelelő, így a gyerekekkel közlekedni veszélyes.

 

Tóth Tamás: A csatornázást önerőből kell megoldani, még akkor is, ha uniós forrást is tudnak bevonni. Meg kell találni azt a pénzügyi konstrukciót, amellyel a kispénzű állampolgárok számára is elérhetővé teszi a csatornát. (banki konstrukció, lakáskassza) Ha a csatornázásban részt vevő területen lévő építőközösség úgy dönt, hogy járda is épüljön, akkor ezt meg kell valósítani úgy, hogy az önkormányzat rendelete alapján azt a Városfejlesztési és Műszaki Bizottságtól meg kell pályázni. A részönkormányzatnak, mint ahogy arról már szó esett a szakemberek és a munkájukat adó lakosságot kell összehangolnia. Természetesen aláírásokat is kell gyűjtenie a részönkormányzatnak a lakosságtól, amivel alá tudja támasztani ezt az igényt. Ebben a konstrukcióban élni kellene a kötvénykibocsátással, melyet a vállalkozókkal kellene megvetetni, akik viszont az adózásuk során annak értékét írhatnák jóvá. Természetesen a hivatalnak kell a megfelelő a beruházással összefüggésben a papírok beszerzését vállalnia.

 

Varga György: Ennek a technikáját kell megtalálni. Az iskola körüli terület -közlekedési és egyéb - rendbetétele a közösség életét nagyban befolyásoló tényező.

 

Kocsner János: Több szintű pályázati rendszerre van szükség a komplexebb feladatok megoldásához. Nagyon sok olyan pályázat van, amelyre a kisebb egységek, mint pld. az egyesületek tudnak csak pályázni. Véleménye szerint alapítványt kellene létrehozni.

 

Tőkés István: Úgy gondolja, hogy a csatornázással kapcsolatban űrlapon történő felmérést kellene megvalósítani. Nagyon sok olyan ember van, aki nem viteti el szennyvízét, valószínű, hogy illegális úton szabadul meg tőle. Talán a talajterhelési díj szigorúbb kivetése segíthetne ezen a dolgon.  A játszótéri eszközökkel kapcsolatban is lehetne alapítványi szinten pályázni.

 

Tóth Tamás: Összefoglalva javasolja, hogy a részönkormányzat javasolja a költségvetés elfogadását azzal, hogy területén elvégzendő feladatok közül kiemelt helyet kapjon a költségvetésben a Tárnoki út-Csaba utca- Kutyavári úton a járda elkészítése.

A Széchenyi Általános Iskolához tartozó  Diósdi úton lévő „barakk” iskola épületei előtt a balesetmentes közlekedést biztosító közlekedés kialakítása.

Továbbá az öntevékeny járdaépítés támogatása a hivatal bevonásával.

Aki egyetért az elhangzottakkal, igen szavazattal jelezze.

 

Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat (9 igen szavazattal egyhangúlag) az alábbi véleményt hozta :


Alapvetően támogathatónak tartja a költségvetést, de a településrész lakosságának érdekeit szem előtt tartva az alábbi kérést fogalmazza meg:

 

1.)    A Tárnoki út-Csaba utca- Kutyavári úton szükséges a balesetveszély miatt a járdát elkészíteni.

2.)    A Széchenyi Általános Iskolához tartozó Diósdi úton lévő „barakk” iskola épületei előtt szükséges a közlekedést befejezni, véglegessé tenni. A Tulipán-Harangvirág-Diósdi út kereszteződésében lámpás átkelőhellyel biztosítva a gyermekek biztonságos közlekedését.

3.)    Javasolják, hogy az öntevékeny járdaépítést támogassa Érd Város Közgyűlése úgy, hogy költségvetésében biztosítja egyrészt az ahhoz szükséges munkaanyagot és a megfelelő szakembert.

A településrészi önkormányzat vállalja, hogy mozgósítani fogja a területén élő állampolgárokat a társadalmi munka végzéséhez.

 2. NAPIRENDI PONT

Tárgy:   E g y e b e k

 

Szűcs Lászlóné: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy sokan a Fürdő utcában a felszíni vízbe engedik a szennyvizet.

 

Tóth Tamás: A lakosság részéről jelenlévő kérdésére elmondja, hogy nem számolnak fel többletköltséget, ha a magasabban fekvő út miatt több földet kell kitermelni a csatorna vezetése során. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy forrásvizekkel kapcsolatosan lehet pályázni, gondolják végig a tagok, hogy területükön hol vannak ezek.

 

Kocsner János: Több helyen van ilyen, a Kutyavár mellett, Kakukkfű és a Keserűfű utcában is. Ígéretet tesz, hogy utána fog nézni. Felhívja a figyelmet arra, hogy Batthyány évforduló van. Javasolja a volt strand területét elnevezni.

 

Tóth Tamás:  Véleménye szerint inkább egy térhez hasonló területet kellene elnevezni, mint ami a PLUS áruház melletti rendezésre váró területen (körforgalom) helyezkedik el. (Bajcsy Zs. – Dávid utca – Riminyáki utca  találkozási pontja.) Kéri a részönkormányzat tagjait, hogy értsenek egyet a javaslattal.

 

 

Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat (9 igen szavazattal egyhangúlag) az alábbi véleményt hozta :

 

A Batthyányi évforduló kapcsán egyhangúlag javasolja a PLUS áruház mellett a Bajcsy Zs. út – Riminyáki út – Dávid utca által körülhatárolt területen kialakítandó tér Gróf Batthyányi Lajos nevét kapja meg.

 

Tóth Tamás:  Köszöni az aktív részvételt a részönkormányzat ülését bezárja.

 

A részönkormányzat ülése 20 órakor befejeződött.

 

 

 

k. m. f.

 

 

 

 

                                                                                     Tóth Tamás

                                                                            képviselő,elnök

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria