erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv 2009. február 24.
2009.03.10. kedd 11:16

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2009. február 24-én a Teleki Sámuel Általános Iskolában tartott Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint a részönkormányzat tagjai, Horváth András képviselő, Kozma Károly alezredes, rendőrkapitányság vezető, Macsotay Tibor polgárőrség, Dorogi Viktor körzeti megbízott, Varga Lászlóné Teleki Sámuel Általános Iskola igazgatója, lakossági érdeklődők

 

 

Szabó Béla elnök: Köszönti a részönkormányzat tagjait, a megjelent vendégeket. Javasolja az írásban kiküldött napirend elfogadását.

Megkérdezi a részönkormányzat tagjait, hogy a napirendet elfogadják-e.

 

 

Jelenlévők 7 igen szavazattal a napirendet elfogadták.

 

 

1. sz. napirendi pont: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésére (I.ford.)

 

 

Szabó Béla: Felkéri Horváth Andrást, hogy a költségvetésről néhány szóval adjon tájékoztatást.

 

Horváth András 15. választókerület képviselője: A költségvetés sok bizonytalanságot tartalmaz, hiszen szűkültek a források, a válságkezelés is súlyosan fogja érinti az önkormányzatokat, de ez még előre nem látható. Részletes tájékoztatást adott a hitelállományról, illetve a fejlesztési célú pályázatokról. Sajnos a vagyon növelésére nagyon kevés összeget tudnak beállítani.

 

Szabó Béla: Részletes tájékoztatást ad az előző időszakban történt vagyoneladásokról, amelyek a bevételek szűkülését eredményezték. Továbbá arról, hogy a korábbi költségvetések tervezése hogyan alakult.

 

Füredi László a részönkormányzat tagja: Úgy látja, hogy az elkészített tervezet jó szakmunka, átlátható.

 

 

A Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat egyhangúlag 7 igen szavazattal tárgyalásra alkalmasnak tartja a költségvetést.

 

2. sz. napirendi pont: Javaslat a város címerének és zászlajának alkotásáról és használatáról, valamint az épületek fellobogózásáról és feldíszítéséről szóló, 36/1997. (XII.01.) ÖK. rendelet felülvizsgálatára (2006/123/EK irányelvnek való megfelelés)

 

Szabó Béla: Részletes tájékoztatást adott a város címerének és zászlajának használatáról, illetve az épületek fellobogózásáról szóló rendelet módosításának indokairól. Az önkormányzatnak az Európai Uniós irányelveknek megfelelően a jogharmonizációt végre kell hajtania. Meghatározásra kerül, hogy a zászlók nemzeti, állami ünnepek alkalmával hova kerülnek kihelyezésre.

 

Pappné Pubori Andrea: Emlékezteti a jelenlévőket, hogy a részönkormányzat már korábban megfogalmazta azt a kérelmét, hogy az Iparos utcában is helyezzék ki a zászlókat. „Az M7-esentúl is van élet.” Sőt a 15. számú választókerület pénzkeretéből a zászlótartók és zászlók elkészítésére is szántak erre pénzösszeget.

 

Horváth András 15. számú választókerület képviselője: Valóban kezdeményezték, hogy a választókerületi pénzből oldják meg ezt a feladatot, de a kezdeményezésre azt a választ kapta, hogy a város meg fogja oldani ezt a hiányosságot.

 

Szabó Béla: Írásos javaslattal fog élni, melyben felkéri a közgyűlést, hogy az Iparos út és a Szövő utca is legyen fellobogózva ünnepek alkalmával. Amennyiben a részönkormányzat egyet ért ezzel az indítvánnyal szavazzon.

 

(Az ülésen részt vevő állampolgárok is támogatják ezt a javaslatot.)

 

A Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetért a módosító indítvánnyal, kéri, hogy a közgyűlés úgy fogadja el a rendeletmódosítási javaslatot, hogy az Iparos út és a Szövő utca is legyen fellobogózva ünnepek alkalmával.

 

 

3. sz. napirendi pont: Javaslat a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról 1/1992. (II.07.) ÖK számú rendelet módosítására

 

Füredi László részönkormányzati tag: Javasolja, hogy Budapesthez hasonlóan a kismamák is kedvezményes bérletet vehessenek igénybe a tanulókhoz és nyugdíjasokhoz hasonlóan.

 

Nagy László részönkormányzati tag: Véleménye szerint nem tett meg mindent a VOLÁNBUSZ azért, hogy bevétele legyen. A sofőrök a pénzt elteszik, jegyet nem adnak.

 

Szabó Béla: Részletes tájékoztatást ad a közösségi közlekedésre benyújtott pályázatról, amely keretén belül a városban helyi járat rendszer lesz.

 

Kósa János lakossági érdeklődő: Felhívja a figyelmet arra, hogy az Ürmös utcai járat területén nagyon rossz az út, kátyúkkal teli, így a buszjárat sem tud megfelelően közlekedni.

 

A Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat egyhangúlag 7 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja.

 

4. sz. napirendi pont: Javaslat Érd Megyei Jogú város városrészeinek területi lehatárolására

 

Szabó Béla: Elmondja, hogy a városrészek területi elnevezésével kapcsolatban már döntött a testület, a Fenyves Parkváros elnevezést el is fogadta. A területi lehatárolás pontosítása történik meg. Horváth András által képviselt 15. számú választókerület egy része a Parkváros elnevezést kapja.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel nem történt.

 

Szabó Béla: Javasolja, hogy értsenek egyet az előterjesztéssel.

 

 

A Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat egyhangúlag 7 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja.

 

 

5. sz. napirendi pont: Javaslat az Europlakát Kft-vel kötött szerződés kiegészítésére

 

 

Szabó Béla: Részletesen ismerteti az előterjesztés lényegét, mellyel új utca-névtáblák elkészítésére és kihelyezésére kerülne sor. Az új táblákon már megjelenne egy-egy területrésznek az elnevezése is.

 

 

Az előterjesztéssel összefüggésben a részönkormányzat nem mondott véleményt.

 

 

6. sz. napirendi pont: Javaslat térfigyelő rendszer keretében a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölésére

 

 

Kozma Károly alezredes, rendőrkapitányság vezető: Az előterjesztést szakmai szempontból részletesen ismereti a jelenlévőknek.

 

Macsotay Tibor: Csatlakozva elmondja, hogy elindult már a közbeszerzési eljárás is, így várhatóan már júliusban kiépítésre kerül a rendszer.

 

Kozma Károly alezredes: Tájékoztatást adott a százhalombattai tapasztalatokról, amelyek szerint nagymértékben visszaszorult a bűnözési arány. Ezt követően tájékoztatást adott az Érdi statisztikai adatokról. Sajnos a rablások mellett erősödött az erőszakos bűncselekmények száma is, amihez szintén jól használható a kamera. Megjegyzi, hogy második lépcsőben a kamerák sebességmérésre is alkalmasak lesznek. Kérdésre válaszolva elmondja, az, hogy a Suzuki cég (Bem téren) rossz helyen tárolja az autóit az önkormányzati igazgatási kérdés, a közterület jogosult eljárni és nem a rendőrség.

 

Katona Lajos: A rendőrkapitányhoz intézve megjegyzi, hogy a gyalogátkelőhelynél van 40-es tábla kihelyezve. Véleménye szerint ez nem helyes.

 

Kozma Károly alezredes: Valóban nem kellene annak a táblának kint lennie. A táblákat a város helyezi ki, sokszor a lakosság nyomására, mert sebességkorlátozást szeretnének elérni. Véleménye szerint célszerű lenne két részönkormányzatnak összefognia, és részt venni a közlekedési kataszter felmérésében való közreműködésben.

 

Macsotay Tibor: Felvetésre elmondja, hogy lehetőség van arra is, hogy egy adott közösség fizesse meg a kamera kihelyezésével kapcsolatos költségeket.

 

Horváth András képviselő: Felhívja a figyelmet arra, hogy nincs kamera az Alsóvölgyi és a Felsővölgyi úton.

 

Kozma Károly alezredes: Válaszolva elmondja, hogy azon a területen most nincs szükség a kamera kihelyezésére. Most 50 kamera kihelyezésére tettek javaslatot + 2-re

 

Szabó Béla: Ismerteti a területen tervezett kamerák helyét. Javasolja, ha a rendőrkapitány is egyetért vele, hogy az Esztergályos – Iparos utcai kereszteződés helyett az Iparos utca végén lévő régi buszforduló területére helyezzenek el térfigyelő kamerát.

 

Kozma Károly: Nem látja akadályát, hogy áthelyezzék oda a kamerát. A lényeg az egy ilyen kamera kihelyezésénél, hogy magánterület ne legyen megfigyelhető.

 

Szabó Béla elnök: Szavazásra teszi fel módosító javaslatát, kéri, hogy értsen vele egyet a részönkormányzat.

 

A Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetért azzal, hogy az Esztergályos - Iparos sarok helyett az Iparos út végén lévő volt buszforduló területére helyezzenek el térfigyelő kamerát.

 

 

(Az ülésen részt vevő állampolgárok is támogatják ezt a javaslatot.)

 

 

7. sz. napirendi pont: Beszámoló a Polgárőrség 2008. évi tevékenységéről.

 

Macsotay Tibor: Elmondja, hogy a polgármester ígéretet tett a támogatásukra. Írásban kiküldött beszámolóját nem kívánja részletesebben kiegészíteni. Katona Lajos kérdésére részletes tájékoztatást adott az Érdligeti Központ felújításáról. Megjegyzi, hogy a 12 millió Ft-os támogatásból szeretnének gépkocsi parkot bővíteni. Ma normális egyenruhában járnak a polgárőrök.

 

Varga László iskolaigazgató: Köszöni a Polgárőrök segítségét, hiszen naponta bejárnak az iskolába és ennek pozitív hatása van. 

 

Szabó Béla: Úgy látja, hogy a Polgárőrség beszámolója alapos, így javasolja annak elfogadását.

 

 

A Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat egyhangúlag elfogadja a Polgárőrség vezetőjének beszámolóját.

8. sz. napirendi pont: Javaslatok megfogalmazása az 5 millió Ft-os választókerületi keret felhasználásának tervezéséhez

 

 

Szabó Béla: Elmondja, hogy a költségvetésből várhatóan 6-6 millió Ft-ot használhat fel egy-egy választókerület. Továbbá járdaépítésre is kapnak 6-6 millió Ft-ot úgy, hogy egy választókerületben szavazókörönként 2-2-2 millió Ft-ot költhet el. Járdaépítést a Fuvaros út elején kellene kezdeni 2 millió Ft-tal. Továbbá az Iparos úti járdát folytatnák 2 millió Ft erejéig. A Szövő utcánál a járdaépítést úgy kellene megvalósítani, hogy a két választókerület találkozásától indulva 2-2 millió Ft-ot használnának fel arra az utcára.

A 6 millió Ft-ot – mivel elsősorban infrastruktúra-fejlesztésre kell felhasználni – javasolja, hogy a Visegrádi utca – ami szinte járhatatlan – felújítására szeretné megoldani, melyhez műszaki segítséget fog kérni. A Fűtő utca továbbépítését kellene megoldani az árokrendszer – csapadékvíz elvezetés – és az útfelület helyrehozatalával.

 

Fuvaros utcai lakos: Felhívja a figyelmet arra, hogy az Aknász - Fuvaros utcai saroknál az út járhatatlan kéri ezt is a vizsgált helyszínek közé felvenni.

 

Katona Lajos részönkormányzati tag: Kérése a részönkormányzat elnökéhez – mivel a Bem téri templom három választókerülethez is tartozik hozzájárulást tudnának-e biztosítani a tető megjavításához, mert az apróbb javítási munkák már nem elegendőek. Az elvégzendő munkával kapcsolatban most folyik a becslés, de kb. 1- 1,4 millió Ft-ba kerülne. Elmondja, hogy az atya már elkészítette a sekrestyét.

 

Szabó Béla: Köszöni a javaslatokat. Az elhangzottak alapján elkezdi az előkészítő munkát.

 

 

9. sz. napirendi pont: E g y e b e k

 

Fuvaros utcai lakos: Felhívja a figyelmet arra, hogy az Aknász - Fuvaros utcai saroknál van egy nagy elhanyagolt terület és nyáron is nagy volt ott a gyom.

 

Esztergályos utcai lakos: Felhívja a figyelmet arra, hogy az Esztergályos Iparos utca sarkán elhanyagolt telek áll. Nyáron is nagy gaz volt, ezért kéri, hogy a közterület-felügyelet nézze meg a területet és szólítsák fel a tulajdonost a rendbetételre.

 

Kósa János Bokor utcai lakos: Felhívja a figyelmet a következőkre, és arra kéri, hogy továbbítsák a problémát a megfelelő helyre: A Daróci utcáról a Szovátai útra fordulás korlátozva van, hiszen, most épült egy új szerelőműhely, ami előtt magas tujákat telepítettek. Személygépkocsiból nem lehet kilátni az útra.

 

Szabó Béla: Bemutatja Mauer János urat, aki egy gázszolgáltató képviseletében jött el az ülésre, kéri, hogy hallgassák meg.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria