erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető 2007. november 13.
2007.12.10. hétfő 14:33

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2007. november 13-án a Bolyai János Általános Iskolában tartott Óváros-Újváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint a részönkormányzat tagjai, 1. és 2. választókerület képviselői és lakossági érdeklődők

 

 

Antunovits Antal: Köszönti a megjelent tagokat, javaslatot tesz az írásban kiküldött napirendhez.

A napirendet jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

 

 

1. sz. napirendi pont: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 10/1997. (III. 24.) ÖK. számú rendelet módosítására

 

 

Poszmik János: Nehezményezi, hogy a kézhez kapott anyagban nincs jelezve, hogy mi indokolja az áremelést. Nincs az anyag mellett költségelemzés. Ezen kívül részletesen ismerteti a szolgáltatás minőségével kapcsolatos problémáit. Továbbá a felsorolt fogalmak sincsenek, pontosan meghatározva, melyik munka, mit jelent.  (tartalékkémény, sormunka végzése tartalékkéményen stb)

 

Antunovits Antal: Felhívja a figyelmet, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén – a helyszín és időpont megjelölésével együtt - a szolgáltató is jelen lesz, aki szakmai és áremeléssel kapcsolatos kérdésekre válaszolni fog.

 

Bércesi Tibor: Felhívja a hivatal figyelmét, hogy megfelelően előkészített előterjesztést hozzon a részönkormányzat elé is. Nettó árat tüntessenek fel, továbbá készítsenek összehasonlító táblázatokat 2005-től napjainkig.

 

Glavati István: Egyetért azzal, hogy legyen összehasonlító táblázat.

 

Poszmik János: Mondandóját szó szerint kérte rögzíteni. Koncz úr megemlít egy olyan tételt, „hogy másolat készítése szakvéleményről, ami nem fénymásolat, hanem az irattárból kikeresett másolat adatainak átvezetése az eredeti dokumentumra.” Ezért miért kérnek 1100 Ft-ot, amikor bármilyen hivatalos papír lekérése esetén maximum 100 Ft lehet a másolat.

 

Glavati István: Tűrhetetlen véleménye szerint, hogy egy olyan ember, akire a városban a legtöbb korrupciós panasz van, 30-40 %-os emelésre tesz javaslatot indokolás nélkül. Nem az a probléma, hogy árat emel, hanem az, hogy nem végez munkát érte, csak a díjat szedi be. Véleménye szerint a helyi rendelet nincs szinkronban a BM rendelettel, de a törvénnyel sem. Amíg nincs rendbe téve a rendelet, addig nem szabad ezt elfogadni.

 

Kőrösi Jánosné: Nem fogadható el a díjemelési javaslat, mert nem megfelelő a viszonyítás.

 

Polgár Tamás: A problémát az is okozza, hogy a szolgáltató egyeduralkodó, mást be sem enged erre a területre. Meg kellene engedni, hogy más is végezhessen ilyen irányú szolgáltatást.

 

Glavati István: Koncz István szakhatóságként lép fel, s kéményjavítást egyáltalán nem végez. A törvény egyértelműen megfogalmazza, hogy a működő kéményekre vonatkozik a szolgáltatás. Sajnos a hivatal is csak az ő szakvéleményét fogadja el másét nem, pedig a törvény nem köti személyhez a szakvéleményt. Elmondja, hogy meg fogja keresni a jegyzőt, és a tárgyban szerzett tapasztalatait leírja.

 

Antunovits Antal: Kéri a részönkormányzat tagjainak az állásfoglalását e témában, megkérdezi ki ért egyet az emeléssel.

 

 

A részönkormányzat tagjai a díjemelési javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elutasította, és javasolja felülvizsgáltatni a hatályban lévő rendeletet.

 

 

 2. sz. napirendi pont: Javaslat szervezett hulladék-kezelési közszolgáltatás 2008. évi díjának meghatározására

 

 

Antunovits Antal: A szolgáltató által javasolt emelésről most a helyszínen kaptak anyagot a tagok, remélhetőleg át is tudták tanulmányozni, kéri az észrevételeket.

 

Bércesi Tibor: Ugyancsak azt lehet elmondani erre a beterjesztésre is, hogy megfelelően előkészített anyagot kapjanak meg tárgyalásra, ha 2005 évtől kezdődő kimutatást nem is, de a tavalyi év számadatai a kérelemhez mellé kellene rakni, hogy összehasonlíthatóak legyenek az árak.

 

Mészáros Ildikó: A hivatal munkatársa elhozta a tavalyi évben elfogadott rendeletet, s kiszámítva az emelés majdnem 1500 Ft negyedévente.

 

Antunovits Antal: Támogatja azt a javaslatot, hogy 2005-től induló kimutatás kerüljön a testület elé. S a 2008. évi emelés jelenjen meg az előterjesztésben, százalékos arányában.

 

A részönkormányzat tagjai 9 igen szavazattal egyhangúlag elutasította az ÉRD-KOM által előkészített javaslatot, mivel az anyag nincs megfelelően előkészítve és irreálisan magas a javasolt emelés.

 

 

 

3. sz. napirendi pont: Javaslat a helyi adókról szóló 41/2000. (XII.22.) ÖK. számú rendelet felülvizsgálatára 

 

Antunovits Antal: Elmondja, hogy a jövő héten kapják meg a képviselők az anyagot, így a most elkészült adórendelet módosításával kapcsolatos előterjesztést felolvassa.

 

Bércesi Tibor: Ha nem kapnak kézhez anyagokat, akkor minek ülnek itt, mint a részönkormányzat tagjai előzetes véleményezés okán.

 

Kubatov István: Tájékoztatást adott a parlament által elfogadott bevezetendő ingatlanadóról.

 

Antunovits Antal: Felhívja a részönkormányzat figyelmét arra, hogy a város költségvetése nagyon rossz helyzetben van, ezért gondolni kell az adóbevételek mennyiségére is. Voltak kintlévőségei a városnak, ezért az 1 milliárd forintos kötvénykibocsátásra kapott pénzből ezeket fedezni tudták. Lesznek olyan feladatok, amelyet nem tudnak majd ellátni, hiszen a normatívák is várhatóan csökkenni fognak.

 

Kubatov István: Támogatja Antunovits Antalt abban, hogy támogatni kellene az adórendelet módosítását. Úgy véli, hogy az emelés nem nagy jelentőségű, viselhető. Tudomásul kell venni, hogy nem élhet az önkormányzat csak hitelfelvételekből. Minden évben növekedni fog a hiány, amelyet görgetnek maguk előtt.

 

Pálfi Mária: Kérdése, hogy a lakótelepen, akik részt vettek a  Panel+programban adókedvezményt kapnak-e.

 

 

A részönkormányzat tagjai 1 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 5 tartózkodással az adórendelet módosítási javaslatot elutasította.

 

 

4. sz. napirendi pont: Javaslat VOLÁNBUSZ Közlekedési Rt-vel érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására (ófalusi piaci járat megszüntetése)

 

 

Kubatov István: Tájékoztatást adott a Városfejlesztési és Műszaki Bizottság ülésén megjelenő VOLÁNBUSZ vezetői által tartott tárgyalásról. Éjszakai járatokat teljesen meg akarják szüntetni, amit támogatni nem tud. A 14 órás Óvárosba tartó munkásjárattal kapcsolatosan tett észrevételeket (két busz vigye az embereket) a VOLÁNBUSZ vezetőjének, aki elzárkózott mindenféle megoldástól. A Városfejlesztési és Műszaki Bizottság nem fogadta el a szerződésmódosításra vonatkozó javaslatot.

 

Mészáros Ildikó: Véleménye szerint mivel kedden szinte nem működik a piac, ezért azt a járatot szüntessék meg, de a szombati maradjon meg.

 

Ábel András: Felhívja a figyelmet arra, hogy mindaddig veszteséges lesz az ófalusi járat, amíg a buszról leszálló emberek visszaadják a sofőrnek a jegyeket. Egyetért Kubatov Istvánnal abban, hogy a 14.5-ös buszon utazás valóban gyötrelmes, amit tetéz a II. Lajosból máshova járó gyermekek viselkedése is.

 

Kőrösi Jánosné: Egyetért azzal a véleménnyel, hogy a keddi buszjáratot hagyják el. A II. Lajos megszüntetése miatt indított iskolajáratot valóban meg lehetne szüntetni a kihasználatlanság miatt. Javasolja, hogy a gyerekek névre szóló éves bérletet kapjanak egyszeri alkalommal.

 

 

A részönkormányzat tagjai 9 igen szavazattal, egyhangúlag elutasította a VOLÁNBUSZ szerződésmódosítására vonatkozó előterjesztést. Csak a keddi piaci járat megszüntetésével értenek egyet. A szombati járatot kérik továbbra is biztosítani.

 

Mészáros Ildikó: Felhívja a figyelmet arra, hogy Pusztazámoron dolgozik, ahonnan a gyermekek Sóskútra járnak át iskolába. Éves bérletet vettek számukra, hiszen az önkormányzatnak nincs az előírva, hogy buszt kell biztosítania erre a célra. Felhívja a figyelmet arra is, hogy ebben a gazdasági évben 50 e Ft-ot ad tanulóként iskolás gyermekek buszos utaztatására.

 

Kőrösi Jánosné: Jó lenne, ha időnként rendőr, önkéntes rendőr, polgárőr menne azokon a buszokon, ahol a gyerekek közlekednek.

 

Antunovits Antal: Balogh Csaba a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke megígérte, hogy egy állandó ember kísérni fogja a gyermekeket, akit a munkaügyi központon keresztül foglalkoztat majd a város.

 

 

5. sz. napirendi pont: Javaslat Érd Város 2008. évi költségvetési koncepciójára (különös tekintettel az 1-2-es választókerületre)      

 

 

Kubatov István: Javasolták, hogy az újabb 5-5 millió Ft a választókerületek rendelkezésére álljon. A korábban megfogalmazott javaslataik mind műemlék jellegűek ezért a beavatkozás nem olyan könnyű. (Gazdatiszti Ház felújítása stb.) Tavasszal elkezdhetik a munkát, de természetesen megfelelő tervekre is szükség van, illetve a szükséges engedélyek is akkorra beszerezhetők. Felkéri a Részönkormányzatot, hogy már most, illetve mihamarabb tegyék meg a pénz felhasználására vonatkozó javaslatukat. Összefoglalóan a koncepcióval kapcsolatosan elmondja, hogy előremutató, mindenképpen a fejlődést szolgálja.

 

Kőrösi Jánosné: Nem érti azt, hogy egy ekkora városnak miért nincs intézkedési terve arra vonatkozóan, hogy mit szeretne az intézményeivel tenni. Ha volna, nem kellene az események után futni. Nem érti, hogy a II. Lajos iskola miért a vagyongazdálkodásnál szerepel, mint megoldandó feladat. A Nevelési Tanácsadó foglalkozási struktúráját tekintve kis helyiségekben dolgozik, így véleménye szerint a II. Lajos épülete nem megfelelő számukra. Az önkormányzat most engedte meg az egyik iskolának, hogy 25 fős osztálylétszám felett taníthasson. Miért akarnak a II. Lajossal vagyongazdálkodni, amikor ennek a területnek iskolára van szüksége. Ófalu területrésszel kapcsolatban nincs a városnak közművelődési koncepciója.

 

Kubatov István: Reagálva elmondja, hogy iskolaként nem funkcionál az épület, ezért most csak egy ingatlan, ezért vagyongazdálkodási feladat.

 

Kőrösi Jánosné: Nem akarta elmondani, de a képviselő kimondatja vele, hogy sajnos ófalu kulturális célú illetve műemlékjellegű épületeivel a város nem vagyongazdálkodott ez idáig. (Kis-Kalot, Római úti Hala Ház) stb. A kultúra nem vagyongazdálkodás. Ennek a területnek iskolára van szüksége. Koncepcionálisan van problémája azzal, hogy az épület vagyongazdálkodási elemként szerepel.

 

Kubatov István: Azt a helyzetet, hogy 50 főre leredukálódtak az osztálylétszámok, megörökölték. S emiatt lépni kellett. Természetesen ő is azt szeretné és a város vezetése is, hogy a II. Lajosban újra iskola legyen.

 

Bércesi Tibor: Álláspontja, hogy a költségvetés bizonyos százalékát műemlékvédelemre kellene szánni. Korábban jelentős erőfeszítést tett ennek érdekében, de csekély eredménnyel. Véleménye szerint, ha erre a célra félreteszik a pénzt, akkor lehetővé válhat a fokozatos műemlékvédelmi tevékenység. A hivatalnak kell gondolkoznia azon, ha van műemlékvédelemre pénzösszeg, akkor az legyen felhasználva. (Gazdatiszti ház, Minaret, Templom, Kutyavár környékére stb.)

 

Antunovits Antal: Nyomatékosan felhívja a tagok figyelmét arra, hogy nincs pénz.

 

Bércesi Tibor: Neki konkrét javaslata van a költségvetés 0,5 %-a kerüljön műemlékvédelemre, erről kéri, hogy a részönkormányzat szavazzon.

 

Kubatov István: Tájékoztatásul elmondja, hogy 40 millió Ft volt kulturális alapra, melyből 10 millió Ft-ot Ófalu műemlékeire lehetne vinni. Ha évente csak 10 millió Ft-ot el tudnak költeni a jelenlegi helyzetben jelentős eredmény. Ne felejtsék el azt, hogy a templom egyházi tulajdon. A Szent Mihály templomra adott le javaslatot, a helyszínen most is folynak munkálatok a választókerületi pénzből finanszírozva.

 

Ábel András: Megértik azt, hogy nincs pénz. De egyszer el kell jönnie annak az időszaknak, amikor félre kell tenni a pénzt. Rengeteg levédett épület van, amelyben idős emberek élnek, akik felújítani azt nem tudják. Ezek Érd városának, de az országnak is kincsei. Olyan tervezetet kellene előkészíteni a részönkormányzatnak, az Oktatási és Művelődési Bizottságnak, de a testületnek, amelyben folyamatosan felújításra kerülnek a műemlékek. Más városokban például a külső homlokzati felújításokat az adott önkormányzat fizeti. Először is a tervezési folyamatot kell továbbvinni. Gondot kell fordítani – ha másként nem is természetbeni juttatásként történő ellenszolgáltatással - a műemlékek védelmére. Az elmúlt időszakban nem fordítottak kellő figyelmet ezekre a feladatokra, pedig múlt nélkül nincs jelen.

 

Mészáros Ildikó: Kérdése, hogy van-e vagyonkatasztere a városnak, amelyben fel vannak sorolva a műemlékvédelem alá eső épületek.Van-e prioritási rendszer ezen belül, hogy mi a legelső megoldandó feladat.

 

Antunovits Antal: Részletesen válaszolt a koncepcióval kapcsolatos felvetésekre, 24 órás orvosi ügyelet, fogászati ügyelet, újszülöttek támogatása.

 

Mészáros Ildikó: Kérdése, hogy a pelenka-programra szánt pénzeszközt teljes egészében fel tudják használni, mert magasnak találja a keretet. Kéréssel fordul a hivatalhoz. Nagyon jó hagyomány a 80 évesek köszöntése, de kéri, hogy mielőtt kimennek a családhoz, ellenőrizzék, hogy az időskorú él-e még. 

 

 

A részönkormányzat tagjai 9 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja Bércesi Tibor javaslatát a költségvetési koncepcióba beépíteni, hogy a költségvetés 0,5 %-át a műemlékvédelemre különítsék el. Ezzel együtt javasolja a koncepció elfogadását.

 

 

6. sz. napirendi pont: Javaslat a közterületek használatáról szóló 43/2004. (XII.23.) ÖK. számú rendelet felülvizsgálatára

 

 

Kőrösi Jánosné: Ha azt szeretnék, hogy a civil szervezetek megerősödjenek, illetve több helyi rendezvény legyen, akkor véleménye szerint mentességet kellene élveznie azon non-profit szervezeteknek, akik helyi rendezvényt valósítanak meg. Ne mossák őket össze a mutatványos tevékenységgel.

 

A részönkormányzat tagjai 9 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja, hogy a rendelet 6.§ -(12.§) (2) bekezdés c./ pontja helyébe lépő szöveg változzon úgy, hogy „azok a non-profit szervezetek, amelyek önkormányzati vagy helyi területet érintő saját rendezvényt valósítanak meg a városban, azok mentességet élvezzenek.”

Egyéb vonatkozásban egyetért a tervezetben szereplő kedvezmény biztosításával.

Igényként fogalmazódott meg általános hirdetőtábla kihelyezésére lakossági célú hirdetmények elhelyezése érdekében.

 

 

 

7. sz. napirendi pont: Javaslat a tehergépkocsik közlekedésének súlykorlátozásáról szóló 5/2004.(III.3.) ÖK. számú rendelet módosítására

 

 

Kubatov István: Véleménye szerint ennek a napirendnek a tárgyalása még nem aktuális, hiszen a Városfejlesztési és Műszaki Bizottságnak is az volt a véleménye, hogy először nyíljon meg az M6-os  és a Diósdi úti aluljáró, azt követően szabályozzák a tehergépkocsik közlekedését.

 

Kőrösi Jánosné: Nem ért egyet ezzel az állásponttal. Majd ismételten elmondja az október 11-én megfogalmazott véleményét a VEGYÉPSZER-rel kapcsolatban.

 

Antunovits Antal: Folyamatosan foglalkoznak a témával. Megállapítja, hogy Kubatov István képviselő felvetése kapcsán a részönkormányzat tartózkodik a napirenddel összefüggésben a véleménynyilvánítástól.

 

 

8. sz. napirendi pont: Javaslattétel a választókerületeket érintő 2008. évi fejlesztésekre

 

 

Kubatov István: Véleménye szerint ezt a napirendet nem lehet „ötletelés” alapján megtárgyalni, ezért kéri a részönkormányzat tagjait, hogy mindenki gyűjtse össze javaslatát. Külön kéri Ábel Andrást, hogy tapasztalataival segítse a részönkormányzati tagok és az ő munkáját. Véleménye szerint erre a napirendre jelenlévők nem tudtak felkészülni.

 

Antunovits Antal: Megállapítja, hogy Kubatov István képviselő javaslatával jelenlévők egyetértettek, ezért a napirendet elnapolja.

 

 

9. sz. napirendi pont: Képviselői beszámoló az elmúlt hónapról

 

 

Kubatov István: Részletes tájékoztatást tartott az 1. választókerületben történt munkálatokról. (átereszek cseréje, útburkolati javítások). A II. Lajos Általános Iskola fűtéséért együtt lobbiztak Antunovits Antallal.  Mindenszentek idején a temetők rendbetételét szorgalmazta. A Beliczay-szigettel kapcsolatban információkat gyűjtött, mivel sem őt, mint képviselőt, s az önkormányzat illetékes vezetőit sem keresték meg a szigettel kapcsolatos munkálatokkal összefüggésben. A hivatal által szerzett információ szerint ütemterv készül a Beliczay-sziget rendezésével kapcsolatban. Az utak mentén csak a kivágásra ítélt fákat fogják kivágni.

 

Mészáros Ildikó: Felhívja a figyelmet arra, hogy a Beliczay-szigetet használó horgászok nem viszik el a hozott göngyöleget. Felhívja a figyelmet a területen megjelenő cross motorosokra és quadosokra.

 

Kubatov István: Javasolja, hogy a részönkormányzat az óvárosi civil szervezetekkel együtt menjen ki egyszer a helyszínre és gyűjtse össze a szemetet. 

 

Polgár Tamás: Javasolja, hogy próbálja meg az önkormányzat megvásárolni a szigetet.

 

Ábel András: Tudomása szerint ebben az évben az ÁPV Rt-től vissza lehet igényelni a területet.

 

Kubatov István: Folytatva beszámolóját elmondja, hogy az 1. sz. választókerület hátrányos helyzetű. Háromszor akkora a területe, mint a 2. sz. választókerületé és infrastruktúrában is elmaradottabb. Javasolni fogja a differenciáltabb képviselői keretösszeg kialakítását. (Részletesen ismertette a munkákra elköltött pénzösszegeket.) A legtöbb pénzt a talajvíz, esővíz miatti gondok megoldása vitte el, hiszen a város egész felszíni vize Ófaluban reked meg. De ez vonatkozik a RÁVNA területére is. Ha van olyan sürgős beavatkozást igénylő vízelvezetési probléma az 1. kerületben, akkor az a vismaior alapból 1 mFt értékben még most igényelhető. Részletesen szólt a Szent Mihály templom körüli munkálatokról. (járdaépítés stb.) Fogadalmi Kápolna kerítésének helyreállítása a jövő év feladata lesz, főként azért, mert sokkal súlyosabb a probléma, mint ahogyan azt gondolták. Ha van konkrét terv vagy elképzelés (mivel műemlékvédelmi szempontból is egyeztetni kell - várja a tagoktól.

 

Ábel András és Bércesi Tibor: Az említett 1 millió Ft-os vismaior alapra vonatkozóan javasolja, hogy a templomról lefolyó csatornavizet javasolja földcsatornába helyezni, illetve kivezetni a Római útra. A Fábián Sebestyén Fogadalmi Kápolnához 1985-ös tervek rendelkezésére állnak azt oda tudja adni. A tervek felújíthatók.

 

Mészáros Ildikó:  A kiskápolna témájához kapcsolódva kéri, hogy nézzék meg a tetőszerkezetet, hiszen a cserepek el vannak mozdulva. Gyors beavatkozás szükséges.

 

Bércesi Tibor: Szó volt korábban arról, hogy a közvilágításra rákötik a Minaret megvilágítását. A műemlék környékén indokolatlan a fák megléte javasolja, kivágásukat.

 

Mészáros Ildikó: Javasolja, hogy a választókerületi megmaradt 9 e Ft-ból vegyenek oda növényeket.

 

 

A részönkormányzat tagjai 9 igen szavazattal elfogadta Kubatov István 1. sz. választókerületi képviselő beszámolóját.

 

 

Antunovits Antal: Tájékoztatja a jelenlévőket a lakótelepen, Irén utcában, Alsó, Erzsébet utcában elkészült munkálatokról. A RÁVNA-val kapcsolatban távlati terv fog készülni rekonstrukcióját illetően. (900 millió Ft) Felkéri Poszmik Jánost, ha van ezzel kapcsolatosan terve, akkor bocsássa a rendelkezésére december 15-éig. Ha minden jól megy, akkor a televízió adás is fogható lesz a lakótelep területén. Lakótelepen fásítás is történt, és egy darab játszóeszköz is kihelyezésre kerül.  Kéri a részönkormányzat támogatását, hogy dr. Karácsony István könyvének megjelentetéséhez hozzájárulna 100 e Ft-tal keretéből.  

 

Kubatov István: Szívesen támogatná az ügyet, de sajnos csak 9.126 Ft-ja maradt.

 

 

A részönkormányzat tagjai 9 igen szavazattal, javasolja, hogy Antunovits Antal 2. választókerületi alapból dr. Karácsony István könyvének megjelentetéséhez 100 e Ft-os támogatást nyújtson.

 

 

Antunovits Antal: Folytatva beszámolóját elmondja, hogy az Ágota-Ágnes-Eszter utca mart aszfaltozását szeretné megoldani, de csak akkor, ha az időjárás engedni fogja. Jelezte a város vezetésének, hogy a közlekedési problémát lehetne megoldani, ha azon a területen az M6-os miatt menekülő utat biztosítanának. A panel+programban résztvevő épületeket átadták. Az önkormányzat csak akkor tud ezzel továbbra foglalkozni, ha tiszta tulajdoni viszonyok lesznek a lakásoknál. Tájékoztatásul elmondja, hogy a volt Renault Szalon területén lévő építkezés beruházójának előírták, hogy a lakótelepi lakások előtti szerviz út melletti járdát rendbe hozzák. (Részletesen ismertette a munkákra elköltött pénzösszegeket.)

 

 

A részönkormányzat tagjai 9 igen szavazattal elfogadta Antunovits Antal képviselői beszámolóját.

 

 

10. sz. napirendi pont: Polgárőrség jelentése

 

 

Macsotai Tibor: Részletes tájékoztatást adott tevékenységükről, elmondta, hogy környezetvédelmi csoportot is létrehoztak. Beszámolt továbbá arról, hogy vádakkal illeték azért, mert cigány származású embert nem vesz be a tagok közé, de ezt erkölcsi bizonyítvány megléte nélkül nem teheti.

 

Kőrösi Jánosné: Köszöni, hogy a II. Lajos Általános Iskola ki lett világítva, hiszen annak visszatartó ereje van.

 

 

 

 

11. sz. napirendi pont: Körzeti megbízott beszámolója

 

 

Husa József körzeti megbízott: Részletes tájékoztatást adott a választókerületet érintő eseményekről.

 

 

12. sz. napirendi pont:  E g y e b e k

 

Kőrösi Jánosné: Kéri az önkormányzat segítségét abban, hogy ne zárják be a helyi kis postát.

A Bonton Tánccsoport igénybe venné a II. Lajos Általános Iskola termeit januártól. Továbbá teremfocira is használnák igénybe vennék a tornatermet. Felhívja a figyelmet arra, hogy a Mély utcában építkezések és egyéb bontások folynak. Felkéri a képviselőt, hogy a történelmi városrészre figyeljen oda.

 

Kubatov István: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Városfejlesztési és Műszaki Bizottság döntése értelmében egy vállalkozó felajánlásból 500 e Ft-1 millió Ft-ot az Alsó utca fásítására fogja fordítani.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria