erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv 2009. június 08.
2010.05.10. hétfő 10:55

Jegyzőkönyv

 

Óváros - Újváros Településrészi Önkormányzat üléséről

Az ülés helye: Nevelési Tanácsadó (voltII. Lajos Általános Iskola) (2030 Érd, Fő u. 42.)

Időpont: 2009. június 08. hétfő 17:00 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

 

Antunovits Antal(Óváros - Újváros Településrészi Önkormányzatelnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1)      A szúnyogirtással kapcsolatos kérdések

2)      A Beliczay-szigettel kapcsolatos kérdések

3)      A Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodával kapcsolatos kérdések

4)      Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2008. évi tevékenységéről – választókerületi bontásban, Tájékoztató a 2009. évi útkarbantartásokról

5)      Polgárőrség beszámolója

6)      Körzeti megbízott beszámolója

7)      Egyebek

 

A településrészi részönkormányzat a napirendet (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

 

1.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: A szúnyogirtással kapcsolatos kérdések

 

 

Antunovits Antal: Kérdezi, hogy mikor lesz a szúnyogirtás?

 

Mészáros Ildikó (tag): Kérdezi, hogy van-e összefüggés, hogy az ófalusi Thermal Hotel lefolyója eldugult és ezáltal nem közvetlenül a Dunába folyik a víz, hanem az erdőt önti el.

 

Karsai Jánosné (lakossági érdeklődő): Kérdezi, hogy a májusi szúnyogirtás eredményét ki ellenőrzi.

 

Poszmik János (tag): A szúnyogirtást figyelte, de nem értette, hogy miért csak egyes területek felett volt a repülős permetezés. Egyszer elment az Erzsébet utca és Éva utca szélességében, majd az Elvira utca és Erika utca szélességébe. Kérdezi, hogy van-e mód az autós szúnyogirtásra, mert az szerinte hatásosabb.

 

Ábel András (lakossági érdeklődő): Megjegyzi, hogy a szúnyogirtás akkor volt hatásos, amikor a Beliczay-szigeten is végigmentek.

 

Kovács József (környezetvédelmi referens): A szúnyogirtást 2 cég végzi, akik közösen végzik, van légi és földi irtás. A kezdés az időjárási körülményektől függ. A következő irtás június 15-e körül lesz. A légi irtás ellenőrzése GPS-en keresztül történik, a földi pedig helyszíni bejáráson.

 

Fekete Gábor: A légi és a földi irtást összehangolva végzik. Az erdő alján lévő víz tökéletes szúnyogtenyésztő hely. A folyamatos utánpótlást kell megszüntetni. A védett területeken elsődlegesen csak biológiai lávairtást lehet végezni.

 

Antunovits Antal: Kérdezi, hogy a füstöléses módszer nem veszélyes-e az egészségre.

 

Fekete Gábor: Az fehérolaj és nincs egészségre ártalmas hatása. Kifejlesztettek egy új szert, ami jövőre kerül majd forgalomba a vizes permetet, ami ugyanilyen technikával fog működni.

 

Poszmik János: Kérdezi, hogy a gázolaj füstje milyen hatással van a lakókra, van-e rákkeltő hatása.

 

Fekete Gábor: A gázolaj füstjének van rákkeltő hatása.

 

Stigner Ágnes (lakossági érdeklődő): Több éves probléma már, hogy a Thermálból a víz a Beliczay-szigetre folyik. Kérdezi, hogy hatóságilag nem lehet-e a tulajdonost kötelezni, hogy tegyen ez ellen valamit.

 

 

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

 

 

Tárgy: A Beliczay-szigettel kapcsolatos kérdések

 

 

Mészáros Ildikó: Kérdezi, hogy miért tavasszal van az erdőirtás, hiszen így tönkremennek a madarak fészkei, és elpusztulnak a madarak is.

 

Rittling István (Pilisi parkerdő képviselője): Szakmai szempontok döntik el, hogy mikor és hol lehet fakitermelést végezni. Az ártéri erdőkben ősszel és tavasszal lehet a fakitermelést elvégezni, tehát októbertől májusig. Mérlegelniük kell, hogy miben okozzák a legkisebb kárt. 5 – 7 éven belül újból erő élmény lesz.

 

Stigner Ágnes: Megállapítja, hogy a tőzike (védett növény) és hóvirág (szintén védett növény) is volt a Beliczay-szigeten és most tönkre mentek.

 

Rittling István: A fakitermelés után újból ki fognak nőni a növények. A Beliczay-szigetre hosszú távú stratégiát dogoztak ki, a faállományt ki fogják cserélni.

 

Kőrösi Jánosné: A fakivágással kapcsolatban bizonytalanság fogta el. Lehet, hogy ornitológust is kellett volna alkalmazni. Kérdezi, hogy az állatállomány nem számít. Ha valami természetvédelmi terület, akkor abba a növényvilágon kívül az állatvilág is beletartozik.  

 

Halász Antal: A Beliczay-szigeten Natura 2000-es (Európai Unió ökológiai hálózata értékes természeti területek, élőhelyek többé-kevésbé összefüggő láncolata, amelyek az eredeti európai élővilágot őrzik) jelölés van, ami egyfajta védettséget jelent. Az erdő sorsa 25, 50 évre dől el. Az itteni erdő sorsa 25 évre dőlt el a sorsa, most van a vágásforduló. Az erdő törvény nagyon konzervatív. A fakivágást nem az erdészet végzi, hanem vállalkozók. A Natura 2000-es jelölés azt jelenti, hogy az erdészet bármit tehetne az erdővel, csak rosszabb állapotba nem teheti, mint a Natura 2000 előtti állapot. Az erdészetnek mérlegelnie kellett, a védett, értékes területeken végezte a legkisebb munkát. Szerencsétlen az április – májusi fakivágás a területen. A tőzike megmarad, jövőre újra meg fog jelenni. A madárvilág esetében kevés a fészkelés. Természetvédelmi szempontból nem tartja aggályosnak a helyzetet.

 

Mészáros Ildikó: Az ősszel a város honlapján Rittling István aláírásával olvasott a fakitermeléssel kapcsolatban egy közleményt. Az erdőben az őshonos fafajták telepítése 30 %-a lesz és a többi 70 %-a pedig ipari jellegű fa lesz.

 

Rittling István: Ennek kettős oka van. Az egyik gazdasági ok, az erdészetnek meg kell teremtenie a jövő pénzügyi alapját. A másik pedig 70 ha fekete nyárs egy sémára épült egykorú erdő lenne  és akkor újból találkoznának ezzel a problémával.

 

Szerényi Júlia: Szerinte sokkoló volt az erdőirtás. Arról volt szó, hogy ez nem folyamatos lesz, mert ez kiirthatja az értékes cserjéket. A kora tavaszi növényeket nem érintette.

 

Poszmik János: Lement a Duna partra és kereste a szigetet, de nem találta. Kérdezi, hogy a Beliczay-sziget valamikor sziget lesz-e.

 

Stigner Ágnes: Kérdezi, hogy miért a Pilisi parkerdő kezelésében van a Beliczay-sziget – hiszen az érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban nagyon magas fokú szakmai képzés folyik, miért nem a helyiek kezelésében van.

 

Halász Antal: Magyarországon számos erdő tulajdonos van. A magyar állam megoszlik háromfelé. Vannak a vízügyi erdők, a Pilisi Parkerdő a Budakeszi – Ráckevei Erdészet, de ez ettől még állami erdő és van még a magán erdő.

 

Polgár Tamás: Kéri, hogy a fát ne a Karolina utcán keresztül szállítsák.

 

Stigner Ágnes: Kérdezi, hogy az utak sérülésének a vizsgálata kinek a feladata, és hogy kinek kell rendbe hoznia.

 

 

3.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: A Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodával kapcsolatos kérdések

 

 

 

Mészáros Ildikó: Elmondja, hogy a múltkori településrészi önkormányzat ülésére meghívták a Bolyai János Általános Iskola igazgatónőjét, hogy a volt II. Lajos Általános Iskola tanulóinak a beilleszkedéséről beszámoljon nekik. Akkor merült fel a kérdés, hogy az óvodában mik a tapasztalatok a hátrányos helyzetű gyerekekkel kapcsolatban, mennyire hátrányos helyzetűek, milyen jellegűek a hátrányok, mit tudnak az óvodában kezdeni velük, illetve mi az, amire szükség lenne.

 

Pócsiné Sivák Erzsébet (Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda vezetője): Az óvodában 4 csoport van 81 gyerekkel. A gyerekek nagy része ingerszegény környezetből jön, nagyon sok mindenre próbálják megtanítani őket. Igyekeznek kihasználni a pályázati lehetőségeket.

 

Kőrösi Jánosné (tag): Megköszöni a vezetőnek, hogy számíthatnak rájuk az ófalusi rendezvényeiken. Aziránt érdeklődik, hogy a gyerekek hogyan épülnek be az új közösségbe, miután elkerülnek Ófaluból. Kérdezi, hogy az óvodában van-e annyi hely, hogy felvegyék a környék összes gyerekét, vagy vannak, akiknek a kérelmét el kell utasítani.

 

Pócsiné Sivák Erzsébet: A környék gyerekeit fel tudják venni az óvodába. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket már 3 éves korban kötelesek felvenni. A védőnők tudnának korfát készíteni és akkor kiderülne, hogy melyik körzetben hány gyerek van.

 

Antunovits Antal: Kérdezi, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek be tudnak illeszkedni. Ha igen, akkor hogyan lehetséges az, hogy amikor iskolába mennek, akkorra mindent elfelejtenek és lehet elölről kezdeni.

 

Kőrösi Jánosné: Akkor ott vannak a nagyobb testvérei és ők nagyobb hatással van rá a viselkedését illetően.

 

Pócsiné Sivák Erzsébet: Az iskolában sokan vannak, az óvodában kevesebben, ezért több idő is jut 1 – 1 gyerekre. Megpróbál minden gyerekre ugyanazt a mércét alkalmazni. Az általános iskolába kerülő gyerekekről szoktak érdeklődni, kérdőíveket küldenek ki, amikre vagy kapnak választ, vagy nem. Kéri a polgárőrséget, hogy sűrűbben járőrözzenek az óvoda környékén. Az Európai uniós szabványoknak megfelelő óvodai játékok nagyon drágák – pályázatok útján tudnak hozzájutni. Elmondja, hogy tervezik az óvoda udvarán egy KRESZ-pálya létrehozását.

 

 

 

4.      sz. napirendi pont:

 

 

Tárgy: Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2008. évi tevékenységéről – választókerületi bontásban, Tájékoztató a 2009. évi útkarbantartásokról

 

 

Kluták József László (ÉKFI intézményvezető):  

I. Választókerület – Kubatov István

 

 

Az I. választókerületben az éves kátyúzási ütemterv szerint javításra kerültek a szilárd burkolattal ellátott utak (Római út, Mecset utca, Arató utca, Szántó utca, Molnár utca, Fő út, Felső utca, Teréz utca, Kornélia utca, Karolina utca, Sugár utca, Széles utca, Ercsi út, Szabadság tér, Alsó utca). A téli időszakban ezen utcákban a balesetveszélyes kátyúk zsákos hideg aszfalt felhasználásával lettek ideiglenesen javítva.

A nem szilárd burkolattal ellátott murvás utak esetében az utcákat gréderes útprofilozással és a gödrök feltöltésével próbálták közlekedésre alkalmas szinten tartani.

Mart aszfaltos utak esetében a kátyúk feltöltésével, tömörítéssel javították az utak felületét.

Kézi és szükség szerint gépi erővel tisztításra és kotrásra kerültek a választókerületben lévő vízelvezető árkok. Indokolt esetben a munkálatok újra elvégzésre kerültek.

Folyamatosan végezték az Ófalusi temetők takarítását, és a zöld területek gondozását.

Továbbra is megoldatlan problémának minősül a Kerülő utcai folyamatos illegális szemétlerakás. Heti szinten kb. 40-60 m3 szemét, autó alkatrész és roncs kerül összegyűjtésre és elszállításra e területről.

A Széles utcában, köszönhetően a sikeres pályázatnak, 5 millió Ft saját erő és 5 millió Ft pályázati összeg felhasználásával az illegális szemétlerakó felszámolása és rekultivációja történt meg. Több mint 1000 m3 szemét került elszállításra a pusztazámori hulladéklerakóba ártalmatlanításra.

A területen az elszállítás után a vízelvezető árkok takarítása és kiépítése, termőföld terítése és a terep rendezése után füvesítés és faültetési munkák következtek, így próbálva visszaadni a területet a természetnek. Tájékoztató táblák kihelyezésével, melyek útmutatást adnak a legközelebbi hulladék átvevő és lerakó helyekről, próbálják megakadályozni az újbóli illegális szemét lerakó kialakulását.

Az illegális lerakó felszámolását követően a Széles utca burkolatlan szakaszán mechanikai stabilizációt követően új aszfalt burkolat került kialakításra. Így szilárd burkolaton megközelíthető az M6-os autópálya és Érdliget.

A képviselői keret terhére a Fő utcával párhuzamosan kiépítésre került a Széles utca és az ún. „S” kanyar között egy szilárd burkolattal ellátott járdaszakasz kb. 300 fm hosszon, megkönnyítve a gyalogos közlekedést a Piac és a buszmegállók megközelítése érdekében.

Az éves karbantartás során gépi tisztításra és mosatásra került a Szabadság téri zárt csapadék-rendszer, és szükség szerint az utcai átereszek is.

Folyamatosan végezték az árkok és út menti zöld területek kaszálását, az Alsó- és Felső utcákban a zöld hulladék elszállítását. A Szabadság téren és a város központjában, a múzeum kerttel egyetemben folyamatos a zöld területek ápolása és a virágosítás.

 

 

 

II. Választókerület – Antunovits Antal

 

 

Az éves ütemterv szerint kátyúzás történt a szilárd burkolatú utakon (Alsó utca, Béke téri lakótelep és környéke, Éva utca, Erzsébet utca, Béke tér, Budai út).

Téli időszakban zsákos hideg aszfalt felhasználásával történtek meg a balesetveszélyes kátyúk javítása.

A murvás és mart aszfaltos utak esetében gréderes útprofilozással, továbbá a gödrök, kátyúk mart aszfalttal való feltöltésével, tömörítéssel javítottak az utak állapotán.

Éves szinten szükségszerűen többször tisztításra kerültek kézi és gépi erővel a kerület vízelvezető árkai. Kézi erővel: Alsó utca – Teréz utca nyomvonalban, a Teréz utcában, az Éva utcában, az Ágota utcában, a Bara patak burkolt szakaszán. Gépi és kézi erővel: Erzsébet utca, Éva utca, Ágota utca, Bara patak.

Az árkok karbantartásával párhuzamosan folyamatos tevékenység az út menti zöld területek, közterületek gondozása, kaszálása. Az Alsó utcában heti két alkalommal, vagy szükség szerint végzik a zöld hulladék elszállítását. A lakótelepen és a városközpontban is folyamatos a zöld területek gondozása és tisztántartása.

A kiemelt szegéllyel ellátott utaknál, a lakótelepen és a városközpontban ütemterv szerint folyik az utak söprése gépi erővel.

A lakótelepen és a körforgalmakban ezt a tevékenységet az éjszakai órákban végezik.

Az éves ütemterv szerint tisztítást és gépi mosást végeztek a zárt csapadék-rendszereken (lakótelep, Erzsébet utca, Éva utca, Szabadság tér, Erika utca, Ágota utca…).

Köszönhetően a közterületek folyamatos takarításának és annak, hogy kevés a beépítetlen terület ebben a választókerületben illegális szemétlerakók továbbra sem keletkeztek.

Az Ágnes utca és az Angyalka utcák nagy fokú igénybevétele miatt felújításra kerültek. A mechanikai stabilizációt követően mart aszfalt burkolattal lettek ellátva, megnövelve a teherbíró képességüket, és megszüntetve így a nagy forgalom miatt keletkező port is. Ezzel párhuzamosan kialakításra kerültek a szikkasztóárkok. A meglévő vízelvezető árkok takarítása, kotrása is elkészült.

A képviselői keret terhére az Eszter utcát a mechanikai stabilizációt követően mart aszfalt burkolattal látták el, biztosítva így a megnövekedett forgalom részére egy tartósabb útburkolatot.

 

 

Stigner Ágnes: Megköszöni a lakó környezetében a fűnyírást, úttisztántartást. A Kengyelköz utcánál lévő árok munkálatai felől érdeklődik.

 

Kluták József László: Sajnos egy félreértés következménye volt az ott elkezdett munka, nem az a munka került elvégzésre, amit arra a területre terveztek és abból alakult ki a bonyodalom.

 

Mészáros Ildikó: Megköszöni a Széles utca rendbetételét. Kérdezi, hogy a Vadász csárda kihez tartozik, mert a körülötte lévő rendezetlen környezetet rendbetételére fel kellene hívni az illetékesek figyelmét.

 

Kluták József László: A Vadász csárda és környéke magán tulajdonban van.

 

Poszmik János: Az Eszter utca lakói nevében mond köszönetet.

 

Antunovits Antal: Kéri az Alsó utca és a lakótelepre bevezető út kátyúzását. Kérdezi, hogy a télen letett mart aszfalt tartalmaz-e bitument.

 

Kluták József László: Attól függ, hogy tartalmaz-e bitument, hogy honnan származik a mart aszfalt.

 

Karsai Jánosné: Kérdezi, hogy a fő úton miért nincs megoldva a belső árok kaszálása. Felhívja a figyelmet az SZTK-val szemben lévő nagy kátyúkra.

 

Polgár Tamásné (lakossági érdeklődő): Kérdezi, hogy az elektromos művek autói járják a várost és a vezetékeikre lógó ágakat levágják, de ott hagyják a levágott ágakat – ki szállítja el a hátrahagyott gallyakat. Nem ártana kapcsolatot tartania az ELMŰ-nek az ÉKFI-vel. 

 

Kőrösi Jánosné (tag): Megköszöni a temető rendbe tartását.

 

 

 

5.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Polgárőrség beszámolója

 

 

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): A közlekedési kataszter elkészítése folyamatban van a városban. A térfigyelő rendszer próbaüzeme a mai napon volt. A Halla-házban lesz az ófalusi körzeti megbízott irodája. 2008. december 01-től tilos a szeszesital fogyasztása a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi közterületen, aki a rendeletben foglalt tilalmat megszegi, szabálysértést követ el. A rendelet értelmében közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése. Lakossági érdeklődő kérésére elmondja, hogy egy zebra létrehozása 3 millió Ft-ba kerül.

 

 

 

6.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Körzeti megbízott beszámolója

 

 

Andorkó Tibor Gyula (körzeti megbízott): A Külső-Római úttal kapcsolatban elmondja, hogy nem rendőrségi hatáskör a célforgalom korlátozása.

 

Pócsiné Sivák Erzsébet: Érdeklődik, hogy nem lehetne-e betartatnia a sebességkorlátozást, mert van egy személy, aki egész nap föl-le jár a Felső utcában és nem szokta betartani a sebesség korlátozást.

 

 

 

7.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Csikesz Ferenc (lakossági érdeklődő): A tököli repülőtéri zajjal kapcsolatban panaszkodik. Megszaporodtak a műrepülések és gyorsulási versenyek, nem tartják be a repülési útvonalat, ezáltal Ófaluban a zajszint megnövekedett. A védőövezeti kijelölési határt nem tartják be. Már a jegyzőnek és polgármesternek is beadta a panaszát, de nem történt előrelépés az ügyben.

A Külső Római úton élők 50 aláírásos ívet juttattak el a polgármesterhez, hogy a Külső Római úton lévő forgalmat enyhítsék.

 

 

Antunovits Antal: Megköszöni a részvételt.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria