erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv 2008. október 14.
2008.11.05. szerda 13:59

JEGYZŐKÖNYV

Óváros-Újváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

Az ülés helye: Bolyai János Általános Iskola (Érd, Erzsébet u. 24-32. ebédlő)

Időpont: 2008. október 14. kedd 17 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

 

Antunovits Antal (Óváros-Újváros Településrészi Önkormányzatelnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 10 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot és kéri még egy napirendi pont felvételét: „Javaslat térfigyelő rendszer bevezetésére, a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölésére és az új körzeti megbízott bemutatása”. Javasolja, hogy ez legyen az első napirendi pont, mivel e napirendi pont előterjesztője Kozma Károly r. alezredes úr még egy másik részönkormányzathoz is el szeretne menni. Ezt követően, amennyiben másnak nincs észrevétele, javasolja az alábbi módosított napirend elfogadását.

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1)      Javaslat térfigyelő rendszer bevezetésére, a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölése és az új körzeti megbízott bemutatása

2)      A városrészek nevei – az utca névtáblákra felkerülő nevek

3)      Beszámolók az 1-es és a 2-es választókerületben elkezdett és befejezett munkákról

4)      Egyebek

 

 

A településrészi részönkormányzat a módosított napirendet (10 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

Poszpisek Lajosné: Kubatov István az 1-es választókerület képviselője nem jelent meg az ülésen és nem is fog egyetlen részönkormányzati ülésre se eljárni.

 

 

 

 

1.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Javaslat térfigyelő rendszer bevezetésére, a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölésére és az új körzeti megbízott bemutatása

 

 

Antunovits Antal: Felkéri Kozma Károly urat (Érdi Rendőrkapitányság vezetőjét) az új körzeti megbízott bemutatására és a térfigyelő rendszer bevezetéséről szóló előterjesztésének ismertetésére.

 

Kozma Károly (r. alezredes, rendőrségi főtanácsos): Bemutatja az új körzeti megbízottat Andorkó Tibor Gyulát. A térfigyelő rendszerrel kapcsolatban elmondja, hogy ez valójában a polgármester úr előterjesztése, de a törvény úgy rendelkezik, hogy a rendőrkapitányságnak kell szakmai javaslattal ellátni, hogy hol legyenek a kamerák. Az a  tapasztalat, hogy ahol megjelennek a kamerák, onnan kiszorulnak a bűnözők, hiszen ők is tudják, hogy hol vannak a  kamerák. A saját magunk biztonságára, védelmére lenne ez a térfigyelő rendszer, ami nagyon jó ötlet. A bűnesetek megelőzésében ez egy működőképes rendszer lehetne. A térfigyelő rendszer önmagában természetesen nem segít, egy azonnal reagáló hadtestet is létre kell hozni a későbbiek során, ami a megfigyelés közben látott állapotokra reagálhatna. Ennek a térfigyelő rendszernek a kiépítése 3 ütemben valósulna meg. Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének fejlesztési céltartalékában a térfigyelő rendszer kiépítésére 25 millió forintot különített el a Közgyűlés. Az Önkormányzat erre a célra pályázaton is nyert 10 millió forintot. Így összesen 35 millió forintot fordíthatna a Közgyűlés az informatikai figyelő központ kiépítésére és térfigyelő kamerák létesítésére. Ezt követően a tervek szerint 2009. évben összesen 30 millió forintot, 2010-ben pedig 25 millió forintot irányozna elő a Képviselőtestület a kiépítésre, üzemeltetésre és működtetésre. Így összességében mintegy 90 millió forintból valósulna meg városunkban a térfigyelő rendszer. A rendszer működtetéséhez szükséges figyelő-, és diszpécser-személyzet költsége előreláthatólag kb. 5 – 10 millió forint lenne évente. A térfigyelő rendszer kiépítését az önkormányzat finanszírozza, a rendőrségre a szakmai rész tartozik. A szakmai indoklás nagyon egyszerű. A lakosság biztonságérzetét rossz irányban befolyásolja az olyan – a közterületeken tapasztalható – deviáns magatartási forma, amely még nem képezi, de határát súrolja az egyes szabálysértési és bűncselekményi kategóriáknak. A rendőrséget elsősorban közterületre találták ki, a közterület védelmében.   Ha működik a rendszer, akkor elfogásra kerülhetnek az elkövetők. Eléggé nehézkes a tanúk felkutatása az egyes bűncselekmények esetében. Elsősorban azért, mert olyan törvények és állapotok vannak, hogy joggal, vagy jog nélkül, de nem szívesen mennek az emberek tanúskodni. Mert tartanak attól, hogy a későbbiek során az elkövető a sérelmükre is el fog követni valamit, illetve megfélemlíti őket. Ez a kamerás rendszer alkalmas lehet arra, hogy bizonyítékként szolgáljon az eljárás során, és fel lehessen használni. Az elmúlt időszakban sajnos történt pár rablás, főleg a vasúti átjárónál. Olyan helyeken kell elhelyezni a kamerákat, ahol az állampolgári jogok minél kisebb sérelme mellett, minél nagyobb területet tudjunk lefogni. Elsősorban azon közlekedési csomópontok figyelésére teszünk javaslatot, melyeken a város bármely területén jogsértést elkövető személyeknek a közút hálózat sajátosságai miatt át kell haladnia. Diósdon már két éve elkészítettek egy kamerarendszert, és azóta is csak próba üzemmódban üzemel. Működik, de csak minimális szinten, nem végezték el a megfelelő karbantartást, szoftverfrissítéseket és ennek következtében pl. behomályosodott a felvétel. Százhalombattán 1 éve működik a kamerás rendszer és az addig is alacsony bűncselekmény szám 13 %-kal csökkent.

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Elmondja, hogy műszakilag 3 éves munkaterv van, ahogy az alezredes úr is elmondta. A pályázat szerint legalább 4 kamerát kell felszerelni. Az első ütembe a 35 millió Ft-ba úgy néz ki, hogy bele fog férni 8 kamera. A második – látványosabb – ütem szerint 9 kamera és 11 inaktív kamera kerülne felszerelésre. A rendszer legdrágább pontja maga a doboz, ami kb. 0,5 millió Ft-ba kerül, mert ezek a dobozok védve vannak párásodás ellen, hűteni és fűteni kell őket, pánik gomb és riasztó gomb is van rajta. A kamera a rendőrségen rögzíti az eseményeket és a rendőrség a törvényes határidőig – 3 napig – meg isőrzi a felvételeket. A rendszer ZOOM-olható, tehát kikockázható és akár a rendszámot és a sofőrt is ki lehet kockázni, ha bűncselekményi ok van rá. A kamera éjjel is lát és ezért is drágább a szokásos rendszereknél. Ez egy komplett rendszer és ez a minimálisra fogja leszűkíteni azokat a felderítetlen bűncselekményeket, amelyek a kamerás területeken fognak történni. A 89 millió Ft-ból összesen 24 aktív és 26 inkatív kamera kiépítése oldható meg. Ennek a legolcsóbb része maga a kamera, ami kb. 120.000,-  Ft. A polgármester úrral elküldtük 65 helyre a javaslat tervezetet, hogy támogassák meg a várost, de csak egyetlen helyről, a Tescotól jött visszaigazolás, hogy támogatnák az ötletet kb. 1 milllió Ft-tal. Vagy rossz anyagot küldtünk ki, vagy tényleg ennyire nagy az érdektelenség! Visszatérve még műszakilag egy kicsit Százhalombattára, a 16 kamerás rendszert 40 millió Ft-ból építették ki, az általunk kidolgozott rendszer kevesebből jönne ki. Tehát sem a százhalombattai (ami félmegoldás), sem a diósdi (ami egy halott dolog) példát nem kéne követnünk.Az első négy kamera elhelyezése a következő helyeken lenne: Budai úti körforgalom, Bem téri csomópont (Érd, Zámori út), Tesco körforgalom (Érd, Budafoki út) és a Szt. László tér (Érd, Kossuth u., Szent István út). A kamerák szigorúan csak közterületeket figyelhetnek!

 

Polgár Tamás és Poszmik János (tagok): Javaslatokat tesznek a kamerák elhelyezésére vonatkozóan. Pl: A Nagyállomás – MÉH telep, Felső utca – Karolina utca sarka, Erzsébet utca – Eszter utca – Éva utca környéke, ahol mostanában sok betörés történik.

 

Nagy József (tag): Az új vasúti aluljáró közlekedésével szeretné, ha kezdenének valamit, mert vaksötétség van ott.

 

Macsotay Tibor: A MÁV Zrt. a beruházó, az ő feladata a világítás megoldása. Nincs villanyóra, ezért nincs villany a MÁV Zrt. állítása szerint.

 

Antunovits Antal: Érd Megyei Jogú város Közgyűlése 2008. szeptember 11-én tárgyalta a MÁV Zrt. beruházásában megvalósult Érd Elővárosi Közlekedés Projekt keretében megvalósult aluljáró üzemeltetésének az átvállalását. Ezentúl az önkormányzat fogja takarítani, rendbe tartani.

 

Bércesi Tibor (tag): Érdeklődik az új körzeti megbízott elérhetősége iránt. Régebben a körzeti megbízottnak volt egy irodája, amit bezártak. Kérdése, hogy most is lesz-e ilyen, és ha lesz, akkor hol lesz. Mert ez így nem igazán megoldás, hogy van egy körzeti megbízott és nincs irodája.

 

Kozma Károly: Jelenleg a városban 3 helyen van körzeti megbízotti iroda, de a polgármester úrral szeretnénk 6 ilyen irodát létrehozni. Első lépcsőben a Duna utcában fog megvalósulni, ahol egy Polgárőr ház fog kiépítésre kerülni.

 

 

 

Andorkó Tibor Gyula: A rendőrség telefonszámán a 06-23-365-041-es telefonszámon az ügyeletes tisztnél lehet üzenetet hagyni, a körzeti megbízott irodán, vagy Pintér Imre rendőr alezredes úrnál a Közrendvédelmi Osztály vezetőjénél. A fogadóóra minden páros héten pénteken 12:00 és 14:00 között az Érdi Rendőrkapitányságon a körzeti megbízott irodában.

 

A részönkormányzati ülésen részt vevő tagok, illetve a lakossági érdeklődők javaslatokat adnak az új körzeti megbízottnak a problémás helyekről, utcákról. Ilyenek például a kastély területe, Vető utca, Kerülő utca, Mély utca, Molnár utca. Óvárosban mindenki ismer mindenkit elég betérni csak a Presszóba, ha keresnek valakit, mert ott mindig akad olyan ember, aki tudja a feltett kérdésekre a válaszokat.

 

Pálfi Mária (tag): A Jolán és Judit utca lakói aláírásgyűjtésbe kezdenek és a polgármester úrnak fogják átadni, hogy ezekben az utcákban is legyen járőrözés.

 

Andorkó Tibor Gyula: A járőr útitervet a kapitány úr állítja össze.

 

Antunovits Antal: Óvárosban tartunk majd egy Lakossági fórumot a közbiztonsággal kapcsolatban, az idősebb emberek problémáiról

 

 

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: A városrészek nevei – az utca névtáblákra felkerülő nevek

 

Kőrösi Jánosné (tag): Két-három évvel ezelőtt új utcanév táblák készültek a városban. Most pedig megint újak lesznek? Az Óvárosba nem kéne újabb táblákat kirakni. Elég lenne 2 vagy 3 nagy táblát készíteni térképpel, amely felölelné az egész városrész utcáit és annak a nevezetességeit. A táblákat a piactéren, a mecsetnél és még egy helyen kellene kihelyezni, hogy idegenforgalmilag is lehessen tájékozódni.

 

Ábel András (lakó): A műemlékeink tönkremennek, mert azokra nincs pénz, az utcanév táblákra pedig két-háromévente milliókat kiadunk.

 

Antunovits Antal: A következő részönkormányzati ülésre szeretnénk meghívni Balogh Ferenc urat, aki az utcanév táblákkal kapcsolatosan válaszolni tudna a kérdéseinkre.

 

Kőrösi Jánosné: Ne utcanév táblák legyenek Óvárosban, hanem helyette az előbb említett táblák legyenek inkább.

 

Antunovits Antal: Kérdezi, hogy egy megyei jogú városban kötelező-e utcanév táblákat kihelyezni, illetve hogyan kell kihelyezni őket.

 

 

 

 

 

 

3.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Beszámolók az 1-es és a 2-es választókerületben elkezdett és befejezett munkákról

 

 

Antunovits Antal: A 2. számú választókerületben történt munkákkal kapcsolatban az alábbiakról számol be: Az Angyalka utca, a posta környékénél egy kultúráltabb parkolási lehetőség, az Ágnes utca végig meg lett csinálva, az Eszter utca úgyszintén. Ha az Ágnes utcát megcsináltattam volna Húsvétkor, akkor oda jutottunk volna, mint az Eszter utcánál. A mart aszfaltozást akkor kell csinálni, amikor 30 – 40 fok van. Az Eszter utcában ígéretet tettem, hogy meg lesz csinálva. A mart aszfaltozásnak van egy technológiája és ezt nem hitte el senki. Miért szórtuk le a mart aszfalt útnak a két szélét murvával? Azért mert különben 5 percenként valaki az árokban kötött volna ki, mert nem tudja, hogy hol van a széle az útnak. Óvárosban a tornaterembe sikerült új ajtót csinálni, sikerült az épületet visszakapni önkormányzatunktól. Nagy Évánál vannak a tornaterem kulcsai. Neki mindenhez vannak kulcsai, bármikor bejöhet hozzánk, mi viszont nem mehetünk be hozzájuk. Az a rész, amit részönkormányzatunk megkapott az iskolából, annak a kulcsai nálunk kéne hogy legyen, annak ellenére, hogy ő az iskola fenntartója.

 

 

 

4.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Ábel András: Van egy 100 éves iskola történeti kiállítás, és ez az anyag nem kell a Nevelési Tanácsadónak. A kiállításra összegyűjtött anyagnak több mint a fele raktáron van, mert nem lehet őket hol kiállítani.

 

Karsai Jánosné (lakó): Egy lakossági fórum megrendezését kéri, és azt hogy Kubatov István az 1. számú választókerület képviselője számoljon be az eddig végzett munkájáról. Az óvárosi épületek – az olyanok, mint a Római úti Hala-ház – tulajdonjogával szeretne tisztában lenni. Az iskola ebédlő és tornatermének tulajdonjogáról és használójáról szeretne többet megtudni írásos formában. A labdarúgó pálya kinek a kezelésében van szerződésileg? Szeretné látni a szerződéseket. Leszabályozva, leírva és a vezérkar aláírásával. Kié a tulajdon és ki hogyan használhatja. Ezeket a lakossági fórumon is kéri elmondani mindenkinek, nyilvánossá tenni. Mindig utólag tudjuk meg, hogy szerződést kötöttünk. Ugyanaz a szervezet ügyködik a sportpályán, aki a Hala-házat ügyködte.

 

Kőrösi Jánosné: Azt mondták, hogy van 1 millió Ft-juk és másik 4 millió Ft-ot még kapnak és azzal el tudják kezdeni a munkát.  Kivágják a fákat, mindig egy-egy fa hiányzik. A sportpályát nem lehet megközelíteni csak az osztatlan közös tulajdonon keresztül, aminek 142 tulajdonosa van.

 

Ábel András: A focipályát a rögbiseknek szavaztuk meg, nem a baptista missziónak baseballra.

 

Karsai Jánosné: A baptisták abból a pénzből akarnak beruházni, amit az ófalusi Hala-házért az önkormányzattól kisanyargatnak, közben ők szegtek szerződést.

 

Ba Ferenc: 3 millió Ft-ról volt szó. Milyen garancia van egyáltalán, hogy van nekik 3 millió Ft-juk, amit a sportpályára költenének?

 

Nagy József: A nyugdíjasklub vezetőjeként kéri, hogy havonta egyszer odamehessenek az iskolába.

 

Antunovits Antal: Ezért lett ott a boltív, az ablak megcsinálva. A tornateremben Nagy Éva tartja az órákat a beteg gyerekeknek. A tornateremhez 3 kulcs van. Nekünk van az iskolához is kulcsunk, a tornateremhez is, de megváltoztatták a kódot. A tornateremhez bármikor be lehet menni, mert ott nincs riasztó.

 

Karsai Jánosné: Írja valaki alá, hogy ennek a használati joga a mienk pl. hétfőtől csütörtökig. De ez papíron legyen. Nem tudjuk, hogy bejöhetünk-e vagy sem, és ugyanezt eljátszották a Hala háznál is.

 

Antunovits Antal: Új ajtó lett, a boltív meg lett csinálva, be lett téve az ablak. Annyit kellene még csinálni, hogy ki kellene meszelni, ki kellene javítani a dolgokat. Adventre szeretnék oda WC-t. Ez a helység a részönkormányzaté és a nyugdíjas klubé. Az adventet ott szeretném megünnepelni és azt szeretném, ha addigra lenne ott WC. Hozzá kell kezdeni a rendbetételéhez, a papírmunkát pedig rendezni fogom. Az volt az alku, hogy szükségem van egy ajtóra meg a tornateremre, egy ablakra, a boltív kiszedésére azért, hogy végre a nyugdíjas klub kapjon egy olyan területet, ahol tud működni. Ha megkapjuk ezt az épületet és nekiugrunk egy kis segítséggel kicsinosítjuk, belakjuk, hogy tudjunk valamit produkálni.

 

Kőrösi Jánosné: Az egyezség úgy szólt, hogy megkapjuk azt a részt és megkapjuk a lehetőséget, hogy az étterembe be is tudjunk menni, mert az eredeti bejárat le volt falazva. Amikor meg volt a bejárat, akkor arról volt szó, hogy beköltözünk, a tornateremet felszabadítjuk és átadjuk a pince tulajdonosoknak és utána jön a második fázis, amihez segítséget kérünk. Mi a költözés alatt is kaptunk segítséget, amit tisztelettel meg is köszönünk Kluták József Lászlónak és Antunovits Antalnak, mert a kettejük együttműködésének köszönhetően sikerült a költözést 2 nap alatt véghezvinnünk. Utána Antunovits Antal átadta a terepet és mondta, hogy szabad lehetőségünk van. Szakemberekkel körülnéztünk a meglévő területen és kiderült, hogy ha megnyitjuk a csapot, akkor az folyik és mindent eláraszt, azért mert alatta nincs lefolyó és az elvezetése sincs megoldva. Ugyanannak a falnak a másik végén, ha megnyitjuk a csapot, akkor ömlik belőle a gáz. Az étteremnek, ahol csak egy kis meszelési munkát kéne végezni ott szabadon lógnak a vezetékek. Lehet, hogy tehetetlen az óvárosi közösség, de egy magára valamit is adó szakember rajz nélkül, terv nélkül nem áll neki hozzányúlni a vízvezetéknek, gázvezetéknek és elektromos vezetéknek, amíg nem tudja, hogy mi hova megy. Mert nem a meszelés a probléma és nem a takarítás. Megírtam az alpolgármester úrnak, hogy a helyzetünkről, adósságainkról a lehetőségeinkhez képest lehetetlen feladatot kaptunk. Ennek oka a víz, a gáz és a villanyvezeték, amikhez amatőrökként nem nyúlhatunk hozzá, a szakemberek pedig nem nyúlnak tervrajzok nélkül. A Nevelési Tanácsadó nem teszi számunkra lehetővé, hogy a tornateremhez legközelebbi WC-t használjuk. Ennyit az együttműködésnek a másik oldaláról.

 

Ábel András: A Gazdatiszti Ház-zal kapcsolatban a legújabb elképzelés, hogy közösségi ház lesz. Egy pincészet van alatta. A városnak arra van pénze, hogy vegyen még 3 másik pincét, a meglévőkkel pedig nem törődik, nem tartja rendbe?

 

Antunovits Antal: Eddig az volt a baj, hogy azon a pincesoron az önkormányzat rengeteg pincét eladott nagyon olcsón. Az nem volt akkor baj, hogy azokat elkótyavetyélték?

 

Ábel András: Emlékeztetem a részönkormányzati tagokat arra a 40 millió Ft-os pályázati pénzre, amit dr. Döcsakovszky Béla átcsoportosított és leaszfaltozták a Római utat. 15 millió Ft el lett kapcsolva más célokra. Körülbelül 2-3 év múlva a Római út utolsó maradványa is el fog tűnni. A költségvetés 1 %-át műemlékvédelemre kellett volna fordítani. Lassan összedől a templom is. A kis kápolna elé minden választásnál odaáll a leendő képviselő, hátramutat és elhangzik, hogy ezt megcsináltatja.

 

Bércesi Tibor: A műemlék védelme az önkormányzatnak kötelessége. Erre törvény van.

 

Poszpisek Lajosné: A szelektív hulladékgyűjtő alatt megy a gázvezeték és ez nagy probléma.

 

Antunovits Antal: Itt a Bólyai János Általános Iskolánál elindul 50 cm-es aszfaltozás az anyósoméktól 10 méterre viszont már be van fejezve. Innentől addig elindul egy háromszög és kész. Elvettek az utcából 40 cm-t. Itt az iskolánál még megvan az egész, és ahol Ba János lakik már csak 10 cm az aszfalt. Ez egyszerűen döbbenet. Azt a földet soha nem szokták visszatenni rá.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria