erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető 2009. december 10.
2010.05.10. hétfő 10:59

Emlékeztető

 

 

Óváros – Újváros Településrészi Önkormányzat üléséről

Az ülés helye: Bolyai János Általános Iskola (2030 Érd, Erzsébet u. 24-32. ebédlő)

Időpont: 2009. december 10. csütörtök 17:00 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

 

Antunovits Antal(Óváros – Újváros Településrészi Önkormányzatelnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés nem határozatképes 5 fővel, de a megjelent tagokra, érdeklődőkre és a meghívott vendégekre való tekintettel megtartják az ülést. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1)      A Beliczay-szigettel kapcsolatos kérdések

2)      A távhőszolgáltatással kapcsolatos kérdések

3)      Az ÉTV Kft-vel kapcsolatos kérdések

4)      Az Érd-Kom Kft-vel kapcsolatos kérdések

5)      Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

6)      Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

7)      Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetési koncepciójára

8)      Egyebek

 

 

1.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: A Beliczay-szigettel kapcsolatos kérdések

 

Ábel András (lakossági érdeklődő): Az iránt érdeklődik, hogy a Beliczay-szigetre a visszatelepített fa fajták tényleg ipari fák-e, az ütemezés és a tájékoztató szerint halad-e a fakivágás. A Beliczay-szigetről a Molnár utca felé járnak a tehergépkocsik – aminek egy szakasza ennek köszönhetően tönkrement – és onnan a 30 km/h sebességkorlátozó táblák és az 5 t súlykorlátozó táblák eltűntek. Kérdezi, hogy volt-e valami megállapodás a város és az erdőgazdálkodás között az utak javításával kapcsolatban. Kérdezi, hogy érvényben van-e az a szabály, hogy az olyan nagy kocsiknak, mint amivel az erdőgazdálkodás jár, rendőrség által engedélyezett útvonalon kellene közlekednie.

 

Rittling István (Pilisi parkerdő képviselője): Az eddig végzett erdőgazdálkodási munkák a terveknek megfelelően haladtak. Az előzetes terveknél 3 ha kevesebb terület került véghasználatra. 0,5 ha véghasználatra került sor, amikor is a mocsári rétet felszabadították, de erre is csak egyeztetés után került sor és ez rétként fog funkcionálni a jövőben a helyi lágyszárú növények védelme érdekében. Eddig egyetlen erdőterület került beültetésre közvetlenül a Duna parton, ami is 100 %-os őshonos fafajtával – feketenyárral – került beültetésre. Az idei évben a Molnár utca felőli rész szintén 100 %-os őshonos fafajtával kerül felújításra 1/5 részben fűz, 4/5 részben pedig feketenyárfával. A sziget közepén lévő 2 ha nemes nyárral kerül felújításra a terveknek megfelelően. Az eddigi 8 ha őshonos felújításra 2 ha nemesnyár felújítás kerül és ez az őshonos természet közeli állapotot mutat. A teherautók nem lépik túl a közúti forgalomba használható 40 t össztömeget és ezért nincs is szükség külön engedélyre. Egyszerre kb. 25 – 27 m3 tudnak szállítani és eddig kb. 1200 m3 fát szállítottak el és ez nem számít extrém igénybevételnek. A Molnár utcánál, ahol feljárnak az útra, ott az útpadka megtörik alatta az meglehet, de nem tesznek jelentős kárt az útban.

 

Ábel András: Javasolja megnézni a Molnár utca említett szakaszát, mert a nyomok magukért beszélnek. A betonutat nem tudják bizonyítani, de látták a leszakadásokat. Öreg házakkal sűrűn lakott településrész ez.

 

Kőrösi Jánosné (tag): Régebben a sóderkitermelés idején sokat tiltakoztak, mire megszűnt és azt a választ kapták, hogy a házakban bekövetkezett rongálódásért az önkormányzatot kell perbe fogni, de nem szeretnének az önkormányzattal peres viszonyba kerülni.

 

Polgár Tamás (tag): Kérdezi, hogy hova szállítják innen a fát.

 

Rittling István: Több helyre kerül a fa, de a legnagyobb mennyiséget a balinkai fűrészüzembe szállítják.

 

Antunovits Antal: Javasolja a Molnár utca vizsgálatát az önkormányzat a Pilisi Parkerdővel közösen.

 

Ábel András: A súly- és sebességkorlátozó tábla újbóli kitételét kéri (5t, 30 km/h).

 

Rittling István: A fakitermelés az ütemtervnek megfelelően jövőre is folytatódni fog mégpedig a sziget északi részén.

 

Kőrösi Jánosné: Kérdezi, hogy a fák gyökérzetével mi történik.

 

Rittling István: Kifúrják a tuskókat – nyom nélkül eltűnnek, és utána kerül csak újbóli beültetésre a terület.

 

Radeczky Andrásné (tag): Kérdezi, hogy az őshonos virágokat nem teszik-e így tönkre.

 

Rittling István: A természetvédelmi területeken is hasonlóan technikával dolgoznak. A virágok nem tűnnek el, az első év nem tesz jót nekik, de regenerálódik a természet.  

 

 

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: A távhőszolgáltatással kapcsolatos kérdések

 

Antunovits Antal: Az Érd, Alsó utca 27 – 29. sz. alatti lakosok olyan problémával fordultak hozzá, hogy az Érd-hő Kft. által felszerelt ventilátor nagyon hangos.

 

Buzás Péter (Érd-hő Kft. műszaki vezetője):Kérdezi, hogy mióta van ezazajprobléma. Az elmúlt években nem történt olyan beruházás, aminek nagyon magas lenne a zajszintje. Kérdezi, hogy a zaj biztosan tőlük származik-e.

 

Antunovits Antal: Kivizsgálást kér ennek ügyében. A távhőszolgáltatás díjának csökkentése iránt érdeklődik.

 

Buzás Péter: Ezt a csökkenést a gáz szabadpiaci árának a változása tette lehetővé. A gáz molekula díja lett olcsóbb. A gáz díj rendszer 8 összetevőből áll és ebből most ebből 1 lett olcsóbb és ezért tudják csökkenteni az árat. Negyedévente van korrekciós változás. Ennek eredményeként a lakossági hő díj mértéke 2009. október 01. napjától a jelenlegi 3541 FT/GJ-ról 2740 Ft/GJ-ra, a vízmelegítési hő díj pedig 808 Ft/vízm3-ről 625 Ft/vízm3 -ra csökken.

 

Antunovits Antal: A lakótelepi lakosok kérdezik, hogy eddig miért nem volt díjcsökkenés, illetve ez meddig fog így maradni.

 

Buzás Péter: A szabadpiaci gáz árának változása. Ha a végrehajtási rendeletben megjelenik, akkor 2010. január 1-től a táv hő szolgáltatás Áfája csökkeni fog.

 

Antunovits Antal: Kérdezi, hogy a panel plusz programban érdemes-e részt venni.

 

Buzás Péter: A fogyasztás mértékét lehet mérni a két ház között, tehát aki részt vett a programban, illetve, aki nem. Nemcsak a ház hőszigetelése és a nyílászárók cseréje, hanem a fűtés korszerűsítése is. Az épületekben szabályozási problémák vannak, de ezekhez a műszaki segítséget megadják.

 

Radeczky Andrásné: Kérdezi, hogy azt lehet-e tudni, hogy 1 m3 gáz mennyibe kerül – minden nélkül.

 

Buzás Péter: Ezt nagyon nehéz megmondani. Attól függ, hogy melyik tarifarendszert kérdezi, azon belül milyen lekötéssel. A gázszámlán szerepel, hogy milyen tételekből áll össze a díj.  

 

 

 

3.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Az ÉTV Kft-vel kapcsolatos kérdések

 

Antunovits Antal: A vízszolgáltatással kapcsolatban tolmácsolja az Eszter utcai lakos Poszmik János kérdését, hogy nála a csapból fekete víz folyik.

 

Horváth Attila (ÉTV Kft. beruházási főmérnök): A víz elszíneződésének több oka lehet. Azt, hogy állandóan sötét színű lenne, azt nem gondolja. Egyik ok lehet, hogy csőtöréskor szakaszolásokat kell végezniük és ilyenkor az áramlás iránya megváltozik és a visszazárás után helyreáll az áramlás. A megváltozott áramlási irány következtében a csőfalról az üledék bizonyos mértékben lemosódhat és ez okozhatja a víznek az átmeneti elszíneződését. Az óvárosi részen Százhalombattára is vesznek át vizet és előfordulhat, hogy a társszolgáltatótól érkezett. Ha ezt észrevették azt azonnal jelezték is. Belső hálózati hiba lehet, ha állandóan elszíneződött a víz. Ha a továbbiakban is ezt észleli, akkor azt jelezze a Központi Ügyfélszolgálaton az Érd, Felső u. 2. alatt.

 

Antunovits Antal: Az Erzsébet utca felől érdeklődik.

 

Horváth Attila: A lakóteleptől az Etelka utcáig megfelelő alappal rendelkező út, utána javított szakasz van, ami nem megfelelő szerkezetű az út. Az Etelka utcától az 54-es számig – ahol a hibát észlelték a jövő héten garanciális munka keretében megtörténik majd a helyre állítás.

 

 

 

4.      sz. napirendi pont:

 

 

Tárgy: Az Érd–Kom Kft-vel kapcsolatos kérdések

 

Papp György (lakossági érdeklődő): Azt kérdezi, hogy a hamu veszélyes hulladék-e, mert tőle nem akarták elvinni arra hivatkozva, hogy veszélyes hulladék. Az utóbbi időben rendszertelenül szállítják el a szemetet.

 

Pató Simon (Érd–Kom Kft. önkormányzati és kiemelt ügyfelek üzletág igazgató): A hamu nem egyszerű kérdés és nem megoldott. Gyűjtőautóba nem lehet a hamut elvinni, mert nem biztos, hogy nincsen benne parázs. Volt már arra példa, hogy a gyűjtőautó a parázs miatt meggyulladt. A korom az veszélyes hulladék. Veszélyes hulladék, ha valahány százaléka veszélyes hulladékot tartalmaz. Rendezni kell a hamu kérdését, mert nem megoldott. Reggel héttől este hatig kell elszállítani a szemetet. A vonalkódos leolvasást szeretnék bevezetni a jövőben. A szemétszállítás díj akkor a rendelkezésre állás díja (60 – 70 %) és az ürítések számából állna. Jelenleg a szállítási költség a teljes díjtételnek kb. a 60 %-a.

 

Papp György: Kérdezi, hogy mit csináljon a közterületen keletkező zöld hulladékkal.

 

Kőrösi Jánosné: Kérdezi, hogy miért kaptak egy egy havi számlát az Érd–Kom Kft.-től, talán 13 hónapból áll egy év.

 

Pató Simon: A számlázási rend megváltozott és ezért kellett egy egy havi számlát kiküldeni, utána legközelebb negyedéves csekket fognak kapni. A város területét felosztották három részre és ezért volt az, hogy valaki egy havi, valaki kéthavi számlát kapott.

 

Nagy József (tag): Kérdezi, hogy lesz-e pót zöld hulladékszállítás, mert az ő választókörzetük volt az első, ahonnan elvitték és akkor a falevelek még nem hullottak le.

 

Pató Simon: Ez minden évben probléma, utólag vissza szoktak menni.

 

 

 

5.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

A körzeti megbízottak betegség, illetve egyéb elfoglaltság miatt nem tudnak részt venni az ülésen.

 

 

6.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Elmondja, hogy átadták az ófalusi Körzeti megbízotti Irodát és polgárőri Irodát a Halla házban. 24 órás diszpécserszolgálat fog működni. A polgárőrség elkezdte feltérképezni az idős lakosokat a pánik gombok felszerelése érdekében és ebben kéri a helyi lakosok segítséget. Az illegális építkezések feltárásában segítséget adnak, hogy a lehetetlen állapotokat felszámolják. A lakótelepen a személygépkocsi feltörések ügyében megerősített szolgálatot tartottak.

 

Kőrösi Jánosné: Tavasszal kezdett felfigyelni arra, hogy a Szapáry út végén a Kastély falát folyamatosan bontják.

 

Macsotay Tibor: Nem tudják, hogy a kastély műemlék-e, védett terület-e, kihez tartozik, kinek kellene szólni ez ügyben.

 

Ábel András: A kastély területe többszörösen védett terület. Ha a hivatalban egyes személyek biztatást adnak arra, hogy ha építkezik valaki – aki akár szociális segélyt is kap – eltűri azt, hogy védett műemlékről vigye el a téglát, követ, és ezt a hivatal eltűri, akkor ilyen állapotok alakulnak ki.

 

Kőrösi Jánosné: Senki nem vihetne el onnan semmit, hiszen nem az övé.

 

Nagy József: Az Ágnes utcában és az Ágota utcában az utcanév táblákat összetörték.

 

Papp György: Az új postánál lévő táblákra hívja fel a figyelmet. A megállni tilos táblát alig lehet észrevenni (rossz helyre lett kitéve) és a rendőrség sokszor büntet ott. A parkolás sincs megoldva. A felső parkolóban szinte mindig ugyanazokat az autókat látja. Kérdezi, hogy a postai dolgozók miért nem az alagsorban parkolnak, hogy az ügyfelek is tudjanak parkolni.

 

Macsotay Tibor: A tábla kihelyezése önkormányzati és közútkezelői feladat, a rendőrnek az a feladata, hogy betartassa.

 

Polgár Tamás: Az egy dolog, hogy megbüntetnek, de közlekedni se lehet.

 

 

 

7.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetési koncepciójára

 

Kőrösi Jánosné: Két dolog érdekelte volna. 2009-ben volt a polgármesternek 10 millió Ft-os kerete és az ebből kapott 100.000 Ft-ból meg tudták rendezni a Batthyány-napokat. A koncepcióban nem találja a polgármesteri keretet és a civil pályázat keretét se. Kérdezi, hogy az iskolabusz működik-e.

 

Antunovits Antal: Az iskolabusz működik, csak emberek nincsenek rajta.

 

Kőrösi Jánosné: Szerepel a koncepcióban 39,7 millió Ft Kegyeleti Parkra. Kérdezi, hogy ez mi és hol van.

 

Antunovits Antal: Az Ilona utcában lesz.

 

Kőrösi Jánosné: Kérdezi, hogy a testvárosi kapcsolatot miért Szabadkával veszik fel és miért nem Nagybecskerekkel.

 

Antunovits Antal: Szabadkával Csánics Sándor az érdi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke javasolta a testvérvárosi kapcsolat felvételét.

 

Ábel András: Bogden Mária miatt már 1933 óta van Érd – Óvárosnak kapcsolata Nagybecskerekkel. Javasolja a testvérvárosi kapcsolat felvételét Nagybecskerekkel.

 

Kőrösi Jánosné: Az út- és járdaépítéssel kapcsolatban érdeklődik, hogy nem képviselői keretből van.

 

Antunovits Antal: Van olyan, ami a képviselői keretből megy és lehet pályázni, hogy minden forinthoz az önkormányzat is hozzátesz egy forintot.

 

Ábel András: A költségvetési koncepcióban nem találta a műemléki keretet. Kérdezi, hogy ez a költségvetésben szerepelni fog-e.

 

 

 

8.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

 

Papp György: Az Ágota utcai új utcanév táblákat mind összetörték. A háza mellett 10 méterre van az új MOL benzinkút és olyan hangos, hogy nem tudnak aludni. A Gránit háznál egyetlen szemetest, csikktartót se helyeztek ki. A gyalogos forgalom is katasztrófa.

 

Antunovits Antal: Szerinte a benzinkutat fel kellene szólítani zajvédő fal létesítésére és a környékének a rendben tartására.

 

Pató Simon: Az M6-os zajvédő fal iránt érdeklődik.

 

Antunovits Antal: A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kérelemre megvizsgálta a zajszintet és megfelelt az zaj értéknek. Beadványt kellene készteni, amit minél több embernek kellene aláírnia és beadni.

 

Polgár Tamás: Kérdezi, hogy a Karolina utcában mikor fog elkészülni a járda. Csak járdadarabok készültek el. Ahol kocsibejáró van ott nincs járda.

 

Nagy József: A Gránit házzal kapcsolatban érdeklődik, hogy a parkolási helyzet mikor lesz megoldott. A járdára nem lehet rámenni, mert így egy éven belül tönkre fog menni.

 

Antunovits Antal: A Gránit ház alatti parkolóház, ami megépült szinte mindig üres, senki nem használja.

 

Nagy József: A parkolóházban jelenleg nem kel fizetni, de úgy hallotta, hogy fizetős lesz. Úgy kellett volna az építtetővel megegyezni, úgy kiadni az építési engedélyt, hogy a főúton megcsinálják a parkolási helyzetet.

 

Polgár Tamás: Javasolja a két vasút közé (felüljáró) kukák kihelyezését. A LIDL-höz való behajtásnál az úton leszakadt aknára hívja fel a figyelmet.

 

Radeczky Andrásné: Javasolja a buszpályaudvarra postaláda kihelyezését.

 

Antunovits Antal: A buszpályaudvaron nem lesz postaláda kihelyezve. Nem tesz oda a posta, erről már többször is nyilatkozott.

 

Ábel András: Megköszöni, hogy a Halla-ház végre visszakerült hozzájuk és hogy társadalmi munkában rendbe tették. Szépen ki vannak téve a táblák, hogy jelenleg kik is használják (rendőrség, polgárőrség, stb.), de szerinte a tulajdonos is megérdemelne egy táblát (Dr. Halla Aurél volt iparügyi államtitkár). A Mély úttól balra villamosításra lettek figyelmesek. Kérdezi, hogy kinek a megrendelésére történik mindez. (Megyunka, Sánc dűlő) A Kálvária tetőn parcellázási, utcanyitási előkészületeket vettek észre. Kérdezi, hogy van-e erről valamilyen információ. A Gyorma felülvizsgálatát kérné, mert a présházakban ahol be van vezetve a vízvezeték emésztőket vélnek felfedezni. Kérdezi, hogy hova tűnik a szennyvíz – a károk megelőzése érdekében. A Római úton – régészetileg levédett terület – lebontottak egy régi támfal sort és rétegesen szakad a hegy. Szerinte erre az építéshatóság nem adott engedélyt, hogy lassan másfél éve így néz ki a terület.

 

Radeczky Andrásné: Kérdezi, hogy az Eszter utca vége miért úgy lett megcsinálva, hogy az autók nem tudnak elmenni. Minden autó tönkremegy.

 

Antunovits Antal: Nem lehetett feltölteni a területet a lakó kérésére, mert a víz nem folyik el a házuktól.

 

Kőrösi Jánosné: Megköszöni az ÉKFI Kft.-nek a kátyúzást az SZTK parkolóban és az óvárosba lemenő úton is.

 

Nagy József: Kérdezi, hogy a házszámokról, illetve a névtáblákkal kapcsolatban lesz-e valami, mert amikor az utca névtáblákat elkészítették volt szó ezekről is.

 

Antunovits Antal: Balogh Ferenc a Vagyongazdálkodási és Beszerzési Bizottság tagját kellene megkérdezni, ő foglalkozott az utcanév táblákkal is.

 

 

Antunovits Antal: Megköszöni a részvételt. A részönkormányzat ülése 20:40-kor

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria