erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2007
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Az Óváros-Újváros Részönkormányzat 2007. január 22.-i ülésének jegyzőkönyve
2007.02.07. szerda 14:04

Jegyzőkönyv

Az Óváros-Újváros Településrészi Önkormányzat

2007. január 22.-én tartott üléséről

 

Helyszín: II. Lajos Általános Iskola

Jelen vannak (a mellékelt jelenléti ív szerint):

-Poszpisek Lajosné, Mészáros Ildikó, Radeczky Andrásné, Nagy József, Pálfi Mária, Polgár Tamás, Poszmik János, Ba Ferenc, Antunovits Antal, Kőrösi Jánosné, Bércesi Tibor településrészi önkormányzati tagok

-Segesdi János alpolgármester, Csibrák Csaba települési képviselő

-Ábel András, Kóboryné Szabó Ildikó, Simó Károly

-5 érdi lakos, a mellékelt jelenléti ív szerint (olvashatatlan aláírás)

 

Az ülés 18,05-kor kezdődött.

Simó Károly elmondja, hogy adminisztratív tévedésből az 1. sz. vk képviselője, Kubatov István nem kapott írásos meghívót. Antunovits Antal kéri, hogy a jövőben figyeljenek oda.

 

Antunovits Antal elnök megnyitja az ülést. Javasolja jegyzőkönyv vezetőnek Simó Károlyt. A jelenlevők egyhangú szavazattal egyetértenek a javaslattal. Jegyzőkönyv hitelesítőnek kér javaslatokat. Mészáros Ildikó és Poszpisek Lajosné jelentkezik, a jelenlevők elfogadják.

 

Javasolja a meghívóban is szereplő napirend elfogadását:

  1. Munkarend, munkaterv megbeszélése
  2. Egyebek

 

Kőrösi Jánosné javasolja a temető ügyét tárgyalni. Antunovits Antal javasolja, hogy vegyék be az Egyebek napirendi pontba.

 

A jelenlevők egyhangú szavazatával elfogadják a napirendet.

 

1.      Munkaterv, munkarend elfogadása

Antunovits Antal javasolja a helyszínen kiosztott tervezet alapján az részönkormányzat éves munkatervének kidolgozását. Összesen 10 rendes ülést javasol, a jelenlegin kívül még 9 ülést. Javasolja, hogy a közgyűlés üléseinek hetében, hétfői napon 18 órakor legyenek az ülések, a II. Lajos Ált. Iskola helységeiben. Kéri, hogy a tagok tegyenek javaslatokat a munkatervre, megjelölve azt az ülést is, amelyen szeretnék, hogy foglalkozzanak vele. Javasolja, hogy a munkatervet a következő ülésen fogadják el.

 

Javasolja, hogy  a részönkormányzat egy Szervezeti és Működési Szabályzat fogadjon el. A helyszínen erre is kaptak a tagok egy javaslatot, áttanulmányozás után egy elkövetkező ülésen hozzanak róla döntést.

 

Segesdi János alpolgármester: a város vezetése azt tervezi, hogy minden választókerületnek legyen 1-1 millió Ft keretösszeg, amelyet az egyéni képviselő javaslatára fognak elkölteni a legszükségesebbeknek ítélt gondok megoldására. Javasolja, hogy a részönkormányzat tárgyalja meg és tegyen javaslatot az összeg elköltésére a választókerületi képviselőknek.

 

Bércesi Tibor korábbi években tett javaslataihoz hasonlóan javasolja, hogy az önkormányzat költségvetésének 2%-át fordítsák műemlékvédelemre. Ebből az összegből egész Érd területén lehetne pályázni.

Ábel András: sok műemlék van, véleménye szerint el kell különíteni  a költségvetésben összegeket legalább az éves karbantartásra.

Elmondja, hogy Óvárosban a templom kivilágítását eddig Bércesi Tibor adományaiból oldották meg (évente 100.000 Ft). Volt egy ígéret a város vezetői részéről, hogy meg lesz oldva ennek pénzügyi fedezete. A Szapáry pincerendszer ajtaja megsérült. Erre is volt ígéret, hogy legalább az ajtót megjavítják. Vannak dolgok, amelyek nem milliós tételeket jelentenek.

 

Segesdi János: több műemlék esetében elkezdték a védelembe vételt. Itt is ez kell legyen: miután megvanank az alapfelmérések, rangsorolni kell. Nem tud ígérni konkrét %-ot, de azt elmondja, hogy lesz az önkormányzati költségvetésben egy „önerő” alap, amelyből biztosítani lehet a jól kidolgozott pályázatokhoz az önerőt. A konkrét esetben az a feladata a részönkormányatnak, hogy részt vegyen a pályázatok előkészítésében, a feladatok rangsorolásában. Elmondja, hogy Tarnai Tündét szándékoznak felkérni a szakmai munkában való részvételre.

 

Ábel András elmondja, hogy a kastély területe régészeti védelmet kapott. Szintén le vannak védve a Beliczay sziget és az Attila vár környéke. Jelzi, hogy tudomása szerint erről nem kapott értesítést a város.

 

Segesdi János kéri, hogy ha valakinek fontos információi vannak, azokat ossza meg a városvezetéssel.

 

Ábel András kéri, hogy ha megbízzák Tarnai Tündét, kérdezzék meg mindig az óvárosiakat, hogy a szükséges információk birtokában lehessen.

 

Segesdi János elmondja, hogy egyelőre csak arról van szó, hogy Tarnai Tünde részt vesz a rendelet előkészítésében. Kéri, hogy a részönkormányzat részéről készítsenek egy előterjesztést, amelyben részletesen, pontról pontra jelzik, mit kell bevenni a rendeletbe. Ha ezek az információk eljutnak, elkészülhet a lista. Amikor teljes a lista, neki lehet fogni a rendeletalkotásnak.

 

Kőrösi Jánosné az SZMSZ-hez kapcsolódóan javasolja, hogy legyen szó benne a fogadóóráról.

 

Ábel András kéri, hogy egy-egy beruházás esetén a város műszaki emberei konzultáljanak az óvárosiakkal.

 

Segesdi János elmondja, hogy a javaslat 3/a pontjában benne van, hogy a részönkormányzatok feladata  az előzetes véleményezés.

 

Simó Károly elmondja, hogy a javaslat szerint az ülések a Közgyűlés ülésének hetén, hétfőn legyenek.

 

Segesdi János kiegészítésként elmondja, hogy így kedden elkészülhet a legfontosabb döntésekről a jegyzőkönyv, szerdán beterjeszthető, csütötörtökre bevihető a Közgyűlésre, ha olyan napirendi pontok vannak.

 

Bércesi Tibor kéri, hogy szavazzanak a költségvetésben műemlékvédelemre szánt pénzek biztosításáról szóló javaslatáról.

Antunovits Antal elmondja, hogy a javaslatot lényegében már a költségvetési koncepció vitájában is képviselte.

 

Segesdi János elmondja, hogy ha kérik, a testületi ülések anyagát kiírják DVD-re és eljuttatják a részönkormányzatoknak is.

 

Poszpisek Lajosné javasolja, hogy az ülések ne mindig Óvárosban legyenek, hanem felváltva a két választókerületben.

 

Az ülések helyszínével kapcsolatban Segesdi János a kiegyensúlyozottság jegyében javasolja, hogy felváltva legyenek az ülések az 1-es és a 2-es választókerületben.

 

Antunovits Antal elmondja, hogy szívesen jön Óvárosba, de meg lehet fontolni más alternatív helyszíneket is: Művelődési Ház, Bolyai Iskola, stb.

 

Ba Ferenc: Nem az a lényeg, hogy hol vannak az ülések, hanem, hogy mivel foglalkoznak.

 

Segesdi János javasolja, hogy kiindulási pontnak fogadják el a munkaterv tervezetét és az SZMSZ javaslatot, a következő alkalomra a beérkezett javaslatokkal kiegészítve dolgozzák ki a végleges tervet.

 

A jelenlevő tagok egyhangú szavazatával elfogadják a javaslatot.

 

  1. Egyebek

 

Poszmik János: a műemlékvédelem ügyében javasolja a városvezetésnek, hogy figyeljenek oda arra, hogy a pénzt gazdaságosan kell felhasználni.

Ábel András javasolja, hogy vegyék fel a kapcsolatot olyan szakemberekkel, akik ismerik Érdet, értenek hozzá (Búzás, dr. Tormai).

 

Mészáros Ildikó: nem a döntés helye a fontos, hanem a döntés módja az érdekes. Pl. ha egy lakótelepi probléma merül fel, az óvárosiaknak nincs helyzetismerete, nehezebben tudnak dönteni. Javasolja, hogy ha specifikus a kérdés, csak az érintett választókerület képviselői hozzanak róla döntést.

 

Segesdi János: Érden 16 választókerület van. A települési képviselők felelős döntést csak úgy hozhatnak, ha a legtöbb információ rendelkezésre áll. A Hivatal feladata az, hogy a döntések legyenek jól előkészítve. Minden képviselő a 28-ból kell döntsön akkor is, ha nem járt mondjuk a helyszínen. Nem tartja jó megoldásnak, hogy más választókerület problémáival ne foglalkozzanak. Meg kell ismerni a problémákat és felelős döntésekhez minél több információt beszerezni.

 

Antunovits Antal: Ha jól elő van készítve, akkor lehet dönteni.

 

Ábel András: Különböző pletykák keringenek a II. Lajos Iskoláról. Olyanokat hallani, hogy a Mórával akarják összevonni vagy sportcentrumot csinálni belőle.

 

Segesdi János: a törvény előírja, hogy a normatívák igényléséhez a maximális osztálylétszám felét (15 fő) biztosítani kell, kivéve, ha tagintézményről van szó. Ha ez nincs, akkor a támogatást megvonják. 60 millió forintról van szó évente.

 

Kóboryné Sz. Ildikó (II. Lajos iskola igazgatónője): azért nem tudja produkálni mert a legfőbb problémát a fenntartó segítsége nélkül nem lehet megoldani. A roma kérdés fokozza  a problémát. Jelenleg 70% körüli a roma gyermekek aránya. A körzethatárok kialakítása fenntartói hatáskör.

Jelzi, hogy tudomása szerint lehet kérni OKÉV engedélyt fennmaradásra.

 

Segesdi János: a Móra iskola is hasonló problémával küzd. Jelen pillanatban nincs előre eldöntött terv, vizsgálják az alternatívákat. Bármilyen javaslat, ötlet a probléma megodására jól jön és el is várják: az érintett iskolák vezetőitől, a részönkormányzattól, a hivatal szakembereitől.

Nem egy ember dönti el, hogy mi legyen, széleskörű konzultáció zajlik.

Jelenleg 115 óvárosi iskolaköteles gyermek jár el másik iskolába, az iskola 200 fős.

 

Mészáros Ildikó felhívja  a figyelmet, hogy a törvény szerint 2007. január 30.-ig el kell dönteni, hogy mi lesz.

 

Segesdi János: igen, tudnak róla. Véleménye szerint a tavaly módosított törvénnyel tulajdonképpen a kormány rálőcsölte az önkormányzatokra  a probléma megoldását. Egy településrészen megszüntetni az iskolát súlyos következményekkel jár.

 

Kóboryné Sz. Ildikó: Az Ófalu konferencia óta semmi sem történt a településfejlesztésben. Van egy szelekció: máshol nem veszik fel a roma gyermekeket. Itt a fenntartó kell segítsen.

 

Segesdi János: miben kell segítsen a fenntartó? Erre várnak a szakemberektől és az érintettektől javaslatokat.  Nem akarnak senki feje fölött dönteni. Arra várnak javaslatot, hogyan lehet orvosolni a helyzetet, hogy ne kelljen visszafordíthatatlan döntéseket hozni.

 

Kőrösi Jánosné: hét nap van a megoldásra, ez túl kevés.

 

Kóboryné Sz. Ildikó: a törvény 2006 augusztusban jelent meg. Ha az iskola átalakul tagintézménnyé, akkor nincs visszaút.

 

Segesdi János: A Hivatal adatai szerint jelenleg Érden más intézményekben 230.000 Ft az egy főre eső költség, a II. Lajos iskolában ez a költség 600.000 Ft/fő. A befogadóképesség 200 fő. Jelenleg nincs a létszám feltöltve. Várja a javaslatokat: milyen megoldások vannak?

 

Kóboryné Sz. Ildikó: Önmagában a tagintézménnyé válás nem egy rossz megoldás, de az, hogy az alsó tagozat egyik helyen, a felső tagozat másik tagintézményben legyen, az óvárosi iskola „lefejezése”.

 

Segesdi János: olyan döntést kell hozni, ami nem visszafordíthatatlan állapotot teremt

 

Ábel András: kérdezi, hogy megoldás lenne-e a sportcentrum kialakítása?

 

Segesdi János: felmerült több megoldási javaslat: „Második Esély” oktatási centrum kialakítása, Kós Károly részleges idetelepítése. A cél az, hogy az intézmény mindenképpen fennmaradjon.

 

Poszmik János: meg kellene próbálni sport tagozatos iskolává alakítani.

 

Kóboryné Sz. Ildikó: a Batthyányi iskola már jelenleg is sporttagozatos.

 

Segesdi János: javaslatként kezeli azt, hogy legyen a Batthyányi iskola tagintézménye

 

Poszmik János: meg kellene vizsgálni a művészeti vonalat is

 

Kóboryné Sz. Ildikó: megvizsgálták már, de nem megoldás. Elsőrendű probléma a romakérdés.

 

Kőrösi Jánosné: az Alsó utcában 3 párhuzamos osztályban folyik az oktatás úgy, hogy nincs tornaterem. Meg kellene fordítani a folyamatokat. 30 alsós van jelenleg a II. Lajos iskolában, 115 gyermek jár el Óvárosból. Lehetne arányt váltani.

 

Segesdi János: semmi nincs előre eldöntve. Pl. az is felmerült, hogy Bolyai alsó tagozatok lejárnak, felső tagozat elmegy. Lehet Batthyányi vagy Kós tagintézmény. Sok változat van, de olyan megoldás kell, hogy az OKÉV elfogadja.

 

Kóboryné Sz. Ildikó: az OKÉV-hez akkor kell fordulni, ha nem akarja a fenntartó, hogy tagintézmány legyen.

 

Segesdi János: megismétli, hogy gondolják végig és adjanak javaslatot, mi lenne, ha a korábban felsorolt változatok jönnének szóba? Szeretné az intézménytől írásban is megkapni sűrgösen a javaslatokat és elképzeléseket, hogy miben lehet gondolkozni. Sok idő nincs, ezért várja akár másnap is a javaslatot.

 

Kóboryné Sz. Ildikó: idő csak akkor kell, ha nem tudja vagy nem akarja a fenntartó a kivételezést kérni

 

Segesdi János: a döntést itt, helyben kell előkészíteni. Várja a javaslatokat az intézménytől óvárosiaktól. Egy 100 éves iskola nem lehet üres épületben.

 

Kóboryné Sz. Ildikó: kéri a segítséget a jelenlevőktől. Tantestületben is meg fogják beszélni.

 

Segesdi János: elmondja, hogy mit tapasztaltak a tagintézményekben tett látogatásokon. Jó volna, ha az intézményvezetők határozottabban lépnének fel intézményeik érdekében.

 

Kóboryné Sz. Ildikó: az is baj, hogy kevés pénz jutott az intézményekre az elmúlt években.

 

Segesdi János: 3,8 milliárd forint hiány keletkezett a városi költségvetésben. Ez úgy keletkezett, hogy nincs látszata. Ezen szeretne az új városvezetés változtatni. Gárdonyi iskola felújítása benne lesz a 2007-es költségvetésben. Karbantartás kell minden intézményben és komolyan kell venni a programokat. Szigorú költségvetés kell és be is kell tartani. Azt szeretnék, ha az intézményvezetők tudnák: kiszámítható, hogy mennyi pénzt kapnak és azt biztosan meg is kapják.

Újból arra kéri a jelenlevőket, hogy adjanak javaslatokat a II Lajos iskola ügyében.

 

Bércesi Tibor: 2006-os költségvetésben 8 millió forint volt előirányozva a Gazdatiszti Házra. Hol a pénz?

 

Segesdi János: elúszott a pénz, a korábbi városvezetés másra költötte

 

Polgár Tamás: A Finta fogadóval mi lesz?

Segesdi János: Nem hivatalos információ, hogy idősek otthona készül.

 

Bércesi Tibor: már folyik az átalakítás, miért nincsenek parkolók?

Segesdi János: utánanéz az építéshatóságon

 

Bércesi Tibor: pénteken lesz a hónap utolsó napja, kérdezi, ki lesz ott a 26.-i találkozón, amely a 100 éves iskola ünnepséget készíti elő?

 

Kőrösi Jánosné: a választókerületenkénti 1 millióról mikor lesz döntés?

 

Segesdi János: a költségvetésbe kell beépíteni. Ha a pénzügyi helyzet engedi, szeretnének az év során még 1-1 milliót biztosítani.

 

Kőrösi Jánosné: az ülések nyilvánosak. A területen intézmények is vannak, az intézményvezetőket is meg kell hívni a részönkormányzat üléseire. Jó volna kiplakátolni, hogy minél szélesebb kör értesüljön az ülésekről.

 

Segesdi János: ha stabil a helyszín, az időpontokat meg lehet hirdetni a helyi sajtóban

 

Polgár Tamás: a Junior Rádió az autórádión csak budapesti telefonszámot ad meg. Nem érdi rádió?

 

Ábel András: köszöni az 56-os emléktábla létrehozásához nyújtott segítséget.

Molnár utca végén áthelyezésre került az 1849-es emlékmű, restaurálásra kerül. Március 15.-re fel kellene állítani az eredeti helyszínre. Azt a választ kapták a terület tulajdonosától, hogy tárgyalások folynak az önkormányzattal. Szeretnék, ha minél hamarabb megoldódna a helyzet.

A tököli reptér ügyében felvették a kapcsolatot a százhalombattai környezetvédőkkel. Kéri, hogy a város politikai vezetése is kapcsolódjon be az ügybe.

Az Érd- Százhalombatta összekötö út ügyében elmondja, hogy régészeti és történelmi emlékek találhatóak, az út készítésénél legyenek figyelemmel ezekre.

 

Körösi Jánosné: A temető ügyében köszöni a városvezetésnek a munkát, amelyet elvégeztek nemrégiben. Sokan örömmel vették ezt a gesztust.

 

Segesdi János: Beszéltek a plébánián róla, és kiderült, hogy ez városi temető. Több temetője is van a városnak, szeretnének tiszta helyzetet teremteni. Mivel a jelenlevők részéről is több jelzés volt a temetők tulajdonjogával kapcsolatban, fontosnak tartja ezeket tisztázni, publikussá tenni.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria