erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv 2009. január 19.
2009.02.05. csütörtök 13:41

JEGYZŐKÖNYV

Óváros-Újváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

 

Az ülés helye: Bolyai János Általános Iskola (Érd, Erzsébet u. 24-32. ebédlő)

Időpont: 2009. január 19. hétfő 17:00 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

 

Antunovits Antal (Óváros-Újváros Településrészi Önkormányzatelnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 9 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot. Javasolja, hogy a körzeti megbízott beszámolóját vegyék első napirendnek.

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1)      Javaslat Érd Megyei Jogú Város városrészeinek területi lehatárolására és elnevezésére

2)      Javaslat az „Érd, temető és környezete” (Ercsi út – Karolina utca – Janka utca – Ilona utca – Felső utca – Krisztina utca – 6-os út által lehatárolt terület) Településszerkezeti Terv területre vonatkozó módosításának, a terület Szabályozási Tervének, valamint a Helyi Építési Szabályzat módosítására

3)      Körzeti megbízott beszámolója

4)      Polgárőrség beszámolója

5)      Egyebek

 

 

 

A településrészi részönkormányzat a módosított napirendet (9 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

 

 

 

 

1.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város városrészeinek területi lehatárolására és elnevezésére

 

 

Kőrösi Jánosné (tag): Felolvassa a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Érd Óváros – Újváros Részönkormányzatának véleményét a történelmi városmag elnevezéséről.

Járt a Polgármesteri Hivatalban és elmondta, hogy fájlalja a Tárcsázó utca elnevezést. Mivel a Tárcsázó utca elnevezést a Képviselő-testület elfogadta, hiszen olyan utcanév már létezik a városban, ezért csak az az önkormányzati eljárás érvényesülhet, ha egy képviselő interpellál ez ügyben.

 

Ábel András (lakossági érdeklődő): Szerinte át kellene nézni az érdi díszpolgárok névsorát és el kéne gondolkozni azon, hogy közülük senkiről nincs utca elnevezve. A régi történelemi rész, mintha nem is létezett volna.

 

 

A településrészi önkormányzat véleménye a múlt hónapi véleményhez képest nem változott, ezért nem szavaztak újból a városrész elnevezésekkel kapcsolatban.

 

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Javaslat az „Érd, temető és környezete” (Ercsi út – Karolina utca – Janka utca – Ilona utca – Felső utca – Krisztina utca – 6-os út által lehatárolt terület) Településszerkezeti Terv területre vonatkozó módosításának, a terület Szabályozási Tervének, valamint a Helyi Építési Szabályzat módosítására

Antunovits Antal: A temető kérdését mindenképpen meg kell oldani, mert maximum kettő, vagy három évig lehet még a központi temetőbe temetni és utána be fog telni.

Kőrösi Jánosné: Az előző ciklusban is szerepelt már ez a kérdés a részönkormányzat előtt. Akkor is és most is megkérdezi, hogy miért kell a mostani temetőben és a kibővítésén gondolkodni. Kérdése, hogy a városvezetés miért nem gondolkodik el azon, hogy a város más területein is létesítsen temetőket. Pl. Parkvárosban.

 

Poszmik János: Parkvárosban a talajviszonyok nem megfelelőek.

 

Antunovits Antal: Parkvárosban mészköves a talaj.

 

Ábel András: Szkeptikus. Szerinte a régi Érd el fog tűnni. Az egyik oldalon a temető, másik részről pedig az új városrész az új városközponti koncepcióval fogja magába szippantani. A két háború között a városban 4 temető is volt. Kérdezi, hogy miért nem lehetne a városrészeknek külön temetkezési lehetőséget biztosítani. Szerinte előbb-utóbb úgyis az lesz, hogy a várost területi önkormányzatokra szét kell szedni, és külön hatásköröket kell biztosítani nekik.

 

Antunovits Antal: Az a terület, ami a tervekbe szerepel az kb. 30 ha és ez 50 évre megoldaná a temetkezési problémát és ráadásul a másik temető mellett van. Körbe lehet például fásítani, hogy temető jellege legyen.

 

Kőrösi Jánosné: Szerinte körbenövi a temetőt a város.

 

Antunovits Antal: Az előző ciklus tervei között a focipálya helyére szerették volna a temetőt. Ezt a teret végül elvetették. Nincs olyan önkormányzati terület, ahol van akkora terület, hogy ott temetőt létesítsünk.

 

Ábel András: Itt a legdrágább a terület.

 

Dósa Attila (lakossági érdeklődő): Javasolja a Tusculanum területét az új temető helyének. Nem 30 ha lesz a bővítés, hanem 10 ha lesz.

 

Antunovits Antal: Ezzel nincs semmi gond, mert ez 50 évre megoldja a problémát.

 

Dósa Attila: Megoldódna a probléma, de az a terület nagyon rossz arányú, ismerve az ott elhelyezkedő pl. nagy feszültségű vezetékeket és emiatt nagy területeket kell kivonni az új temető fejlesztéséből, illetve lakott területek lennének bevonva. Ezek a terület kihasználás szempontjából nagyon kedvezőtlen szempontok. Az ott lakó emberek véleményét is figyelembe kéne venni, akik nem szeretnék, hogy az ottani temetőt bővítenék. Azt a véleményt támogatják, hogy a városban ne csak egy temető legyen, hanem körzetenként kéne egy-egy. Szerinte gazdasági szempontból az lenne a legjobb megoldás, ha a temetőt kitolnák egy értéktelenebb területre. A kijelölt területen sok kis tulajdonos van és sokkal nehézkesebb, mintha az önkormányzat egy összefüggő 10 – 15 ha szántót vásárolna meg.

 

Poszmik János (tag): Javasolja, hogy a szóró parcellás, urnás temetés támogatását, ami egészségügyi szempontból előnyös és olcsóbb is. Szerinte a koporsós temetés helyett ez a jövő és ez területileg is kevesebb helyet igényelne.

 

 

 

3.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Körzeti megbízott beszámolója

 

 

Antunovits Antal: Elmondja, hogy az önkormányzat a Halla-házban szeretné a körzeti megbízott irodáját létrehozni. Kérdezi, hogyha megvalósul ez az iroda, akkor a körzeti megbízott ott fogja-e tölteni a munkaidejét.

 

Andorkó Tibor Gyula: Ez abban az esetben jöhetne létre, ha a munkájához kapcsolódó technikai feltételeket biztosítva lennének (telefon, BM hálózat, számítógép, stb.).

Az elmúlt időszakban a karácsonyi és az újévi dolgok voltak előtérben. Elmondja, hogy a területen sikerült egy házalós társaságot elfogni. Az ünnepek viszonylag zökkenőmentesen lezajlottak.

 

Polgár Tamás (tag): Kérdezi, hogy esetleg egy külön telefon megoldható lenne-e a körzeti megbízott számára, amin elérhető lenne. Ha ki lenne kapcsolva, akkor tudni lehetne, hogy nem érhető el.

 

Andorkó Tibor Gyula: Ezt jó ötletnek tartja.

 

Kőrösi Jánosné: A TESCO parkolójában sűrűn szoktak pénzgyűjtős bandák feltűnni.

 

Andorkó Tibor Gyula: Általában forgalmas helyeken szoktak megfordulni. Pl: buszpályaudvar, Stop-Shop, régi buszpályaudvar környéke, vasútállomások, Budai úti üzletsorok, TESCO parkoló, Interspar parkoló, Bem tér.

A Külső-római úttal kapcsolatban érdeklődik, megépítették az új utat és az egyik irányból van egy mindkét irányból behajtani tilos tábla, a másik oldalon pedig egy szintén mindkét irányból behajtani tilos tábla, kivétel célforgalom címszóval. Kérdése, hogy ezzel lesz-e valami kezdve, mert végig bírságolhatna ott akár napi 8 órát is.

 

 

 

4.      sz. napirendi pont:

 

Tárgy: Polgárőrség beszámolója

 

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Elmondja, hogy az érdi polgárőrség 2008-ban a rendőrséggel karöltve több, mint 4.000 órát volt szolgálatban és ezenkívül kb. 2.000 órát maga a polgárőrség teljesített. A térfigyelő rendszer kidolgozásában nagy szerepet vállalt a polgárőrség. 2009. márciusában kezdődik a térfigyelő rendszer kiépítése, ami nagyban fogja segíteni a közbiztonságot. A tavalyi évben körülbelül 2.000-rel kevesebb bűncselekmény történt a városban, amiben a polgárőrségnek is nagy szerepe van. A polgárőrség jelenleg 5 db gépkocsival rendelkezik. Támogatták az új mezőőr Kónya János kinevezését. Az ófalusi polgárőrséggel kapcsolatban elmondja, hogy nagy lendülettel indult a kezdet kezdetén, de az utóbbi időben visszaesett az aktivitás, amin változtatni kellene. Elmondja, hogy elindult a 24 órás diszpécserszolgálat a Duna utcában. A diszpécserszolgálat az alábbi telefonszámokon várja a bejelentéseket: 06-23-374-459 és 06-30-621-2596.

 

Antunovits Antal: Kérdezi, hogyha van egy bejelentés, akkor milyen gyorsan tud a polgárőrség kimenni és hogy hány gépkocsi áll készenlétben.

 

Macsotay Tibor: Azonnal. Jelenleg 2 db polgárőr gépkocsi áll készenlétben, az egyik a Duna utcai diszpécser központ előtt, a másik pedig állandó mozgásban van a városban.

 

Poszmik János: Kérdezi, hogy az a személy, aki a diszpécserszolgálatot látja el, az sürgős esetben otthagyhatja a helyét és kimehet-e a helyszínre.

 

Macsotay Tibor: Igen, ha szükséges otthagyhatja a helyét, ezért is van két telefon (mobil és vezetékes). Ha olyan a helyzet, hogy ki kell menni, akkor a rögzítő rögzít mindent.

 

Poszmik János: Kérdezi, hogy ebben az esetben a hívásátirányítás a rendőrségre nem lenne-e megoldható.

 

Macsotay Tibor: Jó ötletnek tartja, meg fogja beszélni a technikussal.

 

Poszmik János: Kérdezi, hogy a térfigyelő rendszerre lehet-e még pályázni.

 

Macsotay Tibor: Lesznek még megbeszélések ezzel kapcsolatban. A Közbeszerzési Újságban kell megnézni. Beszámol arról, hogy idén elindult az „1 iskola – 1 polgárőr” program, ami azt jelenti, hogy a város mind a 12 iskolájába 07:00 és 08:15 között és a délután időszakban is egyszer vagy egy rendőr és egy polgárőr, vagy két polgárőr járőrözik az iskolák környékén. Kérni szeretne az idei költségvetésből 3x12 millió Ft-os támogatást (12 millió Ft-ot a térfigyelő rendszer rendőrségi figyelésére, 12 millió Ft a rendőrségi túlóra szolgálatra, 12 millió Ft pedig a polgárőrség számára.). A ruha problémájuk másfél év után megoldódott. A polgárőrség számára az üzemeltetésre kéri a pénzt. A térfigyelő rendszernek akkor van értelme, ha van egy vonuló szolgálat mögötte. Ezt a rendőrséggel közösen fogják ellátni, és 1 db személygépkocsi csak a bejelentésekre fog fókuszálni.

 

Poszpisek Lajosné (tag): Javasolja, hogy tegyék közzé pl. az interneten a bevételeket és a kiadásaikat, akár havi bontásban is és így nyomon követhető lenne. A cégadóval kapcsolatban is érdeklődik.

 

Macsotay Tibor: A polgárőrségnek minimum háromhavonta el kell számolnia a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján. Ott felülvizsgálják, és amíg azt nem fogadják el, addig nem utalják a következő részletet. A honlappal kapcsolatban megjegyzi, hogy az jó felvetés és az idei évben el is fog indulni a polgárőrség honlapja és Eöry Csaba fogja kezelni. A cégadóval kapcsolatban még minden bizonytalan, lehetséges, hogy a non-profit szervezetek részére az idei évben el fogják törölni, de ezzel kapcsolatban még semmi sem biztos.

 

Ábel András: Kérdezi, hogy az óvárosi részen hány polgárőr van. Szerinte nem csak a pozitívumokat kéne kiemelni a polgárőrséggel kapcsolatban, hanem vannak negatívumok is. Pl. az Attila vár környékén is az összes virágot ellopták. A barackkal kapcsolatban is kifejti, hogy szerinte nagy volt a lopási kár. Szerinte elhallgatják a bajt.

 

Macsotay Tibor: A barackos problémája az volt, hogy nem ismerték az embereket és a területet se. Az idei évben megpróbálják ezt sokkal hatékonyabbá tenni és a megbeszéléseket is előbbre hozzák. A tavalyi évben ennek olyan ad-hoc jellege volt, mert utolsó pillanatban lett leegyeztetve, a GPS-ket és az éjjellátó berendezéseket nem tudták időben feltenni a járművekre. Ezeknek a beszerzése időbe telt és mire meglettek a termés fele beérett. Az ófalusi létszámmal kapcsolatban elmondja, hogy jelenleg 16 fős, de ott változások lesznek, hiszen kicsit ellaposodott. Az aktivitást hiányolja. A tavalyi évben sikerült az ott lakó idős embereket feltérképezni. Beszámol a mezőőrrel közösen szervezett gumi elszállítási akcióról, amikor is összegyűjtöttek kb. 2.500 db gumit.

 

Ábel András: Százhalombattai civil szervezetek tájékoztatták, hogy megalakult a „Szemét-kommandó”.

 

Macsotay Tibor: A térfigyelő rendszer nagyon sok mindenben fog segíteni. Nem lehet majd úgy belépni a városba, hogy azt kamera ne vegye fel. A kamerákat csak közterületen lehet elhelyezni.

 

 

 

5.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Kőrösi Jánosné: Az internetről letöltött térképet – ami a Városközpont rendezési tervei között szerepel – kiosztja a megjelent tagok között.

 

Antunovits Antal: Kéri, hogy a következő településrészi önkormányzat ülésére Mártonffy Gábor főépítészt meghívni, hogy a felmerülő kérdésekre válaszoljon és a Városközpont és Mihálytelep szabályozási településrendezési tervét a napirendi pontok közé felvenni.

 

Ábel András: Kérdezi, hogy miért kell mindent a régi történelmi részre bezsúfolni a temetőtől kezdve az SZTK-ig.

 

Poszpisek Lajsoné: Kérdezi, hogy mi lett azokkal a tervekkel, amiket kb. 2 éve a részönkormányzat előtt is szerepelt, amikor két úr nem városrendezésről, hanem várostervezésről beszéltek.

 

Antunovits Antal: Elkészült a tanulmány.

 

Poszmik János: Kérdezi, hogy az ingatlanadóval kapcsolatban és a telekadóval kapcsolatban miért van az a diszkrimináció, hogy csak a minimum adó mértékét emelték meg.

 

Antunovits Antal: Hosszú évek után a Rávna-pályázaton nyert a város. 597 millió Ft a pályázati pénz, amihez az önkormányzatnak 67 millió Ft-ot kell hozzá tennie. Felteszi a kérdést, ha mindig maradnak az adó mértékei, akkor mikor kezdődik valamilyen fejlesztés. Ez a felújítás az Alsó utca, Teréz utca, Budai út és a Penny Marketig az összes utcát érinti. A terület csatornázva sincs. A Rávna területénél szennyezettebb talaj Érden biztos, hogy nincs. A Rávna együtt fog kezdődni a csatornázással. 2010 márciusáig be kell fejezni a felújítást, tehát nagyon szorosak a határidők.

 

Poszmik János: Kérdezi, hogy rehabilitálva lesz-e a Rávna, mert zaj, por és füst van.

 

Antunovits Antal: Az SZTK pályázatot is nyert a város 1,36 milliárd Ft-ot. Egy új 3 szintes SZTK fog épülni. Az Alsó utcában a Fibi-ház helyére – ami önkormányzati tulajdon – meg fog épülni az orvosi rendelő, védőnő, fogászat és gyógyszertár. Itt is szoros a határidő, mert 2009. végére kész kell lennie.

A szelektív hulladék gyűjtessél kapcsolatban elmondja, hogy teljesen bizonytalan a helyzet,  mert Kína – az eddigi felvevő – nem fog átvenni több szelektíven gyűjtött műanyag palackot.

 

Poszpisek Lajsoné: Kérdezi, hogy a Marianum Általános Iskola előtt van-e 30 km-es sebességkorlátozó tábla.

 

Antunovits Antal: Van. Igaz, hogy olyan, mintha nem is lenne. Gyalogátkelőhely létesítéséhez kivilágításnak kell lennie, meghatározott távolságból is látszani kell.

 

Poszpisek Lajosné: Már javasolta egyszer, de újból megteszi, hogy szeretné ha lennének a városban – frekventált helyeken – nagy méretű táblák, amiken szerepelnének az utcanevek és a város nevezetességei. Ezek segítenék a városban az eligazodást, nemcsak a helyieknek, hanem a városba érkező idegenek részére is.

 

Poszmik János: Kérdezi, hogy mikor kezdődnek el a Rávna munkálatai.

 

Antunovits Antal: Az ottani fásítási program meg fog oldódni. Azok az emberek, akik 10 – 20 évvel ezelőtt beültették ott a fákat az árokba, azoknak nagyon kellemetlen lesz. Az Erzsébet utcában szintén. Sajnos gyönyörű fákról van szó.

 

Bércesi Tibor: Az árkok nem csak fákkal vannak teleültetve, hanem oszlopokkal is (pl. telefonoszlopok, villanyoszlopok). Kérdése, hogy mi lesz az oszlopokkal.

 

Antunovits Antal: Az tényleg nagy munka lesz. De meg tudják azt csinálni, hogy egy oldalon viszik. Így oldották meg például a Terasz utcát.

 

Dósa Attila: Kérdezi, hogy a temető bevezető útján – ami kb. 500 méter – mikor lesz megcsináltatva a közvilágítás. Az ott lakók már többször jelezték ezt, ígéreteket is kaptak, mégse történt még semmi az ügyben. És ott még járda sincs. Tehát a közvilágítás és a járda is probléma. Ígéretet kaptak erről az önkormányzattól, hogy meg fogják csinálni, tervbe volt véve, mégse történt semmi ez ügyben.

 

Antunovits Antal: Kérdése, hogy ami munkát elvégeztek, azoknak mi van a kontrolljával.

 

Ábel András: Kérdezi, hogy a város költségvetéséből a műemlékekre szánt 10 millió Ft-tal mi van. Jó lenne, ha erről az 1. számú választókerület képviselő úr beszámolna.

 

Antunovits Antal: Ha az 1. számú választókerület képviselője nem tud eljönni a településrészi önkormányzati ülésekre, akkor ezekre a kérdésekre írásban válaszoljon.

 

Bércesi Tibor: Ha költségvetést elfogadnak és abban szerepel egy cél és van hozzá pénzösszeg rendelve és nem arra a célra költik el, akkor mulasztásos törvénysértést követnek el.

 

Kőrösi Jánosné: A Pénzügyi és Költségvetést Ellenőrző Bizottság elnöke azt mondta, hogy a műemlékvédelmi keret 10 millió Ft-ját az óvárosi templom felújítására fordították. A 2007-es évi 10 millió Ft fel nem használását az Óváros - Újváros Településrészi önkormányzat nyakába akarja varrni az 1. számú választókerület képviselője, hogy nem csináltak semmit. Ez már a második 10 millió Ft lenne, ami elúszik.

 

Ábel András: Az Érdi újságban olvasta, hogy a Képviselő testület megszavazta a 10 millió Ft-ot az óvárosi Szent Mihály templom javítására. Egy biztos, hogy a Gazdatiszti ház össze fog dőlni, a kazamata rendszer pedig a végnapjait éli.

 

Poszpisek Lajosné: Az újságban annyi szerepelt, hogy felmérések történnek és a felújításhoz az egyházmegye és a püspökség is hozzá fog járulni.

 

Antunovits Antal: Ez tényleg jó kérdés volt. Van pénz és mégsem pályázunk.

 

Kőrösi Jánosné: Kérdése, hogyha a műemlékvédelmi 10 millió Ft el lett költve, akkor mire és ki írta ki a pályázatot.

 

Ábel András: Itt ülünk, az épületek pedig tönkre mennek, a műemlékvédelmi 10 millió Ft-os kereteket pedig nem költjük el a felújítási munkálatokra.

 

Antunovits Antal: Jó lenne, ha megjelenne az 1. számú választókerületet képviselője is és foglalkozna a témával. Fogadóórát is kellene tartania. Lakossági fórumot se ártana tartania, hiszen félidőben vagyunk. Olyan kérdések vannak, amelyekre jó lenne, ha választ adna.

 

Ábel András: Felháborítónak tartja, hogy eltékozoljuk az értékeinket, vagyonunkat.

 

Dósa Attila: Az M6-os autópálya megépült, és azóta nagyon megnőtt a zajterhelés. Kérdése, hogy az autópálya készen van-e, ez a végleges formája, vagy lesz esetleg valamilyen zajvédő fal. Az autópálya sebességét korlátozni kellene.

 

Kőrösi Jánosné: Szerinte inkább a sebesség csökkentést kéne preferálni a zajvédő fallal szemben. Ahol a fal megépül ott általában megszűnnek a vállalkozások, hiszen a zajvédő fal eltereli a figyelmet, hogy ott is van élet.

 

Antunovits Antal: A Teréz utcával kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Alaphoz fordult. A mérések folyamatban vannak, évszakonként kell megvizsgálni a zajterhelést és csak az összegzés végén döntenek a zajvédőről.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria