erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv 2008. december 15.
2008.12.30. kedd 14:04

JEGYZŐKÖNYV

Óváros-Újváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

Az ülés helye: Nevelési Tanácsadó (volt II. Lajos Általános Iskola) (2030 Érd, Fő u. 42.) Időpont: 2008. december 15. hétfő 17 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

 

Antunovits Antal (Óváros-Újváros Településrészi Önkormányzatelnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel. Javasolja, hogy a körzeti megbízott beszámolóját vegyék első napirendnek.

 

 

A településrészi részönkormányzat a módosított napirendet (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1)      Javaslat az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló, 6/1994. (II.25.) ÖK. rendelet módosítására

2)      Javaslat Érd Megyei Jogú Város városrészeinek területi lehatárolására és elnevezésére

3)      Javaslat utcák elnevezésére

4)      Körzeti megbízott beszámolója

5)      Egyebek

 

 

 

1.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Javaslat az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló, 6/1994. (II.25.) ÖK. rendelet módosítására

Kőrösi Jánosné (tag): Arról van szó, hogy árat kell emelni. Nem tudja, hogy mi indokolja az áremelést a különböző adók mellett. A magas vízdíj ellenére sem figyelnek oda a korrózió, illetve állagromlásra.

 

Ábel András (lakó): Véleménye szerint az alapdíjból kellene finanszírozni a javításokat.

 

Poszmik János (tag): Nem tartja reálisnak a vízdíj emelését. Az a szolgáltatás, amit nyújtanak az nem szolgáltatás. Tragédia, hogy milyen ivóvizet itatnak az érdi emberekkel. Kérdezi, hogy miért kell budapesti vizet fogyasztani az érdieknek, akkor amikor komoly és finom víznyelő helyek voltak Érden. Kérdezi, hogy miért kellett befullasztani egy-két kutat és utána eladni a területet. Ha kell, akkor az egész városra kiterjedő lakossági fórumot fog kérni, ahol magyarázza meg a vízmű vezetője, hogy miért olyan a víz minősége, amilyen.

 

Antunovits Antal: Javasolja, hogy próbálják meg egyszer egy ilyen szerződést megnézni – ha

hozzá lehet férni. Hogy írták alá, ki írta alá, miért írta alá stb. Nem látták a szerződést, hogy ki írta alá, milyen feltételekkel.

 

 

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város városrészeinek területi lehatárolására és elnevezésére

 

 

Ábel András: Ez az anyag már kb. harmadszorra van a részönkormányzat előtt. Az indoklási részben a történelmi hagyományokra tér ki az előterjesztő. A megítélés változása miatt nem javasolja az „Ófalu” elnevezést.

 

Antunovits Antal: Támogatja az „Újfalu” megnevezést.

 

Poszmik János: Kíváncsi és figyelemmel fogja kísérni az általános rendezési terv mennyit fog változni.

 

Kőrösi Jánosné: Nem érti, hogy a múltkori előterjesztéshez képest miért kéne megváltoztatni az „Óváros” és „Újváros” nevet „Ófalu” és „Újfalu”-ra. Volt rá egy kis esély, hogy esetleg városiasodunk, de sem szemléletben, sem megítélésben nem változik, hiszen újra visszakapná a „falu” nevet.

 

Votin József (lakó): Kérdezi, hogy a tervezett elnevezés megbélyegző-e egy ilyen ősi településrész nevének a fenntartása.

 

Kőrösi Jánosné: Egy mezővárosról visszalépni falura az igenis visszalépés.

 

 

A településrészi részönkormányzat a (6 igen szavazattal) egyhangúlag támogatja az új utcanév-táblákon az „Óváros” elnevezést feltüntetni.

 

 

A településrészi részönkormányzat a (2 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett) támogatja az új utcanév-táblákon az „Újváros” elnevezést feltüntetni.

 

 

 

 

3.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Javaslat utcák elnevezésére

 

 

Kőrösi Jánosné: Az utca elnevezésekkel kapcsolatban megjegyzi, hogy igen korrektnek és a környezetbe illőnek tartja az új utcák nevének a kiválasztását, amely ek az előterjesztésben szerepelnek. Meggondolva azt, hogy egy utca nevének megváltoztatása igen komoly anyagi következményeket von maga után a lakosság részéről, míg új utca nyitásakor ez az aggály nem lép fel. A Cséplő utca elnevezés helyett javasolja, hogy az új utca kapja Dr. Halla Aurél nevét. Nevezett személy az 1930-as években államtitkári feladatokat látott el és neki köszönhetik a lakosok a betonút megépítését. Ismeretes, hogy az út a téglagyári bejáróig tartott, utána pedig egy keskenyebb út vezetett Dr. Halla Aurél házáig. Ennek az a története, hogy nem akarta az államtitkár, hogy az a vád érje, miszerint magának épített utat. A lakosság hálából, saját költségen és fáradságával építette meg azt a rövid szakaszt az adományozójának, jótevőjének. Úgy szeretné kifejezni elismerését a 70 éve minket szolgáló út építőjének, hogy az első adandó alkalommal utcát nevezzenek el róla, hogy az utókor is tudhassa, ismerhesse nevét és tevékenységét. Az elnevezés éppúgy kilóg az óvárosi utca nevek sorából, mint a Szapári, József Attila és Dózsa György utca, ez az utca pedig a kivételek közelében található. Ha a Sulák utcát egy Sulák János nevű vendéglátós nevét méltónak találják, akkor Dr. Halla Aurélt is méltónak lehet találni egy utca elnevezésére.

 

 

 

4.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Körzeti megbízott beszámolója

 

 

Andorkó Tibor Gyula (körzeti megbízott): A 2008. október 14-i Óváros – Újváros Településrészi Önkormányzat ülésén elhangzott frekventált helyekre próbált ő is és a többi járőrkollega is nagyobb figyelmet fordítani. A polgárőrséggel kapcsolatban sikerült jó kapcsolatot kialakítania, sokat dolgozik velük. Sikerült kialakítania egy 8 – 9 fős csapatot, és amikor szolgálatban van, akkor 2 – 3 fő mindig tud vele menni és így nincs egyedül és a jelenlét folyamatos. Az elmúlt időszakban sikerült 2 lakásbetörőt tetten érni.

 

Mészáros Ildikó (tag): Kérdezi, hogy a körzeti megbízottság milyen munkaköri feladatokat jelent.

 

Andorkó Tibor Gyula: A körzeti megbízottság közterületi folyamatos járőrszolgáltatást jelent. Akkor van a járőrszolgálat, amikor éppen nem a bűnügyekkel foglalkozik.

 

Ábel András: A kastély környéke kivilágítatlansága problémát okoz, főleg este 23:00 óra és hajnali 02:00 óra között van nagy forgalom arrafelé. A Külső-Római úttól a Gyorma tetőig valamilyen sebességkorlátozó táblákat kellene kitenni. A II. Lajos emlékmű után megszűnik a közvilágítás. Kérdése, hogy miért, hiszen régebben működött ott.

 

Kőrösi Jánosné: Megjegyzi, hogy a Hala-ház, az Halla-ház.

 

 

 

 

5.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Egyebek

 

Antunovits Antal: Javasolja Poszmik Jánost jegyzőkönyv hitelesítőnek.

 

 

A településrészi részönkormányzat (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta Poszmik Jánost jegyzőkönyv hitelesítőnek.

 

 

Antunovits Antal: Javasolja Polgár Tamást jegyzőkönyv hitelesítőnek.

 

 

A településrészi részönkormányzat (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta Polgár Tamást jegyzőkönyv hitelesítőnek.

 

 

Ábel András: Érdeklődik, hogy mi az igazság abból, hogy Érd városa a horvátországi Sibenik városával szeretne testvérvárosi kapcsolatot létesíteni. Ha már a délvidéken szeretne a város testvérvárost magának, akkor miért nem egy olyan várost választ, amihez valamilyen köze lenne Érdnek, illetve kapcsolatban lennének, mint például Prozor városával.

 

Karsai Jánosné (lakó): A közterület felügyelőknek ellenőrizniük kéne az óvoda háta mögött a Hősök tere 4. szám környékét, mert szerinte ott megint illegális építkezés kezdődött. Fél, hogy most ott fog a Járom utca leszakadni.

 

Kőrösi Jánosné: Kérése, hogy a körzeti megbízott beszámolója szerepeljen mindegyik óvárosi-újvárosi településrészi önkormányzat ülés napirendi pontjai között.

 

 

Antunovits Antal: Kéri, hogy mindegyik óvárosi-újvárosi településrészi önkormányzat ülésére meghívni Pók Tibort és Macsotay Tibort az érdi polgárőrség részéről.

 

 

Karsai Jánosné: Az SZTK előtti úthibákra hívja fel a figyelmet. Az ófalusi buszjáratok anomáliáira hívja fel a figyelmet.

 

 

Kőrösi Jánosné: Egy szociális étkeztetésről szóló számla érdekességeire hívja fel a figyelmet, hogy egy ebéd 267 Ft-ba kerül, a kiszállítása pedig 197 Ft. A környező helyek kifőzdései 100 Ft-ért viszik házhoz az ételt és a menü 400 – 500 Ft-ba kerül. Milyen minőségű ételt kaphatnak az idős, rászorult, kis nyugdíjas emberek a 267 Ft-ból.

 

Mészáros Ildikó: Lakossági fórum összehívását kezdeményezi, hiszen a 4 éves ciklus fele eltelt és az emberek tele vannak közlendőkkel a választott képviselőjük felé.

 

Polgár Tamásné: Megkérdezi, hogy mit lehet tudni arról, hogy mikor fog elkezdődni az SZTK felújítása.

 

Antunovits Antal: A beadott pályázatról már szeptemberben dönteni kellett volna, de elhalasztották a jövő évre. Igaz a befejezés dátuma ugyanaz marad.

 

Bércesi Tibor: A csatornázással kapcsolatban tesz fel kérdéseket.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.29. csütörtök 11:44
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria